Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

LEKOMANIA
(UZALEŻNIENIE OD LEKÓW)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Lekomania (inaczej: zależność lekowa lub lekozależność) czyli uzależnienie od leków, forma toksykomanii, która wywołuje stan psychiczny lub fizyczny, wynikający z interakcji leku i żywego organizmu, charakteryzujący się zmianami zachowania zawsze łącznie z przymusem stałego lub okresowego zażywania leku, w celu doznania oczekiwanego efektu psychicznego lub fizycznego lub w celu uniknięcia nieprzyjemnych doznań związanych z brakiem leku.

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CEKIERA Czesław : Toksykomania : narkomania, lekomania, alkoholizm, nikotynizm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S. 68-69 : Uzależnienie lekowe

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Poznań : "Difin", 2007. - S. 37-45 : Lekomania - uzależnienie psychiczne i fizjologiczne - nałóg nadużywania leków
Pojęcie lekomanii. Grupy ryzyka uzależnienia od leków. Typy toksykomanii. Motywy nadużywania leków przez młodzież. Cechy i objawy zespołu uzależnienia od leków i narkotyków. Skutki zażywania leków i ich następstwa.

ROGOŻ Monika : Uzależnienie od leków nasennych i uspokajających // W: Uzależnienia w praktyceklinicznej : zagadnienia diagnostyczne / pod red. Barbary Bętkowskiej-Korpała. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, 2009. - S. 107-116
Rozpowszechnienie zjawiska. Stosowanie oraz mechanizm działania benzodiazepin. Szkodliwe używanie a kwestia uzależnienia. Propozycje leczenia. Kontakt z osobą uzależnioną od benzodiacepin.

WORONOWICZ Bohdan T. : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, cop. 2009. - S. 399-409 : Leki
Uzależnienie od benzodiazepin, pochodnych kwasu barbiturowego.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BASIŃSKA-STARZYCKA Anna, JAMROŻY Agnieszka, HABRAT Bogusław : Odstawianie benzodiazepin i leczenie zespołów abstynencyjnych u osób uzależnionych - indywidualizacja postępowania w oparciu o monitoring kliniczny i farmakokinetyczny // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 1, s. 75-86
O nowej metodzie leczenia osób uzależnionych od leków benzodiazepinowych.

BERNDT Dorota, HABRAT Bogusław : Flumazenil w leczeniu benzodiazepinowych zespołów abstynencyjnych : przegląd piśmiennictwa // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 1, s. 55-64
Wyniki badań nad zastosowaniem flumazenilu w leczeniu osób uzależnionych od leków benzodiazepinowych.

BONENBERG Krystyna : Lekomania - co o niej wiemy. - (Tajemnice zdrowia) // Aura. - 2004 , nr 3, s. 31-32

CHRUŚCIEL Tadeusz : Epidemiologia uzależnień lekowych // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 3, s. 23-36

CIACHURSKA Bianka : Raj w pigułce // Wprost. - 1994, nr 6, s. 70-71
Lekomania w Polsce.

GAZICKA Katarzyna : Lekomania - człowiek w szponach farmakoterapii // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 1, s. 77-82

GINOWICZ Halina : Leki są nie dla mnie // Świat Problemów. - 2000, nr 4, s. 37

HOŁYST Brunon : Narkomania i lekomania a przestępczość // Problemy Alkoholizmu. - 1998, nr 3, s. 5-12

JAMROŻY Agnieszka, HABRAT Bogusław, BASIŃSKA-STARZYCKA Anna : Uzależnienie od niebenzodiazepinowych leków nasennych : opis dziesięciu przypadków. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 1, s. 87-103
Omówienie czynników ryzyka nadużywania i mechanizmów uzależniających niebenzodiazepinowych leków nasennych (zolpidu i zopiklonu) i opis 10 przypadków uzależnienia od nich oraz omówienie detoksyzacji.

JANISZEWSKI Włodzimierz : Fentanyl - lek i narkotyk // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 1, s. 59-61

JĘDRZEJKO Krzysztof, WOSZCZYK Wojciech : Lekomania - przyczyny i konsekwencje. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 1, s. 5-17
Współczesna skala zjawiska w Polsce. Przyczyny, istota i konsekwencje lekomanii. Rodzaje i mechanizmy interakcji w przypadku stosowania kilku leków jednocześnie.

KOCOŃ Katarzyna, OKULICZ-KOZARYN Katarzyna, BORUCKA Anna : Leki - pomagają czy szkodzą? // Remedium. - 2006, nr 10, s. 26-27
Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród młodzieży w wieku 13-19 lat, która w ciągu ostatniego roku przynajmniej kilka razy używała przetworów konopi lub inne narkotyki oraz leki uspokajające i nasenne bez zalecenia lekarza. Analizie poddano: powody stosowania leków, konsekwencje, rolę dorosłych oraz lekarzy.

ŁUKA Wiesław : Odlotowe syropy // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 1, s. 8
Uzależnienie od leków, narkotyków i alkoholu wśród polskiej młodzieży.

ŁUKASIK- GŁĘBOCKA Magdalena : Dekstrometorfan i benzydamina - nowe substancje odurzające // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 2, s. 16-19

MALCZEWSKI Artur : Polska młodzież a wybrane substancje psychoaktywne // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 58-59

MALCZEWSKI Artur : Używanie substancji psychoaktywnych w populacji generalnej // Remedium. - 2011, nr 4, s. 28-29
Analiza wyników badań przeprowadzonych w 2009 i 2010 r. wśród respondentów w wieku 15-75 lat (mieszkańców naszego kraju) dotyczących używania leków uspokajających i nasennych.

MURAWIEC Sławomir : Pigułki z krainy czarów // Charaktery. - 2005, nr 8, s. 51-53
Wiara w magiczną moc leków i ich korzystny wpływ na funkcjonowanie osób je zażywających.

NIECKUŁA Ewa : Legalni narkomani // Wprost. - 2009, nr 40, s. 60-61
Używanie leków nasennych i uspokajających przez młodzież.

OKULICZ-KOZARYN Katarzyna, BORUCKA Anna, KOCUŃ Katarzyna : Przyjmowanie leków psychoaktywnych a używanie innych substancji odurzających przez młodzież. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2006, nr 1, s. 35-[52]
Analiza przyczyn, wzorów i konsekwencji używania przez nastolatków leków uspokajających, nasennych i antydepresyjnych bez zalecenia lekarza. Pozycja tych leków wśród innych środków odurzających stosowanych przez młodzież.

PISARSKA Agnieszka : Doświadczenia i opinie młodzieży o lekach dostępnych bez recepty // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 4, s. 35-40
Prezentacja wybranych wyników badań zrealizowanych w Warszawie przez Pracownię Profilaktyki Młodzieżowej "Pro-M" w 2007 r., przeprowadzonych wśród uczniów warszawskich gimnazjów, dotyczących używania leków: doświadczeń młodzieży związanych z sięganiem po leki, stosowania leków mimo braku dolegliwości, źródła leków, oceny zagrożeń.

PISARSKA Agnieszka : Stosowanie leków a samoocena zdrowia warszawskich gimnazjalistów. -Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2010, nr 1, s. 51-71
Ocena rozpowszechniania stosowania przez młodzież z gimnazjum (z trzech dzielnic Warszawy: Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa) leków z powodu bólu głowy, brzucha, trudności w zasypianiu, zdenerwowaniu, depresji. Zmiany jakie zaszły w tym zakresie od 2004 do 2008 r. oraz związek pomiędzy stosowaniem leków a samooceną zdrowia somatycznego i psychicznego młodzieży.

PISARSKA Agnieszka : Stosowanie przez młodzież leków dostępnych bez recepty // Remedium. - 2006, nr 6, s. 26-27
Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród 15-latków w 2004 r. w trzech dzielnicach Warszawy (Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa) dotyczących używania leków nasennych, przeciwbólowych, uspokajających czy poprawiających nastrój. Analizie poddano: rozmiary zjawiska, źródła, z których nastolatki czerpią leki, kryteria wyboru leków, rozpowszechnienie problemu wśród nastolatków, świadomość zagrożeń.

PISARSKA Agnieszka, OSTASZEWSKI Krzysztof : Stosowanie wybranych leków przez 15-letnich uczniów. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2006, nr 1, s. 53-[70]
Ocena częstotliwości stosowania przez 15-letnią młodzież leków na bóle głowy, brzucha, trudności w zasypianiu, zdenerwowanie, przygnębienie i zły nastrój oraz brak energii.

PODGÓRSKA Joanna, WALEWSKI Paweł : Lekożercy // Polityka. - 2006, nr 2, s. 4-11
Problem lekomanii oraz używania leków w Polsce w 2005 r.

POSTOŁA Aleksandra : Epidemia lekomanii // Wprost. - 2007, nr 43, s. 68-70
Niebezpieczne skutki nadużywania leków dostępnych bez recepty.

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.12.2011


© Biblioteka Pedagogiczna