Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

PRAWA DZIECKA
Zestawienie bibliograficzne za lata 1996-2003

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BALCEREK Mariusz : Prawa dziecka. - Warszawa : PWN, 1986

KANTOWICZ Ewa : Ochrona praw dziecka : w kontekście działalności UNICEF. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1996

KUŹNIAR Roman : O prawach człowieka : idee, instytucje, praktyka : leksykon demokracji. - Warszawa : PWN, 1992

LISOWSKA Jolanta, MROCZKOWSKA Małgorzata : Żyjemy i uczymy się w Europie : 40 scenariuszy zajęć dla uczniów szkół podstawowych. - Warszawa : Arte, 2003
Tematy scenariuszy dotyczą praw człowieka, dziecka, ucznia, tolerancji itp.

MICHAŁOWSKA Grażyna : Prawa człowieka i ich ochrona. - Warszawa : WSiP, 2000

PRAWA człowieka : dokumenty międzynarodowe / oprac. i przeł. Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Cezary Mik. - Wyd. 2 popr., uaktual. i uzup. - Toruń : Wydaw. COMER, 1993

PRAWA człowieka : poradnik nauczyciela : praca zbiorowa / red. Katarzyna Korzewska. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2002

PRAWA człowieka w edukacji / Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. - Zielona Góra : ODN, 1994

PRAWA dziecka : deklaracje i rzeczywistość : materiały z Konferencji Rembertów 19-21 czerwca 1992 / red. nauk. Jadwiga Bińczycka. - Kraków : "Impuls", 1993

PRAWA i wolności człowieka : scenariusze lekcji dla szkół średnich i podstawowych : praca zbiorowa / red. Ewa Stawowy. - Kraków : "Impuls", 1996

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMUS Bożena : Prawa dziecka // Nowe w Szkole. - 2002, nr 10, s. 2, 3, 4

ALEKSANDER Tadeusz : Konferencja na temat "Praca socjalna - prawa człowieka - kształcenie dorosłych" // Edukacja Dorosłych. - 1999, nr 1, s. 117-118

AMBROZIAK Iwona, PIWCZYK Ewa : Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał... : scenariusz lekcji // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 28-29

ANDRZEJEWSKI Marek : Konwencja o Prawach Dziecka : geneza i znaczenie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 5, s. 3-7

ANDRZEJEWSKI Marek : Korczak nie wziąłby tej posady : jak rozumnie wybrać rzecznika praw dziecka? // Polityka. - 2000, nr 42, s. 28-29

BARTKOWIAK Edyta : Z dziejów prawa dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 5, s. 275-277

CICHECKA Katarzyna : Nie potrafię pogodzić się z tym faktem // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 8, s. 1, 11
Temat: Praca dzieci.

CZERWIŃSKA Hanna : Prawo dziecka do godnego życia // Remedium. - 2003, nr 2, s. 1-3

DRACHAL Halina, STRUŻYŃSKA Elżbieta : Uśmiech przez łzy // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 40, s. 2-3

GLOMBA Danuta, MORYC Elżbieta : Prawa dziecka - refleksje nauczyciela gimnazjum // Nowa Szkoła. - 2001, nr 7, s. 36-38

GLOMBA Danuta, MORYC Elżbieta : "Dzieci głosu nie mają" // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 4, s. 30-31

GŁOWACKA Barbara : Strategie i metody ochrony praw Dzieci Ulicy w działalności i programach KKWR : [fragment przemówienia] // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 1998, nr 3, dod., s. XX-XXII

JAROS Paweł : Bronię najsłabszych // Nowa Szkoła. - 2002, nr 4, s. 25-27

JAROS Paweł : Na straży praw dziecka. Rozm. przepr. Alicja Basta // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2002, nr 1, dod., s. 6-8

KACZMAREK Mirosław : Jak mówić o prawach dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 19-21

KACZMAREK Mirosław : Ochrona praw dziecka w Europie środkowej i Wschodniej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 56-58

KANTOWICZ Ewa : Kształcenie pedagogów w zakresie ochrony praw dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 39-40

KATNA Mirosława : Nie mamy jeszcze systemu pomocy dzieciom krzywdzonym // Świat Problemów. - 2003, nr 5, s. 4-7

KOŁAK Wiesław : Prawa dzieci ulicy w działalności KKWR // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2002, nr 1, dod., s. 4-5

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : Idee praw dziecka w życiu i pracy Janusza Korczaka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 6, s. 334-338

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : Dzieci nade wszystko : Konwencja Praw Dziecka fundament i wyznacznik służby dzieciom // Kultura Fizyczna. - 1999, nr 11/12, s. 1-2

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : Konwencja Praw Dziecka fundament i wyznacznik służby dzieciom // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 10, s. 776-778

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : Prawa dziecka do opieki, zabawy i edukacji // Lider. - 1998, nr 12, s. 6-8

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : Prawa dziecka do opieki, zabawy i edukacji : z obrad XXII Międzynarodowego Kongresu OMEP, Kopenhaga 13-16.08.1998 // Kultura Fizyczna. - 1999, nr 5/6, s. 29-30

KRZYWDZENIE dzieci w ankietach szkolnych // Świat Problemów. - 2002, nr 2, s. 35-40

ŁOZIŃSKI Krzysztof : Nie torturuj i pozostań sobą : prawa człowieka w świecie // Gazeta Wyborcza. - 1999, nr 67, s. 26, 28-29

MAGDA Marzenna : Prawa dziecka w pedagogice Celestyna Freineta // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 1/2, s. 29-32

MAGDA Marzenna : Prawa dziecka w pedagogice Celestyna Freineta // Życie Szkoły. - 1997, nr 9, s. 531-535

MAREK Lucyna : Scenariusz lekcji wychowawczej // Aura. - 2004, nr 2, dod., s. 10
Temat: Podstawowe prawa człowieka.

NOWAKOWSKA Ewa : Barbarzyńca w ogródku // Polityka. - 1999, nr 39, s. 77-76

PAWLEJ Elżbieta : Czy w Polsce przestrzega się praw dziecka? // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 6-11

PASZKOWSKI Marcin, SZYMAŃSKI Tomasz : Prawa dziecka i ucznia : (wybór literatury) // Nowa Szkoła. - 1999, nr 9, s. 57-68

PRAJSNER Mira : Dzieci nie mogą czekać // Remedium. - 2002, nr 9, s. 1-4

PRASZYŃSKA Anna : O prawach człowieka i bibliotekach na konferencji UNESCO i UNAL we Florencji // Bibliotekarz. - 1999, nr 4, s. 30-32

RÓŻYCKA Zofia : Scenariusz apelu na temat postanowień Konferencji o Prawach Dziecka // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 15-16

SAŁASIŃSKI Mirosław : Prawa ucznia, dziecka, człowieka // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 4, s. 4

SOCHA Barbara : Konwencja Praw Dziecka wobec obowiązujących przepisów oświatowych oraz wprowadzanej reformy edukacji // Gimnazjum. - 2000, nr 1, s. 66-76

STOKŁOSA Bogumiła : Prawa dziecka a prawa ucznia // Kwartalnik Edukacyjny. - 2000, nr 1, s. 14-19

TOKARCZYK Ewa : Co może i co powinien nauczyciel w związku z prawami dziecka? // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 6, s. 15-18

USIDUS Mirosława : Dziecko i wolność wypowiedzi // Rzeczpospolita. - 1999, nr 217, s. A5

WALEC Wiesława : Realizacja praw dziecka w pedagogicznej rzeczywistości // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1999, nr 2, s. 87-102

ZAJDEL Krzysztof : Gdzie w tym wszystkim prawa dziecka? // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 12-14

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.02.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna