Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

TADEUSZ KONWICKI
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa w wyborze

 

Bibliografia podmiotowa

DZIEŃ dzisiejszy / Kazimierz Brandys, Marian Brandys, Jerzy Broszkiewicz, Maria Dąbrowska, Jarosław Iwaszkiewicz, Tadeusz Konwicki, Jerzy Putrament. - Warszawa : "Czytelnik", 1954. - S.

BOHIŃ. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1988

BOHIŃ. - Warszawa : "Czytelnik", 1987

DZIURA w niebie. - Warszawa : "Iskry", 1965

DZIURA w niebie. - Warszawa : "Iskry", 1960. - ("Biblioteka Powszechna")
Filia w Radomsku

KALENDARZ i klepsydra. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1989

KALENDARZ i klepsydra. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1982

KALENDARZ i klepsydra. - Warszawa : "Czytelnik", 1976
Filia w Bełchatowie, Filia w Radomsku

KOMPLEKS polski. - Warszawa : "Alfa", 1989. - (Seria z Tukanem / red. Marek S. Nowowiejski)

KRONIKA wypadków miłosnych. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1985

KRONIKA wypadków miłosnych. - Warszawa : "Świat Książki", 2006

KRONIKA wypadków miłosnych. - Warszawa : "Czytelnik", 1974
Filia w Radomsku

MAŁA apokalipsa. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1994
Filia w Bełchatowie

MAŁA apokalipsa. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1993

MAŁA apokalipsa. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1994
Filia w Tomaszowie Maz.

MAŁA apokalipsa. - Warszawa : Wydawnictwo Alfa, 1988. - (Seria z Tukanem)
Filia w Bełchatowie

NOWY Świat i okolice. - Warszawa : "Czytelnik", 1990

OSTATNI dzień lata : scenariusze filmowe. - Warszawa : "Iskry", 1966

OSTATNI dzień lata : scenariusze filmowe. - Wyd. 2. - Warszawa : "Iskry", 1973
Filia w Bełchatowie

PRZY budowie. - Warszawa : "Czytelnik", 1950. - (W Kuźni Planu Sześcioletniego ; 1)

ROJSTY. - Warszawa : "Czytelnik", 1956

RZEKA podziemna, podziemne ptaki. - Wyd. 3. - Warszawa : "Alfa", 1989. - (Seria z Tukanem / red. Marek S. Nowowiejski)

SENNIK współczesny. - Warszawa : "Iskry", 1963

SENNIK współczesny. - Wyd. 7. - Warszawa : "Iskry", 1993. - (Lektura Szkolna)

SENNIK współczesny. - Warszawa : "Iskry", 1985

SENNIK współczesny. - Wyd. 5. - Warszawa : "Iskry", 1973. - (Biblioteka Literatury XXX-lecia)
Filia w Opocznie

SENNIK współczesny. - Warszawa : "Iskry", 1985
Filia w Bełchatowie

WŁADZA. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1955

WŁADZA. - Warszawa : "Czytelnik", 1954

WNIEBOWSTĄPIENIE. - Wyd. 3. - Warszawa : "Alfa", 1990. - (Seria z Tukanem / red. Marek S. Nowowiejski)

WSCHODY i zachody księżyca. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Oficyna Wydaw. INTERIM, 1990

ZORZE wieczorne. - Warszawa : "Alfa", 1991. - (Biblioteka Dzieł Wyborowych Tukan ; 2)

ZWIERZOCZŁEKOUPIÓR / il. Danuta Konwicka. - Warszawa : "Alfa", 1992. - (Biblioteka Dzieł Wyborowych Tukan ; 8)

 

Bibliografia przedmiotowa

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ARLT Judith : Mój Konwicki / wstęp Wojciech Tomasik. - Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, 2002

BARTELSKI Lesław M. : Polscy pisarze współcześni 1939-1991 : leksykon. - Wyd. 1 w tej edycji. -
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - S. 187 : Konwicki Tadeusz [przegląd wydań utworów]

BARTELSKI Lesław M.: Polscy pisarze współcześni : informator 1944-1970 / oprac. Lesław M. Bartelski. - Wyd. 2 nowe, poszerz. - Warszawa : Agencja Autorska, 1972. - S. 138 : Konwicki Tadeusz

BARTOSZEWICZ Magdalena : Eliasz Szyra jako literackie upostaciowanie numinosum - jeszcze jedna warstwa treściowa Bohini Tadeusza Konwickiego // W : Literaturoznawstwo / pod red. Joanny Ślósarskiej. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2001. - S. 65-76

BIKONT Anna, SZCZĘSNA Joanna : Lawina i kamienie : pisarze wobec komunizmu. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2006
M. in. o T. Konwickim.

BURKOT STANISŁAW : Literatura polska w latach 1939-1989. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - S. 171-175 : Tadeusz Konwicki ; S. 242-246 : Nowe powieści Tadeusza Konwickiego

BURKOT Stanisław : Literatura polska w latach 1939-1999. - Wyd. 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN , 2003. - S. 210-212 : [Powieści Tadeusza Konwickiego]

BURKOT Stanisław : Proza powojenna 1945-1987 : analizy i interpretacje. - Wyd. 2 popr. i uzup. -
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - S. 226-239 : Tadeusz Konwicki - Sennik współczesny

BURKOT Stanisław : Uwikłany w historię // W: W kręgu literatury Polski Ludowej : praca zbiorowa / red. Marian Stępień. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975. - S. 101-137

BURKOT Stanisław, STĘPIEŃ Marian : Współczesna literatura polska : przewodnik i materiały. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. - S. 101-103 : ["Sennik współczesny" Tadeusza Konwickiego] ; S. 387-391 : Tadeusz Konwicki : Film bez literatury? Wywiad Urszuli Biełous z Tadeuszem Konwickim (fragmenty)

CZAPLIŃSKI Przemysław, ŚLIWIŃSKI Piotr : Literatura polska 1976-1998 : przewodnik po prozie i poezji. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000. - S. 26-28
Dotyczy "Kompleksu polskiego", "Małej apokalipsy".

CZAPLIŃSKI PRZEMYSŁAW : Tadeusz Konwicki. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 1994. - (Czytani Dzisiaj)
Filia w Bełchatowie, Filia w Tomaszowie Maz.

DREWNOWSKI Tadeusz : Literatura polska 1944-1989 : próba scalenia : obiegi - wzorce - style. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2004
M. in. wzmianki o twórczości T. Konwickiego.

DZIUROWA Krystyna : Język polski : literatura w motywach. - Warszawa : Wydawnictwo KRAM", cop. 2003. - (Poradnik Licealisty). - S. 83-84 : Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : gimnazjum / red. prowadzący Agnieszka Nawrot
Kraków : "Greg", 2006. - S. 376 : Konwicki Tadeusz

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : liceum / red. prowadzący Agnieszka Nawrot
Kraków : "Greg", 2005. - S. 83-84 : Bohiń ; S. 463 : Konwicki Tadeusz ; S. 570-573 : Mała apokalipsa

FABIANOWSKI Andrzej : Konwicki, Odojewski i romantycy : projekt interpretacji intertekstualnych. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1999

FAZAN Jarosław : Konwicki Tadeusz // W: Słownik pisarzy polskich / Elwira Buszewicz ; red. Arkadiusz Latusek. - Kraków : "Zielona Sowa", 2003. - S. 244-245

FRYCIE Stanisław, ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filologii Polskiej. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii Kieleckiej WSP, 1999. - S. 166-167 : Konwicki Tadeusz [biografia i twórczość]

GŁĘBICKA Ewa : Konwicki Tadeusz // W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 4, K / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej, Alicji Szałagan. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. - S. 219-225

GRZEGORZEWSKI Robert : Vademecum maturzysty : literatura. - Warszawa : "Lynx-SFT", 1996. - S. 341-342 : Jakie są naczelne punkty problemowe "Małej apokalipsy" Tadeusza Konwickiego? ; S. 342-343 : Dlaczego Tadeusz Konwicki nazwał swoją powieść polityczną właśnie "Małą apokalipsą"

HADACZEK Bolesław : Małe ojczyzny kresowe w literaturze polskiej XX wieku : szkice. - Szczecin : "PoNaD", 2003. - S. 70-79 : W wileńskim świecie Tadeusza Konwickiego

JANUSZEWSKI Tomasz : Słownik pisarzy i lektur dla szkół średnich / Warszawa : "Delta W-Z", [1995]. - S. 135-137 : Konwicki Tadeusz
Biografia i przegląd twórczości. Omówienie "Kroniki wypadków miłosnych" i "Czytadła"

JAROSIŃSKI Zbigniew : Literatura lat 1945-1975. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - (Mała Historia Literatury Polskiej / red. nauk. Alina Brodzka, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk). - S. 138-141 : Współczesna tematyka polska. Edward Stachura. Tadeusz Konwicki

JÓZEFCZYK Katarzyna : Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 1. - Łódź : Piątek Trzynastego, 2002. - S. 24 : "Mała apokalipsa" Tadeusza Konwickiego [motyw apokalipsy, zagłady]

JÓZEFCZYK Katarzyna : Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 1 / Katarzyna Józefczyk. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 1999. - S. 24 : "Mała apokalipsa" Tadeusza Konwickiego [motyw apokalipsy (zagłady)] ; S. 172 : "Mała apokalipsa" Tadeusza Konwickiego [motyw podróży i wędrowca]

KAMIŃSKI Leszek : Leksykon dzieł literackich. - Warszawa : "Panda", [1996]. - S. 122 : Kompleks polski ; S. 129 : Kronika wypadków miłosnych ; S. 158 : Mała apokalipsa ; S. 263 : Sennik współczesny

KANDZIORA Jerzy : Zmęczeni fabułą : narracje osobiste w prozie po 1976 roku. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1993. - (Rozprawy Literackie / przew. Kom. red. Michał Głowiński ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej, ISSN 0208-4007 ; 71). - S. 9-62 : Rozdz. I, Czas kalendarza - czas paraboli : (o cyklu autobiografii otwartych Tadeusza Konwickiego)

KANIEWSKA BOGUMIŁA, LEGEŻYŃSKA Anna, ŚLIWIŃSKI Piotr : Literatura polska XX wieku. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. - (Zrozumieć Literaturę / red. Anna Legeżyńska). - S. 97-102 : Świat - wrak. O "Małej apokalipsie" Tadeusza Konwickiego

KUNCEWICZ Piotr : Agonia i nadzieja. T. 4, Proza polska od 1956. - Warszawa : "Graf-Punkt" : "BGW", cop.1994. - S. 171-179 : Tadeusz Konwicki

KUNCEWICZ Piotr : Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1, A-M. - Warszawa : "Graf-Punkt", cop. 1995. - S. 445-450 : Tadeusz Konwicki

LIPIEC Zofia : Tadeusz Konwicki "Bohiń" oraz "Kronika wypadków miłosnych" / oprac. Zofia Lipiec ; red. Anna Jaworska. - Radom : "Ston I", 1995. - (Lektury : analizy lektur szkolnych opracowane przez nauczycieli polonistów)

LUBELSKI Tadeusz : Sennik bez słów Tadeusza Konwickiego // W: Lektury polonistyczne : literatura współczesna. T. 1 / red. Ryszard Nycz, Jerzy Jarzębowski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1997. - S. 131-148

LUBELSKI Tadeusz : Tadeusz Konwicki // W: Autorzy naszych lektur : szkice o pisarzach współczesnych / red. Włodzimierz Maciąg. - Wyd. 4 zm. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. - S. 267-281

ŁEBKOWSKA Anna : "Biały papier skrzypi pod piórem". O "Czytadle" Tadeusza Konwickiego // W: Lektury polonistyczne : literatura współczesna. T. 2 / red. Ryszard Nycz. - Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, cop. 1999. - S. 437-457

ŁUSZCZYKIEWICZ Piotr : "Sennik współczesny" Tadeusza Konwickiego // W: Rytmy prozy czyli Jak czytać polską prozę współczesną / red. Teresa Marciszuk. - Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, 2000. - (Szkolna Biblioteka Humanisty). - S. 60-68

MAKOWIECKA MARTA, PAWŁOWSKI Mariusz : Przewodnik po epokach : literatura polska i obca, filozofia, sztuka. [T.] 2, Od romantyzmu do współczesności. - Warszawa : "Świat Książki", 2005. - (Nie tylko dla Maturzystów). - S. 392 : Tadeusz Konwicki (ur. 1926) ; S. 392-393 : Sennik współczesny ; S. 415 : Mała apokalipsa

MASŁOŃ KRZYSZTOF : Nie uciec nam od losu. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2006. - S. 182-187 : Kolczastość Tadeusza Konwickiego ; S. 188-199 : Znikąd donikąd : rozmowa z Tadeuszem Konwickim

MARZEC Anna : Co jest w człowieku : interpretacje prozy współczesnej. - Łódź : Wydawnictwo JUKA, 1993. - S. 76-88 : Miłość w "tamtych czasach" (T. Konwicki: "Kronika wypadków miłosnych")

MARZEC Anna : Człowiek porażony wojną. "Sennik współczesny" T. Konwickiego // W: Lektury licealisty : szkice / red. Wojciech Pykosz, Leszek Bugajski. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. - S. 121-130

MARZEC Anna : Od Schulza do Myśliwskiego. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Warszawa : "Juka", 1994. - S. 142-152 : O świadomości człowieka porażonego wojną (Tadeusz Konwicki: "Sennik współczesny")

MARZEC Anna : Tamta Litwa i tamta miłość czyli o "Kronice wypadków miłosnych" Tadeusza Konwickiego // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / red. Piotr Żbikowski. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994. - S. 479-496
Wileńszczyzna - mit eksponowany w powieści. Wyidealizowana postać miłości. Rezultaty filmowej adaptacji "Kroniki wypadków miłosnych".

MATUSZEWSKI Ryszard : Literatura polska 1939-1991. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - S. 418-425 : Tadeusz Konwicki

MILSKA Anna : Pisarze polscy : wybór sylwetek (1543-1970). - Wyd. 8. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1975. - S. 574-577 : Tadeusz Konwicki

MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej : dla szkól podstawowych i średnich. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1998. - S. 378 : Bohiń ; S. 379 : Czytadło : S. 379-380 : Kronika wypadków miłosnych : S. 380-381 : Mała apokalipsa

MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Leksykon lektur szkolnych. - Warszawa : "BGW", 1993. - S. 132-134
Przegląd twórczości, omówienie "Kroniki wypadków miłosnych", "Bohini". "Małej apokalipsy".

NASALSKA Anna : Formuła nostalgii. O sposobie kształtowania świata przedstawionego w prozie Tadeusza Konwickiego // W : Modele świata i człowieka : szkice o powieści współczesnej / red. Jerzy Święch. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1985. - S. 286-320

NASIŁOWSKA ANNA : Literatura okresu przejściowego 1975-1996. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - (Mała Historia Literatury Polskiej / Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk). - S. 28-33 : Konwicki Tadeusz

PAPUZIŃKA Joanna : Konwicki Tadeusz [biografia i twórczość] // W: Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej / red. Barbara Tylicka, Grzegorz Leszczyński. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2002. - S. 191

PYSZNY Joanna, ZAWADA Andrzej : Literatura XX wieku. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999. - (Leksykon Literatury Polskiej). - S. 106-107 : Konwicki Tadeusz ; S. 123-124 : Mała apokalipsa

SŁAWIŃSKI Janusz : Tadeusz Konwicki "Sennik współczesny" // W: Czytamy utwory współczesne : analizy / Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967. - S. 205-224

SŁOWNIK lektur dla liceum / red. Henryk Sułek. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2006. - S. 58 : Bohiń. - S. 282-283 : Konwicki Tadeusz ; S. 296-297 : Kronika wypadków miłosnych ; S. 347-349 : Mała apokalipsa

SOBOLEWSKA Anna : "Kompleks polski" czyli alchemia Peerelu // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / red. Piotr Żbikowski. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994. - S. 543-561

SPRUSIŃSKI Michał : Między prawdą a zmyśleniem : szkice o nowszej prozie polskiej. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 1978. - S. 133-142 : Konwickiego wieczne pielgrzymowanie - proza Tadeusza Konwickiego

SULIKOWSKI Andrzej : Dyskurs pseudoautobiograficzny. Próba interpretacji "Kalendarza i klepsydry" Tadeusza Konwickiego // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / red. Piotr Żbikowski. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994. - S. 497-513

TARANIENKO Zbigniew : Rozmowy z pisarzami. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986. - S. 249-260 : Współautorstwo czytelnika : rozmowa z Tadeuszem Konwickim

TOMKOWSKI JAN : Dwadzieścia lat z literaturą 1977-1996. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1998
M. in. wzmianki o twórczości T. Konwickiego.

VADEMECUM maturzysty : język polski / [testy] Barbara Chojdyńska ; [sprawdziany] Małgorzata Nowakowska. - Warszawa : "Lynx-SFT", cop. 1998. - S. 214-216 : "Mała apokalipsa" [motyw totalitaryzmu] ; S. 250-252 : "Mała apokalipsa" [motyw wędrówki]

WILCZYCKA Danuta : "Mała apokalipsa" Tadeusza Konwickiego / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004. - (Biblioteczka Opracowań ; nr 46)

WYKA Kazimierz : Pogranicze powieści. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1989. - S. 452-458 : Ostatnia powieść Orzeszkowej (T. Konwicki: Rojsty)

ZIENIEWICZ Andrzej : Konwicki Tadeusz // W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-O / red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam. - Wyd. 1 popr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 301

ZIENIEWICZ Andrzej : Konwicki Tadeusz // W: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-M / [przew. kom. red. Julian Krzyżanowski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, cop. 1984. - S. 471-472

ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Konwicki Tadeusz // W: Frycie Stanisław, Ziółkowska-Sobecka Marta, Bojda Wioletta : Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2007. - S. 318-320
Biografia i przegląd twórczości T. Konwickiego.

ŻABICKI Zbigniew : Obrachunek z idyllą ["Sennik współczesny" Tadeusza Konwickiego] // W: O literaturze polskiej : materiały. Cz. 2, Polska literatura współczesna / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. - S. 67-72

ŻBIKOWSKI Piotr : Apokalipsa czy rozpad totalitarnego systemu? : {Mała apokalipsa] // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / red. Piotr Żbikowski. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994. - S. 515-542

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIELECKI Marian : Niebezpieczne związki, czyli romans Tadeusza Konwickiego z Witoldem Gombrowiczem // Pamiętnik Literacki. - 2007, nr 3, s. 75-92

BUKOWSKA Anna : Tadeusza Konwickiego obrachunki z epoką i samym sobą // Miesięcznik Literacki. - 1988, nr 6, s. 52-61

CHODŹKO Ryszard : Impresje i konfesje Tadeusza Konwickiego // Literatura. - 1999, nr 11, s. 16-18

CHODŹKO Ryszard : Impresje i konfesje Tadeusza Konwickiego Cz. 2 // Literatura. - 1999, nr 12, s. 40-43

CZAJKOWSKA Agnieszka : ,,Szukaj prawdziwej ojczyzny'' // Polonistyka. - 1998, nr 5, s. 264-269
Motyw ,,małej ojczyzny'' we współczesnej literaturze polskiej (A. Zagajewski, Cz. Miłosz, T. Konwicki, P. Huelle).

DEGLER Ewa : Martti Puukko : Fin myślący po polsku // Odra. - 1999, nr 6, s. 109-113
Twórca filmów dokumentalnych o życiu i twórczości Tadeusza Konwickiego i Andrzeja Wajdy.

FRELICH Hanna : Zabawa we własną biografię? : o powieściach Konwickiego // Polonistyka. - 1994, nr 6, s. 347-352

GAWLIŃSKI Stanisław : Przemiany powieści Tadeusza Konwickiego // Ruch Literacki. - 1981, nr 6, s. 419-430

HADACZEK Bolesław : O wileńskim świecie Tadeusza Konwickiego // Ruch Literacki. - 1989, nr 4/5, s. 317-330

JAGODZIŃSKI Jerzy : Uwagi o prozie kreacyjnej [J. L. Borgis i Tomasz Konwicki] // Literatura. - 1982, nr 13, s. 119-131

JANION Maria : Tam gdzie rojsty // Twórczość. - 1983, nr 4, s. 93-110

JANOWSKA Katarzyna : Męskie klimaty // Polityka. - 2006, nr 25, s. 64-67
Tadeusz Konwicki - prozaik, reżyser i scenarzysta filmowy, powieściopisarz.

KIJOWSKI Andrzej Tadeusz : Oddalenie od miejsca : [Bohiń] // Twórczość. - 1988, nr 9, s. 96-102

KLEJNOCKI J. : Autobiografia jako powieść // Miesięcznik Literacki. - 1988, nr 6, s. 62-69

KRYSZKIEWICZ Małgorzata : Arkadyjski topos doliny w prozie Tadeusza Konwickiego // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 1, s. 65-70

LEKTURY XX wieku. - ( Zeszyt maturzysty) // Cogito. - 2003, nr 7, s. 42-47
Krótkie omówienie : "Medalionów" Zofii Nałkowskiej, "Zdążyć przed panem Bogiem" Hanny Krall, "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, "Opowiadań obozowych" Tadeusza Borowskiego, "Początku" Andrzeja Szczypiorskiego, "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego, "Małej apokalipsy" Tadeusza Konwickiego, "Kartoteki" Tadeusza Różewicza i "Tanga" Sławomira Mrożka..

LUBELSKI Tadeusz : Twórczość filmowa jako fragment twórczości : przypadek Konwickiego // Teksty. - 1978, nr 4, s. 47-66

ŁADYKA Jerzy : Między zwątpieniem a nadzieją // Literatura. - 1992, nr 11, s. 32-33

MARSZAŁEK Rafał : Widzenie Konwickiego // Nowe Książki. - 1967, nr 1, s. 85-108

MICHNIK Adam : Kompleks Konwickiego // Akcent. -1996, nr 2, s. 22-29

MIERNIK Zdzisława : Tadeusz Konwicki. Zestawienie bibliograficzne w wyborze // Poradnik Bibliotekarza. - 1993, nr 5, s. 16-21

MISIAK Tomasz : Budowa świata przedstawionego w "Jak daleko stąd, jak blisko" // Dialog. - 1982, nr 1, s. 117-123

NASALSKA Anna : Estetyka powieści Tadeusza Konwickiego // Biuletyn Polonistyczny. - 1979, nr 1, s. 70-73

NASALSKA Anna : Twarz obcego : o twórczości Tadeusza Konwickiego : ref. // Akcent. - 1996, nr 2, s. 7-21

PERKOWSKI Piotr : Pół wieku z cenzurą : przypadek Tadeusza Konwickiego // Pamiętnik Literacki. - 2006, z. 2, s. 75-95

SMULSKI Jerzy : Trzy redakcje ,,Władzy'' Tadeusza Konwickiego : przyczynek do dziejów realizmu socjalistycznego w Polsce // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 4, s. 171-181
Wariantywność powieści socrealistycznej T. Konwickiego.

SOBOLEWSKA Anna : Współczesna powieść inicjacyjna : Konwicki, Walpole, Vesaas // Twórczość. - 1991, nr 5, s. 73-87

STANKOWSKA Agata : Potrzeba Litwy : Kresy w literaturze powojennej // Polonistyka. - 1997, nr 4, s. 225-230
Motyw kresowy w twórczości T. Konwickiego, Cz. Miłosza, J. Mackiewicza.

STRZESZEWSKI Damian : Czas form odnowionych : Tadeusza Konwickiego gry z czytelnikiem po 1989 roku // Przegląd Humanistyczny. - 2004, nr 3, s. 23-37

SZURCZAK A. : O trzech powieściach Tadeusza Konwickiego w klasach maturalnych (Kompleks polski, Mała apokalipsa, Bohiń) // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/92, z. 3/4, s. 3-17
Autoportret pisarza w "Pól wieku czyśćca". Poglądy Konwickiego dot. literatury i sztuki. Portret zbiorowej świadomości Polaków w "Kompleksie polskim". Polityczno-paszkwilanca "Mała apokalipsa".Tu był raj.? - Bohiń. Propozycje pytań i poleceń dla uczniów dotyczących ww. utworów.

SZEWCZYK Katarzyna : Trzy lekcje z "Kroniki wypadków miłosnych" // Polonistyka. - 1997, nr 4, s. 230-233

TOMASZEWSKI Marek : Magiczna triada Tadeusza Konwickiego // Pamiętnik Literacki. - 1991, nr 3, s. 135-149

WALC Jan : Nieepickie powieści Tadeusza Konwickiego // Pamiętnik Literacki. - 1975, z. 1, s. 85-108

WIATR Aneta : Diabły Iwany // Twórczość. - 2006, nr 8, s. 128-131

WOŁK Marcin : Peerel, kraj, Polska w oczach Konwickiego, Brandysa i Herlinga-Grudzińskiego // Znak. - 2000, nr 7, s. 53-70

WSZEBOROWSKA Hanna : Stylizacja na język potoczny w powieści Tadeusza Konwickiego ,,Rzeka podziemna, podziemne ptaki'' // Poradnik Językowy. - 1997, z. 10, s. 57-68

ZALESKI Krzysztof : Polskie chucie [tematyka erotyczna w utworach T. Konwickiego i Marka Nowakowskiego] // Teksty. - 1974, nr 1, s. 113-146

ZAMORSKA-PRZYŁUSKA Ewa : Było sobie kiedyś miasto... Warszawa // Twórczość. - 2000, nr 6, s. 153-155
Warszawa w twórczości T. Konwickiego.

 

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.04.2011


© Biblioteka Pedagogiczna