Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

CZYTELNICTWO DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2012

 

WYDAWNICTWA ZARTE

BALUCH Alicja : Książka jest światem : o literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2005

BORAWSKA-KALBARCZYK Katarzyna : Aktywność czytelnicza uczniów w wieku wczesnoszkolnym w perspektywie budowania ich kompetencji kluczowych // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 191-204

DROST Małgorzata : Rodzina a rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci // W: Rodzina : historia i współczesność : studium monograficzne / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik . - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 401-412

DROST Małgorzata : Rodzina a rozwój czytelnictwa wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym // W: : Rodzina : historia i współczesność : studium monograficzne / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik . - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 413-421

DROZD Ewa : Czytelnictwo młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim // W: Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2 / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego . - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , 2007. - S. 55-66
filia w Tomaszowie Maz., Filia w Bełchatowie

HAS-TOKARZ Anita : Czytelnictwo współczesnych nastolatków : (opinie, obserwacje, badania) // W: Kultura popularna w szkole : pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Latoch-Zielińskiej . - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2006. - S. 169-180

KONOPNICKA Iwona : Rodzina a rozwój czytelnictwa wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym // W: Rodzina : historia i współ­czesność: studium monograficzne / pod red. Wiesławy Korzeniow­skiej i Urszuli Szuścik. - Kraków, 2006. - S. 413-421

KSIĄŻKA dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa / red. nauk. Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Michał Zając. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006

KULUS Magdalena : Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci // W: Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2 / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz . - Katowice : Wydaw. UŚ, 2009. - S. 201-209

LANGER Hanna : Biblioteki publiczne dla dzieci w Polsce w świetle form pracy z czytelnikiem // W: Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2 / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz . - Katowice : Wydaw. UŚ , 2009. - S. 189-200

LEWANDOWICZ-NOSAL Grażyna : Książki dla najmłodszych : od zera do trzech : poradnik. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011

LUNARDI Mariella : Poczytajmy : jak rozwijać w dziecku pasję czytania : poradnik / przeł. Stefan Tuszyński. - Kraków : "Bratni Zew", 2011

Nowakowski, Piotr Tomasz : Fast food dla mózgu czyli Telewizja i okolice. - Tychy : "Maternus Media", cop. 2002. - S. 71-77 : Strzeż się "książkowstrętu" czyli o korzyściach płynących z czytania
O korzyściach płynących z czytania oraz o tym jak rodzice mogą zaszczepić w dzieciach zamiłowanie do czytania.

OCALONE królestwo : twórczość dla dzieci, perspektywy badawcze, problemy animacji : sztambuch przyjaciół profesor Joanny Papuzińskiej / red. nauk. Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Michał Zając. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009

PIETRASZCZYK Mariola : Wpływ książki i biblioteki szkolnej na rozwój czytelnictwa uczniów szkoły wiejskiej w Gomunicach// W: Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - 2006, T. 12, s. 155-163

PO potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa / red. nauk. Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grzegorz Leszczyński, Michał Zając. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008

SOCHA Irena : Dziecko w świecie lektury // W: L iteratura dla dzieci i młodzieży : (po roku 1980). T. 2 / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - S. 127-151

SZCZUPAŁ Bernadeta : Rola i miejsce książki w promowaniu rozwoju dziecka we współczesnym systemie edukacyjnym // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera . - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej , 2005. - S. 154-157

SZEFLER Elżbieta : Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 2, Szanse, możliwości. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003

SZEFLER Elżbieta : Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 1, Stan obecny. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003

SZYMCZYK Katarzyna : Zainteresowania czytelnicze młodzieży szkół ponadgimnazjalnych // W: Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. T. 14 / red. Czesław Wiśniewski, Maria Szymańska, Witold Chmielewski. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - S. 203-212

TRUSKOLASKA Justyna : Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice. - Tychy : "Maternus Media", 2007

UNGEHEUER-GOŁĄB Alicja : Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą : podręcznik. - Warszawa : [Rzeszów] : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; Uniwersytet Rzeszowski, 2011

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ARKABUS Agata : Użytkownicy bibliotek szkolnych // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s. 9-14

ARKABUS Agata, PLUSA Anna : Kształtowanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 10, dod. Przedszkolak w Bibliotece, s. 2-6
Dodatek poświęcony roli książki i biblioteki w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

AUGUSTYNIAK Małgorzata, PAWLAK Beata : Spotkania autorskie jako dobra forma rozbudzania zainteresowań czytelniczych młodzieży // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 13-14

BABICKA Lucyna : Popularyzowanie czytelnictwa w pracy z kółkiem teatralnym // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 8-9

BĄK Małgorzata, KOLOWCA Krystyna : Konkurs czytelniczy // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 28-36

BIENIAS Magdalena : Jak rozwijam zainteresowania czytelnicze moich uczniów // Przegląd Edukacyjny. - 2005, nr 4, s. 10-15

BINKIEWICZ- KOŁODZIEJ Danuta : Przez galerię plastyki do popularyzacji czytelnictwa
// Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 2, s. 14-15

BOCZNIEWICZ Irena, BUCHOLC Alicja : Poczytajmy razem : innowacja pedagogiczna // Biblioteka w Szkole. - 2010 , nr 6 , s. 24-25

BOGDAŃSKA Bożena : Na czytanie nigdy nie jest za wcześnie// Biblioteka w Szkole . - 2011, nr 10, s. 24

BOROWICZ Barbara : (Nie)czytanie licealistów polskich i francuskich // Polonistyka. - 2009, nr 10, s. 39

BORTNOWSKI Stanisław : Czy koniec epoki czytania lektur? // Język Polski w Liceum. - 2005/2006 nr 1 s. 12-24

BORTNOWSKI Stanisław : Raport o nieczytaniu // Meritum. - 2008, nr 2, s. 9-14

BRODA Paweł : Wpływ lektur szkolnych na rozwój zainteresowań czytelniczych i słownictwa czynnego uczniów na poziomie edukacji wczesnoszkolnej // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 143-154
Związek między dostępnością dziecka do lektury szkolnej a rozwojem jego zainteresowań czytelniczych oraz wzrostem słownictwa czynnego - na podstawie badań.

BRODACZEWSKA Dorota, ZGLENICKA Małgorzata : Wieczorki literackie //Wychowanie w Przedszkolu. - 2006 nr 11, s. 54-55

BUGLIŃSKA Alicja : Spotkanie z literaturą // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 9, s. 47-48

BUKREJEWSKA Iwona B. : Książka czy komputer? // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 10-14

BŹDZIUCH Justyna : Kolorowa biblioteka // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 32-34

CHACHUŁA Maria : Popularyzacja czytelnictwa poprzez organizację konkursów bibliotecznych // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 7/8, s. 13-14

CHACHUŁA Maria : Wpływ działalności na stan czytelnictwa w szkole. Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 13-14

CHOJNACKA-TUZIMEK Sylwia : Bajeczna biblioteka // Poradnik Bibliotekarza. - 2008 , nr 7/8 , dod. s. 10-12

CENTNER-GUZ Małgorzata : Czy sześciolatki znają baśnie i legendy ? //Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 6, s. 8-13

CENTNER-GUZ Małgorzata : Zainteresowania dzieci sześcio­letnich książką : część druga // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 5, s. 3-6

CHACHUŁA Maria : Popularyzacja czytelnictwa poprzez organizację konkursów bibliotecznych // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 7/8, s. 13-14

CHACHUŁA Maria : Wpływ działalności biblioteki na stan czytelnictwa w szkole. Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 13-14

CYNOWSKA Anna Małgorzata : Zwyczaje w bibliotekach szkolnych // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 1, s. 16-17

CZECHOWSKI Jan : Dziecko odbiorcą kultury : (przyswajanie literatury przez uczniów - uwarunkowania rozwojowe) // Nowa Szkoła. - 2007, nr 5, s. 42-50

CZECHOWSKI Jan : Literatura dziecięca // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 5-11

CZEPIEC- MĄCZKA Anna , ŚMIETANA Anna : Wojewódzki konkurs pięknego czytania // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 10, s. 22-23

CZOCHRA Anna, DZIUBA Jadwiga : Czy rodzice zachęcają dzieci do czytania? // Życie Szkoły. -2004, nr 1, s. 3-7

DANIELEWICZ Agnieszka : Czytam, bawię, uczę ... // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 32-36

DEŃCA Marta : Praca z czytelnikiem niesłyszącym // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 1, s. 17-18

DIDUSZKO Hanna : Różnorodność jako źródło zainteresowania książką, czyli brzydkie krasnale w starej bibliotece // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 6, s. 35-37

DOBEK Edyta : O stawaniu się czytelnikiem - słów kilka // Meritum. - 2008, nr 2, s. 75-76

DROSZCZ Jadwiga : Jak pozyskać dzieci do lektury? // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 1/2, s. 7-8

DYKIEL Róża : Pod urokiem książek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 53-54

FILIP Halina : Wybory czytelnicze (dla) najmłodszych // Bibliotekarz. - 2009, nr 3, s. 13-15

FLIS Renata : Czytanie i obcowanie z książką // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 37-41
Co zrobić, by nauczyć dzieci w młodszym wieku szkolnym czytać ze zrozumieniem, zaszczepić przyjaźń z książką i rozbudzić zainteresowania czytelnicze?

FRAŃCZAK Justyna : Książka to więcej niż tylko czytanie. Projekt działań popularyzujących czytelnictwo wśród uczniów szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 3, s. 13-15

FRAŃCZAK Justyna : W niezwykłym świecie książek : działania popularyzujące czytelnictwo wśród uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole . - 2006, nr 12, s. 16-18

FRYGIER-ŚLIWA Honorata,SZCZEPAŃSKA Elżbieta : Jestem świadomym i kulturalnym czytelnikiem : program edukacyjny biblioteki szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 14-15
Program adresowany do uczniów klas I-III gimnazjum.

GACEK Barbara, SKORUPA Monika : Książka i przyjaźń // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 14

GAJCY Ewa, SAMBOR-BICZYK Joanna : Potter w bibliotece - zabawa czytelnicza //Guliwer. - 2006, nr 2, s. 88-90

GAJEWSKA Danuta : Spotkanie autorskie // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 10, s. 26-27

GAJOWNIK Sylwia : O wyborach czytelniczych gimnazjalistów : (refleksje bibliotekarki szkolnej) // Guliwer. - 2008, nr 1, s. 113-119

GRABOWSKA Mirosława : Czytelnictwo dzieci i młodzieży // Biblioteka. - 2010, nr 4, s. 28-29

GRABOWSKA Mirosława : Magiczna biblioteka // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 3, s. 17-19

GRUDZIEŃ Anna : PIETRYKA Elżbieta : Jaśnie Pani Książka : program edukacyjny // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 12-13

GUDEK Edyta SATŁAWA Aneta : Noc w bibliotece //Guliwer. - 2004, nr 2, s. 120-123

HAŁGAS Katarzyna : Rozwój zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, [nr] 3/4, s. 44-51

JABŁOŃSKA Iwona : Co na niechęć do czytania lektur? // Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s. 31-33

JAKUCZEK Anna : W kwestii czytania // Nowe w Szkole. - 2003, nr 9, s.12-13

JAROSZKIEWICZ Anna : Tydzień Książki i Praw Autorskich w szkole ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 3, s. 20-21

JASIONEK Kornelia : Biblioteka na "medal" // Guliwer. - 2006, nr 1, s. 106-109
Najlepiej przeprowadzona kampania czytania w roku szkolnym 2004/2005.

JASIONEK Kornelia : Książkowa biesiada //Guliwer. - 2004, nr 3, s. 120-122

JĄDER Mariola : "Opowieści z kubka" i inne ciekawe pomysły pracy z książką // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 40-46

JOHN Katarzyna : Proces czytania w szkole // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 10, s. 8-9

JUDEK Robert : Komputer zamiast biblioteki? : omówienie wyników ankiety // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 7/8, s. 25-26

KARWAS Krystyna : Badania czytelnicze : propozycje tematyczne dla bibliotekarzy szkolnych // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 12, s. 37-38

KASSOLIK Anna : Międzyprzedmiotowy zeszyt lektur, czyli jedna z prób zahamowania spadku czytelnictwa w szkole // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 4-6

KIELAR- TURSKA Maria, KOŁODZIEJCZYK Anna : Przemiana kompetencji czytelniczych dzieci pod wpływem mediów elektronicznych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 5-12

KLEIBER Anna : Jak wychować "pożeracza książek"? // Bibliotekarz. - 2010, nr 10, s. 14-19

KLEIBER Anna : Jak wychować "pożeracza książek"? // Poradnik Bibliotekarza. - 2011 nr 1, dod. s. 1-7

KLIMAS Renata : Znaczenie książki w życiu dziecka // Wychowawca. - 2004, nr 5, s. 7-9

KLUKOWSKI Bogdan : Czy śmierć książki? // Poradnik Bibliotekarza . - 2008, nr 6, s. 21

KOŁTUN Joanna : Literacka podróż do Szwecji : wakacje w bibliotece // Guliwer. - 2009, nr 3, s. 92-96
Popularyzacja książek wydanych przez oficynę "Zakamarki".

KONIOR-WĘGRZYNOWA Halina : Czym jest czytanie // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 92-101

KONDRAS Jerzy : Królestwem dzieci jest zabawa // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 7/8 , dod. s. 5-7

KONOPKA Agnieszka : Jak znaleźć nowych czytelników wśród najmłodszych? // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 12, s. 30-31

KONOPNICKA Iwona : Kilka słów o czytelnictwie // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 5-8

KONOPNICKA Iwona : Terapia czytelnicza // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 12-16

KORCZYŃSKA Paula : Między dzieckiem a książką // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 2, s. 16-18
Konferencja poświęcona czytelnictwu dziecięcemu.

KORONA Renata : Znane i lubiane książki Astrid Lindgren // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 5, s. 35-37

KORZEŃ Agata : Wróćmy do czytania // Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 15
Rola czytania książek w rozwoju intelektualnym dziecka.

KOSYRA-CIEŚLAK Teresa : Lekkie, łatwe, lecz czy pożyteczne? : czy unikać "męki czytania"? // Język Pol­ski w Liceum. - 2005/2006, nr 1, s. 43-53

KOŚLA Urszula : Projekt naprawczy czytelnictwa z zastosowaniem technologii informacyjnej // Biblioteka Centrum Informacji. - 2008, nr 2, s. 18-19

KOWGIER Magdalena : Biblioteczny klub moli. Plan dydaktyczno-wychowawczy // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 7/8, s. 15-17

KOWOLIK Piotr : Gry i zabawy wdrażają najmłodszych uczniów do czytelnictwa // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 10, s. 36-41

KULIK Maria : Co czytały nasze dziewczęta w roku 2003 ? // Guliwer. - 2004, nr 3, s. 127-129
Plebiscyt "Bestsellery 2003" w warszawskiej bibliotece.

KULIK Maria : Co słychać w IBBY ? // Guliwer. - 2005, nr 1, s. 100-102

KULIK Maria : Kongres IBBY w Afryce // Guliwer. - 2004, nr 4, s. 104-106

KULIK Maria : W bibliotece urodzinki, dla chłopczyka i dziewczynki // Guliwer. - 2005, nr 2, s. 77-80

KULMOWA Joanna : O literaturze dla dzieci - wbrew epoce // Język Polski w Szkole IV-VI. -2010/2011, nr 1, s. 106-108

KUMIEGA Jerzy, PODLASIŃSKA Iwona : Z książką na walizkach // Guliwer. - 2004, nr 3, s. 117-120
Impreza czytelnicza "Z książką na walizkach, czyli dolnośląskie spotkania z młodymi czytelnikami".

KWIATKOWSKA Elżbieta : Rozwijanie czytelnictwa uczniów poprzez doskonalenie umiejętności czytania // Biblioteka. -  2010, nr 2, s. 23-24

LANGER Hanna : Booktalking może przygotować każdy początkujący gawędziarz // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 10, s. 28-30
Booktalking- gawęda o lekturach, prezentacja książek. Odbywa się na zewnątrz bibl. publicznej i łączy w sobie dwie umiejętności: talent opowiadania i sprzedawania książek z wykorzystaniem mechanizmów reklamy. Jedną z zasad jest nieujawnianie wszystkich informacji o dziele jedynie najciekawszych fragmentów. Celem booktalkingu jest rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci

LANGER Hanna : Booktalking może przygotować każdy : rady dla początkujących gawędziarzy // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 11, s.31-33

LASOTA Ilona : Czekolada i marcepan, czyli książki dla Maryla // Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 3, s. 3-10

LESZCZYŃSKI Grzegorz : Językowy obraz świata dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 10, s. 1-7

LESZCZYŃSKI Grzegorz : Książka dla dzieci i młodzieży w XXI wieku. Cz. 1 // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 12, s. 3-7

LESZCZYŃSKI Grzegorz : Książka dla dzieci i młodzieży w XXI wieku. Cz. 2 // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 1 , s. 7-12

LEWANDOWICZ-NOSAL Grażyna : Dziecko i książka - refleksje na marginesie konferencji // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, [nr] 2, s. 5-7

LEWANDOWICZ-NOSAL Grażyna : Lektury 12-latków - podsumowanie sondażu //Guliwer. - 2005, nr 4, s. 105-115

LITWIN Zofia MAJKUSIAK Danuta : Czytamy dzieciom i z dziećmi - w szkole // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 15-16

LORENC-CHROŃ Anna, MAŁYSZ Urszula : Pokochać książki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 8, s. 57-59

MAREK Anna, NIECIECKA Aleksandra : Klub ludzi czytających książki. Program dla uczniów gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 1, s. 11-13

MAZURKIEWICZ-KRAUSE Ilona : Książki do zadań specjalnych // Polonistyka. - 2009, nr 10, s. 20-25

MIROŃSKA Anna : Dlaczego? lubię/nie lubię czytać // Meritum. - 2008 , nr 2 , s. 68-70

MOSKALCZUK Janina : Chcę być molem książkowym a nie mugolem : opis i analiza problemu edukacyjnego // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 4, s. 7-8
Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych u dzieci w klasach zerowych.

MYŚLIŃSKA Joanna : Czwartkowe poranki z książką : rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci z klas młodszych // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 1, s. 14-15

NAZIEMIEC Daria : Czytam ja, czytasz ty - czytają nasze dzieci // Poradnik Bibliotekarza . - 2010, [nr] 4, s. 1-3
Rozważania o czytelnictwie dziecięcym.

NAZIEMIEC Daria : "Nie lubię czytać" : wyobrażenia o książce osób nie lubiących czytać // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 4, s. 9-11

NIEDZIELA Stanisława: "Czytelnicy Roku" czyli o promocji czytelnictwa dzieci // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 7/8, s. 32-34

NIWIŃSKA Jolanta : Biesiady czytelnicze i Ferienada. Pomysły na popularyzację książki // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 12

NOWAK Bożena, ŁATA Małgorzata : Jakie czasopisma czytają uczniowie? // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 7/8, s. 13-14

NOWAK Agata, KOROL-ADAMCZYK Barbara : Czytam, więc jestem. Program naprawczy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej dla klas IV-VI // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 1-2

NOWATKOWSKA Iwona D. : Upodobania i potrzeby czytelnicze uczniów klas niższych // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 4/5, s. 22-23

NOWEL Ewa : Dylematy szkolnego czytania literatury // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 3, s. 20-31

NOWEL Ewa : Motywowanie do lektury - między psychologią a marketingiem // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, z. 2, s. 24-34

OCHREMIAK Anna : Dlaczego mało czytamy? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 17-23

OGRODOWCZYK Bogumiła : Mali czytelnicy - poszukiwacze skarbów // Meritum. - 2008, nr 2, s. 52-54
Czytanie książek odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju intelektualnym dziecka.

OLEKSIEJUK Maria : "Uczeń - książka - biblioteka" // Guliwer. - 2004, nr 3, s. 130-132 Konferencja w Głubczycach w ramach "Tygodnia Bibliotek".

OLKUSZ Jolanta : Literatura w obrazkach : utwory komiksowe w ocenie dzieci sześcioletnich // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 5-11

OLKUSZ Jolanta : O potrzebach czytelniczych sześciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 12-17

PARSZYK, Małgorzata : Spotkanie z bajką // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s. 48-49

PAWŁOWSKA-NIEDBAŁA Anna : Radość czytania // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 48-52

PIĄTKOWSKA Grażyna : Konkursy, rozrywki, gry i zabawy czytelnicze : zestawienie bibliograficzne // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 30-32

PIECHNIK Agnieszka, JASIŃSKA Joanna : Uczniowskie lektury - próba wyjścia z kryzysu // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 12, s. 9-12

PIETRZYKOWSKA Lilla : Rola książki w życiu dziecka : (spotkanie nauczyciela bibliotekarza z rodzicami oddziałów przedszkolnych) // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 12, s. 35-37

PISOWOCKA Barbara : Wiersze uczą mądrości // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007,nr 10, s. 38-41

PLESKOT Mirosława : Zaproszenie do Bajkolandii... czyli uczyć słuchania // Meritum. - 2008, nr 2, s. 43-46

PODOLAK Joanna : Młodzież w bibliotece = energia, szybkość, różnorodność // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 7/8 , dod. s. 2-5

POSZWA Julita, BULANDA-FRĄCZKIEWICZ Romana : jak podnosić aktywność czytelniczą w gimnazjum? // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 4, s. 31

POTASIAK Tamara : Głośne czytanie w gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 11, s. 4-5

POTURAŁA Wioletta : WolneLektury.pl - kolejna szansa na powrót uczniów do roli czytelników? // Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 3, s. 62-67

PUŁCZYŃSKA Maria : Wartościowa książka // Wychowawca. - 2004, nr 5, s. 12

RADZISZEWSKA Maria : Jakie ilustracje lubią dzieci ?// Guliwer. - 2006, nr 3, s. 118-126

RATKA Joanna : Czytelnictwo dwunastolatków w świetle badań// Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. 136-143

RATKIEWICZ Wiesława : Zainteresowania czytelnicze uczniów klas IV i VI w latach 2000-2010 // Bibliotekarz. - 2011, nr 7/8, s. 21-29

Badania przekrojowe porównujące tendencje czytelnicze dzieci. Wpływ szybkiego tempa przemian cywilizacyjnych na zainteresowanie czytaniem. Widoczny brak poświęcania czasu dla książki, szczególnie baśni, na rzecz komiksów, komputerów i podwórka. Spadek autorytetu książki.

RATKIEWICZ Wiesława , RATKIEWICZ Bogusław : Zainteresowania czytelnicze uczniów szkół średnich // Bibliotekarz. - 2005 , nr 5 , s. 19-24

RATYŃSKA Hanna : Dzieci, książki i dorośli : refleksje na marginesie konkursu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 28-31

ROLNIK Jolanta, SAKS Renata : Czytajmy dzieciom! : spotkania młodzieży z przedszkolakami "przy książce"// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, s. 15-17

ROMANIUK Anna : Młodzi czytelnicy poezji: "inicjacje", motywacje, źródła i wybory lekturowe // Poradnik Bibliotekarza. - 2008 , nr 7/8 , s. 6-11

ROMANIUK Anna : Przyjemność czy przymus? : młodzi czytelnicy poezji // Meritum. - 2008, nr 2, s. 30-32

RUDZIŃSKA Zofia : Wybierzmy czytanie! // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 37-39

RYNEK Joanna : Codzienne czytanie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 42-44

SASIN Małgorzata, MAŁACHOWSKA-ZIEMANN Małgorzata : Jak rozwijałyśmy zainteresowania czytelnicze w klasie III b? // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10, s. 11

SEMLA Katarzyna : Godziny z książką : program zajęć dla klas II szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 14-15

SIKORA Renata : Koło Małych Przyjaciół Książek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 10, s. 67-69

SETNIKOWSKA Joanna : Badanie czytelnictwa w bibliotece szkolnej // Nowe w Szkole. - 2004, nr 1, s.8-12

SKONIECZNA Teresa : Co czytają uczniowie gimnazjum? // Poradnik Bibliotekarz. - 2007, nr 6, 12-16

SKRZYPCZAK-WALKOWIAK Bogna WALKOWIAK Idalia : Z półeczki Idalki..., czyli książki dla maluchów // Guliwer. - 2005, nr 4, s. 102-104

SOBOLEWSKA Beata : List do rodziców : 10 powodów, dla których należy czytać dzieciom i 10 przykazań dla rodziców, którzy chcą żeby ich dzieci czytały // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 3, s. 15

STACHARSKA , Danuta : Spotkania autorskie - życie kulturalne szkoły w bibliotece // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 6-7

STACHARSKA Danuta : Spotkania autorskie zachętą do czytania // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008 , nr 1 , s. 18-21

STACHOWIAK Monika, TELICKA Ewelina : Czytelnik - wymierający gatunek?// Polonistyka. - 2009, nr 10, s. 50-52

STANEK-ZDZIEBKO Katarzyna TONDYRA Beata : Nocny maraton czytelniczy // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 20-21

STRÓŻYŃSKI Klemens : Potrzeba czytania - jak ją wywołać // Język Polski w Gimnazjum. -2002/2003, nr 2, s. 9-17

STYSIAK Stefania M. : Jak zachęcać dzieci do czytania // Edukacja i Dialog. - 2004 , nr 4 , s. 27-30

SUCHECKA Genowefa : A to historia! : konkurs historyczno-czytelniczy // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, s. 12-13

SYNOWIEC Helena : Jak ułatwić dziecku kontakt z tekstem literackim w rodzinie : (o "Czytaniach domowych" Joanny Papuzińskiej) // Guliwer. - 2005, nr 3, s. 5-8

SZATKOWSKA Alina Alina : Zachęcamy do czytania // Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s. 36-42

SZEFLER Elżbieta : Kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród pierwszoklasistów // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 12, s. 35-41
Analiza zajęć z wykorzystaniem książek znanych z przedszkola, lektur z kanonu uczniów kl. I oraz innych znanych i lubianych książek dla dzieci

SZPULAK Grażyna : Rozważania czytelniczo - statystyczne // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, s. 13-15
Statystyka czytelnictwa w bibliotece szkoły podstawowej

SZOCKI Józef : Biblioteki szkolne i kultura czytelnicza mło­dzieży // Bibliotekarz. - 2004, nr 10, s. 13-14

ŚWIERCZYŃSKA- JELONEK Danuta : Jak nastolatki oceniają książki? // Polonistyka. - 2006, nr 2, s. 12-16

ŚWIERKOSZ Anna : Program podnoszący stan czytelnictwa w klasach IV-VI szkoły Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu // Biblioteka w Szkole. - 2003 nr 2, s. 10-11

TKACZYK Elżbieta, SKOCZEK Grażyna : Czytanie to radość // Życie Szkoły. - 2011, nr 9, s. 35-36
Badania czytelnictwa oraz technik czytania wśród dzieci w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 34 w Lublinie.

TOMASIK Małgorzata : Konkursy tematyczne : z wykorzystaniem fragmentów literatury dziecięcej // Życie Szkoły. - 2008, nr 8, s. 26-29

TOMASZEWSKA Małgorzata : "Środowe czytanie" w szkole podstawowej : pomysł na popularyzację czytelnictwa wśród uczniów // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 16-17

TUMAS Izabela : Szanuj czytelnika swego.O traktowaniu czytelnika w specyficznych warunkach biblioteki szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, s. 10-11

TYŁA Alicja : Czy można zachęcić dzieci do czytania? Opis i analiza przypadku pedagogicznego // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s. 6-7

WAJNOR Małgorzata : Reklama książki metodą book-talking w szkole podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 9-10

WITEK Dagmara : Polubić czytanie // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 10, s. 23

ZASACKA Zofia : Czytelnictwo młodzieży // Bibliotekarz. - 2011, [nr] 1, s. 13-20
Stan czytelnictwa młodzieży. Badania

ZASACKA Zofia : Doświadczenia czytelnicze gimnazjalistów // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 1, s. 3-7

ZASACKA Zofia : Gimnazjaliści i książki // Meritum. - 2008, nr 2, s. 25-29

ZASACKA Zofia : Lektury gimnazjalistów - od codzienności do unikania // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 7/8, s. 3-6

ZASACKA Zofia : Nastoletni czytelnicy // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 6 , s. 1-3

ZELER Anna : Myślę, więc czytam : scenariusz imprezy poświęconej czytaniu // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 14

ZGAJEWSKA Alicja : Szkolny festiwal czytania // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s. 26

ZIELIŃSKA Anna : Między teorią a praktyką, czyli o gustach czytelniczych gimnazjalistów // Guliwer. - 2004, nr 4, s. 106-108

ZYCH Agnieszka : Sprawdzenie kompetencji czytelniczych // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2002/2003, nr 2, s. 85-99

ŻUREK Jacek Sławomir : Co czytają maturzyści? // Zeszyty Szkolne: edukacja humanistyczna. - 2004, nr 3, s. 128-140

ŻYWNO Irena : Jak czytają dzieci // Życie Szkoły. - 2008, nr 6, s. 51-53

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.10.2012


© Biblioteka Pedagogiczna