Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

MACIERZYŃSTWO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2011

  

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANTOSZEWSKA Beata : Matka jako animator w życiu dziecka niepełnosprawnego // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008. - s. 186-191

BĄK- SOSNOWSKA Monika : Psychologiczne aspekty ciąży i macierzyństwa // W: Psychologia : podręcznik dla studentów kierunków medycznych / pod red. Anny Trzcienieckiej-Green. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas" , cop. 2006. - S. 303-328
Filia w Bełchatowie

BEAUPRÉ Jadwiga : Macierzyństwo : książka dla kobiet w ciąży o przygotowaniu do porodu i pielęgnacji niemowlęcia / Towarzystwo Rozwoju Rodziny. - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Warszawa : "Omnipress", 1986

BECELEWSKA Daniela : Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej. - Katowice : "Śląsk", 2005. - S. 102-104 : Wsparcie w przypadku niechcianego macierzyństwa

BIDZAN Mariola : Nastoletnie matki : psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu . - Kraków : "Impuls", 2007

BIEŃKO Mariola : Kulturowo-społeczne skrypty kobiecego macierzyństwa // W: Rodzicielstwo : między domem, prawem, służbami społecznymi / red. Anna Kwak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008. - S. 42-63
M.in. historia macierzyństwa, matka w sferze prywatnej i publicznej. Syndrom "Mamy Muminka" czy notatki z więzienia. "Profesjonalizacja" macierzyństwa

BŁASIAK Anna, DYBOWSKA Ewa : Rodzicielstwo i jego znaczenie dla procesu wychowania dziecka // W: Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny : praca zbiorowa / pod red. Anny Błasiak i Ewy Dybowskiej. - Kraków, 2010. - S. 105-127

BUDROWSKA Bogusława : Znikoma reprezentacja kobiet w elitach - próby wyjaśnień // W: Szklany sufit : bariery i ograniczenia karier kobiet : monografia zjawiska / red. Anna Titkow. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2003. - S. 39-67
M.in. podrozdział Macierzyństwo - podstawowy nakaz kobiecości na s. 57-61

BYĆ RODZICEM : Być rodzicem we współczesnej Polsce : nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością / red. Małgorzata Sikorska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009

CARON Ann F. : Matki i córki : nie przestawaj mnie kochać : poradnik dla matek dorastających córek / przekł. [z ang.] Małgorzata Ojrzyńska. - Wyd. 3. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
Filia w Bełchatowie

CUDAK Sławomir : Kobieta-matka i jej rola w rodzinie // W: Kobieta i jej wielopostaciowość we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Dorota Ruszkiewicz, Sławomir Cudak. - Kielce : [b. w.], 2008. - S. 19-26

DARSKA Bernadetta : Dziecko zwieńczeniem kariery. Wizerunki macierzyństwa sławnych kobiet na łamach wybranych pism kobiecych // W: Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / red. Małgorzata Bogunia-Borowska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. - (Film i Media Audiowizualne). - S. 229-246

DRYŻAŁOWSKA Grażyna : Pokochaj mnie, mamo! czyli Dwadzieścia dziewięć kroków do akceptacji niepełnosprawności dziecka. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2008

FURMANOWSKA Mirosława : Opieka nad matką i małym dzieckiem w II Rzeczypospolitej // W: Opieka nad dziećmi i młodzieżą : studia z dziejów oświaty w XX wieku / pod red. nauk. Stefanii Walasek. - Kraków : "Impuls", 2008. - s. 23-58

GAJEWSKA Magdalena : Przekształcenie wyobrażeń na temat miłości rodzicielskiej w dzisiejszym dyskursie medycznym // W: "Kocha się raz?" : miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : "Adam Marszałek", 2009. - (Przestrzenie Życia Społecznego / przew. Rady Serii Marek Sokołowski). - S. 223-235
O miłości macierzyńskiej

GÓRNICKA-ZDZIECH Izabela : Mama ma etat w domu : dlaczego warto nie iść do pracy. - Warszawa : "Studio Emka", 2006

GRINCZELIS Ilona : Funkcjonowanie kobiet z zespołem Turnera w aspektach partnerstwa, małżeństwa i macierzyństwa // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. - (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 7). - S. 347-353

GROMKOWSKA-MELOSIK Agnieszka : Macierzyństwo, dyplom akademicki i sukces zawodowy kobiet // W: Gromkowska-Melosik Agnieszka, GMEREK Tomasz : Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 87-107

HOMPLEWICZ Janusz : Szkoła rodzinie, ale i rodzina szkole - dylemat stale otwarty // W: Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 280-295
M.in. podrozdział uniwersalizm ojcostwa i macierzyństwa

JAKUBIAK Krzysztof : Postać matki i ojca w polskim piśmiennictwie pedagogicznym XIX i początków XX wieku // W: O wychowawcach i wychowaniu : perspektywa myślenia pedagogicznego / red. Ewa Kubiak-Szymborska. - Bydgoszcz, 2010. - S. 31-40

JÓZEFOWICZ Anna : Dylematy kobiety - matki na podstawie powieści Doroty Terakowskiej "Poczwarka" // W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / red. nauk. Maria Libiszowska-Żółtkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. - S. 246-252
Poglądy na temat miłości macierzyńskiej i ojcowskiej. Analiza powieści o kobiecie, której córka jest chora na zespół Downa

KAWULA Stanisław, BRĄGIEL Józefa, JANKE Andrzej W. : Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2006. - S. 115-134 : Więzi społeczne w rodzinie

KENDALL-TACKETT Katleen A. : Wyzwania macierzyństwa : jak być szczęśliwą matką / przekł. Marek Orski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cop. 2003. - (Pomoc Psychologiczna)
Filia w Opocznie

KLAMMER Ute : Na drodze od "modelu żywiciela" do "modelu osoby zarobkującej" : o społecznym i socjalno-politycznym obcowaniu z pracą opiekuńczą w Europie // W: Państwo socjalne w Europie : historia, rozwój, perspektywy / red. nauk. Katrin Kraus, Thomas Geisen. - Toruń, 2005. - S. 375-391

KORZON Aniela : Rola matki w rozwoju kompetencji językowej dziecka z wadą słuchu // W: Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością : teoria, diagnoza, wspomaganie / pod red. Jolanty Baran i Adama Mikruta. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2007. - s. 41-47, bibliogr.

KRZYŻANOWSKA Łucja, WIŚNICKA Maria : Z wózkiem pod górkę, czyli o codziennych uciążliwościach macierzyństwa // W: Być rodzicem we współczesnej Polsce : nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością / red. Małgorzata Sikorska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. - S. 109-137

KUBISA Julia : Windy i schody - współpraca Fundacji MaMa i urzędów miejskich przeciw barierom architektonicznym // W: Być rodzicem we współczesnej Polsce : nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością / red. Małgorzata Sikorska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. - S. 138-145

LIZOŃ-SZŁAPOWSKA Dorota : Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnością intelektualną w świetle badań własnych // W: Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej / red. Zenon Gajdzica. - Kraków : "Impuls", 2009. - (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; T. 11). - S. 53-57

MACIARZ Aleksandra : Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych. - Warszawa : "Żak", 2004

MACIARZ Aleksandra : Macierzyństwo w okresie starości // W: Wybrane problemy osób starszych / red. nauk. Agnieszka Nowicka. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 145-150
Zmiany w późnym macierzyńskich relacjach matki z potomstwem

MACIEJKO Wojciech : Instytucje pomocy społecznej. - Warszawa : "LexisNexis", 2009. - S. 151-157 : Ryzyka udzielania świadczeń pomocy społecznej. Macierzyństwo

MATLARY Janne Haaland : Nowy feminizm : kobieta i świat wartości / przeł. Małgorzata Ratajczak. - Poznań : "W drodze", 2000

MOLENDA Edyta : Obowiązki domowe matek pracujących zawodowo // W: Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2 / pod red. Heleny Marzec i Czesława Wiśniewskiego. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - s. 359-366

OLCOŃ-KUBICKA Marta : Rola internetu w powstawaniu nowego modelu macierzyństwa // W: Być rodzicem we współczesnej Polsce : nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością / red. Małgorzata Sikorska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. - S. 34-61

OLEARCZYK Teresa E. : Rodzina źródłem mistrzostwa pedagogicznego // W: Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 37-46

OPORA Robert : Czynniki utrudniające pełnienie roli matki przez kobiety odbywające karę pozbawienia wolności // W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1 / pod red. nauk. Anny Kieszkowskiej. - Kraków : Impuls, 2011. - s. 393-401

PALKIJ Magdalena : Jak usamodzielnić "dziecko" z dzieckiem? : program usamodzielniania niepełnoletniej matki z dzieckiem w świetle idei i praw // W: Środowisko, młodzież, zdrowie : pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski, Aleksander Zandecki ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Studium Pedagogiczne. - Toruń : "Akapit", 2007. - S. 222-233

PANKRAC Zofia, ŚWIĄTKOWSKA-FREUND Małgorzata, PREIS Krzysztof : Ciąża, poród i połóg u młodocianych oraz ich dalsze losy : dane Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych w Gdańsku z lat 1984-1998 // W: Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka / red. nauk. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Beata Pastwa-Wojciechowska. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 73-78

PARCHOMIUK Monika : Osobiste i rodzinne korelaty aktywności zawodowej matek dzieci z niespełnosprawnością. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011

PARYSIEWICZ Beata : Macierzyństwo w świetle nauczania Jana Pawła II. Wybrane aspekty // W: Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych / red. Julia Gorbaniuk, Beata Parysiewicz. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - (Centrum Badań nad Rodziną ; T. 3). - S. 191-202

PARYSIEWICZ Beata : Wychowanie rodzinne do roli matki // W: Edukacja prorodzinna : księga dedykowana Profesorowi Marianowi Śnieżyńskiemu / red. Maria Chymuk, Danuta Topa. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. - S. 205-212

PAWELEC Lidia : Rodzina w nauczaniu papieża Jana Pawła II // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 1 / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 51-62

RODZICE i dzieci w różnych systemach rodzinnych / red. nauk. Iwona Janicka. - Kraków : "Impuls", 2010

RZEPKA Maria : Satysfakcja z życia a sposób postrzegania funkcjonowania systemu rodzinnego przez matki dzieci niepełnosprawnych - na przykładzie matek dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // W: Jakość życia w niepełnosprawności - mity a rzeczywistość / red. Maria Flanczewska-Wolny. - Gliwice ; Kraków : "Impuls", 2007. - (Integracja, Nauczyciel, Wychowanie ; T. 2). - S. 275-285

SIKORSKA Małgorzata : Matka "chora" zamiast "złej" - o nowych wzorach macierzyństwa // W: Być rodzicem we współczesnej Polsce : nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością / red. Małgorzata Sikorska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. - S. 13-33
Krótka historia rodzicielstwa i macierzyństwa od XVIII w. Macierzyństwo współczesnych kobiet - akceptowane społecznie wzory macierzyństwa

SIKORSKA Małgorzata : Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko : o nowym układzie sił w polskich rodzinach : o nowym układzie sił w polskich rodzinach.- Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. - S. 168-188 : Poziom analiz kulturowo-społecznych : nowa rodzina, nowa matka, nowy ojciec -zmiany w układzie sił w rodzinie : nowa matka
M.in. historia macierzyństwa

SMÓŁKA Lucyna : Środowiskowe uwarunkowania relacji komunikacyjnych matka - dziecko // W: O komunikowaniu się w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. - s.81-90

STELTER Żaneta : Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie jako wartość // W: Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. - (Psychologia / im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet, ISSN 1898-0473 ; Nr 6). - S. 109-140

SZAŁAŃSKI Jan : Macierzyństwo realizowane w więzieniu - w świetle wyników wybranych badań empirycznych // W: Człowiek w obliczu prawa / red. nauk. Beata Pastwa-Wojciechowska. - Kraków : "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. - S. 147-161

SZLENDAK Tomasz : Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie . - Wyd. 1 dodr.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - S. 491-496 : Rodzina współczesna. Alternatywne modele rodziny. Rodziny wizytowe i macierzyństwo na odległość ; S. 432-457 : Rodzina współczesna. Nowe ojcostwo i nowe macierzyństwo

SZULICH-KAŁUŻA Justyna : Współczesne macierzyństwo w dyskursie medialnym - na przykładzie polskiej prasy // W: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie / red. Leon Dyczewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 189-199
Macierzyństwo upowszechniane w świecie mediów m.in. prasie "Wysokie obcasy", "Gazeta Wyborcza", "Polityka"

SZULICH-KAŁUŻA Justyna : Media jako czynnik kształtujący model małżeństwa i rodziny // W : Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie / red. Leon Dyczewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 177-191
M.in. zawiera podrozdział model macierzyństwa na s. 185-186

URBAŃSKA Sylwia : Profesjonalizacja macierzyństwa jako proces odpodmiotowienia matki. analiza dyskursów poradnika "Twoje Dziecko" z 2003 i 1975 roku // W: Kobiety, feminizm, demokracja : wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001-2009 / red. Bogusława Budrowska. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2009. - (Gender). - S. 19-42

WALC Wiesława : Zastępcze rodzicielstwo szczególnym wymiarem kobiecości // W: Kobieta i jej wielopostaciowość we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Dorota Ruszkiewicz, Sławomir Cudak. - Kielce : [b. w.], 2008. - S. 53-64

WŁODARCZYK Ewa : Młodzież wobec macierzyństwa i jego kulturowej kreacji. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008. - (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ISSN 0083-4254 ; Nr 142)

ZWOLIŃSKI Andrzej : Macierzyństwo na sprzedaż // W: Odpowiedzialne rodzicielstwo wobec wyzwań XXI wieku / red. Małgorzata Duda. - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM, cop. 2010. - (Małżeństwo i Rodzina). - S. 99-121
O rodzinie chińskiej

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BANASIAK-PARZYCH Beata : Smutne mamy // Charaktery. - 2005, nr 5, s. 53-55
Depresja połogowa

BANASIAK-PARZYCH Beata : Wczesna profilaktyka krzywdzenia dziecka a okołoporodowe zaburzenia emocjonalne i afektywne matki // Dziecko Krzywdzone. -2007, nr 2, s. 72-83

BUDROWSKA Bogusława : Tacierzyństwo, czyli nowy wzór ojcostwa // Kultura i Społeczeństwo. - T. 52, nr 3 (2008), s. 123-151

BUNDA Martyna : Umowa o dziecko //Polityka. - 2008, nr 29, s. 16-18
Macierzyństwo zastępcze

CHRZAN-DĘTKOŚ Magdalena : Mamy narodziny // Charaktery. - 2011, nr 1, s. 84-88
Kobieta a ciąża. Samopoczucie kobiety w ciąży i jej relacje z innymi ludźmi

CZERNUSZCZYK Michał : Córka pod matczynym płaszczem // Charaktery. - 2009, nr 8, s. 92-94
Relacje między matką a córką

CZAPCZYŃSKA Agnieszka : Spokojne matki // Niebieska Linia. - 2011, nr 1, s. 30-32
Kobiety, ofiary przemocy, odrzucenie, relacje z dzieckiem

DANILEWICZ Wioletta : Kontrowersje wokół wizerunku rodziny migranckiej // Pedagogika Społeczna. - 2011, nr 1, s. 33-50

DELASSUS Jean-Marie : Jak rodzi się matka / rozm. przepr. Joanna Peiron // Charaktery. - 2009, nr 1, s. 34-35
Rozmowa z Jeanem-Marie Delassus, psychiatrą, twórcą pierwszego we Francji oddziału maternologii na temat dojrzałości kobiety do macierzyństwa

DZIEWIECKI Marek : Macierzyństwo i wychowanie // Wychowawca. - 2008, nr 6, s. 13

GAJOCH Elżbieta : Macierzyństwo pochodzi od Boga // Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 18-19

GAWLINA Zofia : Macierzyństwo jako wartość w kontekście przemian społecznych // Roczniki Socjologii Rodziny. - 2003, t. 15, s. 33-46

GIETKA Edyta : Matka i Małgorzata //Polityka. - 2007, nr 21, s. 90-92
Macierzyństwo z dzieckiem z porażeniem mózgowym dziecięcym

GROWIEC Katarzyna : Przymus bezdzietności? // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 31, s. 8
Aktywność zawodowa kobiet w Polsce a urodzenie dziecka

JABŁOŃSKA Agata : Francuski patent na dzieci : Europejki chcą rodzić i wychowywać dzieci nad Sekwaną // Wprost. - 2008, nr 21, s. 96-98

KAWULA-KUBIAK Agnieszka : A kołyska ciągle pusta... // Charaktery. - 2009, nr 10, s. 82-86
Niepłodność - dylematy kobiet

KŁODECKA-RÓŻALSKA Jadwiga : Macierzyństwo "wysoko kwalifikowane" w świetle badań ankietowych. - Streszcz. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2007, z. 4, s. 341-346
Próba określenia doświadczeń wybitnych sportsmenek, które w trakcie kariery zdecydowały się na urodzenie dziecka

KŁUSEK SAC Urszula : Niechciane macierzyństwo // Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 14-15

KOLBOWSKA Agnieszka : Używanie narkotyków a płeć // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 36-41
Odpowiedź na pytanie czy interwencje i programy lecznicze dla osób uzależnionych od narkotyków w Europie uwzględniają specyficzne potrzeby kobiet zgłaszających się po pomoc. Omówienie badań dotyczacych macierzyństwa i narkomanii oraz opieki w Polsce nad kobietami w ciąży, uzależnionymi od narkotyków

KOTON-CZARNECKA Marta : Matka ekspresowa // Wprost. - 2009, nr 6, s. 74-76
Macierzyństwo a powrót do pracy

KOZIŃSKI Agaton, RYCHTER Magdalena : Apetyt na dzieci // Wprost. - 2008, nr 2, s. 40-46
Moda na posiadanie dzieci

KRAJEWSKI Radosław : Prawne aspekty ciąży małoletniej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 44-50
Ciąża osoby małoletniej - kwestie z pogranicza prawa rodzinnego i karnego

KRZYŻANOWSKA-ZBUCKA Joanna : Okołoporodowe zaburzenia psychiczne a krzywdzenie dzieci. - (Śmierć dziecka jako konsekwencja krzywdzenia i/lub zaniedbania). - Streszcz. Summ. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2010, nr 3, s. 43-53
Formy zaburzeń psychicznych u kobiet w nowej, trudnej sytuacji jaką jest ciąża, poród czy wczesne macierzyństwo. Konsekwencje tych zaburzeń, prowadzące do zaniedbań lub aktywnego krzywdzenia dzieci, w tym pozbawienia ich życia. Profilaktyka zaburzeń psychicznych i krzywdzenia dzieci w okresie okołoporodowym

KRÓL Teresa : Być matką, być ojcem : (wybór literatury ) // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 29
Zestawienie bibliograficzne na temat świadomego rodzicielstwa, dramatu aborcji. Wybór literatury za lata 1978-2006

KUCIŃSKA Marzenna : Skażone rodzicielstwo // Charaktery. - 2011, nr 6, s. 74-[77]
Obawy osób wychowywanych w rodzinach alkoholowych przed podjęciem decyzji o posiadaniu własnych dzieci

KURIANSKI Mieczysław : Niechciane macierzyństwo // Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 14-15
O nastoletnim macierzyństwie

KUROWSKA Anna : Bariery i uwarunkowania aktywności zawodowej młodych matek w Polsce // Polityka Społeczna. - 2010, nr 11-12, s. 11-18

KURZAWA Sabina : Wpływ matek na wyniki dzieci w nauce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 10, s. 42-44

KWAŚNY Aneta, TRĄBIŃSKA-HADUCH Marlena : Warsztat "Być mamą" - wykorzystanie metody wideotreningu do budowania bezpiecznej więzi w relacji matka-dziecko. - (Profilaktyka krzywdzenia dzieci). - Streszcz. Summ. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2011, nr 1, s. 120-134
Opis metody pracy z matkami dzieci do 1 roku życia

LESIŃSKA-SAWICKA Małgorzata : Socjomedyczne korelaty późnego macierzyństwa : studium socjomedyczne. - Kraków : Wydawnictwo Nomos, 2008 . - Rec.: Anna Kotlarska-Michalska // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 19 (2008/2009), s. 202-207

ŁĘCKA Dominika : A matki byłych narkomanów nadal cierpią : rozważnia nad przyczynami smutku u matek neofitów. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 12, s. 19-23
Przedstawienie sytuacji matki i dziecka w momencie powrotu tego drugiego z ośrodka. Hipotezy odpowiadające na pytanie: dlaczego w sytuacji tak radosnej matki są smutne i robią wszystko, aby dziecko pozostało w ośrodku jak najdłużej

MARCINIAK Bożena : Urlop macierzyński i ojcowski // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 8, dod. s. 7-9

MASŁOWIECKA Agnieszka : Rodzice w oczach rodziców - grupa rodziców dzieci o zaburzonym rozwoju jako grupa odniesienia // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 115-119

MICHALEWICZ Iza : Dzieci i ich dzieci // Polityka. - 2009, nr 17, s. 28-30
Młodociane matki. Problem nastoletnich rodziców

MIGAS Agata : Seksualność i życie rodzinne osób z ograniczoną sprawnością fizyczną // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, [nr] 4, s. [54]-66
Małżeństwo i macierzyństwo kobiet niepełnosprawnych ruchowo. Sfera seksualno-rodzinna

MIKOŁAJCZYK Agata : Nomatki // Polityka. - 2007, nr 38, s. 124-126
Problem bezdomnych matek, stale wędrujących od jednego przytuliska do drugiego

NESTERAK Tomasz : Ciąża nieletniej : głos wychowawcy // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 47-49

ORZECHOWSKA Joanna : Matki na skraju załamania nerwowego // Polityka. - 2011, nr 33, s. 49-51
Macierzyńskie wypalenie

OSTROUCH Joanna :(Nie)moc córek i (prze)moc matek. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 26-28
Artykuł zawiera fragmenty badań omówionych szczegółowo w książce autorki pt. "Nieuchwytne. Relacje matek i córek w codzienności" Olsztyn 2004, Wyd. UWM

PAWELEC Bogda, PABIAN Wojciech : Gorsi, bo bezpłodni // Charaktery. - 2011, nr 9, s. 74-78
Rozmowa o dramatach osób, które nie mogą mieć dzieci

PAWELSKA Joanna : Cechy współczesnego macierzyństwa // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1-2, s. 28-39

PAŹ Barbara, PAŹ Grzegorz : Trudne wyzwanie // Świat Problemów. - 2007, nr 2/3, s. 25-27
Macierzyństwo i wychowanie w rodzinie - przekaz wartości w rodzinie

PIEKUTOWSKA Anna : Matka Polka wersja junior // Polityka. - 2010, nr 44, s. 38-39
Macierzyństwo na studiach

PODGÓRSKA Joanna : Dość wkurzone anioły // Polityka. - 2007, nr 30, s. 74-[77]
Nowoczesny ideał matki. Nowe wyzwania przed młodymi matkami.

PODGÓRSKA Joanna : Mamy lesmamy // Polityka. - 2008, nr 22, s. 28-30, 32, 34
Macierzyństwo kobiet homoseksualnych. Raport Polityki

PODGÓRSKA Joanna : Smutna radość //Polityka. - 2008, nr 2, s. 78-80
Depresja połogowa

POSTOŁA Aleksandra : Macierzyństwo zaczyna się po trzydziestce // Wprost. - 2008, nr 45, s. 78-82
Plusy i minusy późnego macierzyństwa

PRUSKO Ludmiła : Macierzyństwo i ojcostwo : konspekt z WdŻwR w kl. II szk. ponadgimnazjalnych // Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 21
Scenariusz zajęć Wychowania do życia w rodzinie

SAPAŁA Marta : Macierzyństwo pod specjalnym nadzorem // Polityka. - 2006, nr 21, s. 116-121
Niepełnosprawni socjologia Polska od 2001 r.

SKRZYPEK Janusz : Misja rodziny : powołanie do świętości // Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 12-13

SMYRSKA Marta : Generacja Bobas //Polityka. - 2010, nr 51, s. 108-113
Macierzyństwo w dobie internetu

SOCHA Ryszarda : 15 lat po //Polityka. - 2011, nr 34, s. 31-33
Więziennictwo a macierzyństwo

SZLAMA Dorota : Gdy matka jest wszystkim // Charaktery. - 2011, nr 3, s. 88-90
Samotne macierzyństwo i związane z nim problemy
http://www.charaktery.eu/porady/3834/Gdy-matka-jest-wszystkim/1/ 

SZUKALSKI Piotr : Nastoletnie macierzyństwo we współczesnej Polsce . - Summ. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2011, nr 1, s. 14-18
Artykuł porusza m. in. przyczyny wzrostu płodności nastolatek w ostatnich latach

SZUKALSKI Piotr : Status społeczny matek dzieci pozamałżeńskich w Polsce przełomu XX i XXI wieku. - (Młodzież a rodzina / red. Anna Kotlarska-Michalska). - Summ. - Bibliogr. // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 19 (2008/2009), s. [11]-32
Analiza czy i w jakim stopniu następuje zmiana statusu społecznego matek dzieci pozamałżeńskich

SZULC Anna : Matki Polki //Przekrój. - 2006, nr 44, s. 38-45

SZUMIGRAJ Ewa : Współuzależnienie - dekonstrukcja i rekonstrukcja tożsamości matki. - Summ. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2007, [nr] 2, s. [161]-173
Narkomania dziecka jest jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć matki. Wiąże się z ciągłą obawą o życie najbliższej osoby i wciąż powracającym pytaniem o jakość jej macierzyństwa. To staje się często przyczyną rozszczepienia tożsamości

SZYMAŃSKA Maria : Współczesna kobieta jako matka i pracownik - dopełnienie ról. - Summ. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, s. [67]-74
Kobieta w roli matki i pracownika - refleksje na podstawie badań własnych

TYSZECKA Anna : Matka Niemka // Polityka. - 2008, nr 4, s. 66-67
Macierzyństwo w Niemczech

URBAŃSKA Sylwia : "Cała Polska liczy eurosieroty" : panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacji rodzin migrantów. - Summ. - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr 3, s. [61]-88
Analiza dyskursu wokół eurosieroctwa

WALAT Tomasz : Matka Szwedka // Polityka. - 2007, nr 28, s. 82-83

WALC Wiesława : Matka jako sprawca przemocy wobec dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s. 25-29

WASILEWSKA Monika : Taka smutna, choć mama... // Charaktery. - 2008, nr 5, s. 78-80
Depresja poporodowa

WINNICKA Ewa : Miejsce dla matki z dzieckiem // Polityka. - 2011, nr 34, s. 24-26

WINNICKA Ewa : Wódka z mlekiem // Polityka. - 2007, nr 6, s. 20-22
Alkoholizm młodych matek w Polsce

WŁODARCZYK Ewa : Odrzucenie? : ambiwalencja? : afirmacja? : wartość macierzyństwa w świetle diagnozy postaw młodzieży szkół średnich Poznania. - (Wizerunki ról rodzinnych ; red. Anna Kotlarska-Michalska). - Summ. - Bibliogr. // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 18 (2007), s. [39]-56
Na podstawie badań, których celem było ujawnienie postaw młodzieży wobec własnego i cudzego macierzyństwa

WŁODARCZYK Ewa : Polka w sytuacji macierzyństwa : w trosce o osiąganie i spełnianie wartości macierzyństwa. - Summ. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2008), s. [65]-77
Obawy kobiet związane z macierzyństwem

WÓJCIK Elżbieta : Dorastanie do macierzyństwa i ojcostwa // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 12-13

ZAWISZA-MASŁYK Ewa : Nieletnie matki - niechciany problem. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, [nr] 3/4, s. [8]-12
Skala zjawiska w Polsce. Nielegalne aborcje wśród dziewcząt. Problemy i konsekwencje nieplanowanej ciąży u nastolatek. Pomoc udzialana ze strony szkoły - indywidualny tok nauczania, spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, pomoc materialna. Sytuacja prawna młodocianych matek

ZAWORSKA-NIKONIUK Dorota : Dyskursy wokół równości szans kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej : potrzeby, rozwiązania, projekty. Aspekt polityki socjalnej. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 1/2, s. 20-25
Opracowanie wskazujące na konieczność propagowania równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Wykazanie, iż kobieta-pracownik wychowująca dzieci jest na rynku pracy tak samo efektywna i kompetentna jak jej bezdzietna koleżanka oraz kolega. Przykłady projektów wyrównujących szanse zawodowe kobiet - rozwiązania modelowe

ZBYRAD Teresa : Macierzyństwo i ojcostwo rodziców dzieci niepełnosprawnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 28-34
Trudności, z jakimi zmagają się rodzice dzieci niepełnosprawnych

ŻAK Piotr, MARCISZ Agnieszka, KRZEMIONKA Dorota : Narodziny kobiety // Charaktery. - 2011, nr 9, s. 14-23

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.02.2012


© Biblioteka Pedagogiczna