Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

EWALUACJA W EDUKACJI
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

EWALUACJA w edukacji / red. nauk. Leszek Korporowicz. – Warszawa : Oficyna Nauk., 1997

JURCZYK Paweł : Ewaluacja // W: Europa na co dzień : pakiet edukacyjny / koordynacja prac i red. Małgorzata Taraszkiewicz. – Warszawa : Wydaw. CODN, 1997

KOMOROWSKA Hanna : Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania. – Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 1995

ŁOŚ Jolanta, Rodzińska Elżbieta, Składanowski Henryk : Plan rozwoju szkoły oraz ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne wraz z przykładowym planem rozwoju szkoły oraz ankietami ewaluacyjnymi wewnątrzszkolnego systemu oceniania. – Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, 2001

NIEMIERKO Bolesław : Pomiar wyników kształcenia. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : WSiP, 1999

NIEMIERKO Bolesław : Między oceną szkolną a dydaktyką : bliżej dydaktyki. – Wyd. 3. – Warszawa : WSiP, 1999

RADNOR Hilary : Ewaluacja. – Warszawa : MEN, [1996]. – (TERM-IAE projekt ; materiały dodatkowe)

SKŁADANOWSKI Henryk : Jak oceniać? : kryteria ocen z przedmiotów nauczania i zachowania oraz ewaluacja systemu : propozycje wymagań na oceny z przedmiotów nauczania i zachowania dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych i średnich oraz ewaluacja systemu. – Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [ok.2000]

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARTOSZEWSKA Maria : Planowanie wynikowe a ewaluacja osiągnięć szkolnych ucznia z przyrody w klasie czwartej // Geografia w Szkole. – 2000, nr 5, s. 237-244

DENEK Kazimierz : Ewaluacja rezultatów edukacji szkolnej. Cz.1-3 // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 10/11, s.4-6 ; nr 12, s. 15-17 ; 1999, nr 1/2, s. 6-8

DENEK Kazimierz : Metodologiczne aspekty diagnozy i ewaluacji edukacyjnej // Nowe w Szkole. - 2000 / 2001, nr 5, dod. s. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

KIEŁB Anna : Szkoła w cieniu testów // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI. – 2000/2001, nr 2, s. 54-60

KORPOROWICZ Leszek : Ewaluacja – zaproszenie do rozwoju // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 6, s. 15-20

KORPOROWICZ Leszek : Ewaluacja międzykulturowa. Instrument rozwoju kultury politycznej, organizacyjnej i społecznej // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI. – 2000/2001, nr 2, s. 7-14

KORPOROWICZ Leszek : Społeczne wyzwania ewaluacji // Remedium. – 2000, nr 10, s. 6-8

KOWALSKI Michał w. : Po co ewaluacja? // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 6, s. 21-20

KOZAK Wioletta, Latoch Zielińska Małgorzata : Ewaluacja jako zaproszenie do rozwoju. O potrzebie refleksji nad pracą nauczyciela // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI. – 2000/2001, nr 4, s. 68-73

KOZAK Wioletta, Latoch Zielińska Małgorzata : Ewaluacja jako zaproszenie do rozwoju // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 4, s. 55-60

KOZAK Wioletta, Latoch Zielińska Małgorzata : Jak stworzyć przedmiotowy system oceniania i zaprojektować jego ewaluację? // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 2, s. 65-77

KOZAK Wioletta, Latoch Zielińska Małgorzata : Jak stworzyć przedmiotowy system oceniania i zaprojektować jego ewaluację? // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI. – 2000/2001, nr 1, s. 66-78

LISIECKA Zofia : Nauczyciel jako ewaluator : (strategie ewaluacji w szkole) // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 3, s. 49-54

LISIECKA Zofia: O standardach wymagań egzaminacyjnych i potrzebie ich ewaluacji // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 1999/2000, nr 4, s. 74-77

LISIECKA Zofia : O założeniach egzaminów zewnętrznych, standardach wymagań oraz potrzebie ich ewaluacji. Glosy od redakcji // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI. – 1999/2000, nr 4, s. 45-50

LISIECKA Zofia : W stronę ewaluacji... : szkoła w obliczu zmiany edukacyjnej // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 1, s. 76-81; Język Polski w Liceum. – 2001/2002, nr 1, s. 69-74; Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI. –2001/2002, nr 1, s. 75-80

MAJEWSKI Marcin : Ewaluacja – narzędzie wprowadzania i oceny standardów jakości szkoły // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 6, s. 30-36

OBROCKA Katarzyna : Potrzeby szkoły w zakresie ewaluacji dydaktycznej // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 2, s.56-60

PABICH Janina Ewa : Potrzeby mojej szkoły w zakresie ewaluacji // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 5, s. 8-10

PAŚKO Zbigniew Ignacy : Ewaluacja po francusku // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 5, s. 25-26

PRĄŻYŃSKA Wiesława Dorota : Ewaluacja w edukacji // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 10, s. 6-7

POTULICKA Eugenia : Ocena ucznia, ewaluacja szkoły, monitorowanie systemu edukacji – doświadczenia angielskie // Edukacja. – 1995, nr 4, s. 81-91

RADWAN Zbigniew : Ewaluacja : problemy zarządzania w oświacie // Dyrektor Szkoły. – 1998, nr 9, s. 16-21

SERDYŃSKI Andrzej : Systemowe monitorowanie modułowego programu kształcenia z wykorzystaniem procedur ewaluacji // Pedagogika Pracy. - Nr 37 (2000), s. 119-128

SOCHOCKI Marcin J. : Ewaluacja w praktyce // Remedium. – 2000, nr 10, s. 2-3

STUDNIEWSKA Bożena : Biblioteka szkolna a ewaluacja szkolnego programu ścieżek edukacyjnych // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s. 11-12

STRÓŻYŃSKI Klemens : Ocenianie i technologia informacyjna // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 1, s. 65-74

STRÓŻYŃSKI Klemens : Poznaj opinie uczniów // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. –2000/2001, nr 1, s. 65-74

SYMELA krzysztof : Teoria i praktyka ewaluacji wewnątrzszkolnej // Pedagogika Pracy. – Nr 33 (1998), s. 45-54

SZYPRYT-NOWICKA Hanna : Nie od razu Kraków zbudowano, czyli po co ewaluacja // Język Polski w Liceum. – 2001/2002, nr 3, s. 91-102

SZYPRYT-NOWICKA Hanna : Ewaluacja szkolnego systemu oceniania // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9/10, s. 86-91

WALKIEWICZ Maria : Ewaluacja ścieżek edukacyjnych : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu organizacyjnego // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 4, s. 21-22; Nowa Szkoła. – 2002, nr 4, s. 30-32

WIĄCEK Krystyna : Zadania ewaluacji w reformowanej szkole // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 10, s. 7-8

WYSKIEL Bożena, Tłuczek Ewa : Dlaczego ewaluacja wewnętrzna? // Kierowanie Szkołą. – 2001/2002, nr 3, s. 5-6

ZBRÓG Zuzanna, ZBRÓG Piotr : Ewaluacja – funkcjonalne ogniwo programów nauczania // Nauczanie Początkowe. – 2000/2001, nr 2, s. 69-73


 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP


© Biblioteka Pedagogiczna