Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

PROBLEM UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
- ALKOHOLIZM
Zestawienie bibliograficzne za lata 1998-2003

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BANCARZEWSKA Wiesława : Śmieszne scenariusze poważnych imprez szkolnych dla klas IV-VI : ekologia, postawy antyalkoholowe. - Toruń : Wydaw. "Temat", 1999

CEKIERA Czesław : Ryzyko uzależnień. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001

CERMAK Timmen L., RUTZKY Jacgues : Czas uzdrowić swoje życie : przewodnik do pracy nad sobą : kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików. - Wyd. 1, dodruk. - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998

CIERPIAŁKOWSKA Lidia : Alkoholizm : przyczyny leczenie - profilaktyka. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2000

MIŁOŚĆ, przyjaźń, agresja, alkoholizm : problemy wieku młodzieńczego (i nie tylko) : poradnik bibliograficzny: praca zbiorowa. Propozycje i Materiały / red. Elżbieta Barbara Zybert. - Warszawa: Wydaw. SBP, 1999

LOWE Geoff, FOXCROFF David R., SIBLEY David : Picie młodzieży a style życia w rodzinie. -Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000

NOWE przesłanie nadziei : podręcznik duszpasterstwa trzeźwości : praca zbiorowa / red. Marek Dziewiecki. - Wyd. 2 . - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000

PICIE alkoholu w różnych okresach życia / red. Alicja Bartosik. - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000

PSTRĄG Dorota : Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień . - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 2000

PUŁAPKA współuzależnienia / oprac. Wanda Sztander. - Wyd.3 popr. - Warszawa : Inst. Psych. Zdrowia i Trzeźwości, 1999

WILMES David J. : Jak wychować dziecko, które mówi Nie! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002

WORONOWICZ Bohdan Tadeusz : Alkoholizm jest chorobą . - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998

ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof : Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BABCZONEK-WRÓBEL Danuta : Lekcja chemii w formie dramy // Chemia w Szkole. - 1999, nr 5, s. 282-283
Temat : Alkohol - wróg czy przyjaciel (chemia w gimnazjum)

BAKUŁA Piotr : Terapia dla nastolatków // Świat Problemów. - 2000, nr 9, s. 37-39

BERNACIAK Elżbieta, Nowak Dorota : "Pomóż sobie - od ciebie zależy najwięcej" : program profilaktyczny dla młodzieży // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 10/11, dod. s. VIII-IX
Problematyka uzależnienia od alkoholu

BIERNAT Tomasz : Zagrożenie alkoholizmem wśród młodzieży // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 10/11, s. 4-7
Omówienie realizacji Narodowego Programu Profilaktyki

BOĆWIŃSKA-KILUK Beata : Uzależnienia wśród młodzieży // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 58-63

BRDAK Beata : Pomoc dziecku z problemem alkoholowym // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 10/11, dod., s. VI-X

CZAJKOWSKA Irena : Film, rodzina, alkoholizm i narkomania a rozwój zachowań przestępczych młodzieży w świetle badań // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 1999, nr 4, s. 24-27

CZARNOTA Elżbieta : ...I dzieci i dorośli zagrożeni uzależnieniem // Problemy Alkohololizmu. - 2000, nr 3, s. 27-28

CZARNOTA Elżbieta : Narkotyk dla wszystkich - alkohol // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 3, s. 13-14

CZARNOTA Elżbieta : Zagrożeni uzależnieniem // Problemy Rodziny. - 2000, nr 6, s. 41-43

CZYM ryzykujemy pijąc? // Świat Problemów. - 2000, nr 11, s. 19-21

DEFINICJE i modele powstawania // Świat Problemów. - 2003, nr 6, s. 13-16

DZŁOWIECKI Marek : Młodzież, alkohol i realizm // Świat Problemów. - 2000, nr 2, s. 41-43

DZWONKOWSKA Stanisława : Nikt im nie powiedział : zgubne skutki alkoholu // Wychowawca. - 1998, nr 5, s. 24-25
Wyniki badań ankietowych w szkole podstawowej

ESMUND Małgorzata, ESMUND Kazimierz : Realizacja programu NOE // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 17-24

FATYGA Barbara : Balanga bez granic : Szkic do obrazu obyczajów zabawy i obyczajów alkoholowych młodzieży studenckiej // Świat Problemów. - 1999, nr 4, s. 24-28

FRONCZYK Krzysztof : 0 alkoholu i innych substancjach psychoaktywnych wśród studentów // Świat Problemów. - 2000, nr 10, s. 42-46

GABIŃSKI Andrzej : "Powoli dojdę do siebie" : z pamiętnika młodej alkoholiczki // Świat Problemów. - 2002, nr 4, s. 23-25

GACEK Maria : Alkoholizowanie się młodzieży szkolnej na tle oddziaływań prewencyjnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1998, nr 3, s. 109-112

GAŚ Zbigniew B. : Profilaktyka w zreformowanej szkole // Remedium. - 2001, nr 6, s. 2-7

GOWORKO Beata : Młodzież - alkohol - agresja // Problemy Alkoholizmu. - 2002, nr 1, s. 24-27

GÓRECKA Ewa, MALINOWSKA Janina : Zajęcia z zakresu profilaktyki antyalkoholowej w liceum // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 10/11, dod. IX-XI

GRUSZCZAK Wiesław : Konspekt lekcji wychowawczej dla kl. VIII szk. podst. Temat : alkoholizm // Wychowawca. - 1998, nr 5, s. 28

GRZELACZYK Agnieszka : Gimnazjalne Towarzystwo Antyuzależnieniowe // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 54-55
Towarzystwo działające na postawie programu "Rówieśniczych Doradców"

HOŁYST Brunon : Alkohol a przestępstwo w świetle teorii i statystyki // Problemy Alkoholizmu. - 2002, nr 1, s. 7-9

HRYSZKIEWICZ Grzegorz : Alkohol - młodzież - dorośli // Świat Problemów. - 2002, nr 9, s. 18-19

HRYSZKIEWICZ Grzegorz : Zachowania alkoholowe - dynamika zmian // Świat Problemów. - 2002, nr 1, s. 26-27

IGNACIUK Anna : Alkohol a wczesna inicjacja seksualna // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 3, dod., s. V-VI

IWANICKA Irena : Picie, czyli życie // Nowa Szkoła. - 2000, nr 4, s. 37-39

JAMROŻEK Mirosław : Im wcześniejsza inicjacja uzależnień tym wcześniejsza demoralizacja dzieci : czy zdążymy z profilaktyką? // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 3, s. 12-15

JARCZYŃSKA Jolanta : Adekwatność programów profilaktycznych w świetle wiedzy o przyczynach używania alkoholu przez młodzież // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 23-27

KAMIŃSKA-BUŚKO Bożenna : Zapobieganie uzależnieniom uczniów // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 6, s. 12-14

KARASOWSKA Aleksandra : Zintegrowany model pomocy dziecku i rodzinie // Świat Problemów. - 1998, nr 7, s. 21-28

KASPRZYCKI Henryk : Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Toruniu // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 10/11, s. 22-24

KOŁODZIEJCZYK Tomasz : Wychowawca, guru czy terapeuta - o filozofii pracy z młodzieżą uzależnioną // Problemy Narkomanii. - 2002, nr 2, s. 58-61

KOSEK-NITA Bogumiła : Problem alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej a możliwości oddziaływań profilaktycznych // Chowanna. - 2000, t. 1, s. 88-101

KOZUBSKA Alicja : Picie alkoholu przez młodzież a opiekuńczo-wychowawcze funkcjonowanie rodzin // Problemy Rodziny. - 2000, nr 2/3, s. 57-61

KRAJEWSKA Beata : Profilaktyka uzależnień w szkole // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 7/8, s. 38-40

KRZAK Beata : Pomoc społeczna i problemy alkoholowe // Świat Problemów. - 2002, nr 1, s. 28-29

KUCIŃSKA Marzenna : Dziecko w dżungli // Charaktery. - 2003, nr 1, s. 42-44

KURZA Katarzyna : Zatopieni na starcie? // Świat Problemów. - 2002, nr 4, s. 17-19

ŁAKOMSKI Marian : Rola rodziny w wychowaniu do trzeźwości // Wychowawca. - 1999, nr 7/8, s. 38-40

ŁYSEK Beata : Młodzież wobec alkoholu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 54-55

MAJER Janina : Zaczynają od małych kroków // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 1, s. 10
Program profilaktyki antyalkoholowej "Elementarz 7 kroków" w szkołach podstawowych

MALINOWSKA Janina : Toruńskie październikowe "Nie" uzależnieniom // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 50

MŁODZIEŻ a alkohol // Remedium. - 2000, nr 2, s. 10-13

MARESZ Małgorzata : "Zakłócał ład i porządek na środku mostu", czyli nastolatki w warszawskiej Izbie Wytrzeźwień // Świat Problemów. - 1999, nr 4, s. 38-39

MARSOLLEK Marcin : Odpowiedź na pustkę i chaos wewnętrzny // Świat Problemów. - 2000, nr 7/8, s. 4-8

MATUSZCZAK Magdalena : Używki kradną wolność // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 8, s. 56-61

MELLIBRUDA Jerzy : Alkohol a młode pokolenie Polaków u progu XXI wieku // Świat Problemów. - 2000, nr 2, s. 13-17

MELLIBRUDA Jerzy : Potęga rozdwajania // Świat Problemów. - 2000, nr 11, s. 35-39

MELLIBRUDA Jerzy : Psychologiczna koncepcja mechanizmów uzależnienia // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 6-11

MELLIBRUDA Jerzy : Zniewolone myślenie // Świat Problemów. - 1999, nr 2, s. 4-7

MORAWSKI Jacek : Profilaktyczne bariery przed uzależnieniami młodzieży // Problemy Alkoholizmu. - 1998, nr 2, s. 20-22

MŁODZIEŻ i alkohol w świetle badań ESPAD (The European School Project on Alcohol and Drugs) // Remedium. - 2000, nr 1, s. 6-7

OKRASA Marzena : Przyczyny alkoholizowania się młodzieży mieszkającej w internacie - w świetle jej wypowiedzi // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2002, nr 1, s. 5-13

OSTASZEWSKI Krzysztof : Trendy w używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież. Implikacje dla profilaktyki i wychowania // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 5-9

PARNICKA Urszula : Szkodliwe uzależnienia // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 3, s. 34-39

PICIE alkoholu przez młodzież w ocenie Polaków // Świat Problemów. - 2000, nr 2, s. 44-45

PŁACHCIŃSKA Grażyna : Taki młody, a już alkoholik? // Świat Problemów. - 2002, nr 4, s. 20-22

POBŁOCKA Małgorzata, PÓŁCZYŃSKA Katarzyna : Coraz częściej problem alkoholu dotyka młodsze dzieci.... // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, dod., s. IV-VI

POSTAWY Polaków wobec picia alkoholu przez młodzież - w świetle wyników badań Ośrodka Badania Opinii Publicznej // Remedium. - 1999, nr 11, s. 6-7

PRAJSNER Bogdan : Młodzi Europejczycy i alkohol // Remedium. - 2001, nr 7/8, s. 4-7

PRAJSNER Mira : Analiza przyczyn powstawania problemów alkoholowych // Remedium. - 2000, nr 12, s. 22-23

PRAJSNER Mira : Dostępność alkoholu // Remedium. - 2001, nr 2, s. 4-5

PRAJSNER Mira : Nastolatki i alkohol : Kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie". [Cz. 1-2] // Remedium. - 1999, nr 11, s. 3-5; nr 12, s. 4-7

PRAJSNER Mira : Nie jesteśmy problemem, jesteśmy szansą na jego rozwiązanie // Remedium. - 2001, nr 4, s. 1-3

PRAJSNER Mirosława, PRAJSNER Bogusław : Ile kosztuje nas picie i nadużywanie alkoholu? // Remedium. - 1998, nr 7/8, s. 24-27

PROBLEMY związane z dostępnością alkoholu - środowiskowe metody zapobiegania // Świat Problemów. - 2001, nr 4, s. 20-23

PROTASIUK Jerzy : Choroba godności // Świat Problemów. - 2000, nr 7/8, s. 14-20

PYZIK Julian : Postawy trzeźwościowe dzieci zaczynają się w rodzinie // Problemy Alkoholizmu. - 1999, nr 1, dod., s. VI-VII

RAUDNER Andrzej : Alkohol i narkotyki wśród młodzieży // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 26-31

RUDZIŃSKA Zofia : Niebezpieczeństwo - alkohol // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 2, s. 49-54

RUSZEWSKI Tomasz : Problematyka uzależnień - poradnik bibliograficzny // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 44-45

SAMOCHOWIEC Jerzy, OSTAPOWICZ Agata, FISZER-PIOSIK Ewa : Tajemniczy świat genów : nowości nauki o chorobie alkoholowej // Problemy Alkoholizmu. - 1999, nr 4, s. 16

SIEROSŁAWSKI Janusz : Jak pijemy alkohol? // Świat Problemów. - 1998, nr 5, s. 10-14

SIEROSŁAWSKI Janusz : Jak pije młodzież? : Polska na tle innych krajów Europy // Świat Problemów. - 1999, nr 4, s. 42-44

SIEROSŁAWSKI Janusz : Płeć a picie alkoholu // Świat Problemów. - 1999, nr 5, s. 20-24

SIEROSŁAWSKI Janusz : Polska młodzież na tle Europy // Świat Problemów. - 2002, nr 4, s. 4-6

SIEROSŁAWSKI Janusz, ZIELIŃSKI Antoni : Rodzice coraz częściej pozwalają pić // Świat Problemów. - 1999, nr 4, s. 4-8

SOBCZAK Lucyna : Alkoholizm - problem nie tylko dorosłych // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 16-18
Skutki alkoholizmu oraz scenariusze zajęć zintegrowanych

SOBECKI Władysław : Dzieci i alkohol // Nowa Szkoła. - 1998, nr 10, s. 33-34

SOBOLEWSKA Zofia : Odtwarzanie domu dzieciństwa : Dlaczego dzieci alkoholików zostają alkoholikami? // Świat Problemów. - 1999, nr 10, s. 6-8

STARCZEWSKA Krystyna : Dwa wstrząsy w jednej szkole // Świat Problemów. - 1999, nr 4, s. 21-23

STAWORZYŃSKA-GRZĄDZIEL Maria : Zapobieganie patologiom społecznym dzieci i młodzieży -problemy alkoholowe // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1/2, s. 284-288

SZTROMAN Joanna : Przyjazna szkoła // Problemy Alkoholizmu. - 1999, nr 3, s. 16-18
Pomysły na przyjazną szkołę m.in. bez uzależnień

ŚLEDZIANOWSKI Jan : Inicjacja uzależnień świętokrzyskiej młodzieży : badania - wyniki - wnioski // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 2, s. 12-17

ŚMIERTELNOŚĆ związana z alkoholem wśród młodych Europejczyków // Remedium. - 2001, nr 4, wkł., s. VIII

SZCZEPKOWSKI Jacek : Uzależnienia chemiczne w świetle współczesnych poglądów // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 12-15

SZELEWICKA Anna : Picie alkoholu przez studentów // Świat Problemów. - 2000, nr 3, s. 40-41

ŚLĄSKI Sławomir : Psychologiczny model uzależnień - źródła teoretyczne // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 2, s. 11-13

ŚLEDZIANOWSKI Jan : Alkoholizm wśród dzieci i młodzieży wezwaniem dla rodziców i wychowawców // Problemy Alkoholizmu. - 1998, nr 2, s. 13-16

TALARCZYK-RUMIŃSKA Beata : Młody człowiek wolny od uzależnień // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, dod. I-III
Profilaktyka uzależnienia alkoholowego w szkole podstawowej oraz konspekt "My i alkohol" dla klas V

TATAROWICZ Jan : Nietrudno uwikłać się w problem alkoholowy.... // Nowa Szkoła. - 2002, nr 4, s. 45-46

TATALA Małgorzata : Spożywanie piwa przez młodzież budzi niepokój // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 4/5, s. 42

TATAROWICZ Jan : Nietrudno uwikłać się w problem alkoholowy... // Nowa Szkoła. - 2002, nr 4, s. 45-46

TYBURSKA Agata : Alkoholizowanie się nieletnich i jego konsekwencje // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 15-17

WENCEL Janusz : "Alkohol kradnie wolność" // Problemy Alkoholizmu. - 1999, nr 4, s. 13
Publiczna debata na temat picia alkoholu przez 12-18-latków

WĘGRZECKA-GILUŃ Janina : ABC alkoholu // Remedium. - 2000, nr 7/8, dod., s. VI-VII

WĘGRZECKA-GILUŃ Nina : ABC alkoholu // Remedium. - 2000, nr 6, dod., s. IV-V

WIDERA-WYSOCZAŃSKA Agnieszka : Gdzie się podziało moje dzieciństwo // Charaktery. - 2001, nr 3, s. 34-36

WIECH Walerian : Programy profilaktyczne // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 8, s. 47-53; Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 2, s. 15-18

WIĘCKOWSKA Magda, PRAJSNER Mira : Nastolatki i alkohol // Remedium. - 2000, nr 7/8, dod., s. IV-V

WILCZYŃSKA Irena : Dobra - to wczesna profilaktyka // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 1, s. 47-49

WILK Marta : Przyczyny sięgania przez młodzież po środki odurzające // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 2, dod. s. I-III

WŁODAWIEC Bogusław : Obraz uwikłania // Świat Problemów. - 1998, nr 1, s. 8-12

WOJCIECHOWSKA Jolanta : Picie napojów alkoholowych przez studentów // Kultura i Edukacja. -1999, nr 1, s. 66-70

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Patologia inicjacji // Remedium. - 2000, nr 9, s. 4-5

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Wychowanie i profilaktyka uzależnień mają wspólne podstawy // Nowa Szkoła. - 1999, nr 6, s. 38-43

WOJCIESZEK Krzysztof : Inicjacja alkoholowa // Remedium. - 2000, nr 9, s. 2-3

WOJCIESZEK Krzysztof : Proste pytania // Remedium. - 2000, nr 6, s. 8-10

WORONOWICZ Bohdan T. : Sposoby zapobiegania problemom alkoholowym // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 3-5

WYRZYKOWSKI Piotr : Cechy środowiska rodzinnego pijących studentów // Świat Problemów. - 2000, nr 3, s. 41-42

WYRZYKOWSKI Piotr : Elementy środowiska rodzinnego wpływające na nadużywanie alkoholu // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 10-14

ZIELIŃSKI Jerzy : Może warto...? // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 10/11, s. 39-40
Trening odmowy picia

ZIĘBA Alicja : Opowieść o pewnej patologii społecznej // Nowa Szkoła. - 2000, nr 3, s. 49-51

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.01.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna