Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE UMYSŁOWO W STOPNIU ZNACZNYM I GĘBOKIM
Zestawienie bibliograficzne wyborze za lata 2005-2011

 

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARANIEWICZ Danuta, BARANIEWICZ Maciej : Możliwości komunikacyjne uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym // W: Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością : teoria, diagnoza, wspomaganie / pod red. Jolanty Baran i Adama Mikruta. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej , 2007
S. 195-205

BOGDANOWICZ Ewa : Wykorzystanie muzyki w Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne u dzieci upośledzonych umysłowo stopniu głębokim // W: Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Jerzego Rottermunda i Anny Klinik. - Kraków : "Impuls" , 2005. - S. 253-262

KOŚCIÓŁEK Maria, PARYS Katarzyna : Edukacja szkolna uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim // W: Usprawnienie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym / pod red. Jana Pileckiego . - Wyd. 2. - Kraków, 2002. - S. 137-192

LAUSCH- ŻUK Jolanta : Dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną // W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 2008
S. 253-294

LAUSCH- ŻUK Jolanta : Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik. - Wyd. 6. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. - S. 149-165

MALIK Teresa : Edukacja seksualna uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Wilczury . - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls" , 2006. - S. 257-267
Filia w Bełchatowie, Filia w Radomsku

PATRZYKĄT-OWCZAREK Beata : Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) w terapii dzieci z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej // W: Od systemu terapeutycznego do interwencji / red. nauk. Łukasz Kaczmarek, Anna Słysz, Emilia Soroko. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2006. - S. 151-161

MIOSGA Lucyna : Pomóż mi być : komunikacja i stymulacja zmysłowa osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością umysłową. - Kraków : "Impuls", 2005

RASZEWSKA Maria, KULECZKA Waldemar : Muzyka otwiera nam świat : program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem. - Gdańsk : "Harmonia", 2009

SULIKOWSKA Izabela : Wykorzystanie metody czytania globalnego Glenna Domana w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu u umiarkowanym i znacznym // W: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych / red. Czesław Kosakowski, Marzena Zaorska. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2000. - S. 153-162

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BACZAŁA Ditta : Gdy choroba nowotworowa spotyka się u dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 192-198

CHRZAN Dorota W. : Czas wolny rodziców wychowujących osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębszym. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 22-24
Diagnoza sytuacji psychospołecznej rodzin z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Badania przeprowadzone z użyciem kwestionariusza ankiety.

DOMARECKA-MALINOWSKA Elżbieta : Edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim : próba oceny dokonań pedagogicznych // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 93-101

FUERST Hanna, MAZUREK-OSMAŃSKA Dorota : Możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w szkole dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 54-62

FUERST Hanna, MAZUREK-OSMAŃSKA Dorota : Możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w szkole dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 54-62

CHWASZCZEWSKA Joanna : Spotkanie z dogoterapią // Klanza w Czasie Wolnym. - 2004, nr 1, s.8-11
Dogoterapia jako jedna z metod wspomagających terapię i proces nauczania dziecka głębiej upośledzonego umysłowo oraz ze sprzężeniami w procesie jego rewalidacji w szkole.

ŁAPIŃSKA Edyta : Zastosowanie stymulacji wielozmysłowej w terapii dzieci w stopniu umiarkowanym i znacznym // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 125-132

MAŁECKA Anna : "Otwarci na świat" - program dotyczący włączania dzieci i młodzieży upośledzonej umysłwo w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim (w tym z deficytami wzroku) w życie kulturalne społeczności lokalnej // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 51-64

OTRĘBA Iwona, WALECZEK Joanna : Program rewalidacyjno-wychowawczy dziecka głęboko wielorako upośledzonego // Lider. - 2011, nr 2, s. 11-12

WIELGOSZ Anna, WOJTUŃ Anna : Jaki dzisiaj byłby Krystian? (opis przypadku) // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s. 39-49
Praca z dzieckiem z głębokim upośledzeniem umysłowym (diagnoza, propozycja postępowania terapeutycznego).

WYRZYKOWSKA Halina : Aktywność zabawowa dziecka 8-letniego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 380-387

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.10.2012


© Biblioteka Pedagogiczna