Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

ADAPTACJA UCZNIÓW W SZKOLE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BROŻEK Małgorzata, RYSZAWY Ewa, WÓJCIK Katarzyna : Będę uczniem klasy czwartej : autorski program rozszerzający dla uczniów przekraczających II próg szkolny // W: Mój uczeń przekracza próg szkolny : profilaktyka niepowodzeń szkolnych sześciu-siedmio- i dziewięciu-dziesięciolatków / red. Jadwiga Kędzierska. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. - S. 103-132

GRZESZKIEWICZ Bożena : Adaptacja dziecka do warunków szkolnych // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2009. - S. 372-379

KLUS-STAŃSKA Dorota : Adaptacja szkolna siedmiolatków. - Wyd. 2 zm. i popr. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004

KŁYŚ Halina : Adaptacja ucznia do nowych warunków po przekroczeniu drugiego progu szkoły podstawowej // W: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / red. Małgorzata Suświłło. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. - S. 125-134

KONARZEWSKI Krzysztof : Problemy i schematy : pierwszy rok nauki szkolnej dziecka. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1995. - S. 34-63 : Uczniowskie problemy adaptacyjne

KUREK Bożena, NODZYŃSKA Monika : Mój szkolny debiut // W: Mój uczeń przekracza próg szkolny : profilaktyka niepowodzeń szkolnych sześciu-siedmio- i dziewięciu-dziesięciolatków / red. Jadwiga Kędzierska. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. - S. 43-76

MAŁY uczeń w szkole / red. Aneta Jegier. - Gdańsk : Wydaw. "Harmonia", 2010
Filia w Tomaszowie Maz.

PINDERA Paweł : Wpływ rodziny na przystosowanie dzieci 7-letnich do nauki w szkole // W: Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2 / red. Helena Marzec, Czesław Wiśniewski. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, 2009. - S. 229-235

STASICA Jadwiga : Pierwsze dni w szkole uczniów klasy pierwszej : konspekty zajęć. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2000

ZWIERZCHOWSKA Iwona : Poziom przygotowania dzieci kończących edukację przedszkolną do funkcjonowania społecznego w szkole // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 380-389

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARÁNI Katarzyna : Aby przeszkoda nie była szkodą // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 16-20

BARANOWSKA Ewa : Pobaw się ze mną // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 26-28

BASIAGA Marzena : Wiedza nauczycieli o trudnościach adaptacyjnych pierwszoklasistów // Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s. 26-30

BIAŁOŃ- SIUDA Alicja, LEWANDOWSKA Monika : Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii // Biblioteka w Szkole. -2007, nr 5, s. 20-21

BOKALSKA Anna : Budowanie wzajemnego zaufania : zajęcia integracyjne dla pierwszych klas gimnazjum // Wychowawca. - 2007, nr 9, s. 26-27

BOKSA Beata : Problemy adaptacyjne dzieci z zaburzeniami mowy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s. 41-45

BRACH Maria : Przystosowanie się uczniów do warunków szkolnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 41-42

BRONIECKA Renata : "Zapraszamy do szkoły" // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 21
Zajęcia integracyjno-dydaktyczne dla uczniów kl. O i kl. I

DĄBROWSKA-KRÓL Hanna : Problemy adaptacyjne młodzieży gimnazjalnej// Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 45-47

DĘBICKA Izabela : Dziecko u progu nauki szkolnej - założenia metodyczne zajęć muzycznych z wykorzystaniem wybranych technik muzykoterapii // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 68-77

FLANZ Jolanta : Wiedza i oczekiwania dzieci sześcioletnich wobec szkoły // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 8-10

HARASIMIK Agnieszka : Komputer pomaga przełamać lody // Język Polski w Gimnazjum .-2006/2007, nr 4, s. 88-94

JAGIEŁA Jarosław : Nowy uczeń w klasie // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 23-34

JARNUSZKIEWICZ Małgorzata : Pedagogiczny eksperyment // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 28, s. 21
Przyjmowanie uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej. Wcześniejsze spotkania dzieci na lekcji pokazowej obserwowanej przez pedagoga. Diagnozowanie środowiska dziecka.

KIENIG Anna : Początek nauki w szkole - przejście rozwojowe i edukacyjne : przegląd badań // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 89-95

KOWALCZYK Małgorzata : Zanim zostaniesz pierwszakiem // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 78-82

KACZMARCZYK Agnieszka : Rola nauczyciela w procesie adaptacji dziecka do szkoły // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 21-28

KORZENIECKA- BONDAR Alicja : Kompetencje emocjonalne nauczycieli edukacji elementarnej a problemy związane z adaptacją uczniów // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 29-36

KRASÓWKA Beata : Pierwszak w świetlicy - gry integracyjne // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 4, s. 8

KURTEK Paweł, KURTEK Renata : Adaptacja dziecka do szkoły jako zadanie rozwojowe // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 7-15

LUBOWIECKA Jadwiga : Rola przedszkola i szkoły w adaptacji dziecka // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, dod. s. 6-10

MACIARZ Aleksandra, DUTKA Ewa : Społeczne przystosowanie dzieci z ryzykiem dysleksji w klasach I-III // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 5, s. 227-234

MAZUR Agnieszka : Zaburzenia emocjonalne u 7-letniej dziewczynki w procesie adaptacjo do sytuacji szkolnej // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 55-61

MAZUR Jolanta : Program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 38-53

MICHALAK Renata : Wsparcie dziecka w procesie adaptacji rozwojowej // Życie Szkoły. - 2009, nr 3, s. 10-15

NAZIEMIEC Daria : Zajęcia integracyjne // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 9
Integracja zespołu klasowego - zajęcia dla nowych klas z wychowawcą i psychologiem szkolnym.

NOWICKA Agnieszka : Dzieci przewlekle chore w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -1999, nr 5, s. 19-21

PIWKO Krystyna : Adaptacja dzieci do warunków szkolnych // Lider. - 2008, nr 6, s. 26

PROGRAM zajęć adaptacyjno-integracyjnych dla klasy I / Anna Jaworska [et al.] // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 83-92

PRZYBYLAK Bożena : Dojrzały emocjonalnie siedmiolatek // Edukacja i Dialog. -2004 nr 7 s. 2-5
Rozwój psychiczny i fizyczny dziecka siedmioletniego. Dojrzałość szkolna. Adaptacja społeczna- przystosowanie się dziecka do życia w grupie przedszkolnej a następnie szkolnej.

PSZÓLIŃSKA Anna : Dziecko idzie do szkoły // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 6, s. 47-49

ROKICKA Maria K.: Świadomość wychowawcza rodziny a adaptacja dziecka do warunków pierwszej klasy szkoły podstawowej // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1/2, s. 137-151

RYCHLEWSKA Katarzyna : Adaptacja dziecka do sytuacji szkolnej // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 22-26

SAKOWICZ Wiesława Alina : Program adaptacji uczniów klasy pierwszej // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 21-25

SAWIONEK Joanna : Rola nauczyciela w szkolnej adaptacji dziecka przewlekle chorego // Remedium. - 2008, nr 7/8, s. 14-15

STAWECKA Anna : Mandala jako forma przezwyciężania zaburzeń emocjonalnych dzieci rozpoczynających naukę szkolną // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 62-67

STAWIAK- OSOSIŃSKA Małgorzata : Jak pomóc dziecku zaadaptować się w szkole? // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 16-20

STĘPA Małgorzata : Choroba przewlekła jako czynnik ryzyka trudności adaptacyjnych // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 252-266

SULICZ Jolanta : W pierwszej klasie // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7/8, s. 40-41

SUPRONOWICZ Iwona : Biblioteka szkolna a problemy adaptacji uczniów klas pierwszych w gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 11

SZKOLAK Anna : Scenariusz spotkania adaptacyjnego z dziećmi 6-letnimi objętymi obowiązkiem szkolnym i ich rodzicami // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 67-70

SZPERLICH Ewa, LEHMAN Maria : Jaś zachowuje się jak dziecko // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 139-141
Rola nauczyciela w przystosowaniu się pierwszoklasistów do funkcjonowania w szkole.

SZYMAŃSKA Joanna : Przekraczanie progów edukacyjnych przez uczniów // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 8-9

TOMCZYK Joanna : Czy trudniej w klasie czwartej ? // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 5-11

TRZASKA Leszek : Trudna adaptacja // Remedium. - 2000, nr 10, s. 16-17

WIDZOWSKA- PASIAK Agata : Program biblioterapeutyczny - oswajanie straszaków. Cz. 1- 2 // Poradnik Bibliotekarza. - 2009 , nr 1 , s. 34-36; nr 2 , s. 35-39

WINIARCZYK Anna : Pokonywanie barier społecznych przez uczniów klas pierwszych // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 58-64

WRÓBEL Zofia : Szkoła w oczach dziecka sześcioletniego // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s. 44-46

WRÓTNIAK Joanna : Poczucie samotności u uczniów rozpoczynających nowy etap nauki szkolnej // Opieka, wychowanie, Terapia. - 2010, nr 3/4, s. 5-10

WYGLĘDOWSKA Emilia : Księżniczka : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-1 szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 14-15

ZAJĄC Gertruda : O dobre samopoczucie pierwszoklasisty... : rady dla rodziców // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 29-30

 

 

Oprac. Anta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 01.03.2012


© Biblioteka Pedagogiczna