Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

KONFLIKT POKOLEŃ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BUCHLA Małgorzata : Komunikacja międzypokoleniowa między dziadkami a wnukami w okresie późnej adolescencji // W: Komunikacja społeczna w świecie realnym / red. Marzena Baryluk, Mirosława Wawrzak-Chodaczek. - Toruń : "Adam Marszałek", 2008. - S. 268-280
M. in. również o konflikcie pokoleń.

CICHOWLAS Renata : Konflikty współczesnej młodzieży : (świetle wybranych tekstów piosenek) // W: Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - S. 341-349
M. in. o konflikcie pokoleń.

KOŁBIK Ilona : Lojalność rodzinna // W: Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny / pod red. Bogdana de Barbaro ; oprac. Przemysław Budzyna-Dawidowski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. - S. 78-84

LEWOWICKI Tadeusz : Młodzież a dorośli - tradycyjne oraz nowe konflikty i rodzaje // W: Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - S.11-16

ROGALA Stanisław : Sztuka rozwiązywania konfliktów międzypokoleniowych // W: Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - S. 244-247

ROSTOWSKA Teresa : Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie : analiza psychologiczna. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001
Filia w Bełchatowie

ROSTOWSKA Teresa, ROSTOWSKI Jan : Osobowościowe determinanty konfliktu międzypokoleniowego w rodzinie // W: Edukacja prorodzinna : / red. Maria Chymuk, Danuta Topa. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. - S. 42-58

SZCZUREK-BORUTA, Alina : Konflikt czy dialog międzypokoleniowy w rodzinie : (studium z pogranicza polsko-czeskiego) // W: Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - S. 322-334

WITKOWSKI Lech : Meatakskologiczne aspekty konfliktów i deficytów międzypokoleniowych : (dorośli i młodzież jako pedagogiczny przedmiot buntu filozofa) // W: Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - S. 26-45

WRZESIEŃ Witold : Napięcia pomiędzy pokoleniami w rodzinach bliskich generacji Pokolenia Końca Wieku // W: Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian / red. nauk. Zbigniew Tyszka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001. - S. 243-254

WRZESIEŃ Witold : Jednostka, rodzina, pokolenie : studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003. - S. 34-37 : Napięcia między pokoleniami ; S. 206-249 : Cechy systemu napięć pomiędzy pokoleniami w rodzinie

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AUGUSTYNIAK-KOPKA J. : Kryzys konfliktu pokoleń? // Nowa Szkoła. - 1991, nr 6, s. 366-369

BIŃCZYCKA Jadwiga : Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych między dorosłymi i dziećmi. -Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 1, s. 11-13
Interakcje zachodzące między rodzicami i dziećmi.

BRZEZIŃSKA Anna : Bez buntu nie ma rozwoju / rozm. przepr. Joanna Janiszewska-Rain // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 69-78

CIEŚLIK Mariusz : Pokój domowy / współpr. Kaja Szafrańska // Wprost. - 2004, nr 37, s. 74-[77]
Konflikt pokoleń współcześnie.

DRABIK Krzysztof : Wychowanie moralne na płaszczyźnie konfliktu rodzice-dzieci // Wychowanie na co Dzień. -1999, nr 6, s. 8-10

GARSTKA Tomasz : Konflikt pokoleń w domu i w szkole. [Cz. 3]. - (Małe i duże problemy okresu dorastania) // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 8, s. 12

GURBA Ewa : Dwa kryzysy // Charaktery. - 2000, nr 7, s.41-42
Konflikt pokoleń to zderzenie kryzysu tożsamości dorastającego z kryzysem wieku średniego rodziców.

HANKAŁA Andrzej : Konflikty pokoleń // Społeczeństwo Otwarte. - 1992, nr 9, s. 40-44

HOFFMANN Beata : Postawy buntu w procesie przemian pokoleniowych młodzieży // Edukacja. -2005, nr 1, s. 65-73

JAGIEŁA Jarosław : Nauczyciele starzy i młodzi // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 111-117
Konflikty pokoleniowe w szkole wśród nauczycieli.

PIEKARSKA Małgorzata Karolina : Wojna domowa // Cogito. - 2001, nr 18, s. 8-10
Rodzice a dorastające dzieci. Konflikt pokoleń

PRZECŁAWSKA Anna : Wychowanie jako szansa spotkania pokoleń // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 3-6

SAMSON Andrzej : Czcij ojca // Charaktery. - 1998, nr 10, s. 18-19
Konflikty ojca z dorastającym synem .

STRADOWSKI Jan : Konflikt mózgów // Wprost. - 2004, nr 23, s. 76-78
Stosunki pomiędzy dorosłymi a nastolatkami. Konflikt pokoleń. Dojrzewanie młodzieży .

SZAFRANIEC Krystyna : Z perspektywy socjologicznej - nie ma konfliktu pokoleń. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2000, numer specjalny, s. 29-47
Relacje między pokoleniem ludzi urodzonych w latach 50-tych a ich dziećmi.

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.12.2011


© Biblioteka Pedagogiczna