Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BOBIŃSKA Helena : Maria Curie-Skłodowska. - Wyd. 5. - Warszawa : "Czytelnik", 1960

COTTON Eugénie : Rodzina Curie i promieniotwórczość / tł. z franc. Stanisława Dłuska ; E. Cotton. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1965
Filia Opoczno, Filia Bełchatów

CURIE Eve : Maria Curie / [przeł. Hanna Szyllerowa]. - Wyd.7. - Warszawa : Galster, Lauter i Rutkowski, 1949

CURIE Eve : Maria Curie / z fr. przeł. Hanna Szyllerowa. - Wyd. 11 (3 powojenne). - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967

GIROUD Françoise : Maria Skłodowska-Curie / tł. z fr. Janina Pałęcka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. - ("Biografie Sławnych Ludzi")

GOLDSMITH Barbara : Geniusz i obsesja : wewnętrzny świat Marii Curie / przeł. Jarosław Szmołda. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2008
Filia Opoczno

HURWIC Józef : Maria Skłodowska Curie / Zakład Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "Polonia", 1967

MARIA Skłodowska-Curie : jej życie i dzieło / wybór fot. i komentarz Olgierd Wołczek ; słowo wstępne Józef Hurwic ; fot. i reprod. Stefan Bałuk. - Warszawa : "Polonia", 1967

QUINN Susan : Życie Marii Curie / przeł. Anna Soszyńska. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1997. - (Na Ścieżkach Nauki)

SKŁODOWSKA-CURIE Maria : Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z córką Ireną 1905-1934 : wybór / Maria Skłodowska-Curie ; przeł. Krystyna Dolatowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978

SKŁODOWSKA-CURIE Maria : Autobiografia. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960
Filia Bełchatów, Filia Opoczno, Filia Radomsko

SKŁODOWSKA-CURIE Maria : Autobiografia. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. - (Prace Biograficzne)

SKŁODOWSKA-SZALAY Helena : Ze wspomnień o Marii Skłodowskiej-Curie. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1958

SKŁODOWSKA-CURIE Maria : Piotr Curie / przeł. Hanna Szalay-Szyllerowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953

WKŁAD Marii Skłodowskiej - Curie do nauki : szkice monograficzne / przew. kom. red. Stefan Pieńkowski ; [red. Józef Hurwic]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954

WOŁCZEK Olgierd : Maria Skłodowska-Curie. - Warszawa : "Interpress", 1975

WRÓBLEWSKI Andrzej Kajetan : Skłodowska-Curie Maria // W: Wielka encyklopedia PWN. T. 25, Sg - Starmach / [red. nacz. Jan Wojnowski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2004. - S. 156

ZŁOTOWSKI Ignacy : Co nauka zawdzięcza Marii Skłodowskiej-Curie. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1952
Filia Radomsko

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AJK : W Internecie o Marii Skłodowskiej-Curie // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 2, s. 37

ANDRES Maria : Polska noblistka : projekt szkolnego apelu poświęconego Marii Skłodowskiej-Curie w 125 rocznicę urodzin // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 11/12, s. 38-41
Wykonawcami mogą być uczniowie szkół średnich lub najwyższych klas szkół podstawowych

CZYSZKOWSKA Katarzyna : Co sprawia, że Marię Skłodowską-Curie uznaje się za kobietę niezwykłą? : projekt edukacyjny. - Bibliogr. // Chemia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 34-40
Projekt edukacyjny

CZYSZKOWSKA Katarzyna : Maria Skłodowska-Curie - życie i dorobek naukowy : scenariusz lekcji dla gimnazjum. - Bibliogr. // Chemia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 30-33
Scenariusz lekcji chemii

DROZD-STARKLOWA Anna : Maria Skłodowska-Curie : inscenizacja // Wychowawca. - 1995, nr 7/8, s. 19-21
Scenariusz widowiska szkolnego

GRANOSIK Jadwiga : Maria Skłodowska-Curie : dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, [nr] 4, s. 30-31
Lekcja biblioteczna dla klas VII i VIII. Konspekt

HOSZOWSKA Mariola : Wzorce osobowe w nauczaniu historii (na przykładzie Marii Skłodowskiej-Curie) // Wiadomości Historyczne. - 1999, nr 2, s.92-97
Walory wychowawcze historii w perspektywie XXI wieku

HURWIC Józef : Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie w Panteonie // Fizyka w Szkole. - 1995, nr 5, s. 313-314

HOSZOWSKA Mariola : Wzorce osobowe w nauczaniu historii : (na przykładzie Marii Skłodowskiej-Curie) // Wiadomości Historyczne. - 1999, nr 2, s. 92-97

HURWIC Józef : Maria Skłodowska-Curie i promieniotwórczość. - Warszawa, 1993. - Rec: Henryk Bonecki // Fizyka w Szkole. - 1996, nr 2, s. 125-126

HURWIC J. : O pracy doktorskiej Marii Skłodowskiej-Curie (w 125 rocznicę urodzin uczonej) // Fizyka w Szkole. - 1992, nr 5, s. 299-304

HURWIC Józef : Okoliczności przyznania Nagród Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie //Wiadomości Chemiczne. - [R.] 58, nr 11/12 (2004), s. 1021-1028

JANICKA Małgorzata : Wielka i skromna : Maria Skłodowska-Curie // Mówią Wieki. - 2011, nr 3, s. 56-59
Biografia Marii Skłodowskiej-Curie

KOŁODZIEJCZYK Hanna : Wiekowy jubileusz // Chemia w Szkole. - 1998, nr 1, s. 5-9
O Marii Skłodowskiej-Curie

KONTKIEWICZ Anna : Warszawskie adresy Madame Curie : lekcja biblioteczna. - Bibliogr. // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 2, s. 12-14
Temat: Urodziłam się w Warszawie - adresy Marii Skłodowskiej-Curie. Scenariusz można realizować z uczniami w różnym wieku

KORNACKI Jacek : Obchody stulecia odkrycia polonu i radu // Zagadnienia Naukoznawstwa. - 1998, z. 3, s. 434-441

KORPAŁA-MEUS Danuta : Maria Skłodowska-Curie: krzyżówka o życiu i dokonaniach noblistki, przeznaczona dla uczniów gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 4, s. 20

LEWANDOWSKI Tadeusz : Albert i Maria - więcej niż koleżeństwo // Mówią Wieki. - 2003, nr 5, s. 30-34
Przedstawienie historii alternatywnej - romansu Marii Curie-Skłodowskiej i Alberta Einsteina

MALISZEWSKI Dariusz : Francuski łącznik : scenariusz przedstawienia o Marii Skłodowskiej-Curie // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 7-8, s. 5-6

MARIA Skłodowska-Curie (1867-1934) // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 2, s. 38
Kalendarium życia i pracy

OSIECKA Gabriela : Odkrycia Marii Skłodowskiej-Curie drogowskazem w epokę energii jądrowej // Chemia w Szkole. - 1998, nr 5, s. 280-284
Obok Krystyna Kabzińska pisze o humanizacji edukacji chemicznej

PIEŃKOS Andrzej : Paryż Skłodowskiej-Curie : piękna epoka sztuki // Mówią Wieki. - 2011, nr 6, s. 24-28

RATYŃSKA-OLECHNOWSKA Krystyna : Maria Skłodowska-Curie i promieniotwórczość // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 6, s. 30-31
Konspekt lekcji chemii dla uczniów I klasy szkoły średniej w bibliotece szkolnej. Wyszukiwanie informacji

ROTKIEWICZ Maria : Turystyka i sport w życiu Marii Skłodowskiej-Curie (130 rocznicę urodzin wielkiej Polki) // Kultura Fizyczna. - 1998, nr 1/2, s. 4-10

SKRZYPEK Anna : Korowód znanych Polaków : scenariusz przedstawienia // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 3, s. 25-26

SOBIESZCZAK-MARCINIAK Małgorzata : Lekcja chemii w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie // Chemia w Szkole. - 1998, nr 1, s. 30-32

SZCZUCIŃSKA Paulina : Madame Skłodowska // National Geographic. - 2011, nr 3, s. 74-87

ŚRODA Magdalena : Bo była kobietą // Wprost. - 2011, nr 10, s. 34-37
O Marii Skłodowskiej-Curie

UCHWAŁA Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie // Monitor Polski. - 2011, nr 10, poz. 89
Setna rocznica przyznania Nagrody Nobla w dziedzinie chemii

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie // Monitor Polski. - 2010, nr 96, poz. 1091
Setna rocznica przyznania Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie nowych pierwiastków polonu i radu

WACŁAWEK Witold, WACŁAWEK Maria : Maria Skłodowska-Curie // Chemia w Szkole. - 2005, nr 6, s. 27-34

WACŁAWEK Witold, WACŁAWEK Maria : Maria Skłodowska-Curie - wkład w rozwój nauki. - Bibliogr. // Chemia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 14-23
Działalność naukowa Marii Skłodowskiej-Curie - fizyka i chemika, Polki pracującej we Francji, która dostała w roku 1903 i 1911 (dwukrotnie) Nagrodę Nobla

WILHELMI Zdzisław : Znaczenie odkrycia polonu i radu dla rozwoju fizyki ref. // Fizyka w Szkole. - 1999, nr 1, s. 4-11

WŁODOWSKA Zofia : Rola szkoły w życiu wybitnych // Wychowanie na Co Dzień. - 1995, nr 1, s. 11-12
Kariera szkolna Alberta Einsteina i Marii Skłodowskiej-Curie

WOJTAL Renata : Kobiety niezwykłe : (scenariusz widowiska poświęconego Marii Skłodowskiej-Curie) // Biblioteka w Szkole. - 2002, [nr] 3, s. 27-29

WOŹNIAK Barbara : Konkurs o Marii Skłodowskiej-Curie i jej dokonaniach // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 29-30
Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjum

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.03.2012


© Biblioteka Pedagogiczna