Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

EDUKACJA EKOLOGICZNA W PRZEDSZKOLU - SCENARIUSZE ZAJĘĆ
Zestawienie bibliograficzne wyborze za lata 2007-2011

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

SOWY Polski : pakiet edukacyjny / [zespół autorski Krzysztof Kus, Mirosław Kus ; il. i rys. Katarzyna Goworek i in. ; zdjęcia Zbigniew Kwieciński]. - Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANKIEWICZ-KOPICKA Magdalena, KULESZA-CISIAK Monika, WIECZOREK Joanna : Scenariusz warsztatów ekologicznych dla przedszkolaków. [Cz. 1] // Aura. - 2010, nr 5, dod. s. 1-2

ANKIEWICZ-KOPICKA Magdalena, KULESZA-CISIAK Monika, WIECZOREK Joanna : Scenariusz warsztatów ekologicznych dla przedszkolaków. [Cz. 2] // Aura. - 2010, nr 6, dod. s. 1-3

Scenariusz zajęć przeprowadzonych przez uczniów Conradinum w Przedszkolu Samorządowym nr 29 w Gdyni i w Przedszkolu nr 4 w Gdańsku, w ramach projektu którego celem było kształtowanie czynnej postawy proekologicznej przedszkolaków. Zajęcia dotyczyły wody i odpadów.

BIELSKA Beata : Poznajemy środowisko : wiosenne spotkania z przyrodą - edukacja przyrodnicza dzieci pięcio- i sześcioletnich // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 5, s. 77-82, bibliogr.
Scenariusze wycieczek.

BIELSKA Beata : Twórcze spotkania z ekologią : propozycje gier i zabaw dla dzieci pięcio- i sześcioletnich. - Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 6, s. 70-76
Propozycje gier i zabaw dla dzieci w przedszkolu. Dwa scenariusze zajęć z zakresu ekologii.

BRYLIŃSKA Iwona : Mali badacze w ogrodzie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 40-41
Scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich (obserwowanie przyrody w najbliższym otoczeniu, rozwijanie wrażliwości zmysłów).

BRYLIŃSKA Iwona : Zagrajmy w zielone // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 18-20
Dwa scenariusze zajęć dla przedszkolaków - "Zagrajmy w zielone" oraz "Butelki pełne wody", związane z poznawaniem i ochroną środowiska naturalnego.

DANIEK-SALAWA Jadwiga : Bogactwo letniej łąki // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 6, s. 80-81
Dwa scenariusze zajęć dla dzieci 6-letnich z zakresu edukacji przyrodniczej w przedszkolu.

DANIEK-SALAWA Jadwiga : Wszystko szare : scenariusz dla dzieci 6-letnich // Bliżej Przedszkola. -2011, nr 7/8, s. 149
Scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich dotyczący tematyki kolorów jesieni.

FUDAŁA-ŁABUŚ Ewa NIZIOŁ Katarzyna, WITKO Beata : Przyroda wokół nas // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 50-53

GONTARZ Iwona : Wiosenne uprawy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 55-56
Zajęcia przyrodnicze z udziałem rodziców w ramach zajęć otwartych w przedszkolu.

JAKUBOWSKA Beata : Rycerze Pani Wiosny : scenariusz zajęć dla 6-latków // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7/8, s. 148-149
Scenariusz zajęć dla 6-latków dotyczący tematyki wiosennej.

JASZCZUK Marta : Z życia owadów // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 7, s. 42-43
Zabawy ruchowe, muzyczne, plastyczne i matematyczne w przedszkolu dotyczące życia owadów (zabawy za pomocą wszystkich zmysłów dziecka).

KOWALSKA Aldona : W lodowej krainie : zajęcia w grupie dzieci 3-, 4-letnich // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 1, s. 70-71
Scenariusz zajęć. Aktywizowanie dzieci do działania i badania środowiska. Rozwój umiejętności obserwowania zachodzących zmian w przyrodzie.

KOWNACKA Barbara : Kasztanowy turniej : scenariusz Turnieju Wiedzy o Kasztanowcu dla dzieci 5-6 letnich // Ekoświat. - 2008, nr 3, s. 38-39

KOZIARA Dorota, PAWELSKA-SOBCZAK Iwona : Żywioły w przyrodzie : zabawy badawcze - warsztaty z rodzicami i dziećmi // Bliżej Przedszkola. -2010, nr 11, s. 94-97
Scenariusz warsztatów przedszkolnych.

KRUSZEWSKA Anna : Poznajemy tajemnice powietrza : scenariusz zajęć dla grupy dzieci 6-letnich // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 6, s. 78-[79]
Scenariusze zajęć dla grupy dzieci 6-letnich z zakresu edukacji przyrodniczej.

MUSIAŁ Janina, KUBIK Hanna : Ekologia inaczej // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 18-20
Przykład turnieju przyrodniczego ułożonego na podstawie podręczników do przyrody "Wesoła Szkoła" oraz rozmaitych podręczników do przyrody dla klas IV-VI. W skład zespołu wchodził uczeń klasy "0", uczeń z klas I-III oraz 2 uczniów z klas IV-VI.

MUSIELAK Beata : Nasi domowi ulubieńcy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 37-39
Pomysł na przeprowadzenie zajęć mających na celu poznanie przez przedszkolaków (6-latków) potrzeb zwierząt, sposobów dbania o nie oraz sposobów komunikowania się z nimi. Propozycje zabaw, wykorzystanie literatury dziecięcej.

OPIEKUJEMY się ptakami zimą : wspólnie z dziećmi // Aura. - 2007, nr 2, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 149, s. 6-7

PIEPRZYK Liliana : W lesie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, s. 38-39
Konspekt zajęć dydaktycznych w przedszkolu dotyczących ochrony przyrody. Kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za środowisko.

PONIKOWSKA Iwona : Co nam jesień w koszu niesie? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 9, s. 46-47
Konspekt zajęć przedszkolnych o tematyce jesiennej. Zapoznanie dzieci z darami jesieni oraz ich walorami zdrowotnymi.

SCENDO Henryka : Dbajmy o najbliższe otoczenie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 25-29
Scenariusz zajęć w przedszkolu na temat ochrony przyrody.

SCENDO Henryka : O czym marzy las // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 3, s. 43-45

STAWCZYK- MIZIŃSKA Renata : Badanie obiegu wody w przyrodzie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 44-45
Konspekt zajęć przedszkolnych dla dzieci 6-letnich. Poznawanie właściwości wody oraz sposobów jej wykorzystywania.

SZELĄG Marlena : Zaczarowane powietrze // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 29-31
Konspekt badań doświadczalnych na obecność powietrza w przyrodzie, wykonywanych przez dzieci przedszkolne (zajęcia, gry i zabawy. np. dmuchanie balonika, bańki mydlane, dmuchanie przez słomkę w wodzie itp.).

SZOŁEK Selwana : Cztery pory roku : scenariusz zajęć edukacyjno-przyrodniczych dla dzieci 5-letnich. - Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7/8, s. 145-147
Scenariusz zajęć edukacyjno-przyrodniczych dla dzieci 5-letnich dotyczący czterech pór roku.

WIESZOŁEK Aleksandra : Światowy Dzień Wody // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 58
Uroczyste obchody Światowego Dnia Wody w Publicznym Przedszkolu w Marklowicach. Zabawy i zajęcia okolicznościowe.

WÓJCIK Małgorzata : Był las...będzie las // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 45-47

WÓJTOWICZ Małgorzata : Drogocenna woda // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 4, s. 50-52
Konspekt zabawy dydaktycznej służący uświadomieniu dzieciom w wieku przedszkolnym, jak ważna jest woda dla życia. Wskazówki co i jak robić, aby oszczędzać wodę w środowisku. Kształtowanie postaw proekologicznych.

WÓJTOWICZ Małgorzata : Zima wokół nas // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 11, s. 34-35
Propozycje tematów ("Zima nie jest zła", "Pomagamy ptakom przetrwać zimę", "Zimowe zabawy na śniegu i lodzie") oraz sposobów ich realizacji na zajęciach przedszkolnych.

WÓJTOWICZ Małgorzata : Życzę Ci Mamusiu miła... // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 34-[35]
Konspekt zajęć w przedszkolu przybliżający dzieciom wiadomości przyrodnicze z zakresu znajomości gatunków niektórych kwiatów występujących w otoczeniu. Kształtowanie postaw proekologicznych. Rozwijanie szacunku do osób najbliższych. Przygotowywanie upominków (kwiatków) z okazji Dnia Mamy.

ŻAK Anna : Łąka wiosną // Biologia w Szkole. - 2007, nr 5, s. 51-53
Scenariusz lekcji przyrody dla uczniów klasy "0". Poznawanie świata przyrody poprzez słuchanie bajki, piosenki, muzyki relaksacyjnej i oglądanie zdjęć owadów i roślin łąkowych, połączonych z kolorowaniem oraz przygotowaną przez małych uczniów - makietą łąki.

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.03.2012


© Biblioteka Pedagogiczna