Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

CZYTELNICTWO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2012

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ALEKSANDROWICZ , Renata : Ludzie starzy jako czytelnicy i użytkownicy bibliotek publicznych - próba sondażu // W: Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2 / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego . - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , 2007 . - S. 121-135
Filia w Tomaszowie Maz., Filia w Bełchatowie

DAGIEL Małgorzata : Czytelnictwo // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI Wieku. - T. 1, A-F / red nauk. Tadeusz Pilch . - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ,,Żak'', 2003. - S. 607- 611

BORAWSKA-KALBARCZYK Katarzyna : Aktywność czytelnicza uczniów w wieku wczesnoszkolnym w perspektywie budowania ich kompetencji kluczowych // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 191-204

NOWAKOWSKI Piotr Tomasz : Fast food dla mózgu czyli Telewizja i okolice . - Tychy : "Maternus Media", cop. 2002. - S. 71-77 : Strzeż się "książkowstrętu" czyli o korzyściach płynących z czytania

LESZCZYŃSKI Grzegorz : Bunt czytelników : proza inicjacyjna netgeneracji = Reader's rebellion : the netgeneration's initiation prose. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010
Filia w Bełchatowie

UNGEHEUER-GOŁĄB Alicja : Czytelnicze "powroty", czyli literatura dziecięca w recepcji dorosłych // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza, potrzeby, prognozy) / pod red. Adama Horbowskiego, Jerzego Potocznego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 437-445

UŚCIŃSKI Krzysztof : Książka - fast food czy arka przymierza? // W: Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - S. 60-70
O degradacji książki, literackim fast fordzie.

ZASACKA Zofia : Zagubieni w lekturze - czas wykorzystywany czy stracony // W: Czas ukoi nas?" : jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - S. 239-249

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIELEŃ Zdzisław : Stan gminnych bibliotek publicznych i czytelnictwa na Lubelszczyźnie // Poradnik Bibliotekarza. - 2008 , nr 4 , s. 6-11

BILIŃSKI Lucjan : Biblioteki i czytelnictwo w Narodowej Strate­gii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 10, s. 3-6

BILSKA Grażyna : Wybory czytelnicze - uwarunkowania i motywy // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 6, s. 3-6

BYCZYŃSKA Ewa : Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu Mistrzem Promocji Czytelnictwa 2009 // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 9, s. 21-23

CHYMKOWSKI Roman : Z czytelnictwem nadal źle - raport z badań Biblioteki Narodowej // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 4, s. 10-14

CZERWIŃSKA Małgorzata : Czytelnictwo a biblioterapia // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 70-72

DANIEL Justyna : Rodzinne czytanki w Kędzierzynie-Koźlu // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 5, dod. s. 6-8

DĄBEK Iwona : Jak wychować czytelnika? // Meritum. - 2008, nr 2, s. 40-43

DĄBEK Agata : Niezwykła przygoda z książką - czyli I Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą // Guliwer. - 2008, nr 2, s. 109-114

DĄBEK Agata : Niezwykła przygoda z książką - czyli I Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą// Guliwer. - 2008, nr 2, s. 109-114

DETTLAFF-LUBIEJEWSKA Katarzyna : Rola biblioteki w edukacji czytelniczej osób starszych // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 3-7

DOBROWOLSKA Mirosława : Seniorzy w badaniach czytelnictwa // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 3-7

DOŁĘGA Anna : Bariery w dostępie do lektury i rozrywek umysłowych // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 67-70

FLIS Renata : Czytanie i obcowanie z książką // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2 , s. 37-41

FRANASZEK Anna : Biblioteki publiczne w akcjach promujących książkę i czytelnictwo : (na wybranych przykładach) // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 12, s. 3-7

GRUPA Andrzej : Czytanie jako próba przeciwwagi dla dominacji kultury masowej : refleksje wokół działalności DKK "Orator" w MBP w Świebodzinie // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 5, s. 21-22
Przedstawiono sposoby rozwijania czytelnictwa, m.in. spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.

GÓRALSKA Małgorzata : Co może oznaczać fascynacja książką w społeczeństwie konsumpcyjnym? // Przegląd Humanistyczny. - 2009, nr 3, s. 105-114

JANOWSKA-WOŹNIAK Irena : Jak czytamy? //Nowe Książki. - 2009, nr 5, s. 80-81

JUREWICZ Monika : Kulturowe uwarunkowania poziomu czytelnictwa // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s. 4-8

KAWOŃ-NOGA Dagmara : Aktywność czytelnicza nauczycieli województwa opolskiego // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 115-127

KOŁODZIEJSKA Jadwiga : Czytelnictwo wśród mniejszości et­nicznych // Bibliotekarz. - 2006, nr 4, s. 24-25

KOŁODZIEJSKA Jadwiga : Międzynarodowe Stowarzyszenie Czytelnicze // Bibliotekarz. - 2004, nr 3, s. 10-13

KOTUŁA Sebastian D. : Internauci a książki // Bibliotekarz. - 2007, nr 11, s. 21-24

KRASUCKA- BETIUK Marta : Kultura literacka studentów uczelni pedagogicznej - relacja z badań // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 5/6 , s. 63-80

KRUSZEWSKI Tomasz : Promocja czytelnictwa - przypomnienie koncepcji Juliusza Ippoldta // Bibliotekarz. - 2007, nr 1, s. 17-19

KULA Izabela : Pogranicze kultur - promocja czytelnictwa i regionu w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie // Bibliotekarz. - 2009, nr 12, dod s. 3-5

KULIK Maria : Dyskusyjne Kluby Książki //Guliwer. - 2009, nr 1, s. 122-124

LISKOWACKI Artur Daniel : Inne życie książek // Twórczość. - 2005, nr 6, s. 108-113

LISKOWACKI Artur Daniel : Zaczytane, wypisane // Twórczość. - 2008, nr 5, s. 136-140

MARCINEK-DROZDALSKA Anna : "Moda na czytanie" // Guliwer. - 2008, nr 4, s. 103-106
Akcja zorganizowana przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną.

MATUSZEWSKA Anna : Polki nadal czytają romanse // Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 5, s. 13-26

MURAWSKA Ewa : Czytam więc jestem... nauczycielem - miejsce czytelnictwa w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli // Edukacja. - 2004, nr 1, s. 78-85

NAZIEMIEC Daria : "Nie lubię czytać" : wyobrażenia o książce osób nie lubiących czytać // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 4, s. 9-11

PAPIERSKA Wiesława : Rozwijać pasje czytania... // Meritum. - 2008, nr 2, s. 71-74

RACZKOWSKA Jadwiga : Nieczytanie przyczyną wykluczenia kulturalnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 6-16

STANEK-KOZŁOWSKA Renata : Miejsce czytelnictwa w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2 s.163-177

STĘPNIEWSKA Dominika : Czy bibliotekarze czytają wydawnictwa SBP? : analiza ankiety // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 5, s. 10-14

STRASZEWSKA Anna : O czytelnikach i czytelnictwie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy. Cz. 1 // Bibliotekarz. - 2006, nr 11, s. 8-12

STRASZEWSKA Anna : O czytelnikach i czytelnictwie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy. Cz. 2 // Bibliotekarz. - 2006, nr 12, s. 12-17

STRAUS Grażyna, WOLFF Katarzyna : Czytelnictwo i zakup książek w Polsce w 2004 r. - komunikat z badań // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 5, s. 6-8

STRAUS Grażyna, WOLFF Katarzyna, WIERNY Sebastian : Czytelnictwo, zakup książek i wykorzysta­nie Internetu w Polsce w 2006 r. - komunikat z badań // Bibliotekarz. - 2007, nr 6, s. 12-15

TURKIEWICZ Ryszard : Historia czytelnictwa powojennego w ampułce // Bibliotekarz. - 2010, nr 12, s. 4-6

WANIEK Barbara : Ludzie, czytajcie! // Bibliotekarz. - 2008, nr 1, s. 11-13
Czytelnictwo bibliotekarzy w Polsce.

WANICZEK Barbara : UKC, czyli Uniwersalna Klasyfikacja Czytelników // Bibliotekarz. - 2008, nr 12, s. 11-13

WOLFF Katarzyna : Co z bibliotekami i czytelnictwem? // Bibliotekarz. - 2004, nr 11, s. 3- 6

WOLFF Katarzyna : Polacy i książki // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 11, s. 3-7

WOLFF Katarzyna : Społeczny zasięg książki w Polsce w 2008 roku - komunikat z badań Biblioteki Narodowej // Bibliotekarz. - 2009, nr 5, s. 22-25

WOLFF Katarzyna : Społeczny zasięg książki w Polsce w 2OO8 r. - komunikat z badań Biblioteki Narodowej // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 5, s. 9-12

WOLFF Katarzyna : Współczesny czytelnik w świetle badań Biblioteki Narodowej // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 4, s. 3-9

WRÓBLEWSKA Joanna : Czytelnictwo Polaków na obczyźnie // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 2, s. 11-13

ZASACKA Zofia : Dlaczego czytamy powieści - kilka implikacji dla badaczy czytania dla przyjemności // Przegląd Humanistyczny. - 2009 , nr 3 , s. 81-93

ZDANOWICZ Anna : Między świątynią a śmietnikiem : o kulturze czytelniczej przełomu XIX i XX wieku // Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 5, s. 49-66

ZWIERZYŃSKA Bożena : Bookcrossing w bibliotece pedagogicznej // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 4, s. 5-6

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.10.2012


© Biblioteka Pedagogiczna