Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

MARGINALIZACJA I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
MMNIEJSZOŚCI (NARODOWYCH, ETNICZNYCH, WYZNANIOWYCH),
UCHODŹCÓW, MIGRANTÓW
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KUCHARSKA Anna Maria : "Ukryć innowierców" - mniejszości wyznaniowe w krajobrazie miejskim Wrocławia // W: Miejskie wojny : edukacyjne dyskursy przestrzeni / red. Kamila Kamińska. -
Wrocław : "Atut", 2010. - S. 57-67

NITSCHKE Bernadetta : Wykluczenie czy integracja? : mniejszości narodowe i etniczne w III RP // W : Oblicza nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : "Eneteia", cop. 2007. - S. 179-194

OBSZARY i formy wykluczenia etnicznego w Polsce : mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy / red. Aleksandra Jasińska-Kania, Sławomir Łodziński. - Warszawa : "Scholar", 2009

SŁANIA Barbara : Marginalizacja i stygmatyzacja mniejszości narodowych i etnicznych na przykładzie społeczności romskiej w Polsce // W: Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki. - Toruń : "Akapit", 2008. - S. 181-190
Filia w Bełchatowie ; Filia w Tomaszowie Maz.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOJARSKA Lucyna : Sytuacja dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach // Dyrektor Szkoły. -  2009, nr 5, dod. "Niezbędnik Dyrektora" s. 22-24
Artykuł z cyklu "Przeciw wykluczeniu"

KAPICA-CURZYTEK Joanna : Nauczyciel w szkole jako "culture broker" (pośrednik kulturowy) wobec uczniów obcokrajowców // Kultura i Edukacja.- 2010, nr 1, s. 95-107
W artykule omówiono doświadczenia amerykańskie (idea culture broker ) oraz europejskie: niemieckie i duńskie w kwestii radzenia sobie przez nauczycieli ze specyfiką obecności w ich szkołach dzieci z innych obszarów językowych i kręgów kulturowych. Dla uchodźców próbujących odnaleźć w nowym kraju swoje miejsce ważna jest możliwość posłania swoich dzieci do szkoły, gdzie nauczyciel musi dać jako pierwszy przykład tolerancji i przyjaznej postawy wobec uczniów innej narodowości. W podsumowaniu zawarto instrukcję dla osób pracujących z nowo przybyłymi cudzoziemcami.

LINDA Katarzyna : Niepełnosprawni z mniejszości etnicznych w Polsce - zarys problematyki // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2010, [nr] 4, s. [87]-93
Wykluczenie społeczne, problematyka niepełnosprawnych przedstawicieli mniejszości w badaniach polskich.

MISIEJUK Dorota : Tożsamość mniejszościowa? Tożsamość marginalna? : uwago o procesach kreowania tożsamości Ukraińców Podlasia // Ruch Pedagogiczny. - 2001, nr 1/2, s. 20-32

URBAŃSKA Sylwia : "Cała Polska liczy eurosieroty" : panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacji rodzin migrantów // Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr 3, s. [61]-88

 

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.12.2011


© Biblioteka Pedagogiczna