Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

EDUKACJA CZYTELNICZA, POPULARYZACJA CZYTELNICTWA
- scenariusze i konspekty, programy edukacyjne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2011

 

 

PROGRAMY EDUKACYJNE, INNOWACJE, PROJEKTY

BAJAK Izabela : Przyjazna biblioteka : program zajęć czytelniczych w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom". - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 3, s. 14-16
Biblioteki szkolne.

BOCZNIEWICZ Irena, BUCHOLC Alicja : Poczytajmy razem : innowacja pedagogiczna. - (Czytelnik w bibliotece) // Biblioteka w Szkole. - 2010, [nr] 6, s. 24-25
Cykl działań zachęcających uczniów do czytania na głos.

CHACHUŁA Maria : Od glinianej tabliczki do komputera : projekt edukacyjny z zakresu ścieżki czytelniczo-medialnej w szkole podstawowej. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 9, s. 12-13

CZYŻ Dorota : Wyspiański w Książnicy Beskidzkiej, czyli o projekcie "Co się w duszy komu gra..." // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, [nr] 1, s. 25-26
Projekt obejmował różnorodne działania, których celem była popularyzacja twórczości wybitnego artysty. Program miał charakter ścieżki edukacyjnej.

DEŃCA Marta : Praca z czytelnikiem niesłyszącym. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 1, s. 17-18
Program edukacji czytelniczej przeznaczony dla uczniów niesłyszących można pobrać ze strony internetowej www.bibliotekawszkole.pl.

FERDYNUS Urszula : Alfabet literacki : projekt edukacyjny dla uczniów szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 2, s. 11-12
Celem projektu jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i wzrost czytelnictwa.

FRAŃCZAK Justyna : Książka to więcej niż tylko czytanie : projekt działań popularyzujących czytelnictwo wśród uczniów szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 3, s. 13-15

FRYGIER-ŚLIWA Honorata, SZCZEPAŃSKA Elżbieta : Jestem świadomym i kulturalnym czytelnikiem : program edukacyjny biblioteki szkolnej. - (Czytelnik w bibliotece). - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2011, [nr] 1, s. 14-15
Proponowane działania edukacyjne adresowane są do uczniów klas I do III gimnazjum. Realizowane są przez nauczycieli bibliotekarzy we współpracy z pedagogiem, wychowawcami, nauczycielami języka polskiego.

GMEREK-BINIEK Gabriela, KOZŁOWSKA Barbara, KROCZEK Magdalena : My i świat, który nas otacza : program czytelniczo-wychowawczy z elementami profilaktyki // Biblioteka w Szkole. - 2010, [nr] 2, s. 13-17
Program wykorzystuje twórczość Małgorzaty Musierowicz oraz powieści dla młodzieży innych autorów. Ma na celu rozwijanie czytelnictwa.

GNYP Aneta, KUBICKA Sylwia, ROSZKOWSKA Dagmara : "Medialna podróż w krainę książki i informacji" - program rozwoju kultury czytelniczej i medialnej wśród dzieci i młodzieży Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 3-4/2006 (19/20) grudzień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2006. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2006/3-4/060303.htm. - ISSN 1732-7008

GRUDZIEŃ Anna, PIETRYKA Elżbieta : Jaśnie Pani Książka : program edukacyjny. - (Czytelnik w bibliotece) // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 9, s. 12-13
Program przeznaczony dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej. Celem jest popularyzacja czytelnictwa.

MACHOWICZ Monika : Inspiracje Literackie - Krośnieńskie Spotkania z Literaturą Współczesną : promocja literatury najnowszej w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, [nr] 3, s. 29-30
Projekt realizowany przez kilka miesięcy stanowił istotny element działań kulturalno-edukacyjnych prowadzonych przez bibliotekę.

MAŃKA Joanna : Edukacja czytelnicza i medialna : innowacja pedagogiczna // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 10, s. 6-9
Innowacja była prowadzona w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych dla chętnych uczniów klas VI w zakresie jednej godziny tygodniowo przez jeden semestr.

MAREK Anna, NIECIECKA Aleksandra : Klub Ludzi Czytających Książki : program dla uczniów gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 1, s. 11-13
Celem programu jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych młodzieży.

MUSIAŁ Ewa : "Praca pedagogiczna z czytelnikami" : program autorski realizowany w ramach pracy biblioteki z uczniami klas 0-VI // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1/2007 (21) marzec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2007. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/1/070101.htm. - ISSN 1732-7008

OLCZYKOWSKA Wiesława : Realizacja 2 innowacji pedagogicznych w Piotrkowie Trybunalskim w roku szkolnym 2008/2009 // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 3-4/2009 (31/32) grudzień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2009. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2009/3-4/090311.htm. - ISSN 1732-7008

STEFANÓW Irena, TOKAREK Jolanta : Klub przyjaciół żółwika Franklina : program zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2010, [nr] 2, s. 18-19
Program ma na celu rozwijanie czytelnictwa najmłodszych uczniów.

TRZCIŃSKA Danuta : Projekty promujące czytelnictwo w Ozorkowie w 2008 r. zakończone. - (Relacje) // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, [nr] 1, s. 27-28
Te projekty to m.in.: "Znamy się tylko z literatury - cykl spotkań z pisarzami", "Zanim książka trafi w moje ręce - cykl warsztatów, spotkań, wycieczek", "Herberciarnia - cykl warsztatów poświeconych twórczości Zbigniewa Herberta".

ŻELEZIK Sylwia : "Nie tylko czytamy - Kędzierzyńsko-Kozielskie spotkania z literaturą i sztuką" // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, [nr] 6, s. 33-34Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Promocja Czytelnictwa. Priorytet 2. Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa.

 

 

SCENARIUSZE, KONSPEKTY, KONKURSY CZYTELNICZE

ADAMCZYK Dorota : Od tabliczki glinianej do książki drukowanej - scenariusz lekcji w klasie V / // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1-2/2009 (29/30) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2009. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2009/1-2/080114.htm. - ISSN 1732-7008

ADAMCZYK Dorota : Zapoznanie z warsztatem informacyjnym biblioteki pedagogicznej. Scenariusz lekcji w klasie gimnazjalnej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 3-4/2009 (31/32) grudzień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2009. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2009/3-4/090306.htm. - ISSN 1732-7008

BANAŚ Bernardyna : Biblioteka mikromodelem kultury : scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 6, s. 21-22
Zajęcia służą integracji wiedzy z zakresu przedmiotów humanistycznych.

BAŃSKA Dorota, GRABOWSKA Ewa, WOŹNIAKOWSKA Renata : "Uczeń w świecie książki i mediów" - konspekt spotkania dla nauczycieli // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1-2/2010 (33/34) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2010. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2010/1-2/100108.htm. - ISSN 1732-7008

BERBESZ-KUPIEC  Gabriela : Fantasy jest czytana, czy się to komuś podoba czy nie... //  Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 2, s. 29-38

BIAŁY Berenika : Filozofowanie z dziećmi : nowy wymiar edukacji // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 10, s. 13 Zajęcia mają wyrabiać m.in.: nawyk samodzielnego krytycznego myślenia, sztukę stawiania pytań, tworzenie refleksji. Zajęcia można też realizować w ramach edukacji czytelniczej i medialnej.

BIAŁY Berenika : O potrzebie mądrości : scenariusz zajęć propedeutyki filozofii metodą dociekań filozoficznych dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 10, s. 13-14
Zajęcia można też realizować w ramach edukacji czytelniczej i medialnej.

BIBLIOTEKA Pedagogiczna od kuchni - droga książki od zakupu do czytelnika : scenariusz warsztatów dla dzieci z klasy II-III szkoły podstawowej / Dorota Bańska [i in.] // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1-2/2008 (25/26) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2008. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2008/1-2/080117.htm. - ISSN 1732-7008

BIDZIŃSKA-KRISTOF Anna : Edukacja czytelnicza, informacyjna i medialna - konspekty i scenariusze zajęć : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, [nr] 3, dod. nr 3, s. I-VIII

BINKIEWICZ-KOŁODZIEJ  Danuta : Poznajemy warsztat dziennikarza prasowego : lekcja biblioteczna //  Biblioteka. - 2009, nr 2, s. 13-17
Temat : Wydajemy jednodniówkę z okazji Roku Juliusza Słowackiego.

BREWCZYŃSKA Magdalena, SAFIAN Agata : Dołączamy do świata WIKI : lekcja biblioteczna //  Biblioteka. - 2009, nr 3, s. 16-23
Temat lekcji: Zostań wikiredaktorem - współtwórcą wirtualnej encyklopedii.

BRZEŻAŃSKA Sylwia : "Podróż w przyszłość" - literacko-plastyczna kreacja przyszłości do wysłuchanego utworu muzycznego. Scenariusz spotkania dl klasy V szkoły podstawowej / // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1-2/2010 (33/34) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2010. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2010/1-2/100105.htm. - ISSN 1732-7008

BRZEŻAŃSKA Sylwia, GNYP Aneta, KUBICKA Sylwia, Olczykowska Wiesława : Cała Polska Czyta Dzieciom : scenopis imprezy zorganiozowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 3-4/2006 (19/20) grudzień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2006. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2006/3-4/060308.htm. - ISSN 1732-7008

CIOŁKA Anna : Urodziny Kubusia Puchatka : propozycja imprezy czytelniczej // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 2, s. 17
Dla klas III i IV szkoły podstawowej.

CZUBA Małgorzata, GRZĄBA Dorota : Międzyszkolny konkurs o Pippi Langstrump // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 3, s. 16-17

CZY REKLAMY decydują o moich zakupach? : scenariusz lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej Bożena Hajduga // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 3, s. 22
Przeznaczony dla uczniów klasy III gimnazjum.

DOMEK-TOBOLSKA Jolanta : Stan chorobowy : scenariusz przedstawienia propagującego czytelnictwo // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 5, s. 26-27

DRYJA Teresa, KLECHOWSKA Joanna : Henryk Sienkiewicz 1846-1916 : scenariusz wystawy / // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 2/2006 (18) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2006. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2006/2/060205.htm. - ISSN 1732-7008

DUDEK Kamilla : Monografia czy vademecum? : scenariusz lekcji z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w szkole ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 5, s. 18-19

DUDEK Kamilla : Słynne zwroty i metafory filozoficzne // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 24-25
Korelacja treści filozoficznych z edukacją czytelniczą i medialną w szkole ponadgimnazjalnej.

FILIPCZAK Dorota : Źródła informacji w bibliotece - katalogi : konspekt zajęć dla klas gimnazjalnych / // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 2/2006 (18) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2006. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2006/2/060203.htm. - ISSN 1732-7008

FILIPEK Dorota : Higiena pracy umysłowej : scenariusz zajęć. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 11, s. 16-17
Z edukacji czytelniczej i medialnej.

FURTAK-WIŚNIEWSKA Elżbieta, PYTEL Jolanta : Fotosafari, czyli podróż do świata książek : scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum //  Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 17

GAJCY Ewa : Od komputera do książki : zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie // Guliwer. - 2006, nr 3, s. 115-118
Przedstawienie zajęć komputerowych w bibliotece będących w prowadzeniem do kontaktu z książką.

GALCZAK Danuta : Regionalni twórcy kultury i nauki : scenariusz konkursu bibliotecznego oraz wystawy pokonkursowej // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 12, s. 21
Konkurs i wystawa były jednocześnie ewaluacją ścieżki edukacja czytelnicza i medialna.

GED Helena, ZANIEWSKA Katarzyna : O baśniach i największym baśniopisarzu : międzyszkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Hansa Christiana Andersena // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 3, s. 18-20

GNYP Aneta : "Bajki malowanie" - rozbudzanie wrażliwości plastycznej tekstem literackim autorstwa Natalii Gałczyńskiej pt. "Małgorzata i dzwoneczki". Scenariusz spotkania dla klasy I szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1-2/2010 (33/34) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2010. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2010/1-2/100104.htm. - ISSN 1732-7008

GNYP Aneta, BRZEŻAŃSKA Sylwia, KUBICKA Sylwia : Maraton czytania z okazji Ogólnopolskich Urodzin Książkowego Misia. Scenariusz imprezy // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 3-4/2009 (31/32) grudzień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2009. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2009/3-4/090304.htm. - ISSN 1732-7008

GRABOWSKA Mirosława : Powstania śląskie w latach 1919-1920-1921. Poznajemy źródła informacji pośredniej i bezpośredniej //  Biblioteka. - 2011, nr 2, s. 16-19
Lekcja biblioteczna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

GROJA-SNAKOWSKA Dorota : Podróż po legendach i podaniach - literacka gra czytelnicza : scenariusz imprezy z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 2, s. 13-15
Konkurs o charakterze gry międzyszkolnej miał na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i wzrost czytelnictwa.

HAJDUGA Bożena : Dziś poznamy świat reklamy : scenariusz lekcji edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów klasy II gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 6, s. 11

IGNATOWICZ Irena, IWANIUK Halina : Z książką na wesoło : impreza czytelnicza na Dzień Wiosny dla uczniów gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 1, s. 18-19

JACHIMCZAK Wanda Barbara : Złote myśli hrabiego Fredry : scenariusz słowno-muzyczny w 230. rocznicę śmierci komediopisarza (15 lipca 2006 r.). - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 6, s. 10-11

JASIŃSKA Joanna, PIECHNIK Agnieszka : Poznaj edytorską stronę książki : zajęcia dla uczniów klas IV-VI z wykorzystaniem elektronicznych źródeł informacji. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 6, s. 20-21
Zajęcia dotyczą twórczości ilustratora książek Józefa Wilkonia.

JOHN Katarzyna : Ludzie znani nam bliscy : cykl spotkań kółka czytelniczego. - (Czytelnik w bibliotece). - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2010, [nr] 4, s. 18-20 Spotkania przybliżające życie znanych postaci.

KAJL-JANKOWSKA  Teresa : Rozejrzyj się, nie jesteś sam! Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 17
Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 

KAMISIŃSKA Dorota : Zrób sobie średniowieczny rękopis : warsztaty biblioteczne dla uczniów klas gimnazjalnych // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 3, s.8-10

KAMISIŃSKA Dorota : Warsztaty książki miniaturowej w bibliotece : zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub gimnazjów // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 13-16

KASPERA Lidia : Czy jesteś reklamożercą? : scenariusz zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. - (Czytelnik w bibliotece). - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 11, s. 18-19

KLICKA Elżbieta : Aparat informacyjny książki : scenariusz lekcji z edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 3, s. 17-18

KOŚLA Urszula : Gdzie i jak znaleźć informację? : scenariusz lekcji z wykorzystaniem multimediów //  Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 2, s. 20-21

KOTARSKA Tamara : Wyprawa w świat książek : scenariusz akademii dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej // Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 18-19

KOWGIER Magdalena : Bookcrossing - uwalnianie książek : scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej do przeprowadzenia na lekcjach języka polskiego. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 5, s. 11-12
Idea akcji uwalniania książek (tzw. bookcrossing) to nowoczesna forma propagująca czytelnictwo.

KOWGIER Magdalena : Ulica Wolnych Książek : scenariusz przedstawienia z okazji Ogólnopolskiego Święta Uwalnianych Książek // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 4, s. 28-29
Dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Akcja nosi nazwę bookcrossingu.

KRÓL Iwona : Język nagłówków prasowych : scenariusz zajęć dla uczniów klasy I szkoły gimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 9, s. 18-19
Zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej.

KUBICKA Sylwia : "Baśniowe impresje" - plastyczny obraz wysłuchanego utworu literackiego Vivian French i Emily Bolam plt. "Wielki Wiktor". Scenariusz spotkania z uczniami klasy III szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1-2/2010 (33/34) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2010. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2010/1-2/100106.htm. - ISSN 1732-7008

KUBICKA Sylwia : Bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego : scenariusz lekcji bibliotecznej dla klas "0" oraz I-III szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1/2006 (17) marzec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2006. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2006/1/060106.htm. - ISSN 1732-7008

LEWANDOWSKA Paulina : "Ordery Wiernych Czytelników" - zajęcia dla nowych użytkowników biblioteki. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 9, dod. s. VI-VIII
Scenariusz imprezy bibliotecznej dla klas I i II szkoły podstawowej.

LITWIN Zofia, MAJKUSIAK Danuta : Czytamy dzieciom i z dziećmi - w szkole   //  Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 15-16
Scenariusz imprezy "Tydzień z literaturą" zorganizowanej w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom".

LITWIN Zofia, MAJKUSIAK Danuta : Podróż z książką : zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 3, s. 24-25

LOCH Beata : Czasopisma internetowe dla dzieci : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 11, s. 15
Poznanie czasopisma w wersji on-line (na przykładzie ,,Promyczka Dobra'' - www.promyczek.com.pl). Zajęcia zintegrowane w klasie III szkoły podstawowej.

MACIEJEK Alicja : Przygody drewnianego pajaca : konkurs czytelniczy dla klasy IV szkoły podstawowej na podstawie książki Carla Collodiego Pinokio // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 4, s. 20-21

MACIEJEWSKA  Alicja : Czytamy wśród dzikich zwierząt : scenariusz imprezy czytelniczej dla uczniów klas nauczania zintegrowanego //  Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 13-14

MACIEJEWSKA Alicja : Filemon kontra Reksio, czyli koty i psy w książkach i nie tylko : scenariusz imprezy czytelniczej połączonej z wystawą dla klas 0-IV // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 2, s. 18-19

MACIEJEWSKA Alicja : Muminkalia, czyli nocne czytanie w szkole : epizod drugi. - (Czytelnik w bibliotece). - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 6, s. 18-20
Autorka nawiązuje do własnego scenariusza całonocnej imprezy w szkole podstawowej pt. "Noc z baśniami", opublikowanego w "Bibliotece w Szkole" nr 12/2004. Celem "Muminkalii..." jest zainteresowanie dzieci lekturą i pokazanie im uroku wspólnego głośnego czytania, przeplatanego zabawami.

MICHALSKA Alina : Śladami baśni polskich : zajęcia w czytelni propagujące akcję ''Cała Polska czyta dzieciom''. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 5, s. 14-15

MICHAŁEK Barbara : Książka tradycyjna czy multimedialna? : (scenariusz lekcji bibliotecznej w gimnazjum lub w klasie I LO) // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 12, s. 15-16

MURASZKO Iwona : Pomóżmy maturzystom. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 2, s. 12-13
Zajęcia z edukacji czytelniczej dla maturzystów realizowane w bibliotece szkolnej.

MUSIAŁ Ewa : Dzieje pisma, książki i innych przekazów medialnych // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1/2007 (21) marzec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2007. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/1/070102.htm. - ISSN 1732-7008

NADOLSKA Joanna : Cała Polska czyta dzieciom : scenariusz zajęć. - (Czytelnik w bibliotece). - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2010, [nr] 9 s. 20-21
Scenariusz zajęć uświadamiających dzieciom, jak ważne miejsce w ich życiu i życiu każdego człowieka zajmuje czytanie, jak rozwija myślenie oraz wyobraźnię.

NAJCIEKAWSZY pomysł na "Głośne czytanie dziecku" : konkurs / Anna Tymoszuk [i in.] // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, [nr] 4, s. 36-38

NAŁĘCKA Irena : Noc z Andersenem : baśniowe urodziny w bibliotece szkolnej. - (Czytelnik w bibliotece) // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 9, s. 14-15
Noc z baśniami w bibliotece to spotkanie poświęcone rozbudzaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Scenariusz imprezy.

NAWROCKA Grażyna : Kto napisał ten wierszyk? : bajeczkowy konkurs czytelniczy : gimnazjaliści - maluchom // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 6, s. 27

OHIRKO Małgorzata  : Tradycyjne i nowoczesne formy przekazu treści : konspekt zajęć z wykorzystaniem ICIM dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej //  Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, dod. "Biblioteka -Centrum Informacji", nr 2, s. 22-23

OLCZYKOWSKA Wiesława : Czy rozumiem przeczytany tekst? Opowiadanie i opis : scenariusz lekcji dla klasy III // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1-2/2009 (29/30) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2009. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2009/1-2/080102.htm. - ISSN 1732-7008

PARTYKA Beata : "W świecie poezji ks. Jana od biedronki" : scenariusz montażu słowno-muzycznego // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, [nr] 3, s. 36-37 Tytuł czytelniczej imprezy - czas trwania ok. 25-30 minut.

PARTYKA Beata : "Proszę Państwa, oto Miś" // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, [nr] 3, s. 32-34
Tytuł czytelniczej imprezy zorganizowanej dla uczniów klas II, III i IV.

PASIERBIEWICZ Barbara : Europejski Dzień Języków : scenariusz wystawy dla szkół ponadgimnazjalnych. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 5, s. 22-23
Jest formą upowszechniania czytelnictwa.

POKRZYCKA Lidia : Kształćmy nauczycieli w zakresie edukacji medialnej : (propozycje zajęć) // Nowa Szkoła. - 2007, nr 7, s. 9-12

REJCH Ewa, WASILAK Jolanta : Snują się baśnie, bajeczki... : międzyszkolny konkurs wiedzy o bajkach i baśniach dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 2, s. 17-[19]

REJCH Ewa, WASILAK Jolanta : Z nitką Ariadny po wieniec laurowy : międzyszkolny konkurs mitologiczny dla uczniów klas V-VI // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 6, s. 22-[24]

SCENARIUSZE zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / red. Wacław Strykowski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. - (Technologia Kształcenia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; 17) . - Rec.: Marzena Przybysz // Bibliotekarz. - 2009, [nr] 9, s. 24
Zbiór 80 propozycji tematów zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej (37 tematów dla szkoły podstawowej, 43 dla gimnazjum).

SKONIECZNA Teresa : Poznajemy pisarzy niemieckich : (scenariusz lekcji języka niemieckiego w klasie II LO) // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 24
Lekcja prowadzona wspólnie przez nauczyciela bibliotekarza i nauczyciela języka niemieckiego w czytelni bibliotecznej z dostępem do Internetu.

SOBOLEWSKA Beata : W świecie bajek : scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów przebywających w świetlicy szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 1, s. 14

STANIEK-ZDZIEBKO Katarzyna, Tondyra Beata : Nocny maraton czytelniczy. - (Czytelnik w bibliotece) // Biblioteka w Szkole. - 2010, [nr] 6, s. 20-21
Nietypowe spotkanie z książką, przeznaczone dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

SZAŁATA Małgorzata : Wyszukiwanie informacji w katalogach elektronicznych : scenariusz lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 10, s. 19

SZEFLER Elżbieta : Przysposobienie czytelnicze : opis zajęć // Życie Szkoły. - 2002, nr 2, s. 27(91)-34(98)
Wykorzystanie książek o tematyce: Boże Narodzenie, Nowy Rok i zabawy dzieci w innych krajach do zajęć z przysposobienia czytelniczego.

SZEFLER Elżbieta : Wzbogacanie wiedzy dzieci o budowie książki na podstawie ilustracji śródtekstowych : scenariusz zajęć czytelniczych w klasie pierwszej nt. Ilustracje w naszych baśniach opowiadają o wydarzeniach w utworze. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2007, nr 4, s. [101]-113
Edukacja czytelnicza w nauczaniu zintegrowanym.

TELEGA Magdalena : Rok 2006 - rokiem Jerzego Giedroycia : quiz dotyczący postaci Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego oraz znaczenia Instytutu Literackiego. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, [nr] 6, s. 36-38

WARCHAŁ Małgorzata : Świat wiedźmina : konkurs czytelniczy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 5, s. 12-[13]
Konkurs został opracowany na podstawie pięciotomowej sagi Andrzeja Sapkowskiego: Krew Elfów, Czas pogardy, Chrzest ognia, Wieża jaskółki, Pani Jeziora.

WILAS Aldona : Reklama - jesteś za czy przeciw? : scenariusz lekcji bibliotecznej dla klas II i III szkoły ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 4, s. 17-19

WITEK Dagmara : Polubić czytanie // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 10, s. 23
Zajęcia w bibliotece szkolnej mające na celu propagowanie wśród najmłodszych uczniów kultury czytelniczej.

WITEK Janina : Czy znasz Balladynę? : konkurs dla klasy VI szkoły podstawowej i gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 4, s. 22

WITEK Janina : Momo : konkurs ze znajomości powieści // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 2, s. 15

WŁODARSKA Iwona : Wydawnictwa informacyjne : lekcja biblioteczna // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 4, s. [17-19]

WOJCIECHOWICZ Agnieszka : Pasowanie na czytelnika w bibliotece. Scenariusz lekcji bibliotecznej dla uczniów klas pierwszych //  Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 1, s. 42-44

WOŹNIAK Jadwiga  : Prawo autorskie : konspekt zajęć //  Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 17-18
Konspekt przeznaczony dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

WOŹNIAKOWSKA Renata : "Kram z zagadkami: słowo, dźwięk, obraz" - konspekt warsztatów dla uczniów klas II-IV szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1-2/2010 (33/34) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2010. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2010/1-2/100107.htm. - ISSN 1732-7008

WÓJTOWICZ Renata, MACKIEWICZ Agata  : Ćwiczenia ze słownikami : lekcja biblioteczna //  Biblioteka. - 2008, nr 1, s. 26-29
Konspekt zajęć dla klas ponadgimnazjalnych.

ZALEWSKA Hanna : Czasopisma fachowe jako źródła informacji : scenariusz lekcji zastępczej // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 6, s. 24
Edukacja medialna gimnazja scenariusze zajęć.

ZELER Anna : "Myślę, więc czytam : scenariusz imprezy poświęconej czytaniu. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 9, s. 14

ZIELONKA Jolanta, CYPEL Żaneta : Materiały do konkursu czytelniczego "Quo vadis w przekazie książkowym i filmowym" // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1/2006 (17) marzec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2006. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2006/1/060107.htm. - ISSN 1732-7008

ŻACZEK Ewa  : Od tabliczki glinianej do książki drukowanej - krótki zarys historii książki : scenariusz lekcji bibliotecznej w gimnazjum //  Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 16

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.04.2011


© Biblioteka Pedagogiczna