Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

STAROŚĆ. LUDZIE STARZY. GERONTOLOGIA. GERIATRIA
Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism w wyborze za lata 2008-2011

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRUSIEWICZ Agata, BOŁDAK Agnieszka : Jak promować pomyślnie starzenie się? // Kultura Fizyczna. - 2009, nr 5, s. 104-114

BECELEWSKA Daniela : Wybiórczy wolontariat // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 23-27
Opieka wolontariuszy nad ludźmi starymi

BICKA Anna, KOZDROŃ Ewa : Aktywność ruchowa ludzi starszych czynnikiem adaptacyjnym do określonego wysiłku fizycznego // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 5/6, s. 26-28

BŁĘDOWSKI Piotr, WILMOWSKA-PIETRUSZYŃSKA Anna : Organizacja opieki długoterminowej w Polsce - problemy i propozycje rozwiązań. - Summ. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2009, nr 7, s. 9-13
Potrzeba organizacji opieki długoterminowej w Polsce i propozycje rozwiązań w tym obszarze.

BORECKA Irena : Portret seniora : warsztaty biblioterapeutyczne // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 1, s. 41-42

BORECKA Irena : Są takie ogrody : program terapeutyczny dla seniorów // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 29-32

BORECKA Irena : Uczestnictwo seniorów w kulturze // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, [nr] 1, s. 3-6
Na preferowany model jakości życia po przejściu na emeryturę ma wpływ poziom uzyskanego wykształcenia, tradycja i doświadczenie życiowe.

BRONOWSKI Paweł, KLUCZYŃSKA Sylwia, SAWICKA Maryla : Niedostrzegany problem : problemy alkoholowe u osób starszych. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2008, nr 4, s. 15-16
Problemy diagnozy nadużywania i uzależnienia od alkoholu u osób starszych.

BUNDA Martyna : Domy burzliwej starości // Polityka. - 2011, nr 25, s. 102-104

CABAJ Anna : Choroby neurodegeneracyjne wieku podeszłego : starość nie radość. - Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 28-34
Choroba Parkinsona. Choroba Alzheimera. Stwardnienie zanikowe boczne (SLA). Choroba Huntingtona (pląsawica). Objawy, przyczyny, epidemiologia, leczenie.

CHABIOR Agata : Społeczny wymiar kształcenia gerontologicznego - aspekt teoretyczno-praktyczny. - Summ. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. [235]-246
Cele kształcenia gerontologicznego.

CIBOR Ryszard : Wartości życiowe i ich bilans u osób starszych. - Summ. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 1 (2008), s. [97]-110
Badania dotyczące jakości życia osób starszych i wartości z nim związanych.

CIEŚLA Joanna : O odpychaniu i przyciąganiu się młodości i starości // Polityka. - 2009, nr 51/52, s. 46-49
Młodość i starość - raport Polityki dotyczący relacji między młodością i starością.

CZERNIAWSKA Olga : Uniwersytet Trzeciego Wieku, 30 lat działania. Przemiany, dylematy i oczekiwania w epoce ponowoczesnej // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 97-113

CZERNICKA Małgorzata : Dlaczego się starzejemy?. - Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 14-18
Starzenie organizmu jest procesem bardzo złożonym. Naukowcy wysuwają wiele hipotez na temat starzenia się, a wśród nich: teorię starzenia replikacyjnego, telomerową oraz wolnorodnikową teorię starzenia, teorię tempa życia oraz teorię jednorazowego ciała. Wpływ na proces starzenia mają również geny długowieczności, a niektórzy naukowcy twierdzą, że starość jest ceną, jaką organizm płaci za rozmnażanie.

DANILEWICZ Jerzy : Kochani, dopuszczam się przestępstwa // Polityka. - 2009, nr 29, s. 26-27
Samobójstwa osób w wieku powyżej 60 lat

DETTLAFF-LUBIEJSKA Katarzyna : Rola biblioteki w edukacji czytelniczej osób starszych // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 3-7

DOBROWLSKA Mirosława : "Moje komputerowe boje". Rzecz o sopockim kursie komputerowym seniorów // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 12, s. 7-12

DOBROWOLSKA Mirosława : Seniorzy w warszawskich bibliotekach publicznych // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 9, s. 3-10

Dudziak, Bronisława : Opinie seniorów o jakości i zadowoleniu z życia // Praca Socjalna. - 2010, nr 4, s. 69-85

DZIĘGIELEWSKA Małgorzata : Edukacja jako sposób przygotowania do starości. - Summ. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. [49]-62
Rola i znaczenie edukacji w przygotowaniu do starości.

EKES Karolina : O starości na łacinie // Języki Obce w Szkole .-2008 , nr 5 , s. 136-139
ęzyk łaciński - nauczanie ; Starość

FLOREK-MOSKAL Monika : Niezniszczalni // Wprost. - 2008, nr 17, s. 72-74
Medycyna potrafi wyjaśnić wszystkie znane przypadki dobrze zachowanych ciał zmarłych świętych.

GOTFRYD Paulina : Brytyjski plan na starość. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 14-16
W lipcu 2009 roku rząd brytyjski opublikował strategię pn. "Budowanie społeczeństwa dla ludzi w każdym wieku", która ma przygotować Wielką Brytanię na postępujący proces starzenia się obywateli.

GOTFRYD Paulina : Przemoc finansowa wobec osób starszych : doświadczenia brytyjskie // Niebieska Linia. - 2009, nr 3, s. 13-15

GOTFRYD Paulina : Seniorzy w mediach // Niebieska Linia. - 2008, nr 4, s. 23-25

HALICKA Małgorzata, CZYKIER Krzysztof : Uniwersytet Trzeciego Wieku - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 132-137

HALICKI Jerzy : Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów. - Summ. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. [203]-212
Edukacja do starości i w starości jako warunek podniesienia poziomu jakości życia seniorów.

JAKUBOWSKA Honorata : Ciało biologiczne w interakcjach społecznych - pomiędzy napiętnowaniem a akceptacją. - Summ. - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 3, s. [195]-212
Współczesne zainteresowanie ciałem i sposób postrzeganie cielesności. Rozważania autorki oparte na koncepcji życia społecznego Erwinga Goffmana i tezach Efrat Tseëlon.

KLUZ Marek : Inne spojrzenie na odkrywanie sensu życia w starości // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 1, s. [93]-106
Obraz człowieka starego w Piśmie Świętym. Sens starości w perspektywie Chrystusowego krzyża i zmartwychwstania.

KIRKWOOD Tom : Lokata w banku czasu / rozm. przepr. Agnieszka Chrzanowska // Charaktery. - 2010, nr 2, s. 64-[67]
Rozmowa z Tomem Kirkwoodem, profesorem biologii na temat znaczenia starości oraz czy można się przygotować do tego etapu życia.

KLUZ Marek : Inne spojrzenie na odkrywanie sensu życia w starości // Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 93-106
Starość w Biblii ; Starość - katolicyzm ; Śmierć - katolicyzm

KONIECZNA-WOŹNIAK Renata : Udział ludzi starszych w edukacji nieformalnej // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 127-141

KOZIŃSKI Agaton : Jak one to robią : dlaczego kobiety po pięćdziesiątce zaczynają rządzić światem // Wprost. - 2008, nr 9, s. 37-41

KRZYŻOWSKI Łukasz : Strategie przechodzenia na emeryturę w Polsce po 1989 roku. Oczekiwania społeczne i praktyki kulturowe. - Summ. - Bibliogr. // Studia Socjologiczne. - 2011, nr 2, s. [165]-189
Starzejące się polskie społeczeństwo w perspektywie systemowych i kulturowych strategii przechodzenia na emeryturę.

KUKUŁA Zygmunt : Przestępstwa na tle majątkowym popełniane na szkodę osób starszych // Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 94-114

KUSKOWSKI Mariusz : Stary człowiek i morze bezradności // Niebieska Linia. - 2009, nr 3, s. 5-8

KUŹMICZ Maria : Opieka jako proces zrozumienia // Niebieska Linia. - 2009, nr 3, s. 3-5
Pomoc ludziom starszym

KUŹMICZ Maria : Pomoc i przemoc : opieka jako proces zrozumienia. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2009, nr 3, s. 3-5
Autorka omawia wyniki badań dotyczących sytuacji osób starszych w Polsce. Wskazuje na cechy, jakie powinna posiadać osoba będąca opiekunem seniora. Wymienia sytuacje pielęgnacji i opieki, w których może dochodzić do przemocy wobec tej grupy ludzi.

KUŹMICZ Maria : Przełamując tabu // Niebieska Linia. - 2008, nr 4, s. 13-15
Projekt "Przełamując tabu" dotyczący przemocy wobec osób starszych.

KWIATKOWSKA Joanna : Zmierzch życia po norwesku // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 17-18

LEHMAN Marią : Starsi państwo nagle uderzają : rozmowa z Marią Lehman, psycholożką i społeczniczką, o starości po polsku / rozm. przepr. Juliusz Ćwieluch // Polityka. - 2010, nr 21, s. 86-88

LESZCZYŃSKA-REJCHERT Anna : Geragogika jako subdyscyplina pedagogiczna - założenia i formy realizacji. - Summ. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. [225]-233
Cele i zadania geragogiki.

MAJEWSKA-KAFAROWSKA Agnieszka : Edukacja (seniorów?) w procesie rewalidacji społecznej starzejącego się społeczeństwa. - Summ. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. [213]-224
Rola edukacji seniorów w starzejącym się społeczeństwie.

MALISZEWSKI Krzysztof : Odwaga starości. - Summ. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. [25]-32
Obraz wieku podeszłego według filozofów i pisarzy.

MARCZAK Monika : Skazani na samotność? // Remedium. - 2009, nr 9, s. 22-23
Dotyczy samotności i poczucia własnej wartości

MIELCZAREK Andrzej : Jak opracować plan indywidualnego wsparcia seniora? // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 1, s. [74]-89
Praktyczne konstruowanie procesu opieki nad osobą starszą.

MIZIŃSKA Jadwiga : Młodość a wartość starości. - Summ. // Chowanna. - T. 1 (2008), s. [111]-130
Starość jako wartość życiowego doświadczenia - studium filozoficzne.

MOLICKA Monika : Najpiękniejszy wiek to ten, w którym się jest - starość jako pozytywny etap życia // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 1, s. [107]-117

NOWAK Beata : Sprawni teraz - sprawniejsi później - pogodni na starość // Lider .-2009 , nr 4 , s. 16-17
Ludzie starzy - kultura fizyczna

MORCINEK Urszula : Aktywny model życia człowieka w badaniach gerontologicznych // Edukacja Humanistyczna. - 2010, nr 2, s. 51-57

MOSIENIAK Grażyna : Na tropie matuzalema // Charaktery. - 2009, nr 2, s. 80-83
Dotyczy procesu starzenia się

OTRĘBA Iwona, WALECZEK Joanna : Wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia się // Lider. - 2010, nr 7/8, s. 27-28

PAWLAS-CZYŻ Sabina : Przeciw ageizmowi : o potrzebie wzmacniania społecznej pozycji człowieka starego. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 7/8, s. 32-36
Jakość życia ludzi w podeszłym wieku. Ujęcie teoretyczne. Wizerunek człowieka starego w oczach młodych ludzi. Omówienie wyników badań. Refleksje związane z przygotowaniem jednostki do starzenia się własnego i innych osób.

PAWLAS-CZYŻ Sabina, DZIENNIAK-PULINA Daniela : Spojrzenie dwóch generacji na starość i proces starzenia się // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 4, s. [93]-115
Potrzeby osób starszych i najbardziej dotkliwe problemy związane ze starością. Starość uogólniona - w opiniach osób starszych i przedstawicieli młodego pokolenia. Reakcje na starość własną i obcą w opiniach ludzi starych i młodych.

PIECH Anna : Potencjał drzemie w dojrzałości - Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 5, s. [47]-62
Pojęcie "starości", innowacyjne formy kształcenia osób starszych (Szkoła Superbabci i Superdziadka, historia i działalność Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku).

PIETKIEWICZ Barbara : Urok siwych gołąbków // Polityka. - 2008, nr 34, s. 82-84
Miłość i seks w życiu starszych ludzi

PŁACHCIŃSKA Grażyna : O starości okiem psychologa // Niebieska Linia. - 2008, nr 4, s. 17-20
Przemoc wobec osób starszych. Postawy wobec starości.

POPIOŁEK Katarzyna, CHUDZICKA-CZUPAŁA Agata : Uwarunkowania aktywności osób w podeszłym wieku. - Summ. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2008), s. [203]-215
Z przeprowadzonych badań wynika, że starsze osoby przejawiające aktywność w wielu dziedzinach życia i dbające o zachowanie sprawności fizycznej, wyniosły te nawyki z domu rodzinnego.

POSTOŁA Aleksandra : Długowieczna osobowość // Wprost. - 2009, nr 20, s. 52-55

SENKOWSKA Izabela : Uniwersytet Trzeciego Wieku szansą na lepszą starość - spojrzenie młodego pokolenia // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 2-3, s. 93-97

SKOWROŃSKA Dominika : Edukacja i samorealizacja w procesie przygotowania do starości i wizji starości osób w wieku średnim - sprawozdanie z badań // Chowanna .-2009 , t. 2 , s. 63-75
Ludzie w wieku średnim - badanie ; Starzenie się ; Starość

SKOWROŃSKA Dominika : Wiek średni a postawy wobec starości. - Summ. Streszcz. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 2, s. [109]-122
Na podstawie badań przeprowadzonych wśród osób pomiędzy 40 a 60 rokiem życia.

STOCHMIAŁEK Jerzy : Problematyka starości, śmierci i żałoby w refleksji teoretycznej. - (Edukacja ustawiczna osób starszych). - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, [nr] 1, s. 54-63

STEFANIAK Monika : Nordic Walking w programowaniu aktywności fizycznej - osób starszych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 11, s. 43-48
Zalety Nordic Walking w profilaktyce schorzeń związanych z wiekiem. Przykładowe programy ćwiczeń dla osób starszych.

STOCHMIAŁEK Jerzy : Andragogika i gerontologia wobec procesu starzenia się i śmierci. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 1, s. 48-59
Zjawisko starzenia się i umierania stanowią przedmiot refleksji teoretycznej andragogiki i gerontologii.

STOCHMIAŁEK Jerzy : Problematyka starości, śmierci i żałoby w refleksji teoretycznej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 54-63

STOPIŃSKA-PAJĄK Agnieszka : Szkoła starości - być, aby się uczyć. - Summ. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. [11]-23
Edukacja przez całe życie - według koncepcji Jana Amosa Komeńskiego.

STYPIŃSKA Justyna : Dyskryminacja osób starszych w Polsce // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 3-6

SULIK Monika : Jesień życia kobiety - aspekty edukacyjne. - Summ. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. [143]-154
Dwie perspektywy aspektów edukacyjnych w jesieni życia kobiety.

SUTOR-GŁODZIK Paulina, WNĘK Joanna A. : Obraz najstarszego pokolenia w percepcji małych dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 6, s. 33-37

SZAROTA Zofia : Prawa osób starszych. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2008, nr 4, s. 8-10
Ustawodawstwo międzynarodowe i polskie wobec osób starszych.

SZOPA Maciej, STODOLAK Sebastian : Polska staruszków, czyli jak żyją emeryci // Wprost. - 2010, nr 12, s. 37-46

SZWEDA-LEWANDOWSKA Zofia : Domy pomocy społecznej i sieci wsparcia seniorów. - Summ. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2009, nr 7, s. 17-21
Czynniki determinujące konieczność korzystania przez osoby starsze z pomocy społecznej - analiza.

TABOR Urszula : Metafory starości - interpretacja tematu starości w dziełach malarstwa. - Summ. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. [33]-47
Opis różnorodnych wzorców starości w dziełach malarskich.

TOMCZYK Łukasz : Polski senior a społeczeństwo informacyjne // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 14-15

TRAFIAŁEK Elżbieta : Narodowa strategia spójności a profilaktyka wykluczenia społecznego ludzi starych // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 187-202

TRAFIAŁEK Elżbieta : Polska starość. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2008, nr 4, s. 3-7
Wykluczenie, dyskryminacja, przemoc, postawy wobec ludzi starszych.

TRAFIAŁEK Elżbieta : Samodzielność ludzi starych z perspektywy medycyny i polityki społecznej // Praca Socjalna. - 2005, nr 1, s. 110-113

TRAFIAŁEK Elżbieta : Starzenie i starość : wybór tekstów z gerontologii społecznej. - Kielce, 2006 . - Rec.: Agata Chabior // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 1, s. [114]-117

TUROWSKI Stanisław : Uniwersytety III wieku - fenomen współczesności // Wychowanie na co dzień. - 2009, nr 1-2, s. 32-33

VILAR Esther : A starość jest piękna // Charaktery. - 2008, nr 9, s. 94-97
Pojęcie starości we współczesnym świecie. Fragmenty dramatu Esther Vilar "Starość jest piękna".

WALEWSKI Paweł : Wiek długowiecznych // Polityka. - 2008, nr 8, s. 74-76

WALKOWSKA Wiesława, BŁASIAK Dominika : W obliczu starości : konferencja w Ustroniu // Polityka Społeczna. - R. 33, nr 9 (2006), s. 38-40
Sprawozdanie z konferencji

WNUK-OLENICZ Magdalena : Dydaktyka biograficzna w budowaniu pozytywnego bilansu życia seniorów // Edukacja Dorosłych. - 2009, nr 2, s. 55-64

ZALEWSKA Joanna : Starość a przemiany więzi społecznych. - Summ. - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr 3, s. [131]-150
Historyczne przekształcenia sfery uspołecznienia. Starość jako odrębna faza życia w dobie nowoczesności. Trzeci wiek i kultura młodości. Specyfika starości w Polsce. Analiza sfery uspołecznienia starych kobiet w Warszawie.

ZAWADA Anna : Aktywizowanie mieszkańców domów pomocy społecznej // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 1, s. [90]-96

ZAWADA Anna : Jak starzeć się z godnością? // Praca Socjalna. - 2009, nr 5, s. 104-114

ZAWADA Anna : O potrzebie kształcenia gerontologicznego wśród dzieci i młodzieży // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4-5, s. 8-11

ZAWADA Anna : Środowisko lokalne w przeciwdziałaniu ekskluzji społecznej osób starszych // Praca Socjalna. 2009, nr 3, s. 17-27

ZAWADZKA Dorota : Postawy ludzi starych wobec śmierci : relacja z badań // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 95-104

ZIĘBIŃSKA Beata : Uniwersytety trzeciego wieku - wybrane aspekty funkcjonowania organizacji // Polityka Społeczna. - 2009, nr 3, s. 21-26

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 01.03.2012


© Biblioteka Pedagogiczna