Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

PEDAGOGIKA SHERBORNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BISSINGER-ĆWIERZ Urszula : Animacja muzyczna w pedagogice zabawy // W: Pedagogika zabawy w edukacji kulturalnej / red. Elżbieta Kędzior-Niczyporuk. - Lublin : Wydawnictwo KLANZA, 2006. - S. 89-93

BŁESZYŃSKI Jacek : Wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego w terapii dziecka z głębokimi deficytami rozwojowymi - autystycznego // W: Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem : teoria - metodyka - przykłady / red. nauk. Jacek J. Błeszyński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. - S. 109-131

BOGDANOWICZ Ewa : Wykorzystanie muzyki w Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim // W: Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Jerzego Rottermunda i Anny Klinik . - Kraków : "Impuls" , 2005. - S. 253-262

BOGDANOWICZ Marta, KISIEL Bożena, PRZASNYSKA Maria : Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

BOGDANOWICZ Marta, OKRZESIK Dariusz : Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. - Gdańsk : "Harmonia", 2005. - ("Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne")

BOGDANOWICZ Marta, KASICA Alicja : Ruch Rozwijający dla wszystkich : efektywność metody Weroniki Sherborne. - Gdańsk : "Harmonia", 2003

KISIEL Bożena : O Ruchu Rozwijającym Weroniki Sherborne // W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : "Impuls" , 2010. - S . 225-239
Filia w Radomsku

KOPEĆ Danuta : Możliwości wykorzystania metod opartych na kontakcie z ciałem w pracy terapeutycznej prowadzonej w domach pomocy społecznej // W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001. - S. 155-162

KREMPA Barbara : Rola ruchu w procesie nauczania i terapii dziecka // W : Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 81-83

MATYJAS Bożena : Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch ; konsultacja całości Wincenty Okoń. - Warszawa : "Żak", cop. 2004. - S. 194-198

PATRZYKĄT-OWCZAREK Beata : Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) w terapii dzieci z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej // W: Od systemu terapeutycznego do interwencji / red. nauk., Łukasz Kaczmarek, Anna Słysz, Emilia Soroko. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. - S. S. 151-161

PATRZYKĄT-OWCZAREK Beata : Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) w terapii dzieci z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej // W: Od systemu terapeutycznego do interwencji / red. nauk. Łukasz Kaczmarek, Anna Słysz, Emilia Soroko. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. - S. 151-161

SHERBORNE Veronica : Ruch rozwijający dla dzieci / przeł. z jęz. ang. Marcin Bogdanowicz ; red. nauk. przekładu Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 131 s. : il. ; 24 cm

WRÓBEL Danuta : Metoda Ruchu Rozwijającego // W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Skorek, Ewa Małgorzata. - Kraków : ^wOficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 22-26

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BEREDA Ewa : Radość i poczucie bezpieczeństwa : zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, s. 125-128
Rozwijanie świadomości własnego ciała, przestrzeni, dzielenia przestrzeni z innymi. Dzieci przedszkolne

BIAŁAS Ewa : "Szerbornowskie zajęcia" : ruch dla zdrowia // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 354-355
Konspekt zajęcia prowadzony metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w przedszkolu

BŁESZYŃSKI Jacek : Historia i założenia metody Ruchu Rozwijającego. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2001, nr 1/2, s. 33-35
Weronika Sherborne wykorzystała do tej metody gimnastykę ekspresyjną Rudolfa Labana

BŁESZYŃSKI Jacek : Badania nad wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 10-12

CHAJDYS Anna, SMOLIŃSKA Halina : Zabawy i ćwiczenia wyciszające negatywne emocje u dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. - Bibliogr. // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 84-90
Ćwiczenia metodą Weroniki Sherborne, zabawy i ćwiczenia plastyczno-manipulacyjne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia służące relaksacji mięśni warzy

CZARNECKA Ewa : Metoda Weroniki Sherborne w pracy przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 9, s. 553-556

CZUCHNOWSKA Danuta : Przedszkole bliżej domu : zabawy dzieci i dorosłych zwane baraszkowaniem // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, s. 108-111
Zabawy inspirowane metodą Weroniki Sherborne. Scenariusz zajęć dla pięciolatków.

FIGAT Katarzyna : Dysleksja rozwojowa a zdolności motoryczne dziecka. - Bibliogr. // Lider. - 2006, nr 10, s. 14-17
Metody wykorzystujące zalety ruchu w terapii dysleksji (Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne).

FIGAT Katarzyna : Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne // Lider. - 2010, nr 9, s. 29
Ruch narzędziem wspomagającym rozwój psychoruchowy dziecka.

FRĄTCZAK Elżbieta, RYKAŁA Halina : Metoda W. Sherborne w domu dziecka. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 22-25
Terapia metodą Ruchu Rozwijającego - cechy metody i skuteczność terapii.

GELLETA-MAC Izabela : Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 28-29
Propozycja zabaw kształtujących rozwój ruchowy, zmysłowy i poznawczy. Scenariusze zajęć z zastosowaniem metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne w warunkach przedszkolnych

GIERULA-SŁYŚ Małgorzata : Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 10, s. 50-51
Podstawowe założenia metody, wykorzystywanej najczęściej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wskazówki do organizowania ćwiczeń i grup zajęciowych. Rodzaje ćwiczeń

GROMIŃSKA Anna : Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin alkoholowych // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 29-30
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci (8-10 lat) przejawiających zaburzenia w obszarze relacji społecznych. Organizacja i przebieg zajęć

JAŚKOWIAK Ewa : Współpraca nauczycieli i rodziców w przedszkolu // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 12, dod. s. V-VII
Spotkanie z okazji Święta Mamy i Taty - zabawy ruchowe wg metody W. Sherborne (scenariusze zajęć)

JATOWCZYC Aniela : Partnerstwo w "szkole dla rodziców" // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 367
Zajęcia prowadzone metodą Weroniki Sherborne z udziałem rodziców w przedszkolu

JEGIER Aneta : Możliwości usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 114-120
Rehabilitacja dzieci przy pomocy metody K. i B. Bobathów, metody V. Vojty, metody A. Petö, metody G. Domana, terapii zabawowej J. Barana, metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metody Dobrego Startu

KIRZYC Ewa, CYBULSKA Ewa : Ruch, który rozwija // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 6, s. 76-78

KOŁODZIEJSKI Bolesław : Zajęcia umuzykalniające // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 9, s. 533-535
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne i Metoda Dobrego Startu. Wychowanie przedszkolne

KRÓLIKOWSKA Katarzyna : Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem niewidomym i słabo widzącym. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 380-388
Przykładowe zestawy ćwiczeń dla dzieci 3-6 letnich

KRUPA Małgorzata : "Mamo, Tato, na zabawę czas" // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 365-366
Scenariusz zajęć z dziećmi cztero i pięcioletnimi w/g metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

LUBIANIEC E. : Terapia ruchowa Weroniki Sherborne w pracy domu małego dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 10, s. 437-439

ŁAPSZOW Magdalena : Wykorzystanie metody Weroniki Sherborne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 3, dod. s. (44)-(47)
Konspekt lekcji wychowania fizycznego z zastosowaniem wiedzy o naturalnym torze rozwojowym

MIROSŁAW Sylwia : Wykorzystanie metody Weroniki Sherborne w pogotowiu opiekuńczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 9, s. 52-54
Metoda Ruchu Rozwijającego

MARCZAK- PILIPCZUK Magdalena : W krainie świętego Mikołaja // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 11, s. 46-47
Metoda Sherborne ; Scenariusze zajęć dla przedszkoli

MATASEK Marta : Wpływ Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój społeczny dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2010, [nr] 2, s. 132-138
Metoda Weroniki Sherborne w terapii dzieci z wadą słuchu i ich rodzin

MIKOŁAJCZYK Małgorzata : Pierwszy raz // Bliżej Przedszkola. - [2010], nr 7-8, s. 112-114

NADACHEWICZ Katarzyna : Rola nauczyciela w rozwoju ruchowym dziecka. - (Zielone światło dla 6-latków). - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 43-44
Znaczenie zajęć ruchowych (rozwój zdolności kondycyjnych). Przykład zajęć, do zrealizowania z dziećmi 6-letnimi. Prezentacja ćwiczeń metodą ruchu rozwijającego Veroniki Sherborne

NADOLNA Jolanta, PIĘTOWSKA Jolanta, PIĘTOWSKI Jarosław : Integracja środowiskowa - w pracy z dziećmi o nieharmonijnym rozwoju // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 7, s. 17-19
Opis działań podejmowanych w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego. Ich celem jest stworzenie szans wyrównujących dysfunkcje edukacyjne dzieci z wykorzystaniem kompilacyjnych metod aktywnych (Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona, Pedagogika Zabawy Klanza, elementy jogi)

ORZECHOWSKA-MIKULSKA Grażyna : "Zaraziłam się" Weroniką Sherborne // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 356-365
Praca metodą Ruchu Rozwijającego w przedszkolu

PARZYBOK M. : Ruch rozwijający Weroniki Sherborne w pracy domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 10, s. 434-437
Metoda stymulacyjno-terapeutyczna przydatna w pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i motorycznymi. Ruch Rozwijający pozwala nabyć umiejętność nawiązywania kontaktów

PATYK Katarzyna, WÓJCIK Magdalena : Warsztat metodyczny pedagoga specjalnego // Edukacja i Dialog.-2008, nr 11, s. 32-41

PIĘTOWSKA Jolanta : Zastosowanie metod aktywizujących na lekcji wf w klasach 1-3. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, [nr] 2, s. 23-26
Scenariusz lekcji z zastosowaniem kompilacji Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne i Gimnastyki Mózgu P. Dennisona

PIĘTOWSKA Jolanta, LEMAŃSKA Hanna : Przygoda z "Weroniką" - partnerstwo szkoły i rodziców // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 9, s. 44-46
Refleksje uczestniczki i komentarz prowadzącej zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w Zespole Szkół nr 10 w Bydgoszczy

PILECKA-ZOUAIDIA Justyna : Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - aspekt teoretyczny. - (Forum "Katechety"). - Bibliogr. // Katecheta. - 2010, [nr] 6, s. 58-61
Cechą charakterystyczną metody jest rozwijanie przez ruch: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu

PILECKA-ZOUAIDIA Justyna : Wykorzystanie metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z zaburzeniami. - Bibliogr. // Katecheta. - 2010, nr 10, s. 68-72
Zastosowanie metody terapeutycznej w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, dziećmi z autyzmem, dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową oraz w terapii dzieci jąkających się

PYKOSZ Teresa : Ćwiczenia gimnastyczne - metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
// Twórczy Nauczyciel Nr 17(2008) , s. 25-26
Scenariusze zajęć dla przedszkoli

RASZEWSKA Maria : Gorsi - lepsi czy tacy sami?. - Bibliogr. // Grupa i Zabawa. - 2000, nr 3, s. 19-22
Omówiono metody pracy z dziećmi specjalnej troski: Metoda F. Affolter, Metoda M. Ch. Knillów, Metoda Ruchu Rozwijającego dla dzieci W. Sherborne, Metoda M. A. Kniessów, Metoda Dobrego Startu, Program Oregoński, Metoda M. Frostig

SKORUPKA Ewa : Metoda Weroniki Sherborne w profilaktyce i korekcji wad postawy ciała. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, [nr] 3, dod. s. (2)-(4)
Przykłady ćwiczeń

SNOCHOWSKA Magdalena : Metoda Weroniki Sherborne w edukacji wczesnoszkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 4, dod. s. (77)-(79)

SOKOŁOWSKA Anna, URYNEK Małgorzata : Terapia zaburzeń psychoruchowych i emocjonalnych u dzieci z głębszym upośledzeniem umysłowym // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 1, s. 36-40
Wykorzystanie metody Weroniki Sherborne "Ruch Rozwijający", metody Delteva Cramera i Carla Orffa

SZACHNIUK-ALBOWICZ Paulina : Metoda Ruchu Rozwijającego w praktyce : ćwiczenia Weroniki Sherborne. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 46-48
Metoda W. Sherborne jest wykorzystywana do pracy z dziećmi: upośledzonymi umysłowo, autystycznymi, z wczesnym mózgowym porażeniem dziecięcym, z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, z niekorzystnych środowisk wychowawczych, głuchych i niewidomych. Organizacja ćwiczeń i grup zajęciowych. Rodzaje ćwiczeń. Zastosowanie metody Ruchu Rozwijającego. Korzyści wynikające z zastosowania tej metody

SZAFLIK Bernadeta : Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w stymulowaniu rozwoju dzieci u progu startu szkolnego. - Summ. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 3/4, s. [204]-217
Wykorzystanie dotyku, ruchu oraz wzajemnych relacji fizycznych do pogłębienia świadomości siebie i wzbogacania kontaktu z innymi dziećmi. Kategorie ruchu: ruch prowadzący do poznania własnego ciała, ruch kształtujący związek jednostki z otoczeniem fizycznym, ruch wiodący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem, ruch prowadzący do współdziałania w grupie, ruch kreatywny. Scenariusze zajęć z zakresu edukacji matematycznej, rozwoju sfery emocjonalnej, rozwoju społecznego. Metoda ta jest wykorzystywana w pracy z dziećmi przedszkolnymi, szczególnie z sześciolatkami przygotowującymi się do rozpoczęcia nauki w szkole

SZWANKA Maja : Wykorzystanie metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 54-58
Prezentacja zajęć. Terapia MRR pomaga usprawniać funkcje, które u danej osoby są zaburzone, w zakresie funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, intelektualnego i psychicznego oraz eliminować brak empatii, a ponadto odbudowywać wzajemne kontakty

TARASIEWICZ Grażyna : Wpływ metody Weroniki Sherborne na kształtowanie postaw rodziców dzieci niepełnosprawnych (na przykładzie działalności Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu). - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 3, s. 168-173
Terapia psychologiczna

TŁUCZEK Beata : Edukacja i relaks // Życie Szkoły. - 2006, nr 3, s. 36(164)-44(172)
Wykorzystanie metod : Weroniki Sherborne i Paula Denninsona w pracy z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej. Podstawowy zestaw ćwiczeń

TŁUCZEK Beata : Edukacja i relaks - nowe metody pracy z dzieckiem. - Bibliogr. // Lider. - 2006, nr 4, s. 4-8
Konspekty zajęć w kl. I-III wykorzystujące metodę W. Sherborne i P. Denninsona oraz zestaw ćwiczeń wspomagający proces uczenia się

URBAN Anna, SZEWCZYK Leszek : Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci : wybrane metody terapeutyczne // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2006, [nr] 3, s. [34]-50
Przedstawienie metod terapeutycznych: kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, integracji sensorycznej J. Ayers, metody F. Affolter, oraz metody ruchu rozwijającego W. Sherborne

WALCZAK Anna : W Dniu Matki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 5, s. 49(305)-50(306)
Zestaw zabaw ruchowych metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne dla rodziców i dzieci w przedszkolu

WALENTYNOWICZ Maria : My się zimy nie boimy : sposób na ferie // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 1, s. 71-72
"Festiwal teatrzyków" sposobem na atrakcyjne ferie. Zabawa ruchowa metodą Weroniki Sherborne w przedszkolu

ZGONDEK Elżbieta : Jak powstał ośrodek twórczości pedagogicznej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 351-354
Zajęcia warsztatowe, poznawanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.02.2012


© Biblioteka Pedagogiczna