Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2011

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIAŁA Monika : Przedszkolaki : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. - Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2008. - S. 35-40 : Problemy dotyczące funkcjonowania dziecka. Dlaczego dziecko ma problemy z adaptacją do przedszkola? Jak mu pomóc

BULERA Maria , ŻUCHELKOWSKA Krystyna : Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2006. - S. 76-113 : Formy współpracy przedszkola z rodzicami (Formy współpracy w okresie wczesnej adaptacji dziecka do przedszkola

MAŁKIEWICZ Elżbieta : Wczesna interwencja wobec problemów emocjonalnych dziecka związanych z adaptacją do przedszkola // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura. - Kraków : "Impuls" , 2006
Filia w Radomsku

KLIM- KLIMASZEWSKA Anna : Pedagogika przedszkolna. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Polski Instytut wydawniczy, 2005. - S. 60-61 : Środowisko przedszkolne a adaptacja dziecka do przedszkola

KLIM-KLIMASZEWSKA Anna : Trzylatek w przedszkolu : gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji przedszkolnej. - Warszawa : "Erica", 2010

KLIM-KLIMASZEWSKA Anna : Witamy w przedszkolu : wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego. - Warszawa : "Erica", 2010.
Filia w Radomsku

KWAŚNIEWSKA Małgorzata : Problematyka adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych // W: Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej / red. Elżbieta Zyzik . - Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego , 2009. - S. 65-72

 

   

ARTYKUŁY Z CZASOPISM    

   

BŁASZCZAK Lucyna : W przedszkolu jak u mamy? : program adaptacyjny // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 6, s. 50-51  

   

BRZOSTOWSKA Elżbieta : U progu przedszkola // Wychowawca. - 2006, nr 4, s. 15   BOT Jolanta : Trzylatek w przedszkolu // Bliżej Przedszkola. - 2010 , nr 7/8 , s. 20-21  

   

CZEGLIK Agnieszka : Start małego i dużego przedszkolaka // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 5, s. 52-55
Organizacja i przebieg procesu adaptacyjnego dzieci i ich rodziców.  

   

DĄBROWSKA Justyna : Pierwsze kroki w przedszkolu // Remedium. - 2009, nr 11, s. 6-7  

   

FRONT-SIKORA Henrietta : Adaptacja trzylatka do przedszkola // Klanza w Edukacji. - 2006, nr 1, s.4-5  

   

GILEWSKA Maria : Maluch w przyjaznym przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 5, s. 56-58  

   

JABŁOŃSKA Katarzyna : Kartonowe pudełko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 31-32  

   

KONOPKA Iwona, PIELASZEK Lidia : Dziecko u progu edukacji przedszkolnej : różne aspekty adaptacji // Dyrektor Szkoły. - 2010 , nr 6 , dod. s. 7-12  

KRYWULT Beata, HERZYK Alicja, GAWOR Dorota : Będę przedszkolakiem - adaptacja dziecka 3-4 letniego do nowego środowiska jakim jest przedszkole // Twórczy Nauczyciel. - 2010, nr 19, s. 11-18  

KUBIK Anna : Spotkania adaptacyjne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 41-43  

LITKOWICZ Marta : Adaptacja do przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, s. 48-50  

LUBOWIECKA Jadwiga : O co pytają rodzice? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 10, s. 47-52  

LUBOWIECKA Jadwiga : Rola przedszkola i szkoły w adaptacji dziecka // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, dod. s. 6-10  

MIKOŁAJCZYK Małgorzata : Pierwszy raz // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7/8, s. 112-114
Zajęcia adaptacyjne w grupie dzieci trzyletnich z zastosowaniem metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.  

MURIAS Lidia : Sześciolatki w grupie rówieśniczej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 38-39  

PALACZ Joanna : Katastrofa czy mądry start? : trzylatek w przedszkolu // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 9, s. 70-74  

PIWOWARSKA-KRUKOWSKA Hanna : Adaptacja dzieci w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s. 47-50  

POLAKOWSKA Beata : Jak pomóc przetrwać wrzesień? // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7/8, s. 115-117

POŁOMSKI Piotr : Zwierzę w domu a przystosowanie dziecka do przedszkola // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 4, s. 29-31  

POST Maria : Dziecko idzie do przedszkola // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 6, s. 44-46  

STEC Radosław : Z daleka od mamy // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2 , s. 25-29  

SZPERLICH Ewa, LEHMAN Maria : W przedszkolu z mamą // Psychologia w Szkole. - 2009 , nr 1 , s. 146-149  

WIDZOWSKA- PASIAK Agata : Program biblioterapeutyczny - oswajanie starszaków. Cz. 2 // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, s. 35-39  

ZIELIŃSKA Magdalena : Na dobry początek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, s. 51-54
Przykład spotkania adaptacyjnego w przedszkolu.

Oprac. Anta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 01.03.2012


© Biblioteka Pedagogiczna