Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

DOPALACZE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DOPALACZE, narkotyki : niewinny początek / red. Leszek Jurek. - Rybnik : Śląskie Centrum Wydawniczo-Handlowe, 2010
Filia w Radomsku

KORCZAK Jarosław : Współczesne "dopalacze" - zjawisko i zagrożenia // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 267-326
Próba typologii oraz charakterystyka współczesnych dopalaczy, napojów energetyzujących, syropów i tabletek na kaszel lub łagodzących ból. Zasadnicze substancje wchodzące w skład dopalaczy. Produkcja i dystrybucja dopalaczy.

KUNTZ Helmut : Narkotyki i uzależnienia : wszystko, o czym należy wiedzieć / [tł. Paweł Wieczorek]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2009
Filia w Opocznie ; Filia w Tomaszowie Maz.

WARECKI Krzysztof : Dopalacze. - Radom : "Polwen", 2010

WORONOWICZ Bohdan T. : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, cop. 2009. - S. 446-448 : Napoje energetyzujące i inne "dopalacze"

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BUKOWSKA Bogusława : Dopalaczom, podobnie jak narkotykom, mówimy: "Nie!" / rozm. Tadeusz Pilcyn // Świat Problemów. - 2010, nr 12, s. 12-14
Wywiad z zastępcą dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na temat skutków zdrowotnych związanych z używaniem dopalaczy, nowelizacji ustawy z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji sanitarnej.

BUKOWSKA Bogusława, KIDAWA Michał, CHOJECKI Dawid : Dopalacze // Remedium. - 2009, nr 5, s. 30-31
Stan wiedzy na temat tzw. dopalaczy. Zagrożenia wynikające z używania dopalaczy. Działania podejmowane w Polsce oraz innych krajach Europy w celu ograniczenia ryzyka związanego z tym zjawiskiem. Ograniczenia i korzyści z uczestnictwa w Systemie Ostrzegania o Nowych Narkotykach.

COLE Jack : Będą narkotyki, nie będzie dopalaczy : Jack Cole, weteran walki z narkotykami w USA, o katastrofalnych skutkach zaostrzania prawa w tej dziedzinie / rozm. przepr. Piotr Pytlakowski // Polityka. - 2010, nr 43, s. 34-[35]

CZAPIŃSKI Janusz : Zachowania problemowe młodzieży szkolnej / rozm. przepr. Tomasz Kowalewicz // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 4, s. 3-6
Rozmowa z prof. Januszem Czapińskim na temat wyników "Diagnozy szkolnej" z 2009 r., dotyczącej m.in. problemu przemocy w szkole, relacji nauczyciel-uczeń, poziomu spożycia alkoholu, narkotyków i dopalaczy.

DENST-SADURA Aleksandra : Dopalacze i inne używki. - (Psychologia w szkole) // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 42, s. 12
Zażywanie dopalaczy (substancji psychoaktywnych) przez młodych ludzi. Rola nauczyciela, szkoły i rodziny w przypadku zagrożenia ucznia uzależnieniem.

DOPALACZE mogą cię wypalić / oprac. Magda Wójcik // Remedium. - 2009, nr 2, s. 20

GRZYBOWSKI Szczepan : Wypalacze mózgu : [o mózgowych mechanizmach uzależnienia od tzw. dopalaczy] // Charaktery. - 2010, nr 9, s. 66-69

JABŁOŃSKI Piotr : Moda na chemię / rozm. przepr. Mira Prajsner // Remedium. - 2011, nr 3, s. 4-5
Rozmowa z Piotrem Jabłońskim, dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na temat działań profilaktycznych w odniesieniu do używania dopalaczy i narkotyków.

JAGŁA Marcin : Stop dopalaczom na Podhalu // Świat Problemów. - 2010, nr 7, s. 27-28
Działania burmistrza Nowego Targu przeciw rozpowszechnianiu dopalaczy.

JANISZEWSKI Włodzimierz : Substancje nergetyzujące [energetyzujące] - "dopalacze". - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 4, s. 59-60
Charakterystyka, rodzaje, omówienie składu i wpływu na zdrowie napojów energetyzujących. Działanie głównych składników znajdujących się najczęściej w napojach energetyzujących: kofeiny, guarany, tauryny, karnityny, witamin z grupy B, węglowodanów, miłorząbu japońskiego, L-alaniny, GABY, żeń-szenia, inozytolu.

KAMARA Jadwiga, FIGURSKA Katarzyna : Dopalacze - mózgu wypalacze // Przegląd Edukacyjny. - 2011, nr 2, s. 8-9
Artykuł zawiera również scenariusz zajęć: "Dopalacze - nowe trendy, nowe zagrożenia", który może być realizowany z uczniami starszych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum.

KIDAWA Michał : Dopalacze - przejściowa moda czy realne zagrożenie?. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 2-5
Rozwój zjawiska. Substancje kryjące się pod terminem "dopalacze". Miejsce dopalaczy na scenie narkotykowej. Dopalacze jako wyzwanie dla systemów monitorujących.

KIDAWA Michał : Używanie substancji psychoaktywnych w populacji generalnej - wyniki badania z 2009 roku // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 3, s. 26-30
Rozpowszechnienie używania dopalaczy, leków uspokajających i nasennych, marihuany i haszyszu, amfetaminy.

KOLBOWSKA Agnieszka : Dopalacze // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 6-9
Omówienie wyników badań "Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną - Młodzież 2008" - interpretacja wyników dotyczących używania dopalaczy.

KOŁODZIEJCZYK Marcin : Impreza dla kolekcjonerów // Polityka. - 2008, nr 48, s. 26-28
Problem legalności w Polsce środków o działaniu podobnym do narkotyków, tzw. dopalaczy.

KORZYCKA-STELMACH Magdalena : Dopalacze - charakterystyka problemu w ujęciu społeczno-prawn ym . - Bibliogr. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 2, s. 22-[27]
Charakterystyka i problematyka dopalaczy (skład i rodzaje dopalaczy, dopalacze na polskim rynku, używanie dopalaczy przez polską młodzież, prawne aspekty).

KOWAL-ORCZYKOWSKA Anna : Wychowywani do dopalaczy : analiza wybranych czynników sprzyjających poszukiwaniu przez młodzież sztucznej stymulacji organizmu. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 32-34
Zażywanie sztucznych stymulantów jako jeden z rozpowszechnionych i akceptowanych społecznie sposobów funkcjonalnego dostosowania się do wymagającej codzienności.

LUBELSKA Krystyna : Euforia gratis, reszta w cenie // Polityka. - 2010, nr 33, s. 86-87
Dopalacze - substancje psychoaktywne, oferowane na polskim rynku jako "produkty kolekcjonerskie"

MALCZEWSKI Artur : "Dopalacze", marihuana, haszysz w populacji generalnej - wyniki badań // Remedium. - 2011, nr 3, s. 30-31
Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród mieszkańców naszego kraju w wieku 15-75 lat dotyczących używania poszczególnych substancji w ciągu ostatnich 30 dni, 12 miesięcy oraz kiedykolwiek.

MALCZEWSKI Artur : "Dopalacze" nowe zjawisko na scenie narkotykowej // Remedium. - 2011, nr 2, s. 26-27
Próba definicji. Skala zjawiska używania dopalaczy. Sprzedaż "dopalaczy".

MALCZEWSKI Artur : Młodzież a narkotyki // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 2, s. 21-28
Prezentacja wyników badań "Młodzież a środki psychoaktywne" z 2010 r. Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, dotyczące używania narkotyków, ich rodzajów, problemu dopalaczy, dostępności narkotyków.

MALCZEWSKI Artur : Polska młodzież a marihuana i "dopalacze" // Remedium. - 2011, nr 6, s. 26-27
Skala używania konopi indyjskich oraz "dopalaczy" wśród młodzieży .

MALCZEWSKI Artur : Problem narkotyków i narkomanii w Europie i w Polsce // Remedium. - 2010, nr 12, s. 28-29
Kokaina, amfetamina, ekstazy, marihuana, haszysz oraz dopalacze - informacje o używaniu tych substancji.

MALCZEWSKI Artur, STRUZIK Marta : Młodzież a substancje psychoaktywne. Cz. 1 // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 54-55
Prezentacja i analiza wyników badań przeprowadzonych w 2008 roku wśród młodzieży szkolnej, dotyczących używania substancji psychoaktywnych (papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków).

MIKUŁA Joanna : Walczyć czy zaakceptować? // Świat Problemów. - 2010, nr 7, s. 24-26
Dopalacze a prawo.

MIŁOSZEWSKA Ewa : Czuję się jakbym miał umrzeć... // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 44, s. 8
Zażywanie dopalaczy przez młodzież.

MIŁOSZEWSKA Ewa : Dopalacze cię wypalą // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 5, s. 13
"Młodzież a substancje psychoaktywne" - Raport z badań CBOS.

MOLGA Tomasz : Fiskus ściga dopalacze // Wprost. - 2010, nr 25, s. 80-81
Urząd skarbowy, celnicy i sanepid w walce z dopalaczami.

POMIANOWSKI Roman : Dopalacze jak czkawka : [profilaktyka dopalaczy] // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 5-16

STREFNEL Michał : Narkomania i dopalacze. - Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2010, nr 6, s. 20-34
Charakterystyka substancji psychoaktywnych i ich wpływ na zdrowie młodzieży. Toksykomania.

TZ : Dopalacze mogą Cię wypalić // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 10
Akcja mająca na celu przekazanie wiarygodnych informacji na temat negatywnych skutków używania dopalaczy.

WOJTASIŃSKI Zbigniew : Torpeda w głowie // Wprost. - 2008, nr 17, s. 64-69
Środki dopingujące i dopalacze mózgu stają się coraz bardziej powszechne.

WOJCIESZEK Krzysztof A. : Dopalacze - krótka interwencja profilaktyczna w grupie // Remedium. - 2010, nr 11, s. 1-3
Elementy programu profilaktycznego na temat dopalaczy dla osób w wieku 15-18 lat.

ZAKRZEWSKI Tomasz : Dopalacze mogą Cię wypalić" - poznaj fakty // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 3, s. 22-25
Akcja profilaktyczno-edukacyjna Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii pod hasłem "Dopalacze mogą Cię wypalić" skierowana do potencjalnych klientów sklepów z dopalaczami (młodzieży w wieku 15-25 lat, bywalców dyskotek i klubów podejmujących ryzykowne zachowania) - założenia strategii komunikacyjnej, narzędzia komunikacji, start i początkowy przebieg akcji, wyniki akcji (zasięg, podmioty uczestniczące w kolportażu, działania towarzyszące akcji, miejsce kolportażu, efektywność).

ZAKRZEWSKI Tomasz : "Dopalacze" w Internecie - marketing w służbie sprzedaży "środków zastępczych" w sieci // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. 22-27

ZAKRZEWSKI Tomasz : Dopalacze w mediach // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 3, s. 22-25
Reklama dopalaczy w mediach. Odsetek doniesień na temat dopalaczy w prasie i Internecie w 2009 r. Liczba doniesień na temat dopalaczy w rozkładzie na poszczególne miesiące w 2009 r. Typologizacja doniesień: lokalna wojna z dopalaczami, sposoby kontroli dopalaczy na poziomie krajowym, informacje o nowych sklepach, informacja o skutkach, informacja o ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej na temat dopalaczy.

ZAKRZEWSKI Tomasz : Łódź i Warszawa - walka z używaniem "dopalaczy" // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. 47-48

ZAKRZEWSKI Tomasz: Moda na dopalacze? // Świat Problemów. - 2009, nr 4, s. 24-25
Akcja informacyjno-edukacyjna pod hasłem "Dopalacze mogą Cię wypalić - poznaj fakty"

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.03.2012


© Biblioteka Pedagogiczna