Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ALEJZIAK Bożena : Wyjazdy turystyczne młodzieży a samowychowanie // Edukacja. - 2005, nr 4, s. 48-61
Wychowanie oraz samowychowanie wprowadzające dorastającą młodzież w świat wartości ma do spełnienia ważną rolę, gdyż bez niego zachowania i postawy moralne młodzieży będą coraz bardziej odbiegać od doskonałości, prowadząc do patologii społecznej.

BIELSKI Janusz : Turystyka jedną z form pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły // Lider. - 2007, nr 7/8, s. 4

BŁAŻEJCZYK Gabriela : Turystyka jako technika oddziaływań wychowawczych // Lider. - 2007, nr 5, s. 17-20

CIEŚLAR Anita, LASKO Kazimierz : Autorski program koła sportowo-turystycznego dla klasy licealnej o profilu menadżersko-turystycznym // Lider. - 2007, nr 1, s. 29-30

DENEK Kazimierz : Aktywność krajoznawczo-turystyczna dzieci i młodzieży w edukacji szkolnej // Lider. - 2009, nr 1, s. 4-9

DENEK Kazimierz : Decydują nauczyciele kraju ojczystego // Lider. - 2010, nr 2, s. 8-18
Rola i zadania dyrektorów szkół, nauczycieli sprawujących funkcje opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych PTTK, klubów turystycznych ZHP, ZHR i OHP oraz pedagogów podejmujących się obowiązków organizatorów biwaków, kolonii, obozów i zimowisk.

DENEK Kazimierz : Edukacja krajoznawcza dzieci i młodzieży na progu XXI wieku. (Cz. 2) // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, s. 19-24

DENEK Kazimierz : Edukacyjne wymiary krajoznawstwa (wybrane aspekty). (Cz. 1) // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 4/5, s. 3-8

DENEK Kazimierz : Krajoznawstwo i turystyka w edukacji wczesnoszkolnej // Nauczyciel i Szkoła. - 1998, nr 1, s. 14-32

DENEK Kazimierz : Krajoznawstwo i turystyka w polskiej szkole : tradycje - współczesność - wyzwania // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 9, s.4-12

DENEK Kazimierz : Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 2, s. 4-9

DENEK Kazimierz : Krajoznawstwo w społeczeństwie wiedzy // Kultura Fizyczna. - 2009, nr 11/12, s. 1 -19

DENEK Kazimierz : Młodzież i góry // Poznaj Swój Kraj. - 2005, nr 2/3, s. 33-35

DENEK Kazimierz : W przededniu Kongresu Krajoznawstwa // Nowa Szkoła. - 2010, nr 4, s. 4-16
Refleksje na temat kondycji krajoznaznawstwa w szkole i poza nią. Edukacyjne walory turystyki i krajoznawstwa. Działalność Stowarzyszenia "Poznaj Swój Kraj".

GOŁĄBEK Wioleta : Na ścieżce geoturystycznej wokół Góry św. Anny // Geografia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 19-30

GUŁA-KUBISZEWSKA Halina, OLEŚNIEWICZ Piotr: Czy uczniowie polubią turystykę szkolną na lekcjach wychowania fizycznego? // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 7/8, s. 35-39

HAUSNER Wojciech : Wędrownictwo - skarb wychowawczy // Wychowawca. - 2004, nr 7/8, s. 5-6
Wychowawcze walory krajoznawstwa, wędrówki pieszej. Wędrownictwo jako metoda harcerskiego wychowania.

KOMPENDIUM wiedzy nauczyciela nt. organizowania różnych form wypoczynku zorganizowanego / Bożena Dziurla, Renata dziurla [et al.] // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 7/8, wkł. s. I-XII

KORSKA Anna : Zajęcia pozalekcyjne - sport, turystyka, rekreacja // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 11, s. 25-28
Funkcje wychowawcze zajęć sportowo-rekreacyjno-turystycznych. Rola nowoczesnej szkoły w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych.

KRUSZYŃSKA Anna : Turystyka i krajoznawstwo w szkole podstawowej // Przegląd Edukacyjny. -2007, nr 1, s. 22-24
Działalność Koła turystycznego w Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu.

KRÓL Roman : Dydaktyczno - wychowawcze wartości turystyki // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, s.38-40

MAJCHRZAK Tomasz : Droga do ideału // Poznaj Swój Kraj. - 2005, nr 8/9, s. 8-9
Turystyka i krajoznawstwo jedną z najlepszych form edukacji regionalnej, ekologicznej, przyrodniczej.

MAKOWSKI Ryszard : Turystyczna szkoła charakterów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2005, nr 2, s. 19- 23
Wychowanie i resocjalizacja przez turystykę.

MAKOWSKI Ryszard : Po co chodzisz po górach? // Wychowawca. - 2006, nr 6, s. 16-21
Wychowanie i resocjalizacja przez turystykę.

MAŃCZAK Jacek : Wychowanie do aktywności turystycznej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 8/9 , s. 27-29

MASZCZAK Tadeusz : Krajoznawstwo i turystyka jako obszar edukacji // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 2, s. 2-3

MATUSZAK Anna : Refleksje o młodzieży wędrującej... : krajoznawstwo i turystyka poprzez zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej // Geografia w Szkole. - 2002, nr 4, s. 210-212
Odznaki turystyczne, cele wychowawcze turystyki.

MATYJAS Bożena : Turystyka w pracy wychowawczej domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 4, s. 13-15

MATUSZYK Andrzej : Góry, jeziora, lasy, rzeki jako "place zabaw" // Lider. - 2008, nr spec., s. 18-19

PĘDRASZEWSKA Barbara : Rola turystyki w procesie rewalidacji dzieci głuchych i niedowidzących // Kultura Fizyczna. - 1997, nr 7/8, s. 24-25

RÓŻEWSKA Julia Magdalena : Lekcja palcem po mapie : turystyka a nauka języka obcego // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 119-121

SĘKOWSKA Anna : Szkolne koło turystyczne w rewalidacji młodzieży lekko upośledzonej umysłowo // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 2, s. 101-104

SĘKOWSKA Anna : Rewalidacja przez turystykę // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 3, s. 5-14
Program wychowawczy "Rewalidacja przez turystykę" realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublinie.

TARASIEWICZ Andrzej : Przedszkolak z plecakiem // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s. 5-13

TOMASZEWSKA Monika : Znajomość języka obcego a poziom aktywności turystycznej młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 4, s. 48-51

WALOSIK Alicja : Dydaktyczna ścieżka przyrodnicza w Dolinie Prądnika - różnorodność gatunkowa // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 3, s. 49-58

WĘDRUJEMY razem po zdrowie : - program opracowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świnoujściu // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 7, s. 30-39

WIECZOREK-SOCHA Iwona, LUDWINEK Wiesław : Piechurzy z "Dobrej Chaty" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 6, s. 53-54
Turystyka jako metoda oddziaływania na jednostkę i grupę - z doświadczeń Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dobra Chata".

WOJTACHA Maria : Zielony szlak Pochód Lajkonika // Aura. - 2010, nr 2, s. 28-31

WOŹNY Paweł : Obóz sportowy - organizacja, przepisy, zajęcia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 5, s. 38-42
Przykładowy szczegółowy program obozu sportowego ukierunkowany na doskonalenie umiejętności piłkarskich dla II etapu edukacyjnego. Regulamin obozu sportowego.

ZAWODNY Jacek : Popularność uprawiania turystyki i rekreacji wśród słuchaczy szkoły policealnej // Lider. - 2007, nr 6, s. 19-20

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.03.2012


© Biblioteka Pedagogiczna