Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

ZWIERZĘTA WYMARŁE I ZAGROŻONE WYGINIĘCIEM
Zestawienie bibliograficzne wyborze

 

BILIŃSKA Agnieszka, BILIŃSKI Włodek : Zwierzęta chronione w Polsce / tekst Leszek Trząski. - Chorzów : "Videograf II", 2006

GARBARCZYK Henryk, GARBARCZYK Małgorzata : Atlas zwierząt chronionych. - Warszawa : "Multico", 2010

GINĄCE piękno : świat, który trzeba ocalić : dookoła świata z WWF aby ocalić przyrodę / teksty Simona Giordano [i in.] ; tł. i konsultacja naukowa Marcin Brzeziński ; przedm. Fulco Praseti. - Warszawa : "Arkady", 2008.

HAMMOND Paula : Atlas zagrożonych zwierząt. - Warszawa : "Muza", 2006

KOKUREWICZ Dorota : Zwierzęta chronione. - Wrocław : "Europa", 2006
Filia w Radomsku

KSIĄŻKA o zagrożonych zwierzętach / tekst Christine Wolfrum, Hans Otto Wiebus ; przeł. Czesław Bonenberg ; il. Michael Keller, Ralf Wallner ; red. wyd. pol. Krystyna Bonenberg. - Kraków : Polski Klub Ekologiczny, cop. 1995

MACIEJEWSKI Stefan : Saga o ginących i uratowanych. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988

MCGAVIN George C. : Zagrożona przyroda : gatunki, które wkrótcewyginą. - Warszawa : "Bellona", cop. 2008

O'BISO SOCHA Laura : Ginące zwierzęta świata. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992

POLSKA czerwona księga zwierząt = Polish Red Data Book of Animals / [red. nauk. Zbigniew Głowaciński]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1992
Filia w Bełchatowie

PLANETA zwierząt : chrońmy zagrożone zwierzęta / [tekst Barbara Taylor ; tł. Piotr Garbarczyk, Henryk Garbarczyk]. - Warszawa : "Arkady", 2008

ZWIERZĘTA ginące / tekst Michel Cisin. - [Wrocław] : Wydaw. Dolnośląskie, 1993

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMSKA Anna : Rok 2008 - Rokiem Żaby // Biologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 5-11
Ilość odkrytych i opisanych gatunków płazów. Miejsca, państwa i kontynenty, na których występują, liczba zagrożonych gatunków, ich charakterystyka. Przyczyny zmniejszania się liczebności płazów i ich ochrona przed wyginięciem.

CZERWONA lista słodkiej ichtiofauny Polski // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1999, z. 4, s. 5-19, sum., bibliogr.
Gatunki wymarłe, najwyższego ryzyka, niższego ryzyka i gatunki o bliżej nieokreślonym statusie.

DUNIEC Krzysztof : Po dropie zaginął trop // Polityka. - 2004, nr 22, s. 102-[103]
Zagrożone gatunki zwierząt w Polsce.

FAY Michael J. : Wojny o kość słoniową : ostatni bastion - Zakouma // National Geographic. - 2007, nr 3, s. 42-79

HOLLAND Jennifer S. : Płazy w tarapatach // National Geographic : Polska. - 2009, nr 11, s. 80-95
Wymieranie żab na świecie na skutek niszczenia siedlisk, ekspansji obcych gatunków i zakażenia grzybem wywołującym chytridomikozę. Artykuł zawiera 11 zdjęć i ilustracji.

HRYNIEWICZ Adam : Konwencja CITES w Polsce : zapisy prawa a praktyka // Biologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 10-14

KAŹMIERSKI Mirosław : Handel dzikimi zwierzętami i roślinami zagrożonymi wyginięciem : konwencja waszyngtońska z 3 marca 1973 r. a prawo europejskie // Aura. - 2007, nr 10, s. 21-22

KOWALCZYK Jan Krzysztof, KURZAC Tadeusz : Ginące, zagrożone i rzadkie gatunki owadów w Załęczańskim Parku Krajobrazowym // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2000, nr 5, s. 123-133

KRAKOWIAK Jan : Powrót sokoła // Ekoświat . - 2007, nr 2, s. 22
Sokół wędrowny jest jednym z gatunków w najwyższym stopniu zagrożonych wyginięciem

KUSZNIERZ Jan, WOLNICKI Jacek, RADKE Grzegorz : Strzelba błotna Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) w Polsce - status i perspektywy ochrony // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2005, z. 2, s. 70-78
Jeden z najrzadszych i najbardziej zagrożonych krajowych gatunków ryb.

LEŚNIAK Marian : Siła złego na dzikiego // Ekoświat. - 2005, nr 9, s. 14-15
Zwierzęta zagrożone wyginięciem (głuszec, kormoran).

LEŚ Ewa  : Rechot... o pomoc // Ekonatura. - 2007, nr 8, s. 11-12
Zagrożenia dla płazów na terenie Europy Środkowej. Sposoby ochrony drobnych kręgowców.

LEŚNIAK Marian Tytuł  : Tur // Ekoświat. - 2006, nr 5, s. 41

LEWANDOWSKI Wojciech : Panda // Poznaj Świat. - 2009, nr 3, s. 92-97

MICHALSKA-PARDA Aleksandra : CSI w ekologii, czyli jak śledzić, przewidywać i wpływać na losy gatunków // Biologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 5-8, 10-12, 14-18

MIKOŁUSZKO Wojciech : Ostatnie wymieranie // National Geographic : Polska. - 2009, nr 7, s. 82-103

MIROWSKI Ireneusz : Czy bocian jest zagrożony? // Aura. - 2004, nr 12, s. 9-11

MISIOŁEK Władysław : Ostatni tarpan // Ekoświat. - 2006, nr 3, s. 42

MISIOŁEK Władysław : Wytępiona ozdoba polskich wybrzeży // Ekoświat. - 2008, nr 6, s. 8-10

MISIOŁEK Władysław : Rzeź dla sportu // Ekoświat. - 2006, nr 9, s. 42

MORELL Virginia  : Ostatnie wilki Afryki // National Geographic : Polska . - 2006, nr 4, s. 52-63
Zagrożony gatunek wilków (Canis smiensis), żyjący na terenia Etiopii. Artykuł zawiera 6 zdjęć wilków.

NIECKUŁA Ewa : Koniec kawioru // Wprost. - 2010, nr 20, s. 76-77
Zagrożona przyszłość jesiotrów.

NIECKUŁA Ewa : Duże jest niebezpieczne // Wprost. - 2009, nr 5, s. 84-85
Zagrożone gatunki zwierząt.

NICKLEN Paul : Życie na krawędzi // National Geographic : Polska . - 2007, nr 8, s. 76-93

NOWAK Paweł : Smutny los pandy // Ekoświat. - 2007, nr 5, s. 12

PYŁKA Joanna : Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie : w obronie ginących gatunków // Przyroda Polska. - 2006, nr 12, s. 6-8

URBAŃCZYK Zbigniew : Ssaki Bałtyku // Przyroda Polska. - 2002, nr 4, s. 27
Ochrona zagrożonych gatunków.

URBAŃCZYK Zbigniew : Wytępione i ginące : czy nie ma miejsca dla dzikich zwierząt? // Biologia w Szkole. - 2005, nr 3, s.19-24

WHITE Mel : Gdy krokodyle władały światem // National Geographic : Polska. - 2009, nr 11, s. 2-13
Ewolucja krokodyli, zagrożenie wymarciem tego gatunku. Artykuł zawiera 8 zdjęć i ilustracji.

WERBLAN-JAKUBIEC Hanna : Co to jest CITES i jak działa? // Biologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 4-9
Konwencja Waszyngtońska o międzynarodowym handlu zagrożonymi gatunkami dzikich roślin i zwierząt

WILK Jan : Łoś to ktoś // Ekoświat. - 2007, nr 12, s. 12-13
Ratowanie zagrożonych gatunków zwierząt.

WITKOWSKI Andrzej : Anadromiczne minogi w Polsce: minóg morski Petromyzon marinus L. i minóg rzeczny Lampetra fluviatilis (L.) - stan zagrożenia. - Summ. - Bibliogr. // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2010, z. 2, s. 89-96
Najbardziej zagrożone wyginięciem gatunki ryb, wpisane na "Czerwoną listę minogów i ryb".

WOJTASIŃSKI Krzysztof : Co zabija sępy? // Ekoświat . - 2007, nr 6, s. 29
Sęp bengalski, gatunek zagrożony wyginięciem

ZALEWSKI Marcin : Co ma nornik do kuraka // Aura. - 1999, nr 10 , s. 23
Fragmentacja naturalnych środowisk jako przyczyna wymierania niektórych gatunków roślin i zwierząt.

ZIOMEK Joanna, BANSZEK Agata : Czy chomik europejski Cricetus cricetus powinien znaleźć się w "Polskiej Czerwonej Księdze"? // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2009, z. 5, s. 341-346

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.03.2012


© Biblioteka Pedagogiczna