Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

UCZEŃ ZDOLNY
(PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2011

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

BANASIAK Joanna: Szkoła wspierająca uzdolnienia - z doświadczeń projektu płockiego : budzenie śpiącego olbrzyma // Meritum. - 2008, nr 3, s. 34-36

BERNACKA Ryszarda Ewa : Nie przegap uzdolnień // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 99-108
Rozpoznawanie potencjału uczniów. Specyfika funkcjonowania poznawczego uczniów bardzo zdolnych i wybitnie uzdolnionych.

BERNACKA Ryszarda Ewa : Szybciej, więcej i twórczo... // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 113-122
Formy pracy z uczniami zdolnymi i uzdolnionymi - indywidualny tok nauki i indywidualny program nauczania. Różnice między indywidualnym programem a indywidualnym tokiem nauki.

BERNACKA Ryszarda Ewa : Trzeba pomóc zdolnym i uzdolnionym! // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 107-115
Definicje ucznia: zdolnego, uzdolnionego, twórczego, utalentowanego, skutecznego. Rozpoznawanie ucznia zdolnego i uzdolnionego - diagnoza wstępna. Formy pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym.

BERNACKA Ewa : Zdolności a uzdolnienia // Wychowawca . - 2006, nr 1, s. 5-9

BIAŁAS Liliana : Dziecko zdolne // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 6, s. 38

BIAŁOBRZESKA Paulina : Dziecko zdolne [studium przypadku] // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 21-26

BIEDROŃ Adriana, SZCZEPANIAK Anna : Profil zdolności poznawczych osoby uzdolnionej językowo : studium przypadku // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 40-49

BIERNACKA-BRYK Anna : Biblioteka dla ucznia zdolnego // Bibliotekarz. - 2009, nr 10, s. 8-11

BILEWICZ-KUŹNA Barbara : Jak przedszkole może wspomagać rozwój twórczej aktywności dziecka : na przykładzie doświadczeń brytyjskich // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 1/2, s. 34-36
Rozwój postawy twórczej dziecka w wieku przedszkolnym. Spostrzeżenia autorki artykułu dotyczą systemowej opieki nad dzieckiem w przedszkolach.

BOCZAROWA Ołena : Istota pojęcia "uzdolnienie" i jego rodzaje. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2011, [nr] 1, s. 5-14
Typy uzdolnień. Praca z dzieckiem szczególnie uzdolnionym .

BONAR Jolanta : Uczeń idealny a uczeń twórczy w percepcji nauczycieli wczesnej edukacji // Nauczanie Początkowe . - 2009/2010, nr 3, s. 21-26

BONDA Katarzyna, RYCHTER Magdalena : Złote dzieci: mali geniusze z Polski zdobywają coraz więcej międzynarodowych nagród // Wprost. - 2008, nr 13, s. 41-43

BONNA Beata : Zdolności audiacyjne a umiejętności muzyczne // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, nr 3, s. 138-147

BORYSZEWSKA Jolanta : Koncepcja systemowego wspomagania rozwoju uczniów zdolnych. - (Zarządzanie talentami) // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, dod. "Raport Dyrektora Szkoły" s. 65-70
Modele zdolności. Kim jest uczeń zdolny. Determinanty sukcesu szkolnego. Podstawowe problemy związane z pracą z uczniem zdolnym. Działania skierowane do uczniów. Działania skierowane do rodziców. Szczegółowa prezentacja koncepcji systemowego wspomagania rozwoju uczniów zdolnych. Działania skierowane do nauczycieli.

BRODZIAK Halina : " Edukacja talentu" Shinichi Suzuki: z doświadczeń pedagoga // Życie Szkoły. - 2006, nr 3, s. 16-19

BUŁA Anna : Uczeń zdolny jest ciekawy świata, pyta i myśli krytycznie // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 33-39

CHEŁSTOWSKA Zofia : Wspieramy karierę każdego ucznia // Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 61-62

CHMIELOWSKA Katarzyna : Praca z dzieckiem uzdolnionym matematycznie w klasach I-III // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2004, nr 2, s. 7-9

CHMIELEWSKA-ŁUCZAK Dorota : Jak rozwijać zdolności umysłowe dzieci? // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 96-105

CHROST Sławomir : Talent - dar czy zadanie? // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2009/2010, nr 3, s. 40-42
Refleksje na temat ucznia zdolnego, poparte przykładami z Biblii.

CHRUSZCZEWSKI Michał H. : Pojęcie i struktura uzdolnień plastycznych // Ruch Pedagogiczny. - 2008, nr 1/2, s. 49-60

CHRUSZCZEWSKI Michał H. : Profile aktywności twórczej : intelektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 3/4, s. 27-40

DiAMEnT : budowanie systemu pracy z uczniami zdolnymi w Małopolsce w ramach projektu DiAMEnT / Krystyna Dynowska-Chmielewska, Otylia Pulit-Parszewska, Krzysztof Głuc, Magdalena Furmanek-Kopiec // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 5, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 3-7

DYJAK Anna: Działania artystyczne a stymulowanie zdolności dziecka // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 43-47

DYRDA Beata : Gdy uczeń zdolny słabo się uczy // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 68-74
Przyczyny i rozpoznawanie zjawiska. Najczęstsze błędy popełniane przez szkołę i rodzinę. Terapia uczniów zdolnych z Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć.

DYRDA Beata : Kiedy uczeń zdolny słabo się uczy // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 46-55
Nieadekwatne osiągnięcia uczniów zdolnych.

DYRDA Beata : Niezwykłe dzieci w zwykłej szkole : rozmowa z dr Beatą Dyrdą, pedagogiem z Uniwersytetu Śląskiego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2009, nr 1, s. 6-11

DYRDA Beata : Trudne dzieciństwo dziecka zdolnego // Chowanna . - 2010, t. 1, s. 109-117

DYRDA Beata, PIEKOSZEWSKA Magdalena : Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zdolnych // Wychowanie na co Dzień . - 2008, nr 3, s. 14-19

GAJEK Grażyna : Biblioteczne godziny twórczości, czyli porządek i przygoda w pracy z uczniem twórczym : program zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 1, s. 6-8

GAWRECKA, Iwona : Trzylatek czyta : studium przypadku // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 4/5, s. 33-35

GIZA Teresa : Pomoc pedagogiczno-psychologiccna dla dzieci zdolnych // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 86-90

GIZA Teresa : Sytuacja dzieci uzdolnionych w grupie przedszkolnej // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s. 28-31

GŁAZ Elżbieta : Jak rozwijam twórczą aktywność dziecka? // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 46-53

GŁOWACKI Jerzy : Uczeń zdolny - nie zawsze doceniony : (kilka uwag o schemacie punktowania zadań otwartych na egzaminie gimnazjalnym) // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 1, s. 11-13

GRODECKA Ewa : Szkolne perełki : o pracy z uczniem zdolnym // Dyrektor Szkoły . - 2008, nr 5, s. 49-50

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta : Dzieci uzdolnione matematycznie. (Cz. 1) / // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 106-116
Rozwijanie zdolności matematycznych u dzieci.

GUT Renata : Kto odkryje mój talent? // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 17-20

GUT Renata, BRZOSKO Anna : Obserwacje wspierające rozpoznawanie talentów // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 11, s. 26-27

GUTKOWSKA Marlena : Konferencja na temat dzieci zdolnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 6, s. 53
V Forum Edukacyjne pt. "Odkrywamy talenty" poświęcone pracy z uczniem zdolnym - 17 IV 2008 r. Toruń.

IGIELSKA Beata : Zakasać rękawy : kształcenie uczniów szczególnie uzdolnionych // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 15, s. 8

JAŁOWIECKA Aneta : Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją // Nauczanie Początkowe . - 2009/2010, nr 3, s. 48-58

JANKOWSKI Bogdan : Akcja : uczeń zdolny w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 51-52

JANUSZEWSKA-WARYCH Maria : Uzdolnienia muzyczne, zdolności i muzykalność dzieci // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 3/4, s. 109-123

JASTRZĘBSKA Lidia : Olimpijczycy czyli kuźnia kadr // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 2, s. 7

JOCHEMCZYK Wanda OLĘDZKA Katarzyna, SAMULSKA Agnieszka : Platforma e-learningowa Moodle kształceniu informatycznie uzdolnionych dzieci // Meritum. - 2007, nr 4, s. 28-30

JUST Monika : Patrzeć nie wiadomo jak, a widzieć trzeba. O niedocenianych technikach rozwijania kreatywności dzieci // Życie Szkoły. - 2010, nr 3, s. 18 - 25

KALINOWSKA Jadwiga, JANIK Małgorzata : Rozwijanie zdolności i talentów uczniów elementem promocji zdrowia psychicznego : doświadczenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy / Jadwiga Kalinowska, Małgorzata Janik // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2005, z. 9, s. 52-55

KARWOWSKI Maciej : Kreatywny czyli niegrzeczny? // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 70-77 Sytuacja szkolna uczniów uzdolnionych i twórczych.

KARWOWSKI Maciej : Kształcenie zdolnych czy rozwijanie zdolności? : o dwóch stronach tej samej monety // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 86-94

KARWOWSKI Maciej : Zdolny, czyli jaki? : kilka uwag o zdolnościach i pracy nad ich rozwojem // Meritum. - 2006, nr 1, s. 9-12

KASPRZAK-OSIECKA Ewa : Trening umysłu, czyli jak odnieść sukces // Meritum. - 2008, nr 3, s. 79-82
Praca z uczniem zdolnym w klasach I-III szkoły podstawowej.

KAZIMIEROWICZ Marek : Oferta edukacyjna skuteczną formą rekrutacji // Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 4-7
Interesująca oferta edukacyjna jako sposób pozyskiwania uczniów zdolnych do nauki w wybranym gimnazjum.

KEMPIŃSKA Agnieszka : Mały geniusz - jak rozpoznać czy nasze dziecko jest zdolne? // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 4, s. 40

KORUS Beata : Dzieci zdolne są w każdej klasie - aktywizująca rola dialogu // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 59-71

KOSIAREK Teresa : Odpowiedzialność szkoły za kształcenie uczniów zdolnych wyzwaniem dla edukacji XXI w. // Dyrektor Szkoły . - 2010, nr 3, dod. s. 11-16

KOSZYK Irena : Praca z uczniem uzdolnionym w Austrii // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 25-28

KOTLARSKI Kazimierz : Sukces ucznia zależy od ciebie // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 79-89
Rola nauczyciela w rozwijaniu zdolności u uczniów. Wspieranie rozwoju dziecka zdolnego w rodzinie i w szkole.

KOWALSKA-WOJTYSIAK Monika : Gdy z uczniem "coś" się dzieje // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 98-105
Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć u uczniów zdolnych.

KOWALCZYK Lucyna : Czy szkoła jest gotowa sprostać dwubiegunowym zadaniom? // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 12, s. 40-42

KOZAK Krystyna : Wars i Sawa : warszawski system wspierania uzdolnionych // Dyrektor Szkoły . - 2010, nr 5, dod. s. 8-12

KOZIOŁ Grażyna : Każde dziecko jest zdolne // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 130-135
Odkrywanie talentów uczniów.

KRAUZE-SIKORSKA Hanna, KUSZAK Kinga : Holenderski system wspierania rozwoju dzieci // Życie Szkoły. - 2008, nr 3, s. 52-59

KRÓLAK Adam : Sprawność, uzdolnienia ruchowe, talent... // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 1, s. (2)-(13).

KURZAWA Agnieszka : Jak pracuję z uczniem zdolnym // Przegląd Edukacyjny. - 2008, nr 1, s. 19-20
Rozwijanie uzdolnień, doskonalenie umiejętności uczenia się, poszerzania i pogłębiania wiedzy z zakresu ekologii, młodzieży przygotowującej się do udziału w olimpiadzie ekologicznej.

KUŚPIT Małgorzata : Zdolności a kompetencje społeczne uczniów // Remedium. - 2005, nr 9, s. 16 -17

LEDZIŃSKA Maria : O niektórych mitach na temat uczniów zdolnych // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 39-46

LIMONT Wiesława : Wzmożona pobudliwość uczniów zdolnych // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 37-4
Potencjał rozwojowy ucznia zdolnego. Specyfika odczuwania i reagowania. Zdolności a typy wzmożonej pobudliwości psychicznej.

LIPIŃSKA Katarzyna : Dysleksja u dzieci uzdolnionych muzycznie // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 100-106

LODZIK Aneta, SOCHA Joanna : Pobudzanie aktywności twórczej dzieci // Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 10 - 11.

ŁEBECKA Grażyna : Rola wychowawcy w pracy z uczniem zdolnym // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 51-53

ŁOJEK Anna : Stymulowanie rozwoju ucznia zdolnego w klasach I-III : (bibliografia w wyborze) / // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 101-104

ŁUCZAK Agnieszka : Dzieci wybitnie inteligentne nie mają szansy na rozwój // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 22-23

ŁUCZAK Patrycja : Twórcza aktywność dziecka // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 10-11

ŁUKA Wiesław : Egzamin z życia : kształcenie uczniów szczególnie uzdolnionych // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 15, s. 7

MACH Maria : Wybitnie zdolni, czyli ludzie z deficytem / rozm. przepr. Jagoda Siwiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 7-16

MAJ Daniela : Praca z uczniem zdolnym // Geografia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 48-51
Cechy ucznia zdolnego, zasady i formy pracy z uczniem zdolnym.

MALADA Bożena : Skawińskie Oscary // Nowe w Szkole. - 2004, nr 3, s. 10-12
Konkurs "Talent roku" jako promocja najzdolniejszej młodzieży w gimnazjum.

MAŃKA Jolanta : Opis i analiza przypadku pedagogicznego: praca z uczniem zdolnym, lecz trudnym // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2, s. 103-109

MARZEC Magdalena : Dlaczego geniusze mają słabe stopnie? // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 101-110

MARZEC Magdalena : Pokarało mnie geniuszem... // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 67-76

MARZEC Magdalena : Uczeń zdolny... niespecjalnej troski // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 45-54
Rozpoznawanie specjalnych potrzeb ucznia zdolnego. Charakterystyka ucznia zdolnego. Praca z uczniem zdolnym, stymulowanie jego rozwoju.

MICHALAK Renata : Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 11 - 17

MICHALSKI Jarosław : Gimnazjum twórczości // Nowa Szkoła. - 2004, nr 8, s. 33-35
Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności uczniów gimnazjum.

NASALSKA Danuta, JANKOWSKA Danuta : Praca z uczniem uzdolnionym // Meritum . - 2009, nr 3, s. 78-81
Rozpoznawanie ucznia zdolnego. Praca na lekcji z uczniem zdolnym - propozycje aktywizowania uczniów szkół średnich podczas zajęć teoretycznych, jak i praktycznych. Udział uczniów zdolnych w zajęciach pozalekcyjnych oraz olimpiadach - na przykładzie Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie.

NAWROCKA-SZMULEWICZ Joanna : Nasza szkoła - szkołą wspierającą uzdolnienia // Meritum. - 2006, nr 1, s. 36-37

NIEMCZAK Irena : Wspomaganie twórczości i uzdolnień : (zestawienie bibliograficzne). - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 2, s. 19-20

NYC Iga, KARPIUK Dawid : Ostrożnie, dziecko z talentem! // Wprost. - 2010, nr 50, s. [56]-[58]
Genialne dzieci w show-biznesie.

OLCZAK Agnieszka : Zdolne dziecko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 9-13
Interakcyjny model rozwoju zdolności S. Popka. Rodzaje zdolności (ogólne, kierunkowe, twórcze) wg W. Limont. Wskazówki do pracy z dziećmi zdolnymi w przedszkolu.

PAPLIŃSKA Anna : Nie gubić pereł - czyli garść refleksji na temat autonomii // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 238-241
Współpraca z uczniem uzdolnionym językowo w ramach pozalekcyjnych konsultacji. Propozycje praktycznych rozwiązań - planowanie pracy dydaktycznej. Wykorzystanie Internetu w samodzielnej pracy ucznia.

PAŚKO Zbigniew Ignacy : Dostrzec geniuszu świetność // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. (3-8)

PAWELEC Lidia : Wpływ nauczycieli na rozwój ucznia zdolnego w klasach I-III // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 27-32

PERLETH Christoph, SCHATZ Tania, GAST-GAMPE Martina : Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia u dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 64

PINDERA Paweł, TOMCZYK Karolina : Pozycja ucznia zdolnego w szkole // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 18-20

POCAŁUŃ Joanna, KUĆ Marzena : Szlifowanie płockich diamencików // Meritum. -2006, nr 1, s. 38-39

POLASIAK Grażyna : Koło matematyczne na miarę XXI wieku czyli e-learning w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s. 21
Omówiony program pracy z uczniami uzdolnionymi matematycznie obejmuje klasy V i VI szkoły podstawowej.

PROŚCIAK Beata : Praca z uczniem zdolnym w "Kole Miłośników Poezji" : program autorski // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, 98-108

PRUSKO Ludmiła : Uczeń zaciekawiony światem // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 12-13

PRUSZKIEWICZ Beata : Praca ze zdolnym przedszkolakiem // Przegląd Edukacyjny. - 2007, nr 5, s. 8-10

RECHNIO-KOŁODZIEJ, Beata : Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym : (innowacja pedagogiczna). - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 7/8, s. 30-33

RECHNIO-KOŁODZIEJ Beata : Twórcze fantasmagorie czyli o wspieraniu uczniowskich uzdolnień // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 17-20

RECHNIO-KOŁODZIEJ Beata : Zdolności twórcze uczniów - jak je wspierać? // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 13-15

ROSTKOWSKA Małgorzata : Praca z uczniem zdolnym w szkole średniej : na podstawie doświadczeń w pracy z uczniami XIV LO im. S. Staszica w Warszawie // Meritum. - 2006, nr 2, s. 94-96

Autorski program i klasy o profilu informatycznym. Metody pracy ze zdolnymi uczniami. Zalety i wady pracy ze zdolnymi uczniami.

RUDAŚ Anita : Dziecko zdolne. Uczeń zdolny. Zdolności : bibliografia w wyborze za lata 1980-2004 // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 5/6, s. 93-96

RYLSKA-JURUŚ Aneta : Droga do zdolności // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 34-36

RYSIEWICZ Jacek : Uzdolnienia do nauki języków obcych : pomiar i implikacje dydaktyczne // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 2, s. 3-15

RZEPECKA Katarzyna : Potrzeby dzieci zdolnych // Matematyka. - 2006, nr 10, s. 54-55

SAWIŃSKI Julian Piotr : Szkolny system wspierania zdolności i talentów // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 2, s. 21-22

SĘKOWSKI Andrzej : Porozmawiajmy o uczniach zdolnych / rozm. przepr. Paulina Andrzejczyk, Michał Gumowski // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 73-81

SZMIDT Krzysztof J. : "Skazani na twórczość" czyli dlaczego powinno się pomagać uczniom w tworzeniu // Meritum. - 2008, nr 3, s. 21-26

SCHMIDT Joanna : W sytuacji genialnego Golema // Edukacja i Dialog . - 2006, nr 6, s. 22-25
Sytuacja szkolna ucznia zdolnego. Praca z uczniem zdolnym.

SIKORSKA Iwona : Jak stymulować rozwój dziecka // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 81-87
W artykule m. in. o stymulowaniu rozwoju dzieci wybitnie uzdolnionych.

SŁOWIKOWSKA Teresa Ewa : Czy dobry oznacza zdolny? // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 49-51

SOBAŃSKA-JĘDRYCH Joanna : Rozwijanie zdolności do nauki języków obcych na lekcjach języka obcego // Meritum . - 2010, nr 1, s. 43-47

SOBCZYŃSKA Karolina : Sito gubi diamenty //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 4, s. 37-42

STAŃCZAK Irena : Możliwości stymulowania rozwoju poznawczego uczniów zdolnych w klasach I-III // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 7-13

STAWIAK-OSOSIŃSKA Małgorzata : Działalność Europejskiej Rady do Spraw Uzdolnionych // Nauczanie Początkowe . - 2009/2010, nr 3, s. 80-85

STRÓŻYŃSKI Klemens : Inwestycja w uczniowskie talenty // Nowa Szkoła . - 2008, nr 6, s. 14-18

SUŚWIŁŁO Małgorzata : Edukacja artystyczna w przedszkolu - potrzebna i możliwa. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 2, s. 4-10
Rola edukacji artystycznej w prawidłowym rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Wychowanie przez sztukę. Rodzaje zdolności artystycznych. Przykłady rozwiązań w zakresie edukacji artystycznej ("metoda zgłębiania").

SZACHNIUK-ALBOWICZ, Paulina : Dziecko zdolne w szkole - prawda czy mit? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 20-21

SZARUGA Sławomir : Młodzież uzdolniona informatycznie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 12, s. 61

SZCZEPAN Ewa Monika : Szkoła kuźnią talentów // Kwartalnik Edukacyjny. - 2010, [nr] 3, s. 32-43
Wspieranie rozwoju uzdolnień dzieci.

SZCZEPAŃSKA Dorota : Praca z uczniem zdolnym [w klasach 1-3 szkoły podstawowej] // Nowe w Szkole. - 2004, nr 6, s. 8-12

SZPERLICH Ewa, LEHMAN Maria : Klasowa mądrala // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 146-148
Rady dla nauczyciela do pracy w klasie z uczniem zdolnym i dociekliwym.

SZPLIT Agnieszka : Zdolności twórcze dzieci - ich rozwijanie w zabawach po angielsku // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 72-79

SZYMIK Eugeniusz, KUŹNIK Katarzyna : Rozwój dziecka zdolnego : (studium przypadku) // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, s. 61-65

ŚLIWICKA Agata, ŚWIĄTEK-GRUSZKA Jolanta : Praca z uczniem zdolnym : zestawienie bibliograficzne / // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 22-23

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Dzieci zdolne w szkole // Meritum . - 2006, nr 1, s. 13-16

TOMCZAK Jolanta : Dziecko zdolne // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7/8, s. 46-47

TOMCZYK-CHURSKA Anna : Wszystko w jednym, czyli jako pracować w ICIM z młodzieżą uzdolnioną // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 2, s. 12-14

TURSKA Dorota : Czy gimnazjalni prymusi są kreatywni // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 67-71

TURSKA Dorota : Niezdolny prymus? : w poszukiwaniu wyjaśnienia pozornego absurdu // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 87-92

UNIWERSYTET DZIECI / oprac. Anna Rękawek. - (Programy wspierania talentów) // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 5, dod. "Niezbędnik Dyrektora" s. 13-16
Uniwersytet funkcjonuje od 2007 r. w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Cele projektu. Kierunki studiów. Rodzice jako współorganizujący Uniwersytet. Inne projekty organizowane przez Uniwersytet Dzieci.

USZYŃSKA-JARMOC Janina : Szkoła gubi diamenty // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 61-69
Szkoła uwzględnia przede wszystkim możliwości uczniów przeciętnych - sytuacja ta zmusza uczniów słabych do wysiłku intelektualnego, przez co sprzyja ich rozwojowi. Natomiast uczniowie zdolni w takich warunkach nie rozwijają swojego potencjału. Wnioski z badań przeprowadzonych wśród uczniów kilku szkół podstawowych w Białymstoku.

WIECZOREK Monika : Praca z dzieckiem zdolnym w świetle praktyki nauczycielskiej // Nowa Szkoła. - 2009, nr 6, s. 36-41

WINIARCZYK Anna : O specyfice pracy z uczniem zdolnym // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 14-20

WIŚNIEWSKA Ewa, KARWOWSKI Maciej : Efektywność treningów twórczości - podejście metaanalityczne // Ruch Pedagogiczny. - 2007, nr 3/4, s. 31-50

WOJCIECHOWSKA Julita : Geniusz specjalnej troski // Charaktery . - 2009, nr 1, s. 36-39

WOŹNICA Antoni : Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : dziecko dyslektyczne, dziecko zdolne : zestawienie bibliograficzne // Meritum. - 2006, nr 1, s. 41-46

WRÓBLEWSKA Monika : Inteligencja emocjonalna a rozwój zdolności : (w aspekcie edukacyjnym) // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 85-89

ZAJĄC Gertruda : Praca z dzieckiem zdolnym // Życie Szkoły. - 2008, nr 2, s. 45-49
Cechy wyróżniające dziecko zdolne w wieku od pięciu do siedmiu lat. Cechy hamujące rozwój intelektualno-emocjonalny uczniów zdolnych. Metody wykorzystywane w celu rozpoznania dzieci zdolnych. Metody i formy pracy z dzieckiem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej.

ZAREMBA I., KUCICKA M. : Płyniemy z Kaliope na Wyspy Szczęśliwe : wspieranie zdolności twórczych uczniów // Meritum. - 2006, nr 1, s. 40-41

ZIMBARDO Philip G., JOHNSON Robert L. , MCCANN Vivian : Genialne kombinacje / tł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska // Charaktery. - 2011, nr 1, s. 30-33
Cechy osobowości ludzi uznawanych za geniuszy. Jak powstaje geniusz.

ŻUBER-ZIELICZ Małgorzata : Uczeń szczególnie uzdolniony w szkole // Dyrektor Szkoły . - 2009, nr 5, dod. s. 18-21

ŻUKIEWIC Arkadiusz : Międzynarodowe zrozumienie przez wspólną edukację // Nowa Szkoła. - 2004, nr 1, s. 29-32
Wspólna edukacja uczniów szkół sieci United Word Colleges, którzy cechują się wybitnymi zdolnościami potwierdzonymi ocenami i wyróżnieniami w ojczystym systemie edukacji.

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.12.2011


© Biblioteka Pedagogiczna