Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

MARGINALIZACJA I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
OFIAR I SPRAWCÓW PRZEMOCY, PRZESTĘPSTW
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GIDDENS Anthony : Socjologia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 346-353 : Wykluczenie społeczne
Wykluczenie społeczne a przestępczość (S.352-353)

KONOPACKI Marek : Wtórna wiktymizacja kobiet - ofiar przemocy domowej a ekskluzja społeczna // W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 303-309
Filia w Tomaszowie Maz.

KOSSOWSKA Anna : Współczesna przestępczość - uwarunkowania i konsekwencje. Dylematy reakcji społecznej // W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik ; Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Pedagogium", 2007. - S. 9-19
M. in. o wykluczeniu społecznym.

POSPISZYL Kazimierz : Przestępstwo a marginalizacja : (kręte drogi oceny przestępców) // W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 273-276
Filia w Tomaszowie Maz.

PRZEMOC i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / red. Przemysław Piotrowski
Warszawa : "Żak", 2004

RADOCHOŃSKI Mieczysław : Niedojrzałość moralna młodych przestępców jako determinanta ich marginalizacji społecznej // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński - Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 353-364

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CHRZANOWSKA Joanna : Alienacja ofiar a stereotypy // Niebieska Linia. - 2005, nr 2, s. 6-8

 

 

 

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.12.2011


© Biblioteka Pedagogiczna