Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

KONFLIKTY W SZKOLE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Konflikty w relacjach nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, nauczyciel-nauczyciel, uczeń-uczeń.

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BADZIUKIEWICZ Beata, SAŁASIŃSKI Mirosław : Vademecum wychowawcy. - Warszawa : "Żak", 2005. - S. 163-164 : Konflikt wychowawcy z klasą ; S. 164-168 : Klasa w konflikcie z nauczycielem

CYWIŃSKA Małgorzata : Konflikty interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym w projekcjach i sądach dziecięcych. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004
Filia w Radomsku

GĄSTOŁ Agnieszka : Dziecko w sytuacji konfliktu interpersonalnego // W: Mały uczeń w szkole / pod red. Anety Jegier. - Gdańsk : "Harmonia", 2010. - S. 110-133
Filia w Tomaszowie Maz.

GORDON Thomas : Wychowanie bez porażek w szkole. - Wyd. 8. - Warszawa : "Pax" , 2004. - S. 193-231 : Konflikty w klasie

GRZEGORCZYK Andrzej : Non-violence : wychowanie do negocjacji, demokracji i współistnienia // W: Edukacja wobec wyzwań XXI wieku : zbiór studiów = Education in the face of XXI centrury challenges / red. Irena Wojnar, Jerzy Kubin ; Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN. - Warszawa : "Elipsa", 1996. - S. 57-92

HAŁAJ Joanna : Konflikty i mobbing a bezpieczeństwo psychofizyczne jednostki w szkołach różnego szczebla // W: Komunikowanie społeczne w edukacji : zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne / pod red. Kazimierza Czerwińskiego, Mariana Fiedora, Jana Kubiczka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. - S. 15-28
Filia w Tomaszowie Maz.

KOMAR Witold : "Wojna" w edukacji: stosunki nauczyciel - uczeń. Pejzaże "walki" i nadziei (w kręgu pytań ważniejszych niż odpowiedzi) // W: Nauczyciel - uczeń : między przemocą a dialogiem : obszary napięć i typy interakcji / red. nauk. Maria Dudzikowa ; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Kraków : "Impuls", 1996. - S. 139-155

KRÓL-ZIELIŃSKA Magdalena, ŚLEBODA Renata : Nauczyciel i uczeń w sytuacjach konfliktowych // W: Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym : jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? / red. Danuta Borecka-Biernat. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 104-115 Rodzaje i przyczyny konfliktów w szkole. Strategie uregulowań sytuacji społecznych w szkole. Dyskusja aktywizująca jako przykład pracy nad zrozumieniem sytuacji społecznych.

KUŚPIT Małgorzata : Specyfika konfliktów u dzieci w wieku przedszkolnym // W: Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym : jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? / red. Danuta Borecka-Biernat. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 13-22
Specyfika konfliktów u dzieci - aspekt rozwojowy. Przyczyny konfliktów u dzieci w wieku przedszkolnym. Różnice indywidualne w pokonywaniu konfliktów u dzieci.

MAKSYMOWSKA Ewa, WERWICKA Monika : Konflikty w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica. - Warszawa ; Kraków : "Wolters Kluwer Polska", 2009
Filia w Radomsku

MAKSYMOWSKA Ewa, WERWICKA Monika : Konflikty w szkole : niezbędnik dyrektora. - Warszawa ; Kraków : "Wolters Kluwer Polska", cop. 2009
Filia w Bełchatowie ; Filia w Radomsku

MALISZEWSKI Wojciech J. : Relacje interpersonalne w szkole : perspektywa kompetencji i umiejętności kierowniczych (nauczycielskich) w odniesieniu do sytuacji konfliktowych // W: Komunikowanie społeczne w edukacji : zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne / pod red. Kazimierza Czerwińskiego, Mariana Fiedora, Jana Kubiczka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 157-181
Filia w Tomaszowie Maz.

MUDYŃ Krzysztof : "Komunikacja bez przemocy" jako metoda przezwyciężania i zapobiegania konfliktom // W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Psychologii Stosowanej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - S. 303-319

POLAK Krzysztof : Uczeń w sytuacji konfliktów szkolnych // W: Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym : jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? / red. Danuta Borecka-Biernat. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 23-39
Obszary konfliktów między uczniami i nauczycielami. Konflikty międzyuczniowskie. Dynamika konfliktów. Sposoby reagowania na konflikt. Negocjacje i mediacje jako sposoby rozwiązywania szkolnych konfliktów.

PRZYGOŃSKA Ewa : Konflikty w szkole średniej - spojrzenie uczniów i nauczycieli // W: Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym : jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież ? / red. Danuta Borecka-Biernat. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 40-58

PRZYGOŃSKA Ewa : Praca z dzieckiem manifestującym zachowania konfliktowe // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - S. 131-152

ROSENBERG Marshall B. : Edukacja wzbogacająca życie : porozumienie bez przemocy przyczynia się do poprawy wyników nauczania, redukuje konflikty i wzbogaca wzajemne relacje między uczniami i nauczycielami / przeł. Anna Mills. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2006

SIKORSKI Wiesław : Komunikacja i zachowania niewerbalne wyzwalające i potęgujące konflikty w szkole // W: Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym : jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież ? / red. Danuta Borecka-Biernat . - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 59-77
Wymiary komunikacji konfliktogennej. Funkcje komunikacji niewerbalnej w szkole. Cechy "konfliktogennej" komunikacji niewerbalnej w szkole. "Niekonfliktogenne" zachowania niewerbalne uczniów i nauczycieli.

ŚLIWERSKI Bogusław : Edukacja pod prąd. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 229-248 : Konflikty w szkole

SAŁACIŃSKI Lech : Kategoria konfliktu jako kompetencja rozwojowa człowieka // W: Współprzestrzenie edukacji : szkoła - rodzina - społeczeństwo - kultura / red. nauk. Mirosława Nyczaj-Drąg, Michał Głażewski. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 41-48

TOŁWIŃSKA Bożena : Style zachowania się dyrektorów szkół w sytuacjach konfliktowych / / W: Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / pod red. Klaudii Błaszczyk, Mirosława Drzewowskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - S. 298-308

ZAGROBELNA Maryla, PRACHARCZYK Anna : Negatywne postawy nauczyciela przyczyną konfliktów komunikacyjnych prowadzących do napięć w procesie edukacyjno-wychowawczym dziecka // W: Komunikowanie społeczne w edukacji : zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne / pod red. Kazimierza Czerwińskiego, Mariana Fiedora, Jana Kubiczka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 79-93
Filia w Tomaszowie Maz.

ZIMNY Tomasz : Wspieranie uczniów w sytuacjach trudnych // W: Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym : jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? / red. Danuta Borecka-Biernat. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 78-103
W artykule m in. o wspieraniu uczniów w rozwiązywaniu konfliktów.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BACZYŃSKA Maria : Sukces wychowania w szkole // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 10, s. 52-59

BARŁÓG Krystyna : Konflikty szkolne młodzieży męskiej // Ruch Pedagogiczny. - 1990, nr 5/6, s. 98-103

BODANKO Anatol, KOWOLIK Piotr : Konflikty w świetle teorii psychologicznych // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 81-98
Wyjaśnienie pojęcia. Źródła i przyczyny konfliktów. Dynamika i fazy konfliktów. Skutki występowania konfliktów.

BODANKO Anatol, KOWOLIK Piotr : Konflikty w zakładzie pracy i szkole // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1/2, s. 49-76
Konflikty w kierowaniu i zarządzaniu. Rodzaje i źródła konfliktów w organizacji. Dynamika konfliktu w organizacji i jej konsekwencja. Konflikty w szkole - odmiany konfliktów uczniowskich. Skutki konfliktów występujących w szkole. Konflikty polityczne. Wybrane sposoby rozwiązywania konfliktów.

CYWIŃSKA Małgorzata : Dynamika konfliktów interpersonalnych dzieci w aspekcie modelu konfliktu D. R. Petersona // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 32-40
Procesualny model konfliktu a właściwości procesu konfliktowego dzieci. Badania dotyczące dzieci przedszkolnych 5- i 6-letnich.

CYWIŃSKA Małgorzata : Dziecko pięcio- i sześcioletnie w sytuacjach konfliktu z rówieśnikami - relacja z badań // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr 1, s. 119-131
Konflikty rówieśnicze w przedszkolu.

CYWIŃSKA Małgorzata : Konflikty interpersonalne w okresie późnego dzieciństwa // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 1, s. 173-185

CYWIŃSKA Małgorzata : Konflikty interpersonalne dzieci w późnej fazie wieku przedszkolnego // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 3/4, s. 194-202
Analiza przebiegu konfliktów między dziećmi. Właściwości rozwojowe dziecka w okresie średniego dzieciństwa w aspekcie jego konfliktów z rówieśnikami.

CYWIŃSKA Małgorzata : Motywy interakcji konfliktowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 11-17, 61

CYWIŃSKA Małgorzata : Przyjaźń i konflikty // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 4-9
Wybór przyjaciół przez dzieci. Lojalność między partnerami. Umiejętność rozwiązywania konfliktów.

CYWIŃSKA Małgorzata : Styl wychowania w rodzinie a konflikty z rówieśnikami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 6, dod. "Przygotowanie do Życia" s. (12)-(15)

CYWIŃSKA Małgorzata : Trudności w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych wśród dzieci // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11 , s. 13-16

CYWIŃSKA Małgorzata : Zjawiska konfliktowe wśród dzieci przedszkolnych. Cz.1 // Wychowanie w Przedszkolu. --1999, nr 7, s. 493-498
Motywacyjne aspekty konfliktów dziecięcych; Zachowania dzieci w czasie konfliktu z rówieśnikami.

CYWIŃSKA Małgorzata : Zjawiska konfliktowe wśród dzieci. Cz. 2 // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 8, s. 569-573

FALKOWSKA Elżbieta : Dyrektor placówki oświatowej wobec konfliktu // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 6, s. 20-21
Kształtowanie właściwych zachowań w sytuacjach konfliktowych.

GARSTKA Tomasz : Konflikty między dziećmi wyzwaniem dla terapeuty // Niebieska Linia. - 2000, nr 3, s. 16-18
O konfliktach aktualnych oraz konfliktach przeniesionych (z przeszłości).

GAWKOWSKA Anna : Rywalizacja i konflikty w klasie. - (Gdy spotkają się psychologia i pedagogika) // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 35, s. 13

GAWLINA Zofia : Rodzina i szkoła - konflikt czy współpraca // Przegląd Oświatowo-Wychowawczy. - 1987, nr 1, s. 5-11

GIERSZAL Krzysztof : Odzyskać władzę // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 1, s. 90-102
Władza jako zjawisko społeczne, w ujęciu filozoficznym i psychologicznym. Kryzys tradycyjnej, opartej na dominacji pozycji nauczyciela, jego autorytetu, władzy. Konflikty między nauczycielami i uczniami. Metody postępowania nauczyciela służące dobrej komunikacji i efektywnemu nauczaniu.

GODLEWSKA Aleksandra : Sprawiedliwie czy po tyle samo // Życie Szkoły. - 2011, nr 1, s. 42-45

GRĄDZKI Władysław : Dialog w warunkach internatu // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 5, s. 26-32
Rodzaje dialogu. Rozwiązywanie konfliktów. Warunki prowadzenia dialogu.

GROWIEC Katarzyna : K jak konflikt. - (Abecadło Szkolnych Relacji) // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 20, s. 12

GROWIEC Katarzyna : Ł jak łudzić się. [Cz. 1]. - (Abecadło Szkolnych Relacji) // Głos Nauczycielski. --2008, nr 24, s. 12
Czy złudzenia pomagają, czy przeszkadzają człowiekowi radzić sobie z wyzwaniami. Interes własny a procesy poznawcze i zachowanie ludzi w sytuacji konfliktu. Autoprezentacja - samoobrona przez samooszukiwanie się. Poczucie kontroli, złudzenia na temat własnej osoby.

JAGIEŁA Jarosław : Nauczyciele starzy i młodzi // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 111-117
Konflikty pokoleniowe w szkole wśród nauczycieli.

JAMKA Magdalena : Niezgoda rujnuje, zgoda buduje : scenariusz zajęć dla klasy V szkoły podstawowej // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 26-28

KACZOR Stanisław : Sytuacja dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w okresie przemian // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 1, s. 27-28
Konflikty w szkole zawodowej relacji dyrektor - rada pedagogiczna.

KACZOR Stanisław : Sytuacja dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w okresie przemian (dok.) // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 2, s. 28-29
Konflikty szkole zawodowej w relacji dyrektor - rada pedagogiczna.

KAWULA Stanisław : Agresja a dysonans społeczny : między przemocą a syntonią w szkole // Edukacja. - 1996, nr 1, s. 5-16
Konflikty społeczne. Zjawisko patologiczne - agresja młodzieży.

KOMENDANT Agata : Przemoc w szkole wśród dziewcząt i chłopców // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 33-36
Uzasadnienie twierdzenia o występowaniu silnej zależności pomiędzy płcią, wzorcami zachowań oraz formami agresji w odniesieniu do warunków szkolnych. Omówienie specyfiki przemocy w szkole: jej przejawów, przyczyn konfliktów oraz reakcji na doświadczanie agresji.

KONFLIKTOWOŚĆ na lekcjach wychowania fizycznego / Michał Bronikowski [i in.] // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2006, nr 4, s. 249-254

KUSKOWSKA Bożena : Konflikty szkolne // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 27, s. 17, 20
Typy konfliktów: uczeń-nauczyciel, nauczyciel-rodzic, nauczyciel-nauczyciel.

ŁYSEK Jan : Od konfliktu w klasie szkolnej do porozumienia bez przemocy // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 1/2, s. 63-75

MACIASZEK-ZIÓŁKOWSKA Dorota : Konflikty szkoła - rodzice // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 39-42
Konfliktów na linii rodzice - szkoła nie sposób uniknąć. Należy się do nich jednak przygotować, ponieważ przedłużające się konflikty mogą przekształcić się w kryzys. Artykuł zawiera omówienie pięciu podstawowych kategorii konfliktów: wartości, danych, relacji, strukturalne i interesów. Ponadto podano w nim skuteczne sposoby zapobiegania konfliktom pomiędzy rodzicami a szkołą oraz metody konstruktywnego ich rozwiązania.

MŁYNARCZYK Michał : Kto rządzi w klasie? // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 36-39
Specyfika konfliktu między nauczycielami i uczniami w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole średniej.

PAŁKA Teresa : Konflikty wśród dzieci w grupie przedszkolnej i społeczne przyczyny ich powstania // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 1/2, s.70-77

PIĄTEK T. : Konflikty wychowanek - wychowawca w bursach szkolnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 5/6, s. 240-241

POKROPEK Artur : Agresja, konflikt, nierówności i normy w klasie szkolnej // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, s. 36-39
Analiza ograniczeń związanych z cechami środowiska społecznego klas, które warunkują zachowania (w tym agresywne) uczniów.

PRUSAKOWSKI Sławomir : Pożytki płynące z... konfliktów // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 121-130
Przyczyny powstawania konfliktów. Sposoby zażegnywania konfliktów.

PRZYGOŃSKA Ewa : Nauczyciele i uczniowie o konfliktach szkolnych // Edukacja. - 1996, nr 3, s. 43-60
Wyniki badań.

RADZIEWICZ Julian : Pedagogiczna wojna domowa // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 9, s. 2-4
Artykuł dotyczy destrukcyjnych konfliktów między nauczycielami, rodzicami a dziećmi.

RUTKOWSKI Robert : Konflikty i ich rozwiązywanie w środowisku domu dziecka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 1, s. 8-14

SIERPOWSKA-GLAPIK Irena : Rozwiązanie konfliktu rodziców w praktyce // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 17-18
Konflikty szkolne. Podłoże konfliktu. Sposoby rozwiązania go przez dyrektora szkoły. Umiejętności komunikacyjne dyrektora.

SIKORSKI Wiesław : Konflikty między nauczycielami a agresywność uczniów // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 5, s. 49-55
Przyczyny występowania konfliktów. Analiza badań dotyczących rozumienia i oceny konfliktu przez wychowawców.

SIKORSKI Wiesław : Wpływ konfliktów dorosłych na dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 3, s. 36-38
Konflikty między nauczycielami a dyrektorem. Nieporozumienia w rodzinie.

SROCZYŃSKI Wojciech : Konflikt czy dysonans w kontekście integracji środowiska wychowawczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 2, s. 24-29

WEISSBROT-KOZIARSKA Anna : Przyczyny i skutki konfliktów między dyrektorem szkoły podstawowej a nauczycielami // Edukacja. - 1999, nr 1, s. 40-45

WITCZAK Romuald : To wszystko z nudów // Nowa Szkoła. - 1995, nr 6, s. 3-6
Konflikty relacjach uczeń-nauczyciel.

ZIMNY Tomasz : Poszukiwanie potencjału integracyjnego w konfliktach szkolnych // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7/8 , s. 20-23

ZIÓŁKOWSKA-MACIASZEK Dorota : Konflikty szkoła - rodzice // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 39-42
Typy konfliktów. Skuteczne zapobieganie konfliktom. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów .

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.12.2011


© Biblioteka Pedagogiczna