Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

EDUKACJA CZYTELNICZA, POPULARYZACJA CZYTELNICTWA
Zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze za lata 2004-2011

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Edukacja czytelnicza i medialna : tablice dydaktyczne dla szkół ponadpodstawowych. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006

BALUCH Alicja : KSIĄŻKA jest światem : o literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2005

BOGACZ Mirosława : Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza. - Warszawa : "Sukurs", 2005

DZIECKO w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / red. Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : "Adam Marszałek", 2005

EDUKACJA czytelnicza i medialna : scenariusze lekcji bibliotecznych. Cz. 1, Szkoła podstawowa / red. Wiesława Olczykowska. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2007

KONIECZNY-ROZENFELD Bogumiła : BIBLIOTEKA szkolna : I i II etap kształcenia. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007
Filia w Radomsku

KOŹMIŃSKA Irena, OLSZEWSKA Elżbieta : Wychowanie przez czytanie. - Warszawa : "Świat Książki", 2010
Filia w Tomaszowie Maz.

PAPUZIŃSKA Joanna : Dziecięce spotkania z literaturą / Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2007
Filia w Bełchatowie

PO potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa / red. nauk. Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grzegorz Leszczyński, Michał Zając. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008

SCHILLER Pam : Wczesne czytanie : gry, zabawy, ćwiczenia i piosenki, które obudzą w dzieciach zainteresowanie czytaniem / [przeł. Robert Waliś]. - Warszawa : "K. E. Liber", 2006

TRUSKOLASKA Justyna : Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice. - Tychy : "Maternus Media", 2007  

ZAPOMNIANI pisarze, zapomniane książki dla małego i młodego czytelnika / red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - 220 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 [od 1979 r.] ; Nr 2343)


ATYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Edukacja czytelnicza i medialna : tablice dydaktyczne dla szkół ponadpodstawowych. - Warszawa, 2006. - Rec.: Dorota Grabowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, [nr] 2, s. 22-23

AUGUSTYNIAK Małgorzata, PAWLAK Beata : Spotkania autorskie jako dobra forma rozbudzania zainteresowań czytelniczych młodzieży // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 2, s. 13-14

BINKIEWICZ-KOŁODZIEJ Danuta : Przez galerię plastyki do popularyzacji czytelnictwa // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 2, s. 14-15
Galeria Biblioteki w Zespole Szkół nr 1 w Łęcznej (szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum). Uczniowie prezentują swoje prace plastyczne. Forma popularyzacji czytelnictwa wśród uczniów.

BOGACZ Mirosława : Pomóż mi to zrobić samemu : jak ICIM zmienia szkolną edukację. - (Perspektywy i innowacje). - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 5, dod. "Biblioteka : Centrum Informacji" [nr] 2, s. 3-5
Uczeń - użytkownik ICIM (Informacja Czytelnicza i Medialna) otrzymuje dostęp do nowych technologii informacyjnych oraz wsparcie dydaktyka medialnego.

BONK Gabriela : Prezentacja dobra na wszystko! : czyli prezentacje multimedialne w pracy biblioteki szkolnej i nauczyciela bibliotekarza. - (Arkana warsztatu). - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 5, dod. "Biblioteka : Centrum Informacji" [nr] 2, s. 6-9
Prezentacja multimedialna jest narzędziem wspomagającym proces dydaktyczny. Krótki kurs tworzenia prezentacji do pobrania z www.biblioteka-wszkole.pl/prezentacje.

BRUNKA Mariusz : O bookcrossingu : trochę z rezerwą i trochę z entuzjazmem // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, [nr] 3, s. 9-12
Idea bookcrossingu wyraża się w pozostawianiu już przeczytanych książek w powszechnie dostępnych miejscach.

BURSKA Joanna : Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie mistrzem promocji czytelnictwa 2008 // Bibliotekarz. - 2009, [nr] 9, dod. s. 7-8
Zaprezentowano wybrane formy promocji kultury regionu, czytelnictwa i biblioteki.

CHACHUŁA Maria : Popularyzacja czytelnictwa poprzez organizację konkursów bibliotecznych // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 7/8, s. 13-14
Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego.

CHACHUŁA Maria : Wpływ działalności biblioteki na stan czytelnictwa w szkole : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 5, s. 13-14

CZARNOCKA-PASZTOR Katarzyna : Kompetencje na ścieżce... - Bibliogr. // Meritum. - 2008, nr 2, s. 37-39
Właściwa realizacja przez nauczyciela ścieżki czytelniczej i medialnej, pozwala przygotować ucznia do samokształcenia i aktywnego odbioru dóbr kultury.

CZYTANIE krzepi : rozmowa z Ireną Koźmińską, prezeską fundacji ABC XXI, pomysłodawczynią kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" / rozm. przepr. Joanna Podgórska // Polityka. - 2007, nr 48, s. 94-95

DĄBEK Agata : Bliżej książki - czyli I Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, [nr] 10, s. 25-28
Festiwal odbywał się w dniach od 12 do 25 czerwca 2008 r. To przykład współpracy Biblioteki Miejskiej w Cieszynie oraz biblioteki w czeskim Cieszynie - Mestska Knihovna.

DĄBEK Iwona : Jak wychować czytelnika? - Bibliogr. // Meritum. - 2008, nr 2, s. 40-43
Aktywizowanie czytelnictwa.

DĄBROWSKA Krystyna : Dyskusyjne Kluby Książki w Wielkopolsce, czyli festiwal czytania // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, [nr] 5, s. 26-28

DŁUGA Monika : Narzędzia Web 2.0 i Comenius // Biblioteka w Szkole. - 2010, [nr] 11, dod. "Biblioteka : Centrum Informacji" [nr] 4, s. 17
Narzędzia wykorzystywane w realizacji projektu "Biblioteki szkolne w Europie". Jego głównym celem jest pomoc uczniom w rozwijaniu nawyku czytania i pogłębienie wiedzy na temat twórczości pisarzy narodowych i zagranicznych oraz na temat kultur narodowych.

DOBRE pomysły na czytanie : wybór działań realizowanych w ramach kampanii ,,Cała Polska czyta dzieciom'' // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 7/8, s. 5-23
Są to propozycje liderów i koordynatorów zaangażowanych w promocję idei głośnego czytania. Materiały pochodzą z ,,Banku pomysłów'', który znajduje się na stronie internetowej www.calapolskaczytadzieciom.pl.

DUNAT Elżbieta : Pasja czytania, czyli Dyskusyjne Kluby Książki w Książnicy Beskidzkiej // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, [nr] 10, s. 28-29

ENKO Jolanta, KRAWCZYK Stanisław, ROŚLEWSKA Katarzyna : Człowiek się zmienia, książka też : o wartości głośnego czytania // Polonistyka. - 2009, nr 10, s. 45-49
Walory i wyjątkowość głośnego czytania na różnych etapach rozwoju dziecka, od okresu prenatalnego do dojrzewania.

FERDYNUS Urszula : Zajęcia z zerówkami. - Pomysł na głośne czytanie uczniom zerówek. // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 12, s. 11

FRANASZEK Anna : Biblioteki publiczne w akcjach promujących książkę i czytelnictwo (na wybranych przykładach) // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, [nr] 12, s. 3-7
Akcje te oprócz walorów edukacyjnych i poznawczych są również propozycją spędzania czasu wolnego.

FRAŃCZAK Justyna : W niezwykłym świecie książek : działania popularyzujące czytelnictwo wśród uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 12, s. 16-18

GMURZYŃSKA Beata, RODOWSKA Ilona, RUCIŃSKA Hanna : W baśniowym świecie : (konkurs dla klas IV) // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 2, s. 20
Artykuł zawiera regulamin konkursu oraz zadania konkursowe.

GOŁĘBIEWSKI Łukasz, FROŁOW Jakub : Co czytają Polacy? // Wprost. - 2009, nr 28, s. 30-37
Diagnoza "Wprost" : jakie książki najchętniej czytają Polacy.

GRABOWSKA Mirosława : Magiczna biblioteka // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 3, s. 17-19
Kultura czytelnicza ucznia. Zadanie może być realizowane w ramach każdego przedmiotu, ale szczególna rola przypada tu edukacji czytelniczej i medialnej. Animacja czytelnicza.

GRUSZCZYŃSKA Marlena : Z baśnią i legendą przez Polskę - propozycja zajęć dla najmłodszych uczniów. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 10/11, dod. s. VII-IX

JA MINĘ, ty miniesz... : wspomnienie o Halinie Poświatowskiej / oprac. Maria Smolarczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, [nr] 10, s. 36-40

JANCZAK Dorota : Edukacyjne możliwości wykorzystania komiksu. - Bibliogr. // Meritum. - 2008, nr 3, s. 91-93
Tworzenie własnych komiksów przez uczniów (strona techniczna, przygotowywanie wypowiedzi). Przykłady fotokomiksów na stronie www.slideshare.net/studium/slideshows.

JOHN Katarzyna : Proces czytania w szkole. - (Zagadnienia) // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 10, s. 8-9
Szkolne podejście do czytania.

KARCZEWSKA Anna : "Wszystko dla ludu przez lud" : popularyzacja czytelnictwa wśród chłopów w Królestwie Polskim w deklaracjach, programie i działalności Obozu Narodowego w latach 1886-1905. - Summ. - Bibliogr. // Roczniki Biblioteczne. - R. 52 (2008), s. [31]-45

KLEIBER Anna : Jak wychować "pożeracza książek"? - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2010, [nr] 10, s. 14-19
Zamiłowanie do czytania musi być włączone w proces wychowania dzieci i młodzieży.

KLUCZNIOK Mirela : Cała Polska czyta dzieciom : realizacja kampanii społecznej w przedszkolach i szkołach gminy Czerwionka-Leszczyny // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 6, s. 6-7
W gminie Czerwionka-Leszczyny (woj. śląskie) kampania prowadzona jest w 18 placówkach.

KOŁODZIEJSKA Jadwiga : Czytelnictwo wśród mniejszości etnicznych // Bibliotekarz. - 2006, [nr] 4, s. 24-25
Międzynarodowe seminarium pod hasłem ''Popularyzowanie czytelnictwa w społecznościach zróżnicowanych etnicznie i językowo'' odbyło się 20 stycznia 2005 r. w Sofii.

KONOPNICKA Iwona : Terapia czytelnicza. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 12-16
Edukacja polonistyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Pojęcie i historia biblioterapii. Rozwijanie czytelnictwa u dzieci jako warunek kształcenia kultury literackiej.

KOŚLA Urszula : Moodle : zabawa, przyjemność i uczenie się w jednym // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 7/8, dod. "Biblioteka : Centrum Informacji" [nr] 3, s. 19-20
Platforma e-learningowa Moodle w pracy z młodzieżą cieszy się dużym zainteresowaniem. Quizy i konkursy wiedzy o książkach zamieszczone na platformie Moodle to jeden z nowoczesnych i atrakcyjnych dla uczniów sposobów popularyzacji czytelnictwa.

KOTUŁA Sebastian D. : Narzędzia internetowe w pracy nauczyciela bibliotekarza // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 4, s. 13-15
Propozycje ciekawych projektów internetowych do wykorzystania podczas zajęć z uczniami, a także na lekcjach bibliotecznych. Dołączono dwa scenariusze zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych: 1. Podziwiamy wodospady świata z Google Earth i 2. Poznajemy impresjonistów a Wikispaces i Wikipedią.

KOWALCZYK Lucyna : Uwalniać czy nie uwalniać? // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 4, s. 10-11
Ogólnopolskie Święto Uwalnianych Książek - dzielenia się z innymi, tzw. bookcrossing.

KROGULSKA Katarzyna : Działalność edukacyjna BPP // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1/2011 (37) luty. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2011. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2011/1/110105.htm. - ISSN 1732-7008

KRUSZEWSKI Tomasz : Promocja czytelnictwa - przypomnienie koncepcji Juliusza Ippoldta. - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2007, [nr] 1, s. 17-19
Juliusz Ippoldt (1867-1960) - pedagog, germanista związany zawodowo ze środowiskiem krakowskim. Zawsze otwarty na świat literatury. Uznawał, że brak w rodzinie tradycji poszanowania dóbr kultury czyni z jej członków ludzi traktujących książkę jako zło konieczne w edukacji.

KUBICKA Sylwia : Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia w BPP // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 3-4/2009 (31/32) grudzień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2009. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2009/3-4/090312.htm. - ISSN 1732-7008

LEWANDOWICZ-NOSAL Grażyna : Popularyzacja czytelnictwa : działania biblioteki na rzecz środowiska. - (Biblioteki publiczne w Polsce ostatniej dekady) // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, [nr] 6, s. 10-12
Działalność popularyzująca czytelnictwo i inne prace wykonywane przez biblioteki na rzecz środowiska lokalnego w latach 2000-2010.

LITWIN Zofia, MAJKUSIAK Danuta : Czytamy dzieciom i z dziećmi - w szkole. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 4, s. 15-16

ŁOPATKA Ewa : Bibliotekarz w eTwinningu? : jak najbardziej! - (Z doświadczeń bibliotek) // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 5, dod. "Biblioteka : Centrum Informacji" [nr] 2, s. 10-11
eTwinning to współpraca bliźniaczych szkół podstawowych i średnich w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. To sposób na nawiązanie kontaktów z nauczycielami w całej Europie.

MAMEŁA Maria : Aniaz Zielonego Wzgórza : suplement do konkursów ze znajomości książki. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 2, s. 21-22

MONSIOR Anna, MARCOL Anna : Książki żyją wtedy, kiedy są czytane. Relacja z akcji przeprowadzonych przez nauczycieli bibliotekarzy PBW w Katowicach // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1-2/2010 (33/34) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2010. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2010/1-2/100114.htm. - ISSN 1732-7008

NAGOWSKA Monika : Ścieżka po drugiej stronie lustra : nowa podstawa programowa w bibliotece szkoły ponadgimnazjalnej. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 12, s. 4-8

NIWIŃSKA Jolanta : Biesiady czytelnicze i Ferienada : pomysły na popularyzację książki // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 10, s. 12
Sposób na ciekawe spędzenie ferii zimowych.

NIWIŃSKA Jolanta : Książki na wolności! // Biblioteka w Szkole. - 2010, [nr] 4, s. 16
Święto Uwalniania Książek (Bookcrosing) wpisało się już na stałe do kalendarza wielu szkół i instytucji. To dobra propozycja działań popularyzujących czytelnictwo wśród dzieci.

NIWIŃSKA Jolanta : Moda na czytanie // Biblioteka w Szkole. - 2010, [nr] 4, s. 12-13
Bydgoskie Biesiady Czytelnicze to konkretny pomysł na promocję czytelnictwa, który wskazuje bardzo ważną rolę książki w skomputeryzowanym świecie.

NIWIŃSKA Jolanta : Ogólnopolskie Święto Uwalniania Książek : 12 czerwca // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 4, s. 4
Fundacja BookCrossing.pl zaprasza nauczycieli do aktywnego wsparcia IV edycji Święta Wolnych Książek. Celem bookcrossingu jest popularyzacja książki i czytelnictwa.

NIWIŃSKA Jolanta : Ogólnopolskie Święto Uwalnianych Książek : 10 czerwca 2009 r. // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 4, s. 17
VI edycja akcji o nazwie bookcrossing.

NOSEK Anna : Tydzień Książki Dziecięcej w bibliotekach angielskich // Bibliotekarz. - 2009, [nr] 6, s. 20-22
Angielskie biblioteki publiczne oferują dzieciom różnorodne usługi promujące czytelnictwo.

PAPIERSKA Wiesława : Rozwijać pasję czytania... // Meritum. - 2008, nr 2, s. 71-74
Czytanie powinno stać się inspiracją młodzieży do pozytywnych i kreatywnych działań.

PIETRUCZUK Joanna, CZAPNIK Jolanta : Książka w gościnie u Melpomeny i X Muzy : (scenariusz wystawy). - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7/8, s. 19
Wystawa z okazji "Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich".

POMYSŁY na rozwijanie motywacji do czytania : propozycje bibliotek niemieckich // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, [nr] 2, dod. nr 2, s. 1-6
Metody pracy bibliotekarskiej z dziećmi i młodzieżą ze wszystkich grup wiekowych - od gier czytelniczych i poznawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym po noc z książką, przygotowaną specjalnie dla dziewcząt.

POSTAWSKA Ewa : Czy ktoś o tym słyszał? czyli edukacja medialna w polskiej szkole // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 3, s. 36-37

RECHNIO Beata : Książki : (ćwiczenia dla klasy III szkoły podstawowej) // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 2, s. 23

RECHUL Halina : "Czytam z energią o energii" - konkurs promujący czytelnictwo wśród dzieci // Bibliotekarz. - 2010, [nr] 7/8, s. 27-28
Konkurs promujący czytelnictwo wśród dzieci pn. "Czytam z energią o energii". Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia Narodowego Programu Kultury "Promocja Czytelnictwa i Rozwój Sektora książki na lata 2004-2013", adresowane do uczniów szkół podstawowych.

ROLNIK Jolanta, SAKS Renata : Czytajmy dzieciom! : spotkania młodzieży z przedszkolakami "przy książce". - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 2, s. 15-17

RUDNICKA Izabela : Edukacja czytelnicza i medialna w szkole ponadgimnazjalnej - cele i potrzeby. - Bibliogr. // Meritum. - 2008, nr 2, s. 59-62

RUDNICKA Izabela : Klub medialny jako forma pracy z uczniem zdolnym w internetowym centrum informacji multimedialnej // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 11, dod. "Biblioteka : Centrum Informacji" [nr] 4, s. 16-18

RUDZIŃSKA Zofia : Wybierzmy czytanie! - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 37-39
Zachęcanie rodziców i opiekunów dzieci do wspólnego głośnego czytania - dorośli czytają dzieciom, dzieci dorosłym.

SADOWSKA Jadwiga : Na marginesie zarządzania - promocja książki. - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2010, [nr] 10, s. 19-22
Przykłady działań promocyjnych, jak, np. organizowanie konferencji, działalność wydawnicza itp.

SKWARA Anna : Rusz głową! : krzyżówka dla miłośników Opowieści z Narnii // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 2, s. 23-[25]

STACHARSKA Danuta : Spotkania autorskie - życie kulturalne szkoły w bibliotece // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 11, s. 6-7
Kilka rad, jak przygotować udane spotkanie autorskie. Spotkania autorskie są ciekawym sposobem na upowszechnianie czytelnictwa.

STACHARSKA Danuta : Spotkania autorskie zachętą do czytania // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 1, s. 18-21
Praca biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Fundacji PRIMUS w Warszawie.

STANIÓW Bogumiła : Jeszcze o edukacji czytelniczej i medialnej, czyli róbmy swoje. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 2, s. 1

STANIÓW Bogumiła : Każdy sobie rzepkę skrobie, czyli o realizacji edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej w szkole : wyniki sondażu. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 12, s. 3-6
Anonimowa ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli dostarczyła informacji o tym, w jaki sposób postrzegają oni własną wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej.

STANIÓW Bogumiła : Oferta biblioteki szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 4, s. 3-4
W nowej podstawie programowej likwiduje się ścieżki międzyprzedmiotowe (w tym ścieżkę czytelniczą i medialną).

STAWIAK-OSOSIŃSKA Małgorzata : Europejskie strategie wspierające rozwój i upowszechnianie literatury. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 30 (52), nr 2 (2006/2007), s. 32-44
Przybliżenie i upowszechnienie książki i czytelnictwa dzieciom - wykorzystanie nowoczesnych technologii do promowania literatury.

TOMASZEWSKA Małgorzata : "Środowe czytanie" w szkole podstawowej : pomysł na popularyzację czytelnictwa wśród uczniów. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 2, s. 16-17

TOMCZYK-CHURSKA Anna : E-puzzle : ćwiczenia kompetencji informacyjnych. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 7/8, dod. "Biblioteka : Centrum Informacji" [nr] 3, s. 21-22
Nabywanie przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Elektroniczna układanka dotyczy tematu "Polscy badacze i ich odkrycia" i jest do wykorzystania na lekcji przyrody.

WASILEWSKI Juliusz : Republika Książki // Biblioteka w Szkole. - 2011, [nr] 1, s. 3-4
Republika Książki została powołana na inauguracyjnym kongresie w Bibliotece Narodowej pod hasłem Czytanie włącza". Celem Republiki Książki jest stałe, intensywne wspieranie i koordynacja wszystkich działań na rzecz rozwoju czytelnictwa i bibliotek w najbliższych latach, tak, by dostęp do kultury i wiedzy był jak najszerszy.

WILAS Aldona : Spotkanie autorskie - w telewizji // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 11, s. 7
Zaproszenie lokalnej telewizji na imprezę biblioteczną.

WOJTERA Krystyna : Bookcrosing - święto książek i dzieci // Biblioteka w Szkole. - 2010, [nr] 4, s. 14-15
Obchody Dnia Wolnych Książek połączone ze świętowaniem Dnia Dziecka. Propozycja działań popularyzujących czytelnictwo wśród dzieci.

WOŁOSZ Jan : Światowy Dzień Książki 2009. - (Sprawozdania i relacje) // Bibliotekarz. - 2009, [nr] 6, s. 22-23
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (w skrócie również Międzynarodowy Dzień Książki lub Światowy Dzień Książki) to doroczne święto ustanowione w 1995 r. przez UNESCO, promujące czytelnictwo, edytorstwo i ochronę własności intelektualnej prawami autorskimi. Obchodzone jest corocznie w dniu 23 kwietnia.

ZARZĄDZENIE Nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej // Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej. - 2008, nr 2, poz. 10

ZGAJEWSKA Alicja : Szkolny festiwal czytania // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 3, s. 26
Celem działań jest propagowanie czytelnictwa.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.04.2011


© Biblioteka Pedagogiczna