Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

JEDYNACTWO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2011

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BOCHNIARZ AGNIESZKA : Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie społeczne jedynaków. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

BOCHNIARZ Agnieszka : Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie społeczne jedynaków // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 171-184

CAPODIECI Salvatore : Rodzeństwo - Jaś i Małgosia czy Kain i Abel. - Warszawa : "Pax", 2006. - S. 244-265 : Jedynacy

CUDAK Henryk : Problemy uspołecznienia dzieci jedynych w rodzinie współczesnej // W: Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian / pod red. Zbigniewa Tyszki. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001. - S. 283-291

JAGIEŁA Jarosław : Jedynak w szkole : krótki poradnik psychologiczny. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2006
Zawiera rozdziały: s. 13-39 : Kim jest jedynak? ; s. 40-56 : Rodzina i rodzina jedynaka ; s. 57-78 : Jedynak w klasie ; s. 79-84 : Nauczyciel jedynak ; S. 85-112: Jak pomóc jedynakowi.

LITWIŃSKA Katarzyna : Jedynaczki i jedynacy w świetle badań psychologicznych // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : "Difin", cop. 2010. - S. 168-181

Poglądy dotyczące jedynactwa w XIX i XX wieku. Wyniki i wnioski z badań dotyczących: zadowolenia z małżeństwa u dorosłych jedynaków, obrazu siebie jedynaczek, analizy systemów rodzinnych jedynaczek, poczucia osamotnienia u jedynaczek, obrazu ojca u jedynaczek.

POŁOMSKI Piotr : Jedynactwo w perspektywie XXI wieku // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. - Kraków : "Impuls', 2008. - S. 97-111

POŁOMSKI Piotr, PEPLIŃSKA Aleksandra : Psychologiczny obraz jedynaków wobec społecznych stereotypów // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : "Difin" , cop. 2010. - S. 182-205

Stereotypy dotyczące jedynaków. Prezentacja i analiza wyników badań, których podstawowym celem była konfrontacja społecznych przekonań na temat jedynaków z wynikami badań empirycznych. Przedmiotem badań było społeczne funkcjonowanie jedynaków i jedynaczek na tle niejedynaków, społeczne funkcjonowanie mężczyzn jedynaków i kobiet jedynaczek.

SKRZYPIŃSKA Katarzyna : Relacje rodzinne a dobrostan psychiczny w perspektywie rozwojowej // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : "Difin", cop. 2010. - S. 143-156
W artykule m.in. o dobrostanie psychicznym jedynaków.

ZASAŃSKA Agnieszka : Więzi rodzinne a pozycja dziecka w rodzinie // W: Rodzina we współczesności / pod red. Andrzeja Ładyżyńskiego. - Wrocław : "Atut" 2009. - S. 107-113

ZYCH Bożena M. : Jedynactwo // W:Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch ; konsultacja całości Wincenty Okoń. - Warszawa : "Żak", cop. 2003. - S. 469-370

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

JAGIEŁA Jarosław : Jedynak w szkole. (Cz. 1) // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 117-124
Psychologiczny portret jedynaka. Sytuacja jedynaka w rodzinie.

JAGIEŁA Jarosław : Uczeń - jedynak // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 138-145

KOWAL J. : Środowisko rodzinne, a wyniki w nauce uczniów jedynaków szkół podstawowych województwa śląskiego // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 1/2, s. 90-103

PIKE Alison, KRETSCHMER Tina, DUNN  Judith F. : Czy twój brat jest jedynakiem? // Charaktery. -  2010, nr 1, s. 40-43

 

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

ANDRUKIEWICZ Ryszard : Problem jedynactwa w rodzinie [online]. [dostęp: 27 czerwca 2011 r.]. Dostępny w Internecie: http://mateusz.pl/rodzina/xra0013.htm

ANDRUKIEWICZ Ryszard : Problem jedynactwa w rodzinie [online]. [dostęp: 27 czerwca 2011 r.]. Dostępny w Internecie:
http://docs5.chomikuj.pl/117303735,0,0,Problem-jedynactwa-w-rodzinie.doc

JASZCZUK Urszula : Wychowujemy jedynaka [online]. [dostęp: 27 czerwca 2011 r.]. Dostępny w Internecie: http://www.jaksiebawic.pl/wydruk,574.html

JEDYNAK, siostra i brat [online]. ]. [dostęp: 27 czerwca 2011 r.]. Dostępny w Internecie: http://www.repka.pl/Psyche/Relacje/Dzieci/centra-tematyczne/Jedynak,-siostra-i-brat.aspx

KRUSZEWSKI Marek : Jezus był jedynakiem [online]. [dostęp: 27 czerwca 2011 r.]. Dostępny w Internecie: http://adonai.pl/rodzina/?id=114

KRZESIŃSKA Ewlina, PIETRUSZCZYK Urszula : Jedynactwo: fakty i mity [online]. [dostęp: 27 czerwca 2011 r.]. Dostępny w Internecie: http://www.fidesetratio.com.pl/Presentations0/jedynactwo.pdf

RODZINA jedynaka / oprac. Bożena Zaremba [online]. [dostęp: 27 czerwca 2011 r.]. Dostępny w Internecie:
http://www.przedszkole10.drg.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=44

RYBŃSKA Anna : Jedynak w grupie [online]. [dostęp: 27 czerwca 2011 r.]. Dostępny w Internecie: http://www.edukacyjnykrakow.pl/?cget=artykul&from=270

STEC Katarzyna : Rzecz o jedynaku [online]. [dostęp: 27 czerwca 2011 r.]. Dostępny w Internecie: http://kobieta.dlastudenta.pl/artykul/Rzecz_o_jedynaku,21097.html

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.12.2011


© Biblioteka Pedagogiczna