Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

TURYSTYKA I REKREACJA RODZINNA
Zestawienie bibliograficzne wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BANACH Barbara, GIERAT Waldemar : Rola turystyki rodzinnej w procesie wychowania // W: Podmioty opieki i wychowania / red. Zofia Brańka. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2002. - S. 103-115

BIEDROŃ Małgorzata : Rekreacja ruchowa w wypoczynku dzieci w średnim wieku szkolnym jako jeden z aspektów opieki rodzicielskiej // W: Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji / red. nauk. Jerzy Wyrzykowski, Kazimierz Klimentowski. - Wrocław : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego, 2004. - S. 131-135

KOWALIK Tomasz : Turystyka rodzinna. -Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1982

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BŁAŻEJCZYK Gabriela : Turystyka jako technika oddziaływań wychowawczych // Lider. - 2007, nr 5, s. 17-20

CHOMICZ Roman : Rodzina tradycyjna - w przekazywaniu wzorców aktywnego spędzania czasu wolnego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 1, s. 21-25

CHOMICZ Roman : Współczesna rodzina a aktywne spędzanie czasu wolnego studentów // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 6/7, s. 39-41

DENEK Kazimierz : Krajoznawstwo w społeczeństwie wiedzy // Lider. - 2010, nr 9, s. 8-18
Edukacyjne walory krajoznawstwa i turystyki.

GUTOWSKA Beata  : Wolny czas w rodzinie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 51-54

INEROWICZ Piotr : Turystyka weekendowa jako forma rozwijająca aktywność ruchową // Lider. -2000, nr 11, s.15-17

MASZOREK-SZYMALA Anna, PROROK Marcin W. : Rola rodziców w upowszechnianiu sportu wśród dzieci i młodzieży // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 1, s. 32-36

PARNICKA Urszula : Kreatywna rola rodziców w wychowaniu do aktywności ruchowej // Wychowawca. - 2006, nr 6, s. 9-11

PARNICKA Urszula : Rekreacja fizyczna w rodzinie // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 2, s. 61-63

PARNICKA Urszula : Wspólne odpoczywanie w rodzinie // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 5, s. 43-45

PIECH Krzysztof ; IWANOWSKA Anna : Aktywność fizyczna w wychowaniu rodzinnym // Lider. - 2000, nr 10, s. 17-19

SENDOR Jadwiga : Rodzinna turystyka // Wychowawca. - 2006, nr 6, s. 23

WIŚNIOWSKI Waldemar : Wykorzystanie ćwiczeń akrobatycznych w rekreacyjnych formach ruchu w rodzinie // Lider. - 2006, nr 5, s. 17-19

WOLAŃSKA Teresa : Rekreacja fizyczna w cyklu życia rodziny // Kultura Fizyczna. - 1998, nr 3/4, s. 29-30

PARNICKA Urszula : Wnuki potrzebują dziadków // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 22-24

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.03.2012


© Biblioteka Pedagogiczna