Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

GRAFFITI. STREET ART
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GĘBUŚ Dorota, WIDAWSKA Edyta : Wandalizm czy sztuka : nowe formy ekspresji twórczej // W : "Cudne manowce?" : kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń, 2008. - S. 263-275

GOLKA Marian : Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. - S. 201-214 : Graffiti jako przejaw bezradności komunikacyjnej

GOLKA Marian : Graffiti w poszukiwaniu tożsamości // W : Od kontrkultury do popkultury / red. nauk. Marian Golka. - Poznań : Wydawnictwo Fundacji "Humaniora", 2002. - S. 131-146

GOŁĄBEK Emilian : Bandżi na drucie : przewodnik po świecie młodych. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, 2008. - (Biblioteka "Katechety"). - S. 41-56 : Graffiti. przestrzeń samotności wymalowana sprayem
M.in. rodzaje graffiti

IWANOWSKI Konrad, KAMIŃSKA Kamila : "Street art" jako medium edukacyjne // W: Miejskie wojny : edukacyjne dyskursy przestrzeni / pod red. Kamili Kamińskiej. - Wrocław : "Atut" , 2010. -S. 121-138

JĘRZEJEWSKI Marek : Młodzież a subkultury : problematyka edukacyjna. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999. - S. 210-213 : Sprejowcy

KARPOWICZ Agnieszka : (Neo)awangarda wobec nierówności. Społeczny sens sztuki // W: OBLICZA nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : "Eneteia", 2007. - S. 316-328. - (Seria Akademicka - Eneteia)

KWIATKOWSKA Barbara : Idea wolnej ekspresji - street art w perspektywie pedagogicznej // W: Sztuka i wychowanie : współczesne problemy edukacji estetycznej : monografia zbiorowa / red. naukowa Krystyna Pankowska. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2010. - S. 352-360

MOCH Włodzimierz : Hip hop - kultura miasta : leksyka subkultury hiphopowej w Polsce. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2008. - S. 169-170 : Graficiarz - hiphopowy malarz

POLSKIE mury : graffiti - sztuka czy wandalizm : album / [koncepcja i oprac. Ryszard Gregrowicz, Jacek Waloch]. - Toruń : "Comer", 1991

SOŁTYSIAK Teresa : Współczesne podkultury młodzieżowe i ich przejawy nie akceptowane społecznie // W: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana. - Wyd. 2. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2001. - s. 109-124
M.in. Sprayowy (graficiarze) na s. 119

WÓJCIK Agnieszka : Napisy są wszędzie, czyli słów kilka o graffiti // W: Kultura popularna w szkole : pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Latoch-Zielińskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 161-167

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIENEK Janina : Graffiti - sztuka czy wandalizm : konspekt zajęć w gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 12, s. 9

BUGAJSKI Leszek : Głos ulicy. [Graffiti] // Polityka. - 1991, nr 25, s. 9, rys.

CHAŁUPNIAK Radosław : Wykorzystanie obrazu w katechezie - wybrane metody aktywizujące // Katecheta. - 2002, nr 11, . 25-30

CHYLAK Alicja : Graffiti w kulturze współczesnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 7, dod. "wkładka: Przygotowanie do Życia" s.(2)-(9)

DITTFELD Bożena : Zróbmy to wspólnie, czyli aktywne metody pracy. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 42-44
Przykłady technik aktywizujących w przedszkolu: collage - czyli graficzne ujęcie tematu, burza mózgów, prawda-fałsz (tak lub nie), portfolio (gromadzimy materiał), drama. Techniki wspierające działania wychowawcze dzieci starszych: pro-contra (za lub przeciw), drzewo decyzyjne, graffiti, akwarium (przysłuchujemy się rozmowie innych), projektowanie, czyli planowanie

DZIEWIĘCKA Daria : Londyn Banksy'ego //Wprost. - 2009, nr 4, s. 120-121

FEUER Alan : Sztuka zarabiania // Wprost. - 2002, nr 43, s. 72-73
Grupa Tats Gru, legenda graffiti

FLANKOWSKA Jowita : Uwaga, tu siadają anioły! // Polityka. - 1998, nr 1, s.84-88
Graffiti

FRĄCKIEWICZ Sebastian : Murowana kariera // Przekrój. - 2010, nr 18, s. 64-69

GOŁĄBEK Emilian : Sztuka graffiti : mit Mesjasza i mit Anioła Mściciela. - Bibliogr. // Katecheta. - 2005, [nr] 5, s. 71-79
Graffiti jako wyraz buntu, niezgody, a nawet ucieczki młodych ludzi od cywilizacji

GÓRSKI Artur : Sztalugi z cegieł. W polskim graffiti aktualne hasła polityczne goszczą coraz rzadziej // Wprost. - 1996, nr 4, s.72-73

GRYNIEWICZ Katarzyna : Szczury wchodzą na mury // Przekrój. - 2008, nr 25, s. 62-65

GUZ Bartłomiej : Język wchodzi w grę - o grach językowych na przykładzie sloganów reklamowych, nagłówków prasowych i tekstów graffiti // Poradnik Językowy. - 2001, z. 10, s. 9-20
Opis gier językowych. Formy gier fonicznych, graficznych, leksykalnych i intertekstualnych

HILL Dorota : Graffiti na skórze : polscy tatuażyści umieszczają na skórze klientów zarówno głowę indiańskiego wodza, jak i Chrystusa w cierniowej koronie // Wprost. - 1996, nr 50, s. 99

JANISZEWSKI Paweł : Czciciele osła // Mówią Wieki. - 2002, nr 6, s. 6-10
Historia graffiti - starożytność

JAWORSKI Stanisław : Graffiti uczniowskie czy graffiti polityczne : (zmiana tytułu i jej skutki) : ref. / Stanisław Jaworski // Ruch Literacki - 1998, z. 2, s. 177-187
Geneza wiersza "Wolność" - Paul Eluard

JĘDRZEJEWSKI Marek : Subkultura hip-hopu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 10, s. 30-36
Charakterystyka i krótka historia hip-hopu i graffiti. Hip-hop jako sposób na życie

KALINOWSKI M. : Sprejem po murach // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 3, s.29-31
O nowych subkulturach młodzieżowych i ich ,,twórczości'' - graffiti-writers, graffiti-pictures, graffiti-physical

KONDRACKA-ZIELIŃSKA Anna : Kultury alternatywne : (o języku i tekstach) // Język Polski w Liceum. - R. 19, nr 3 (2004/2005), s. 71-77
Konspekt lekcji języka polskiego na temat: "W kręgu wyzwolonych słów - o języku i tekstach kultury alternatywnej (hip-hop, blokersi, graffiti)

KORNAK Marcin : Paragraffiti 22 // Plastyka i Wychowanie. - 1997, nr 5, s.19-22
Polskie Graffiti

KRUSZEWSKI Zbigniew : Graffiti - forma autorefleksji // Katecheta. - 2007, [nr] 1, s. 15-17
Konspekt lekcji religii do wykorzystania zarówno w klasach gimnazjalnych, jak i licealnych

KUCIŃSKA Angelika : Tysiąc razy tag //Przekrój. - 2006, nr 6, s. 80-81

MAZUŚ Marta : Jak czarny z białym zdobywali Paryż // Polityka. - 2010, nr 27, s. 100-105

MEJSSNER Marek M. : Graffiti - uliczna sztuka czy trybuna? // Polityka. - 1992, nr 35, s.19

MIODEK Elżbieta : Graffiti we współczesnej kulturze językowej polskiej młodzieży. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3-4, s. [149]-154
Historia graffiti. Graffiti jako komunikat językowy

NYC Iga : Idol ze sprayem // Wprost. - 2010, nr 41, s. 79-81

OSĘKA Andrzej : Detonator w sprayu : malując graffiti, autor uruchamia proces, nad którym nie panuje // Wprost. - 2006, nr 19, s. 110-111

PATRZAŁEK Tadeusz : Lekcje z murów // Polonistyka. - 1995, nr 4, s. 231-234
Przykłady analizy graffiti

PERZANOWSKI Tadeusz : Hip hop - kultura dzieci gorszej szansy // Remedium. - 2004, nr 7-8, s. 36-38

PĘCZAK Mirosław : Sprejowanie po ścianie // Polityka. - 1995, nr 24, dod. S.16-17

PROKOPOWICZ Krystyna : Techniki pracy umysłowej na lekcjach języka polskiego // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 11, nr 3 (2009/2010), s. 55-60
Konspekty lekcji języka polskiego z wykorzystaniem takich technik pracy umysłowej jak Myślowe Kapelusze de Bono, pytania eksperta, metoda graffiti, burza mózgów, drama

PYŻALSKI Jacek : Obrazy i bazgroły graffiti // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 56-60
Społeczny wymiar malowania na murach farbami w areozolu

RADWAN Łukasz : Kwiaty na betonie : graffiti nigdy nie będzie legalne - powtarzają "artyści ulicy", bo po prostu straciłoby sens // Wprost. - 2007, nr 29, s. 110-111

ROSTOCKI Aleksander : Graffiti - żywa kronika // Plastyka w Szkole. - 1989, nr 5, s. 310-313

SARZYŃSKI Piotr : Galeria jest wszędzie //Polityka. - 2010, nr 46, s. 82-84

SZULC Anna : Adidas pod murem //Przekrój. - 2011, nr 14, s. 14-15

TOKARZ Joanna : Graffiti na murze // Wychowawca. - 2004, nr 9, s. 24-25
Graffiti - aktywizująca metoda nauczania. Przykład lekcji wychowawczej przeprowadzonej tą metodą

TOMCZUK Jacek : Lubię ściany z historią //Przekrój. - 2011, nr 12, s. 48-53

TOMCZUK Jacek : Ściany na sprzedaż //Przekrój. - 2011, nr 10, s. 42-43

WINCZEWSKA Aneta : Współczesne techniki plastyczne // Życie Szkoły. - 2011, nr 1, s. 16-21
Prezentacja kierunków (technik) plastycznych (action painting, asamblaż, graffiti, kinetyzm, pop-art, kubizm, eat-art, optical art) mogących posłużyć jako inspiracje do urozmaicenia zajęć plastycznych, także na etapie wczesnoszkolnym

WIRSKI Jakub : Graffiti w Łodzi // Przegląd Edukacyjny. - 2008, nr 3, s. 24-26
Rodzaje, przyczyny powstawania i rozwiązanie problemu

WRABEC Paweł : Niszowe, kasowe // Polityka. - 2004, nr 5, s. 44-46

ZELLMA Anna : Moralne aspekty graffiti // Katecheta. - 2000, nr 5, s.50-56
Konspekt lekcji religii

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.03.2012


© Biblioteka Pedagogiczna