Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

PRZEDSZKOLA
- PUBLICZNE, NIEPUBLICZNE I ALTERNATYWNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
- ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

JAKUBOWSKI Tadeusz, TAUT Henryk : Elementy rachunkowości w prowadzeniu przedszkola. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967

ŁUKASZEWSKA Anna : ODDZIAŁY przedszkolne w szkołach podstawowych : mini poradnik dyrektora. - Toruń : "Aker", 2005

MARSZAŁEK Lidia : Miejsce rodziny i instytucji przedszkola w wychowaniu dziecka - stan aktualny i możliwości // W: Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin : Wydaw. KUL, 2007. - S. 265-279

MINISTERSTWO Edukacji Narodowej o przedszkolach / [zeszyt oprac. Ewa Brańska]. - Warszawa : MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 2000

PLACÓWKI wychowania przedszkolnego w świetle przepisów : praca zbiorowa / red. Jadwiga Sławecka; Ministerstwo Oświaty. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966

WALOSZEK Danuta : Pedagogika przedszkolna : metamorfoza statusu i przedmiotu badań. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006
Filia w Bełchatowie, Radomsku, Opocznie

WALOSZEK Danuta : Przedszkole jako podstawa szkoły promującej rozwój człowieka // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2005. - S. 184-191

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BRAŃSKA Ewa : Edukacja przedszkolna w procesie zmian // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 5-8
Aktualna sytuacja edukacji przedszkolnej w Polsce, projektowane zmiany programowe i ustawowe, kwestie innych form wychowania przedszkolnego, dylemat tzw. progu szkolnego oraz odpowiedniego przygotowania nauczyciela.

BRAŃSKA Ewa : Zagrożenia i szanse edukacji przedszkolnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 5-8
Dążenie do upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Inne formy wychowania przedszkolnego. Obniżenie wieku podejmowania obowiązku szkolnego. Fundusze strukturalne szansą dla edukacji przedszkolnej.

CELE edukacji i programy nauczania przedszkolnego - raport. Cz. 2 // Remedium. - 2008, nr 9, s. 6-7Edukacja przedszkolna - cele i programy.

DLACZEGO warto, aby dzieci korzystały z edukacji przedszkolnej? // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 9, s. 3-5
Ministerstwo Edukacji narodowej ogłosiło rok szkolny 2008/2009 - Rokiem Przedszkolaka. Waga edukacji i diagnozy przedszkolnej. Edukacja przedszkolna w Polsce. Alternatywne formy edukacji przedszkolnej, szczególnie na terenach wiejskich.

DYKON Ewa, MISZTAL Ewa : Czy warto zapisać dziecko do przedszkola? - Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 11, s. 31-[32]
Wpływ przedszkola na rozwój dziecka.

KUJAWSKA Iza : Piaskownica bez piasku // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 12, s. 9
Rok 2008 - Rokiem Przedszkolaka. Alternatywne formy wychowania przedszkolnego.

MAŁE dziecko w Polsce - raport o sytuacji edukacji elementarnej. Cz. 1 // Remedium. - 2008, nr 7/8, s. 1-4
Raport o stanie i organizacji edukacji przedszkolnej w Polsce.

TABACZYŃSKA Ewa : Miejsce wychowania przedszkolnego w systemie oświaty // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 52-53

WALOSZEK Danuta : Pedagogika przedszkolna : metamorfoza statusu i przedmiotu badań. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. - Rec.: Agnieszka Olczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 2, s. 61-64
Monografia dotycząca teorii i praktyki edukacji przedszkolnej, przeznaczona dla nauczycieli, studentów i rodziców. Historyczno-epistemologiczne postawy pedagogiki przedszkolnej. Omówienie okresu dzieciństwa na tle wybranych teorii człowieka. Uporządkowanie definicyjne pojęć zabawa i gra. Prezentacja autorskiej propozycji kształcenia nauczycieli.

WALOSZEK Danuta : W sprawie wychowania przedszkolnego dzieci w Polsce // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 9, s. 4-5
Stanowisko Zespołu Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

WOJCIECHOWSKA Anna : Jaka alternatywa? // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 8, s. 12
Quasi-przedszkola. Alternatywne formy wychowania przedszkolnego.

WSPÓŁCZESNOŚĆ i przyszłość edukacji elementarnej / red. Bożena Grzeszkiewicz. - Szczecin : Wydawca Print Group Daniel Krzanowski, 2006. - Rec.: Maria Krystyna Kukulska // Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s. 63-64
Trzy części książki. Pierwsza dotyczy zmian w edukacji elementarnej, druga obejmuje zagadnienia związane z aktywnością dzieci w okresie przedszkolnym i trzecia prezentuje udział nauczyciela w edukacji dziecka.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.04.2011


© Biblioteka Pedagogiczna