Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

GODZINA WYCHOWAWCZA - SCENARIUSZE ZAJĘĆ
Zestawienie bibliograficzne wyborze a lata 2007-2011

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BANASIEWICZ-TERENOWICZ Aleksandra : My-razem w społeczeństwie : scenariusze zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych. - Kraków : "Impuls", 2008
Filia w Tomaszowie Maz.

BIELAK Bolesław : Jaki wybrać zawód?. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008
Filia w Radomsku

CYGAL Krystyna, KUCZERA Beata : W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą : wybór scenariuszy godzin wychowawczych dla klas IV-VI z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007

DAMBACH Karl E. : Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
Filia w Radomsku, Filia w Bełchatowie

GAJEWSKAGrażyna , DOLIŃSKI Artur : Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych. - Wyd. 3 zm.. - Zielona Góra : "Gaja", 2007
Filia w Tomaszowie Maz.

GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, REWIŃSKA Elżbieta : Teoretyczno-metodyczne podstawy warsztatu wychowawcy kolonii : scenariusze zajęć wychowawczych, programy kolonii, półkolonii, obozów, biwaków. - Zielona Góra : "Gaja", 2008
Filia w Tomaszowie Maz.

PANKOWSKA Dorota : Scenariusze godzin wychowawczych : wychowanie a role płciowe. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
Filia w Tomaszowie Maz.

ŚWIĘCICKA Justyna : Ja i grupa : trening dla uczniów. - Warszawa : "Difin", 2007

Z biegiem Wisły : scenariusze zajęć o Polsce i polskiej tradycji : szkoła podstawowa i gimnazjum / [red. Magdalena Żywicka]. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
Filia w Tomaszowie Maz.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

BĄK Jolanta, WIEWIÓRA Elżbieta : Pokój najwyższym dobrem ludzkości : lekcja wychowawcza dla klasy V-VI szkoły podstawowej // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 27
Konspekt lekcji opracowany na podstawie opowiadania Brunona Ferrero "Noga od krzesła".

BODOŃ Izabela, KOŁODZIEJCZYK Edyta : Zapoznajemy się z sylwetką patrona szkoły : scenariusz lekcji wychowawczej dla klas IV-VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 2, s. 20

CHOJNACKA Anna : Kultura i tradycja dusza narodu : konspekt lekcji języka polskiego lub lekcji wychowawczej w kl. VI szk. podst. lub gimnazjum. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 22-23

CHORAB Monika : Mobbingowi mówimy stanowcze nie! : spotkanie drugie // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 28
Scenariusz spotkania do realizacji na godzinie wychowawczej. Scenariusze zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej)

CHORAB Monika : Nie chcę być odrzucony! : scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej : spotkanie pierwsze // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 28

DĄBROWSKA Genowefa : Prawa człowieka w Polsce i na świecie // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 7-8

DENST-SADURA Aleksandra : Pierwsze dni w klasie // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 37, s. 12

FIEDORCZUK Justyna : Człowiek w świecie wartości : spotkanie z miłością (scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI) // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 9, s. 7-8
Scenariusz zajęć, mających na celu wskazanie znaczenia miłości i jej miejsca we własnej hierarchii wartości. Do wykorzystania również na lekcji wychowawczej.

GANIEK Anna : Mój dziadek, moja babcia : lekcja wychowawcza dla IV-V klasy szkoły podstawowej // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 26-27

GĘBCZYŃSKA Marzena Joanna : Poznajemy nasze zalety : lekcja wychowawcza w klasach IV i V szkoły podstawowej // Wychowawca. - 2007, nr 9, s. 29

HEPNER-WIDLO Magdalena : Prawdziwy przyjaciel to skarb : konspekt zajęć wychowawczych w świetlicy szkolnej // Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 20-21

JASTRZĄB Jadwiga, TALARCZYK-RUMIŃSKA Beata : Konspekt zajęć terapii wychowawczej w klasie V szkoły podstawowej // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, dod. s. IV-VIII

KADYLAK Ewa : Świat naszych wartości : konspekt lekcji wychowawczej w klasie V szkoły podstawowej // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 26

KARASIEWICZ Agnieszka : Telewizja i komputer - przyjaciel i wróg // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 3, dod. "s. V-VII"
Konspekt lekcji wychowawczej dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej pt.: "Telewizja i komputer - przyjaciel czy wróg ".

KARCZEWSKA Urszula, PEPLIŃSKA Iwona : Naucz się upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, ze inni tez je maja : scenariusz zajęć dotyczących Konwencji o Prawach Dziecka // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 1, s. 11-12

KOZIELECKA Lidia : Poznajmy się : scenariusz pierwszych zajęć wychowawczych z nową klasą // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 26

MATUKIN-PAKUSZYŃSKA Anna : Jak blisko nie jest za blisko? : (scenariusz zajęć dla chłopców z klasy V) // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 6, s. 5-6
Dobry i zły dotyk - konspekt lekcji

MATUKIN-PAKUSZYŃSKA Anna : Mój rytm biologiczny : (scenariusz zajęć dla chłopców z klasy V) // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 6, s. 17-18

MOLIN Iwona : Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach : lekcje wychowawcze dla II lub III etapu edukacyjnego // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 24-26
Scenariusze lekcji do przeprowadzenia przez pielęgniarkę przy współudziale wychowawcy.

MRÓZ Agnieszka : Prawa człowieka : scenariusz zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2010, [nr] 1, s. 18-19
Lekcja na temat poszanowania praw człowieka jest częścią projektu edukacyjnego "Wierze w człowieka". Została przeprowadzona w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Zajęcia zostały przeprowadzone na godzinie wychowawczej.

NAKIELSKA Ewa : Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny (lekcja wychowawcza dla uczniów klasy V) // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 9, s. 5-6
Scenariusz zajęć poświęconych rozumieniu, czym jest tolerancja i akceptacja.

PELIKAN Joanna : Jakie prawa i obowiązki mają uczniowie? Jak mogą ich bronić? : (scenariusz 2-godzinnych zajęć z zakresu terapii pedagogicznej- klasa V ) Wszystko dla Szkoły. - 2007 nr 6, s. 17-19

PELIKAN Joanna : Po co w szkole potrzebny jest pedagog? : (scenariusz godziny wychowawczej w klasie IV) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 4
Na zajęciach omówiono zadania pedagoga.

PIECH Marta : Co mną rządzi? : rozpoznajemy uczucia swoje i innych : scenariusz godziny wychowawczej w klasie VI. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 1, s. 13

PIECHOWIAK Anna : Kronika - skarbnica wiedzy // Wychowawca. - 2007 , nr 11 , s. 14-15

SITARZ Mariola, PIELAK Katarzyna, ROGALSKA-SARAMAK Anna : Czy każdy może być radosny? : zajęcia biblioterapeutyczne // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 6, s. 15-16
Dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej lub gimnazjów. Do wykorzystania w bibliotece, ale także na godzinach wychowawczych. Zajęcia zmierzają do przerwania stanu przygnębienia, pesymizmu, niezadowolenia wśród ich uczestników. Scenariusz zajęć. Załączniki do zajęć.

SOFULAK-SKIBIŃSKA Magdalena, POHORECKA Ina : Bezpieczne pomaganie // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 147-148
Scenariusz trzygodzinnych zajęć dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum, których celem jest przypomnienie i przećwiczenie właściwych zachowań w sytuacji agresji rówieśniczej oraz rozwijanie empatii i uwrażliwienie na krzywdę innych.

SOFULAK-SKIBIŃSKA Magdalena, POHORECKA Ina : Zasady od początku // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 143-144

ŚWIĄTKIEWICZ Katarzyna, KRUSZEWSKA Paulina : Wartość przyjaźni : scenariusz zajęć dla klas V -VI szkoły podstawowej // Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 20-21

TARASZKIEWICZ-KĘPIŃSKA Zuzanna, TARASZKIEWICZ Małgorzata : Regulowanie emocji - lekcja piąta // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 147-149
Scenariusz lekcji wychowawczej, której celem jest uświadomienie uczniom wpływu własnych decyzji na sposoby emocjonalnego reagowania i samokontrole.

TARASZKIEWICZ-KĘPIŃSKA Zuzanna, TARASZKIEWICZ Małgorzata : Rozpoznawanie emocji - lekcja czwarta. [Cz. 4] // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 149-150
Scenariusz zajęć lekcji wychowawczej.

WILCZYŃSKA Aneta : Nie będę cię krzywdzić! // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 26-27
Scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej nt. przemocy.

WIŚNIEWSKA Anna Elżbieta : Mówimy słowem i ciałem : scenariusz zajęć komunikacji interpersonalnej dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 27-28

WLAZŁY Danuta : Tolerancja : (scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klas VI) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 20

ŻUŁAWNIK-RUSNAK Krystyna : Czym jest szczęście i cierpienie? : konspekt lekcji wychowawczej w klasie VI szkoły podstawowej // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 29
Wykorzystanie na lekcji metody kuli śniegowej.

 

GIMNAZJUM  

BAŚ Czesława : Dylematy związane z wyborem wartości : lekcja wychowawcza dla uczniów III klasy gimnazjum. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 32-33

BAŚ Czesława : Wzrastać w mądrości : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (5. rocznica śmierci Jana Pawła II ) // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 20-21

BAWOŁ Joanna : Czy to ja, czy nie ja - agresywni są wśród nas // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 7/8 wkł. s. V-VIII
Konspekt lekcji przybliżający młodzieży gimnazjalnej (wiek 15 lat) tematu agresji, uświadomienie im, czym jest agresja, poznanie źródeł i skutków agresywnych zachowań.

BIAŁEK Jolanta : Rozwiązujemy problem // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 148-149
Scenariusz do wykorzystania na lekcjach wychowawczych.

BUCHOWIECKI Daniel : Bycie uczniem zobowiązuje : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum // Wychowawca. - 2010, nr 5, s. 22-23

CHOJNACKA Anna : Kultura i tradycja dusza narodu : konspekt lekcji języka polskiego lub lekcji wychowawczej w kl. VI szk. podst. lub gimnazjum. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 22-23

CZYSZKOWSKA Katarzyna : Maria Skłodowska-Curie - życie i dorobek naukowy : scenariusz lekcji dla gimnazjum // Chemia w Szkole. - 2011, nr 1, s.30-33
Scenariusz lekcji chemii lub godziny wychowawczej na poziomie gimnazjum poświęcony Marii Skłodowskiej-Curie.

GARSTKA Tomasz : Porozmawiajmy o wakacyjnej miłości - (Wszystko, co uczniowie chcą wiedzieć o seksie, ale boją się zapytać) // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 24, s. 12
Scenariusz zajęć na godzinie wychowawczej dla uczniów gimnazjum i szkół gimnazjalnych na temat "Wakacyjnej miłości".

GOLLIS Mariola : Moje prawa i obowiązki : scenariusz godziny wychowawczej dla kl. I gimnazjum // Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 25

GÓRSKA Bernadetta : Jak u siebie w domu : konspekt lekcji dla uczniów gimnazjum // Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 26-27
Przygotowanie pracowni historycznej poświęconej najbliższej okolicy, gromadzenie informacji dotyczących rodzinnej ziemi, rozbudzenie uczuć patriotycznych młodzieży, kształcenie poczucia więzi z "małą Ojczyzną", jej sukcesami i porażkami - konspekt lekcji, do wykorzystania na godzinie wychowawczej,  

KARASIEWICZ Agnieszka, KRAJEWSKA Elwira : Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał.... - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1/2, dod. s. IV-V
Scenariusz lekcji (90 min.), która może być przeprowadzona z uczniami w wieku 13-16 lat w ramach np. godzin wychowawczych

KOŁOMAŃSKI Łukasz : Interwencja w szkole - strategia profilaktyki informacyjnej w przeciwdziałaniu uzależnieniom // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7/8, dod. s. I-VI

KORZENIEWSKA, Dorota : Higiena pracy umysłowej : scenariusz zajęć dla młodzieżowych liderów, prowadzących zajęcia wychowawcze w swoich klasach // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 19-21

KOSTER Anna : Zagrożenia związane z sektami : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 36-37

KRUSZEWSKI Zbigniew : Orły czy papugi? : propozycja lekcji wychowawczej na temat zwyczaju lub obowiązku noszenia stroju szkolnego (mundurka) // Katecheta. - 2010, nr 4, s. 10-11

MAJCHRZAK Tomasz : Sąd nad agresją i przemocą : (scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 3-5

MILEWSKA-WULGARIS Katarzyna : Owoce mojego życia : pomysł na lekcję wychowawczą // Katecheta. - 2008, nr 9, s. 28-29
Dla uczniów w wieku 13-19 lat

MOLIN Iwona : Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach : lekcje wychowawcze dla II lub III etapu edukacyjnego // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 24-26
Scenariusze lekcji do przeprowadzenia przez pielęgniarkę przy współudziale wychowawcy.

PELIKAN Joanna : Tradycje świąt Bożego Narodzenia : (konspekt godziny wychowawczej). - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 7/8, s. 21-25
Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce. Boże Narodzenie w różnych krajach.

POHORECKA Ina, SOFULAK-SKIBIŃSKA Magdalena : Praktyczne zastosowania energii dojrzewania // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 75-84
Prawidłowości rozwojowe wieku gimnazjalnego (trzynasto-, czternasto-, piętnastolatki) i wykorzystywanie tej wiedzy w sposobie prowadzenia lekcji. Propozycje tematów godzin wychowawczych dla klas I, II, III gimnazjum.

SALAMON Danuta : Nie chlap! : projekt kampanii społecznej przeciwko nadużywaniu wulgaryzmów // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 7/8 dod. Biblioteka Centrum Informacji s. 15-16
Scenariusz lekcji bibliotecznej, języka polskiego, godziny wychowawczej w gimnazjum, wiedzy o kulturze w szkole średniej. Scenariusz może być wykorzystany przez maturzystów do opracowania prezentacji na temat reklamy, na ustny egzamin z języka polskiego.

SCENARIUSZE edukacji ekologicznej podczas lekcji wychowawczych w gimnazjum . [Cz. 1] // Aura. - 2009, nr 1, dod. s. 1-2

SOFULAK-SKIBIŃSKA Magdalena : Poczuć własną wartość // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 145-146

SITARZ Mariola PIELAK Katarzyna, ROGALSKA-SARAMAK Anna : Czy każdy może być radosny? : zajęcia biblioterapeutyczne // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 6, s. 15-16
Dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej lub gimnazjów. Do wykorzystania w bibliotece, ale także na godzinach wychowawczych. Zajęcia zmierzają do przerwania stanu przygnębienia, pesymizmu, niezadowolenia wśród ich uczestników. Scenariusz zajęć. Załączniki do zajęć.

SKÓRA Anna : Podmiotowość osoby niepełnosprawnej : konspekt zajęć dla uczniów szk. ponadgimnazjalnych i III kl. gimnazjum. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 27-28

SOFULAK-SKIBIŃSKA Magdalena, POHORECKA Ina : Bezpieczne pomaganie // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 147-148
Scenariusz trzygodzinnych zajęć dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum, których celem jest przypomnienie i przećwiczenie właściwych zachowań w sytuacji agresji rówieśniczej oraz rozwijanie empatii i uwrażliwienie na krzywdę innych.

STAWICKA Dorota : Negocjacje - scenariusz zajęć dla gimnazjalistów // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2 wkładka s. V-VIII

SUTKOWY Halina : Alkoholizm - choroba ciała i duszy : scenariusz lekcji wychowawczej dla klas I-III gimnazjum // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 30-31

SZCZELINA Beata : Przyjaźń to... : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy 3 gimnazjum lub 1 klasy szkół ponadgimnazjalnych // Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 22-23

ŻBIK Małgorzata : Scenariusze edukacji ekologicznej podczas lekcji wychowawczych w gimnazjum. [Cz.] 2 // Aura. - 2009, nr 2, dod. s. 1-3

ŻBIK Małgorzata : Scenariusze edukacji ekologicznej podczas lekcji wychowawczych w gimnazjum. [Cz.] 3. - Bibliogr. // Aura. - 2009, [nr] 3, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkol" nr 175, s. 6-7
Lekcje wychowawcze na temat zanieczyszczeń pyłowych występujących w aglomeracjach miejskich oraz palenia papierosów w kontekście zanieczyszczania otoczenia i degradacji środowiska.

ŻBIK Małgorzata : Scenariusze edukacji ekologicznej podczas lekcji wychowawczych w gimnazjum. [Cz.] 4 // Aura. - 2009, [nr] 4, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 176, s. 8
Temat zajęć: Miasto ekologiczne miastem przyszłości.

ŻBIK Małgorzata : Scenariusze edukacji ekologicznej podczas lekcji wychowawczych w gimnazjum. [Cz.] 5 // Aura. - 2009, [nr] 5, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 177, s. 6-7
Scenariusz zajęć. Temat: Poznajemy zasady zrównoważonego rozwoju (kształtowanie potrzeby życia w harmonii z przyroda).

ŻBIK Małgorzata : Scenariusze edukacji ekologicznej podczas lekcji wychowawczych w gimnazjum . [Cz.] 6 // Aura. - 2009, nr 6, dod. s. 1-2

  

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

BAŚ Czesława : Wzrastać w mądrości : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (5. rocznica śmierci Jana Pawła II ) // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 20-21

BIAŁEK Jolanta : Nie bądź marionetką // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 153-154
Scenariusz lekcji wychowawczej na temat technik manipulacyjnych.

GARSTKA Tomasz : Porozmawiajmy o wakacyjnej miłości - (Wszystko, co uczniowie chcą wiedzieć o seksie, ale boją się zapytać) // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 24, s. 12
Scenariusz zajęć na godzinie wychowawczej dla uczniów gimnazjum i szkół gimnazjalnych na temat "Wakacyjnej miłości".

GRZESIAK Ewa : Piórem, dłutem i batutom służyć ojczyźnie : (scenariusz godziny wychowawczej dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej) // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 3, s. 13-15

KARASIEWICZ Agnieszka, KRAJEWSKA Elwira : Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał.... - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1/2, dod. "s. IV-V"
Scenariusz lekcji (90 min.), która może być przeprowadzona z uczniami w wieku 13-16 lat w ramach np. godzin wychowawczych

KOCZUR-WALCZAK Władysława : Jak uleczyć zranione uczucia? : konspekt lekcji wychowawczej dla uczniów szkol ponadgimazjalnych // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 38

KOSTER Anna : Zagrożenia związane z sektami : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 36-37

MAKOWSKA-LECH Jolanta : Moi przyjaciele : lekcja wychowawcza dla klas licealnych // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 39

MAZUR Małgorzata : Kochać prawdziwie : konspekt zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 40-41

MILEWSKA-WULGARIS Katarzyna : Owoce mojego życia : pomysł na lekcję wychowawczą // Katecheta. - 2008, nr 9, s. 28-29
Dla uczniów w wieku 13-19 lat

MOL Halina, PASŁAWSKA-SMĘDER Iwona, WĄTKOWSKA Małgorzata : Nie pozwólcie umrzeć nadziei // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 29-30
Scenariusz zaczerpnięty został ze zbioru: Szukałem Was... Scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II. Szkoła ponadgimnazjalna.

OBRANIAK Małgorzata : Atrybuty dorosłości czyli lekcja wychowawcza w XLII LO // Przegląd Edukacyjny. - 2008, nr 1, s. 17
Scenariusz lekcji wychowawczej dotyczącej atrybutów dorosłości.

RECZEK Joanna : Czy każde kłamstwo jest złem moralnym? : scenariusz lekcji etyki lub godziny wychowawczej dla klas ponadgimnazjalnych // Zeszyty Szkolne. - 2007, nr 2, s. 102-112
Lekcja będącą okazja do zmierzenia sie z problemem prawdomówności w różnych aspektach.

SKÓRA Anna : Podmiotowość osoby niepełnosprawnej : konspekt zajęć dla uczniów szk. ponadgimnazjalnych i III kl. gimnazjum. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 27-28

SOFULAK-SKIBIŃSKA Magdalena : Poczuć własną wartość // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 145-146

SORDYL Joanna, CEDRO Katarzyna, GRZĄDZIEL Aneta : Widzieć, reagować, przeciwstawiać się, czyli o odpowiedzialności świadka czynu zabronionego : scenariusz z zakresu edukacji prawnej dla szkół ponadgimnazjalnych. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 7/8, dod. "s. V-VIII"
Scenariusz zajęć opracowany w ramach pilotażowego projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej pt. "Paragraf". Projekt był realizowany w roku szkolnym 2006/2007 w VI Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach.

SORDYL Joanna, CEDRO Katarzyna, GRZĄDZIEL Aneta : Narkotyki - konsekwencje posiadania, używania i rozprowadzania : scenariusz z zakresu edukacji prawnej dla szkół ponadgimnazjalnych // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, dod. s. V-VII

SZCZELINA Beata : Przyjaźń to... : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy 3 gimnazjum lub 1 klasy szkol ponadgimnazjalnych // Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 22-23

 

 

Oprac. Anta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.02.2012


© Biblioteka Pedagogiczna