Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

PROJEKTY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA SZKÓŁ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

ABRAMOWSKA Jolanta, WYSZYŃSKA Wiesława : Tydzień Ekologiczny // Aura. - 2003, nr 1, Dod. ekol. dla szkół, s. 1-2

BARANOWSKA Marzena : "Pomóż środowisku - oszczędzaj energię" : projekt edukacji ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych // Aura. - 2003, nr 4, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" , s. 3-5

BLANK Elżbieta, BURCZYK Elżbieta : Dzień Ziemi : [program obchodów dla II i III etapu edukacyjnego] // Przyroda Polska. - 2003, nr 6, dod. s. 4-5

BOLECHOWSKA-PRZEŚNIAK Małgorzata : "Pisanina i gramatyka młodego przyrodnika" : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej, klasy IV-VI // Aura. - 2003, nr 9, Dod. ekol. dla szkół, s. 5-6

BRATEK : [projekt edukacji ekologicznej dla klas I-III] // Przyroda Polska. - 2003, nr 2, dod. s. 5

CIĘCIEL Urszula, SMOLARCZYK Aneta, ZMARZŁY Anna : Folder "Stan środowiska w dzielnicy Jaworzno-Jeleń" // Przyroda Polska. - 2002, nr 11, dod. s. 4-5
Opracowany metodą projektu

GÓRECKA Maria : Ścieżka edukacyjna w terenie z przyrody : projekt edukacji ekologicznej dla klas IV szkoły podstawowej // Aura. - 2002, nr 12, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" s. 6-7

JASZEK Danuta : Tydzień dla środowiska : projekt edukacyjny // Biologia w Szkole. - 2003, nr 4, s. 237-240

KŁODOWSKA Anna, BRYK Anna, STYCZEŃ Elżbieta : Szkolna ostoja przyrody : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum // Aura. - 2003, nr 10, Dod. ekol. dla szkół, s. 8-9

KOSOWSKA Joanna, WIŚNIEWSKA Stanisława : Wszystkie stworzenia duże i małe = All things both great and small : projekt edukacji ekologicznej dla klas IV-VI szkoły podstawowej // Aura. - 2002, nr 11, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" s. 8 ; nr 12, dod. s. 1

KOSTECKA Lilianna, KOSTECKI Dariusz : Miejsca bliskie i niezwykłe : przewodnik rowerowy do rezerwatu przyrody : projekt edukacji ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych // Aura. - 2003, nr 2, dod. "Projekty edukacji ekologicznej", s. 8,; nr 3, dod. s. 1-3

KOSZYK Maria, ZIĘBA Stanisława : "Z ekologią za pan brat" : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej, klasy IV-VI // Aura. - 2003, nr 8, dod. "Projekty edukacji ekologicznej", s. 5-8

KRYG Anna : Zagrożenia dla środowiska naturalnego - nielegalne wyrobiska : projekt edukacji ekologicznej dla młodzieży ponadgimnazjalnej // Aura. - 2003, nr 5, Dod. ekol. dla szkół, s. 1-4

KUCYBAŁA Anna, MAJEWSKA Urszula : Najbliższe środowisko w oczach jego mieszkańców : projekt edukacji ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych // Aura. - 2003, nr 3, dod. "Projekty edukacji ekologicznej", s. 3-6

KWAŚNA Maria, CHANDRYSIAK Bogusław, KSIĘŻAK Helena : Tydzień Kultury Ekologicznej : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły specjalnej // Aura. - 2003, nr 10, Dod. ekol. dla szkół, s. 5-7

KWIATANOWSKA Maria : Rodzinne spotkanie z przyrodą : projekt edukacji ekologicznej dla klas IV-VI szkoły podstawowej // Aura. - 2002, nr 12, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" s. 2-3

MAKARA Stanisław : Pomóżmy ptakom przetrwać zimę : realizacja ścieżki ekologicznej metodą projektu // Biologia w Szkole. - 2003, nr 2, s. 115-117

MELNAROWICZ Waltraut : Magia leśnych ostępów : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej, klasy IV-VI // Aura. - 2003, nr 9, Dod. ekol. dla szkół, s. 7-8

METKOWSKA Jolanta : Jak realizować projekty w szkole : o czym szumią cisy w Wierzchlesie : projekt dla klasy VI // Biologia w Szkole. - 2000, nr 1, s. 46-49

MILCZARSKA Bożena, SIKORA-SZCZYGIEŁ Grażyna : Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów gimnazjum i mieszkańców miasta i gminy Blachowania : [autorski program kształtowania postaw proekologicznych] // Przyroda Polska. - 2003, nr 5, dod. s. 4-5

NOWAKOWSKA Alina : Moja nisza ekologiczna - czy człowiek może żyć w harmonii z przyrodą? // Aura. - 2003, nr 4, dod. "Projekty edukacji ekologicznej", s. 5-8

PARKA Barbara : Projekt edukacyjny " Woda to też środowisko życia" // Biologia w Szkole. - 1999, nr 4, s. 255-257

PARYSZ Wanda, SKORUPA Anna, MAGNUSZEWSKA Regina, RADWAŃSKA Marta : "Segregując odpady chronisz przyrodę" : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej, klasy IV-VI // Aura. - 2003, nr 7, dod. "Projekty edukacji ekologicznej", s. 7-8; nr 8, dod. s. 1-4

PASIEWICZ Bożena : Tajemnice parków podworskich : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum // Aura. - 2003, nr 2, dod. "Projekty edukacji ekologicznej", s. 3-4

PIĄTKOWSKA Jolanta : Ekologiczny styl życia człowieka : [program edukacji ekologicznej w klasach IV-VI] // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 6, s. 21-22

PIOTROWSKA Dorota : Edukacja ekologiczna metodą ścieżki międzyprzedmiotowej : [program zajęć terenowych] // Przyroda Polska. - 2003, nr 7, dod. s. 4-5

SZULKOWSKA Elżbieta : Międzygimnazjalny turniej ekologiczny "Ratujmy Ziemię" // Aura. - 2003, nr 2, dod. "Projekty edukacji ekologicznej", s. 1-3

TARNAWA-JANUSZEK Iwona, JANUSZEK Piotr Andrzej : Program działań młodzieżowych A-21 na seRIO+ 10 : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum // Aura. - 2003, nr 2, dod. "Programy edukacji ekologicznej", s. 5-8

TKACZYK Lena : Ekorozwój szansą przetrwania cywilizacji człowieka : projekt edukacji ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych // Aura. - 2003, nr 3, dod. "Projekty edukacji ekologicznej", s. 6-8, nr 4, dod. s. 1-2

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Antropogenizacja gleb w środowisku miejskim : propozycja zajęć pozalekcyjnych z ochrony i kształtowania środowiska // Biologia w Szkole. - 1999, nr 5, s. 314-319

WĄSIK Danuta : Badanie czystości powietrza : pomiar i ocena stanu zanieczyszczeń powietrza... // Aura. - 2002, nr 6, Dod. ekol. dla szkół, nr 93, s. 8-12

WIELGUS Halina : Eutrofizacja wód : projekt edukacyjny dla klasy III LO // Przyroda Polska. - 2002, nr 10, dod. s. 8-9

WŁODARCZYK Danuta : Kto dziś przyrodę chroni, tego ona jutro obroni : Dzień Ziemi - projekt dla klas IV-VI // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 5-6

WŁODARCZYK Danuta : "Dzień Ziemi - Odpady" : metoda projektu w edukacji dla uczniów klas IV-VI // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 2, s. 7-9

WÓJCIK Alina, WIĄCEK Maria : Stan środowiska mojej miejscowości // Przyroda Polska. - 2002, nr 5, dod. s. 10-11
Projekt lokalny do realizacji przez uczniów gimnazjum.

ZIELIŃSKI Jan : Lokalna rzeka - skarb człowieka, źródło wody, środowisko życia roślin i zwierząt; zagrożenia i ochrona : projekt edukacji ekologicznej dla klas IV-VI szkoły podstawowej // Aura. - 2002, nr 12, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" s. 4-6

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktializacja: 30.12.2003

 


© Biblioteka Pedagogiczna