Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

ROŚLINY WYMARŁE I ZAGROŻONE WYGINIĘCIEM
Zestawienie bibliograficzne wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KRZYŚCIAK-KOSIŃSKA Renata, KOSIŃSKI Marek Jacek : 100 najpiękniejszych roślin w Polsce. - Poznań : "Publicat", 2008

PIĘKOŚ-MIRKOWA Halina, MIREK Zbigniew : Rośliny chronione. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : "Multico", 2006

SZWEDLER Inga : Poznajemy rośliny chronione. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : "Mulico", 2007

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BLOCH-ORŁOWSKA Joanna, PISAREK Włodzimierz : Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe oraz mchy torfowiska "Zocie" na Pojezierzu Ełckim // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2005, z. 3, s. 5-12

BONISŁAWSKA Beata : Ginące i zagrożone rośliny Warmii i Mazur : scenariusz lekcji muzealnej dla uczniów gimnazjum i szkół średnich // Aura. - 2006, nr 3, dod. s. 3

BUCZEK Alicja : Zagrożone stanowisko języczki syberyjskiej Ligularia sibirica (L.) Cass. w rezerwacie Bagno Serebryskie kolo Chełma // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2004, z. 5, s. 69-74
Jedna z najrzadszych roślin naczyniowych została wpisana do Czerwonej Księgi Roślin.

BZDĘGA Katarzyna, PASIERBIŃSKI Andrzej, CHMURA Damian : Rola hałd pogórniczych w utrzymaniu różnorodności florystycznej Górnego Śląska. - Summ. - Bibliogr. // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2004, z. 2, s. 17-33
Chronione i zagrożone gatunki roślin naczyniowych.

CHMURA Damian  : Zagrożenia lokalnych populacji sasanki otwartej Pulsatilla patens na przykładzie stanowiska na Sodowej Górze w Jaworznie // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2003, z. 5, s. 14-27
Gatunek z rodziny jaskrowatych jest objęty ścisłą ochroną.

KOSTRAKIEWICZ Kinga : Wpływ luk na rekrutację siewek ginących gatunków w płatach łąk trzęślicowych Molinietum caeruleae W. Koch 1926 . - Summ. - Bibliogr. // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2010, z. 3, s. 184-189
Zagrożone wyginięciem gatunki rośliny goździka pysznego i pełnika europejskiego.

KUCHARSKA-ŻĄDŁO Marta, SADOWSKA-BUJAK Urszula : Storczyki - ginące piękno polskiej przyrody // Aura. - 2002, nr 7, s. 27-28

LALIK Erwin : Jeszcze warzucha polska nie wymarła // Aura. - 2008, [nr] 7, s. 26-27
Gatunki zagrożone wyginięciem. Warzucha polska - endemit jury Karkowskiej.

MURANYI Roman : Cele i zadania Narodowego Banku Nasion w zachowaniu ginących i chronionych gatunków naczyniowych flory polskiej // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2003, z. 5, s. 28-38

PIĘKOŚ-MIRKOWA Halina, MIREK Zbigniew : Zagrożenie i ochrona roślin naczyniowych występujących w Polsce // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2010, z. 1, s. 15-26
Zawiera wykaz prawnie chronionych i zagrożonych endemitów i subendemitów zamieszczonych w Polskiej czerwonej księdze roślin.

PIÓRECKI Jerzy : Szachownica kostkowata Fritillaria meleagris L., warunki występowania, zagrożenia i perspektywy ochrony // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2005 nr 2 s. 15-29

STEBEL Adam DROBNIK Jacek : Występowanie chronionych i zagrożonych paprotników na siedliskach antropogenicznych Wyżyny Śląskiej // Chrońmy Przyrodę Ojczystą . - 2003, z. 6, s. 14-27

STOLARCZYK Piotr : Porosty chronione i zagrożone na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (Pogórze Wiśnickie) // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2001, z. 5, s. 111-115

SUDER Donata : Walory przyrodnicze grodziska w Chełmie na Podgórzu Bocheńskim (Kotlina Sandomierska) i jego otoczenia. - Summ. - Bibliogr. // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2010, z. 6, s. 437-445
Gatunki roślin naczyniowych występujących na grodzisku w Chełmie, charakterystyka archeologiczna grodziska oraz zbiorowisk roślinnych, rośliny prawnie chronione i zagrożone w Polsce.

TESKE Elżbieta : Ogrody i powierzchnie chronione w wolnej przyrodzie szansą na przetrwanie gatunków rzadkich i zagrożonych // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1994, z. 5, s. 26-33

TOWPASZ Krystyna : Rzadkie, zagrożone i chronione rośliny kserotermiczne w Kaczkowicach na Płaskowyżu Proszowickim // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2004, z. 1 , s. 92-93

WALUSIAK Edward : Chronione gatunki roślin naczyniowych doliny Targaniczanki w Beskidzie Małym (Karpaty Zachodnie) // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2004, z. 6, s. 70-77

WERBLAN-JAKUBIEC Hanna : Ginące rośliny : źródła zagrożeń i metody ochrony // Biologia w Szkole. - 2005, nr 6, s.10-15

WRÓBEL Iwona : Mniszek pieniński Taraxacum pieninicum - gatunek specyficznej troski w Pienińskim Parku Narodowym // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2004, z. 2, s. 11-16
Gatunek zagrożony wyginięciem.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ Ewa M. : Ginące kasztanowce // Przyroda Polska. - 2003, nr 10, s. 4-5

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.03.2012


© Biblioteka Pedagogiczna