Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

EDUKACJA EKOLOGICZNA W PRZEDSZKOLU
Zestawienie bibliograficzne wyborze za lata 2003-2011

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BUDNIAK Alina : Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym : podręcznik dla studentów. - Kraków : "Impuls", 2009

WILKEN Hedwig : Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody : edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole podstawowej : zabawy, pomysły i projekty. - Kielce : "Jedność", 2004
Filia w Radomsku, Filia w Opocznie, Filia w Tomaszowie Maz.

OCHNIO Ewa : Edukacja ekologiczna dzieci sześcioletnich w przedszkolu a ich wiedza z zakresu ochrony środowiska // W: Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / red. Sabina Guz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 301-310

OCHNIO Ewa : Problem odpadów jako zagrożenie dla środowiska w świadomości dzieci sześcioletnich // W: Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / red. Sabina Guz, Jolanta Andrzejewska. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 61-72

OCHNIO Ewa : Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska jako element świadomości ekologicznej dzieci sześcioletnich // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2009. -S. 390-399

PARCZEWSKA Teresa : Edukacja ekologiczna w przedszkolu. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009

WIŚNIEWSKA Renata : Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym // W: Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia / pod red. Stanisława Włoch. - Opole : Wydaw. UO , 2009. - S. 347-356

WOLLMAN- MAZURKIEWICZ Lidia : Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym // W: Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce / pod red. Stanisławy Włoch. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2006. - S. 235-242
Filia w Opocznie

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARANOWSKA Ewa : Przedszkolaki na przyrodniczym szlaku // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 6, s. 28-29

BARAŃSKA Beata, DOMALEWSKA Teresa : Ekoludki witają wiosnę // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 55-56
Propozycja zorganizowania w przedszkolu Koła Ligi Ochrony Przyrody, które pomaga dzieciom w działaniach mających na celu poznawanie i ochronę przyrody. Spotkania z leśnikiem, ornitologiem, weterynarzem. Scenariusz inscenizacji słowno-muzycznej przygotowanej przez grupę sześciolatków na pożegnanie Zimy i powitanie Wiosny.

BICZAN Elżbieta : W Puszczy Kampinoskiej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 9, s. 558-561

BOGDAN Renata, OLESZKOWICZ Halina: "Mam w przyrodzie przyjaciela" - przygotowania do uroczystości Dnia Ziemi : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola // Aura. - 2003, nr 5, dod. s. 7-8

BRYLIŃSKA Iwona : Zagrajmy w zielone : ogród przedszkolny jest dla dzieci bardzo ciekawym miejscem zajęć i obserwacji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 18-20

BRZEZIŃSKA-BARYŁA Regina : Z przyrodą przez cały rok // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 4, s. 227-229

CICHACZEWSKA Lidia : Zielony dzień - zielone listy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 5, s. 37-39

CICHOWLAS Małgorzata : Kubusiowi przyjaciele natury // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 3, s. 55-56
Nauka ochrony przyrody poprzez konkursy ekologiczne w przedszkolu. Kształtowanie postaw proekologicznych.

CO to jest ekologia ? / oprac. Marta Rutkowska, Alina Bogdzia, Beata Jopich // Ekoświat. - 2005, nr 4, s. 37
Edukacja ekologiczna w przedszkolu.

DOBOSZ Iwona, IZDEBSKA Małgorzata : Szumiał las, śpiewał las... // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 28-30
Prezentacja przedsięwzięć (konkursy, kącik przyrody, przedstawienie) podejmowanych w Przedszkolu nr 2 w Kłobucku, dzięki którym dzieci poznają przyrodę i uczą się ją szanować.

DOBOSZ Maria, SZYMAŃSKA Izabela : Mali przyjaciele ptaków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 4, s. 239-240

FUDAŁA-ŁABUŚ Ewa, NIZIOŁ Katarzyna, WITKO Beata : Przyroda wokół nas // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 50-53

GAWROŃSKA Beata : Ekologia w Przedszkolu nr 7 w Łowiczu // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2003, nr 2, s. 83-85

GOŁBA Jolanta, PETE-WOWK Eugenia : Edukacja ekologiczna w przedszkolu // Przyroda Polska. - 2003, nr 1, dod. s. 4-5

GOŁBA Jolanta, PETE-WOWK Eugenia : Żeby zawsze było zielono : najmłodsi sadzą drzewa // Ekoświat. - 2004, nr 4, s. 38-39

GOŁDA Jadwiga : Wolontariat w przedszkolu ekologiczno-artystycznym . - Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7/8, s. 38-40
Europejski wolontariat - założenia projektu dotyczącego edukacji ekologicznej.

GRODZIŃSKA-JURCZAK Małgorzata, SZCZĘŚNIAK Agnieszka, BRYDA Grzegorz : Z badań wiedzy i świadomości dzieci w wieku przedszkolnym o odpadach // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa . - 2003, nr 3, s. 36-46

GROMEK Renata, KOPERSKA-BUJWID Dorota : Śmieciosztuka, czyli o recyklingu inaczej : edukacja ekologiczna poprzez działania twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 3, s. 5-7

GRZECHOWIAK Dorota : Ochraniajmy lasy, parki i ich mieszkańców // Aura. - 2002 , nr 9 , dod. s. 1-3
Projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola.

GUZ Sabina : Edukacja środowiskowa w szkołach Montessori // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 1/2, s. 3-7

IGNATOWICZ Małgorzata : Zielony certyfikat Ekoludków // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 1, s. 24-25
Edukacja ekologiczna w Miejskim Przedszkolu i Żłobku "Ekoludki" w Ełku.

JABŁOŃSKA Małgorzata : Las i jego znaczenie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 32-34

JANICKA-PANEK Teresa : Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. - Summ. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 4, s. 54-59

JERZAK Irena, JERZAK Leszek : Poznajemy pomniki przyrody // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 5, s. 262-263

JOHN Teresa : Wychowanie środowiskowe w przedszkolu // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 1, s. 54-58

KABELSKA Ala, LEWANDOWSKA Jolanta : Turniej "Szczęśliwa rodzina" // Lider. - 2009, nr 4, s. 11

KACZMAREK Ewa : Od zachwytu i milczenia - do poznania i mówienia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 9, s. 539-541

KAMIŃSKA Urszula, NOWICKA Dorota : Poznanie środowisk przyrodniczych - las i łąka : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola // Aura. - 2003, nr 5, dod. s. 4-6

KAŻDY segreguje odpady // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 40-41

KORBECKA Barbara, MAJCHRZAK Krystyna : Impresje o bocianach // Dyrektor Szkoły. - 2002 , nr 7/8 , s. 40-41

KORNILUK Marcin : Program przedszkolnej edukacji ekologicznej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 2, s. 44(108)-45(109)
Projekt "Ekologicznej edukacji przedszkolnej. Cele projektu.

KOZYRA Mirella : Z ekologią w przedszkolu za pan brat [turniej] // Wychowanie na co Dzień. -2006, nr 6, dod. s. VI-VIII

KRAWCZYK Beata : Bal jesieni, bal wiosny... // Ekoświat. - 2007, nr 4, s. 36-37
Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym.

KULIGOWSKA Anna : Przedszkolaki sprzątają świat // Ekoświat. - 2004, nr 1, s. 34-35
Akcja pod hasłem "Zielony świat - zielony dom - zielony punkt".

KULIGOWSKA Anna : Przyjaciele lasu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004 , nr 8 , s. 35-37

LEŚNIOWSKA Maria : Leśny Śmieszny Stworek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s. 418-419

ŁAZUR Ewa : Edukacja przyrodnicza dzieci przedszkolnych //Wychowawca. - 2004, nr 7/8, s. 15

ŁĄCZNIAK Krystyna : W poczuciu odpowiedzialności // Ekoświat. - 2005, nr 4, s. 38-39

ŁĘGOWSKA Barbara, RAMSKA Mirosława, SŁOPIEŃ Iwona : Lepiej poznać, lepiej chronić // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, [nr] 9, s. 556-558
Wycieczki do lasu i parku okazją do zdobywania wiedzy przyrodniczej.

MAJCHRZAK Katarzyna, KORBECKA Barbara : Ekologicznie i pożytecznie : badanie działań prowadzonych w Przedszkolu nr 80 "Zielona Dolinka" we Wrocławiu // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 40-42

MAJEWSKA Celina : Mały modrzew rośnie ze mną // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 8, s. 28-30

MAROŃ Małgorzata, WIERZBICKA Barbara : Przyroda wokół nas // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 3, s. 31-33

MUSIAŁ Janina KUBIK Hanna : Ekologia inaczej // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 18-20
Przykład turnieju przyrodniczego ułożonego na podstawie podręczników do przyrody "Wesoła Szkoła" oraz rozmaitych podręczników do przyrody dla klas IV-VI. W skład zespołu wchodził uczeń klasy "0", uczeń z klas I-III oraz 2 uczniów z klas IV-VI.

NAUMOWICZ Małgorzata : Przyroda i tradycje // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 3, s. 22-[25]
Rozbudzanie naturalnych zainteresowań dzieci poprzez podkreślanie zmian przyrody w kontynuowaniu tradycyjnych obrzędów. Opisy obyczajów oraz podkreślenie roli przedszkola w przekazywaniu polskich tradycji.

NAWROCKA Barbara : Metody i formy poznawania środowiska przyrodniczego przez dzieci w wieku przedszkolnym // Przyroda Polska. - 2002, nr 11, dod. s. 8-9, 12

NOWAK Jolanta, SOBIESZCZYK Maria : Aktywność badawcza dzieci w wieku przedszkolnym. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 7/8, s. 40-43
Wykorzystanie metody doświadczeń w kształceniu przyrodniczo-ekologicznym dzieci w wieku przedszkolnym.

NOWICKA Katarzyna, PODŻORSKA Grażyna : Las to płuca świata // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 9, s. 563-564

PAŁĘCKA Izabela, PILIŃSKA Elżbieta, PŁODZIEŃ Danuta : Kolorowe, ciekawe... ekologiczne kalendarze // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 38-39

PARCZEWSKA Teresa : Ekologia w procesie wychowawczym // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 4, s. 5-13

PARCZEWSKA Teresa : Kształtowanie postaw proekologicznych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 16-19

PARCZEWSKA Teresa : O ochronie środowiska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 24-26
Artykuł zawiera zabawy związane z ochroną środowiska.

PIĄTEK Małgorzata : Opiekujemy się ptakami // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 3, s. 59-60
Pogadanka z ornitologiem w przedszkolu. Pogłębianie wiedzy na temat życia ptaków oraz ich ochrony. Kształtowanie postaw proekologicznych.

PIOTROWSKA Jadwiga : Pytania do Pani Jesieni // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 7, s. 414-416

PRUS-WIŚNIEWSKA Helena : Idźmy leśną ścieżką... // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s. 31-36

RUSIN Małgorzata SZULC Urszula : Przyroda potrzebuje przyjaciela : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola // Aura. - 2003, nr 5, dod. s. 1-3

STAWIARZ Leonarda : Przyjaciele drzew // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 34-35

STOCHALSKA-BUDZYN Marta : Mniszek lekarski : norweski projekt edukacji ekologicznej najmłodszych // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 5, s. 76-[77]
Prezentacja cech oraz założeń norweskiego projektu "Mniszek lekarski", realizowanego także w Polsce.

STOJKO Agnieszka : Zielonymi ścieżkami // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 7, s. 40-41
Poznawanie środowiska przyrodniczego przez przedszkolaków (m.in. spacer po parku, przyglądanie się przyrodzie, zapoznawanie z "pomnikami przyrody", sadzenie drzewek).

ŚWIDERSKA Gabriela : Czym skorupka za młodu... - czyli o wartościach edukacji ekologicznej w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 2, s. 59-60
Akcja proekologiczna przedszkola w Radlinie na Śląsku. Rozbudzanie wśród dzieci świadomości i wrażliwości ekologicznej. Współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. Ułożenie rocznego planu działań na rzecz środowiska.

SZAWŁOWSKA-WASILEWSKA Joanna : Zielone przedszkole // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 6, s. 48-50
Publiczne Przedszkole nr 336 przy ul. Siemiatyckiej w Warszawie.

SZEPTYŃSKA Magdalena : Czy las rośnie dla nas // Aura. - 2002, nr 9, dod. s. 7-8

TARTAS Teresa : Tajemnice życia ukrytego w ziemi // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 3, s. 159-161

TRZECIAKOWSKA Janina : Zostań Ekoludkiem - cztery pory roku z ekologią : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola // Aura. - 2002, nr 9, dod. s. 4-5

TURSKA-PAWLICKA Ewa : Leśna Skrzynia Skarbów : projekt edukacyjny dla przedszkoli // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 5, s. 82-83

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Wychowanie ekologiczne w przedszkolu // Aura. - 2006, nr 2, dod. s. 1-4

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Przedszkola ekologiczne w Polsce - stan na pierwsze półrocze 2003 roku : skrót wystąpienia podczas konferencji w St. Marienthal - październik 2003 roku // Aura. - 2004, nr 1, dod. s. 1-4

WALIŃSKA Lidia : Ominą ścieżkę mrówek... // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, [nr] 9, s. 561-563
Program, którego celem jest stworzenie sytuacji i możliwości sprzyjających poznawaniu świata przyrody.

WESOŁEK Beata : Żeby został po nas czysty kawałek świata... // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 2, s. 64-65
Problem ratowania środowiska naturalnego w wychowaniu przedszkolnym.

WIDZ Janina : Wiosenny kącik przyrody // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 4, s. 34-35

WIERZBOWSKA-PLUTA, Ilona TUBACKA Elżbieta : Tydzień Ziemi w knurowskim przedszkolu Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 62-63

WIŚNIEWSKA Renata : Słoneczna wierzba // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 4, s. 32-33
Obserwacja jako najlepszy sposób poznawania tajemnic przyrody przez dzieci. Obserwowanie gałęzi wierzby włożonych do wody i ich rozwoju. Posadzenie wierzby na placu zabaw i nadanie jej nazwy.

WÓJTOWICZ Małgorzata : Postawy proekologiczne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 34-36

WSPÓLNIE z dziećmi // Aura. - 2007, nr 3, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 150, s. 9-11

ZDZITOWIECKA Hanna : Co zobaczymy na spacerze // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 10, s. 43-44
Poznawanie środowiska przyrodniczego zimą. Zajęcia w przedszkolu.

ZIELONY Certyfikat II stopnia. [Cz. 1] : Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Ełku : edukacja ekologiczna w przedszkolu // Aura. - 2009, nr 3, dod. s. 1-3

ZIELONY Certyfikat II stopnia. [Cz.] 2 : Przedszkole Miejskie nr 1 im. Krasnala Hałabały : edukacja ekologiczna w przedszkolu // Aura. - 2009, nr 4, dod. s. 6-7

ZIELONY Certyfikat II stopnia. [Cz.] 3 : Przedszkole Niepubliczne "Pod Tęczą" w Inowrocławiu : edukacja ekologiczna w przedszkolu // Aura. - 2009, nr 5, dod. s. 4-6

ZIELONY Certyfikat II stopnia. [Cz.] 4 : Przedszkole "Pod Kasztanem" w Warszawie : edukacja ekologiczna w przedszkolu // Aura. - 2009, nr 6, dod. s. 2-3

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.03.2012


© Biblioteka Pedagogiczna