Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

TELEPRACA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE

BEDNAREK Józef : Multimedia w kształceniu. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 345-346 : Telepraca
M.in. krótko omówiono rodzaje telepracy

GALEWSKI Tomasz : Szanse i zagrożenia rozwoju rynku telepracy w Polsce // W: Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / Noga, Marian (red.), Stawicka, Magdalena Kinga (red.). - Warszawa : CeDeWu, 2009. - S. 93-103

KULPA-PUCZYŃSKA Aleksandra : Niestandardowe formy zatrudnienia jako jedna z dróg walki z bezrobociem // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza - potrzeby - prognozy) / red. Jerzy Potoczny, Adam Horbowski. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 280-288
M.in. związek edukacji dorosłych z nietypowymi formami zatrudnienia. Pojęcie "nietypowego zatrudnienia", czyli niestadardowe formy zatrudnienia : kontraktowanie pracy, umowy na czas określony, zatrudnienie w częściowym wymiarze czasu pracy, praca dorywcza (tymczasowa), wypożyczanie pracowników, dzielenie pracy, zmienny czas pracy osób zatrudnionych na stałe, samozatrudnienie, praca na wezwanie oraz praca na telefon, praca w domu oraz telepraca.

KUSTOSZ Halina : Internet i telepraca - nowe perspektywy ekonomiczne dla kobiet oraz sektora MSP // W: Pedagogika @ środki informatyczne i media / Tanaś, Maciej (red.). - Warszawa ; Kraków : ^wOficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. - S. 197-203

MAREK Jadwiga : Pozyskiwanie i dobór personelu : kształtowanie zatrudnienia w organizacji. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. - S. 35-37
Internet i telepraca - nowe perspektywy ekonomiczne dla kobiet oraz sektora MSP

SPOŁECZEŃSTWO informacyjne : istota, rozwój, wyzwania / red. nauk. Marta Witkowska, Kamila Cholawo-Sosnowska. - warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2006. - S. 162-164 : Praca "na odległość" (telepraca)

SPOŁECZEŃSTWO informacyjne : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papińskiej-Kacperek. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2008. - S. 398-404 : Telepraca jako nowa forma pracy zawodowej
M.in. rodzaje elastycznego zatrudnienia, formy, historia, wady, zalety telepracy

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AREND Łukasz : Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy : konferencja w Szczecinie // Polityka Społeczna. - 2008, nr 4, s. 36-37

BEDNARSKI Marek : E-praca a zmiany w firmie // Polityka Społeczna. - 2004, nr 2, s. 4-8 Telepraca. Rodzaje telepracy. Wykorzystanie nowoczesnej techniki informatycznej w przedsiębiorstwie.

BUCZEK Mikołaj : Wespół, nie zesp ół //Polityka. - 2008, nr 5, s. 46-47
Coworking - praca na odległość, poza domem ; Telepraca

GRZESIŃSKI Robert : Telepraca - program wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych // Służba Pracownicza. - 2002, nr 1, s. 9-11

GUZA Łukasz : Praca na odległość tańsza o 30 proc. : zasady świadczenia telepracy // Gazeta Prawna. - 2007, nr 177, s. 16-17

GUZA Łukasz : Praca w domu, ale na etacie : zatrudnienie na odległość // Gazeta Prawna. - 2007, nr 201, s. 2-3

KOWALCZYK Mariusz : Praca domowa : telepraca, czyli jak obniżyć koszty funkcjonowania firmy // Wprost. - 2001, nr 12, s. 70-71

MOLGA Tomasz : Wieczne wakacje // Wprost. - 2010, nr 36, s. 78-79
Geoarbitraż - praca na odległość i sposób na życie

NOSKE Marina : Kształtowanie się społeczeństwa wirtualnego // Edukacja Medialna. - 2003, nr 4, s. 14-21

OLEJNICZAK Zbigniew : Telepraca - nowa szansa na zatrudnienie // Polityka Społeczna. - 2000, nr 10, s. 17-21

RAKOWSKA-BOROŃ Izabela : Coraz więcej firm zatrudnia i poszukuje telepracowników // Gazeta Prawna. - 2008, nr 46, s. 13

RAKOWSKA-BOROŃ Izabela : Firmy chętniej zatrudnią telepracowników : nietypowe formy wykonywania // Gazeta Prawna. - 2007, nr 58, s. 14

RAKOWSKA-BOROŃ Izabela : Tanie e-centra pracy : telepraca : nietypowe formy zatrudnienia // Gazeta Prawna. - 2006, nr 185, s. 17

RAKOWSKA-BOROŃ, Izabela : Telepraca - szansą nie tylko dla wykonujących wolne zawody : zatrudnienie : nietypowe formy wykonywania pracy // Gazeta Prawna. - 2006, nr 84, dod. Prawo i Życie, s. A16-A17

SOCHA Ryszarda : Telechałupnicy //Polityka. - 2007, nr 49, s. 50-51
Zalety telepracy.

STASIAK Piotr : Rybki www sieci // Polityka. - 2004, nr 14, s. 44-46 Nowe sposoby wykorzystania Internetu w pracy i w życiu codziennym (telepraca, wirtualni pracownicy, wirtualne firmy).

SZULC Anna : Spółdzielnie XXI wieku //Przekrój. - 2009, nr 31, s. 20-21

SZWARC Magdalena : Zdalna praca : komu się to opłaca (a komu nie) // Przekrój. - 2009, nr 45, s. 21-25

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw // Dziennik Ustaw. - 2007, nr 181, poz. 1288
Rozdział II b: Zatrudnianie pracowników w formie telepracy

WIECZOREK Gertruda : Telepraca jako jedna z form elastycznego zatrudnienia. - Bibliogr. // Pedagogika Pracy. - 2009, [nr] 54, s. 72-83
W Europie termin telepracy spopularyzowany został przez Komisję Europejską, która określiła, że telepraca jest to metoda organizowania i wykonywania pracy, w której pracownik pracuje poza miejscem pracy pracodawcy przez znaczną część swojego czasu pracy

Tadeusz Zachurski TYTUŁ:Biurko w sieci CYTATA:Wprost .-1998 , nr 31 , s. 70-71

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.10.2012


© Biblioteka Pedagogiczna