Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

BIBLIOTERAPIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BORECKA Irena : Biblioterapia : skrypt dla studentów. - Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2001

BORECKA Irena : Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2001. - (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 46)

DIAGNOSTYCZNA i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej : materiały konferencji Wrocław, 25-26 września 2003 r. / pod redakcją Stefana Kubowa. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003

KSIĄŻKI, które pomagają żyć : rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotne : materiały z ogólnopolskiego seminarium w Ustroniu Zawodziu, 7-9 czerwca 1999 r. / oprac. mater. Elżbieta Barbara Zybert. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2000

MOLICKA Maria : Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2002

WOŹNICZKA-PARUZEL Bronisława : Biblioterapia w środowisku współuzależnionych z grup rodzinnych Al-Anon : (od teorii do działań praktycznych). - Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2002

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRZEJEWSKA Agnieszka : Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 1, s. 29-31

BARANOWICZ Krystyna : Biblioterapia // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 2, s. 34-40

BLASZCZYK-SMOLEC Aneta : Edukacja czytelnicza a biblioterapia // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 6, s. 4-5

BORECKA Irena : Biblioterapia - warto spróbować // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 9, s. 11-14

BORECKA Irena : Biblioterapia w szkole czyli o doskonaleniu nauczycieli bibliotekarzy // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 9, s. 22-23

BORECKA Irena : O edukacji nauczycieli w zakresie biblioterapii // Bibliotekarz. - 2000 [nr] 7/8, s. 31-33

BORECKA Irena : Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne już działa // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 10, s. 16-18

BUKOUSKA Iwona : Czy potrzebne są pracownie biblioterapeutyczne? // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 6, s. 22-23

CYBULSKA Ewa : Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej - seminarium USPS // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 3, s. 176-177

DRAWNEL Ewa : Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 7/8, s. 38-40

DRZEWIECKI Marcin, GOSIEWSKI Jan : Książka wobec dzieci chorych // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 1, s. 8-10

DUDZIKOWSKA Małgorzata, Tomasik Ewa : O biblioterapii reminiscencyjnej // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 4, s. 279-284

KONIECZNA Ewelina Justyna : Biblioterapia pedagogiczna // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 1, s. 30-33

KRASOŃ Katarzyna : Baśniowa terapia // Guliwer. - 1998, nr 3, s. 37-39

KRUSZEWSKI Tomasz : 0 roli książki w terapii // Świat Problemów. - 2000, nr 5, s. 28-29

KRUSZEWSKI Tomasz : Książka jako narzędzie terapeutyczne // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 1/2, s. 12-13

KRUSZEWSKI Tomasz : Terapeutyczny charakter książki // Nowe Książki. - 2000, nr 1, s. 78-79

KRUSZEWSKI Tomasz : Terapeutyczny charakter materiałów czytelniczych // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 1, s. 45-47

KRUSZEWSKI Tomasz Maciej : Biblioterapia - praktyka // Bibliotekarz. - 2000, nr 3, s. 16-19

KULA Izabela : Bibliotekarz wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji - alkoholizm // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 11, s. 13-16

KWIATKOWSKA Agnieszka : Edukacyjne i terapeutyczne walory poezji Ewy Szelburg-Zarembiny // Guliwer. - 2003, nr 1, s. 35-43

LEŚNIAK Alicja : Książka to drogowskaz na krętych ścieżkach życia, czyli parę słów o biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 10-11

MACHALIŃSKA Ewa : Biblioterapia może pomóc : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 27

MOLICKA Maria : Bajka jako metoda redukcji lęku u dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 40-44

MOLICKA Maria : Bajka terapeutyczna // Remedium. - 2002, nr 7/8, s. 18-19

NIEDŹUIECKA Maria : Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 4, s. 211-214

PYTKA Marta : Bajka, biblioterapia, wychowanie... // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 4, s. 38-42

RĄCZKO Marzena : Biblioterapia // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 24, s. 18

SURNIAK Genowefa : Biblioterapia : bibliografia zalecająca (wybór) // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 7/8, s. 18

SZULC Wita : Biblioterapia z Internetu // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 11, s. 11-13

TOMASIK Ewa : Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej : (podsumowanie programu z lat 1989-96) // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 1, s. 16-20

ZAWADZKA Renata : Zajęcia, biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 16

ZYCH Agnieszka, TUK Renata : "Książka leczy" - biblioterapeutyczne działanie książki // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 25-26

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
Na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.10.2003


© Biblioteka Pedagogiczna