Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

EDUKACJA REGIONALNA - SCENARIUSZE ZAJĘĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

WYDRA Katarzyna : Zwyczaje wielkanocne w naszej miejscowości : kompleks zajęć w klasie III // W: Dymara Bronisława, Korzeniewska Wiesława, Ziemski Franciszek : Dziecko w świecie tradycji. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2002. - (Nauczyciele - Nauczycielom). - S. 161-168
Dotyczy miejscowości Limanowa

EDUKACJA regionalna / [Joanna Angiel i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo CODN, cop. 2001. - Skoroszyt (273 s.). - S. 159-249
Zawiera scenariusze : Wycieczka na główną ulicę miasta - Piotrkowska (dotyczy Łodzi) (przedszkole) ; Park Źródliska - zabawy w terenie (dotyczy Łodzi) (przedszkole) ; Spotkanie w chacie kujawskiej (kl. I-III szkoły podstawowej) ; Poznajemy legendy Wysoczyzny Elbląskiej (kl. III szkoły podstawowej) ; Wrocławskie świątynie (liceum) ; W poszukiwaniu patron szkoły (gimnazjum) ; Zabudowa mojego miasta (dotyczy Jarosławia) (gimnazjum) ; Opowieści kamieni - projekt edukacyjny (dotyczy Kielecczyzny) (gimnazjum) ; Miejsca magiczne naszego osiedla (gimnazjum, liceum) ; Opowieść o chlebie (gimnazjum) ; Warszawska Starówka jako przykład średniowiecznego miasta (dotyczy Warszawy) (liceum) ; Poznajemy otoczenie naszej szkoły (gimnazjum) ; Projekt Dnia Regionalnego - Moja Gmina (gimnazjum) ; Zwyczaje i obrzędy na Śląsku Opolskim - Wielkanoc (gimnazjum) ; Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy? (gimnazjum) ; Karolinka ze Śląska Opolskiego (gimnazjum) ; Wielcy ludzie regionu (dotyczy św. Stanisława Kostki) (gimnazjum)

EDUKACJA regionalna / red. nauk. Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - (Krótkie Wykłady z Pedagogiki)
Zawiera scenariusze: Archeolog - odkrywca i badacz ; Andrzejki i katarzynki, czyli wróżby ludowe ; Chłopskie jadło, czyli tradycyjne pożywienie polskie ; Kapliczki przydrożne jako wyróżnik krajobrazu kulturowego ; "Krakowiacy i Górale", czyli sztuka w cieniu wierchów ; Obrzędy i zwyczaje wielkanocne na terenie Białej Puszczy Kurpiowskiej - dawniej i dziś ; Moda z malowanej skrzyni - łowicki strój ludowy ; Własna ręką wytworzone ; Moje korzenie, moja tożsamość ; "Ja tej" - czyli tożsamość poznaniaka ; Dwa narody - jedna społeczność (na przykładzie bambrów poznańskich ; Inny czyli taki sam? - integracja osób pochodzących z różnych kręgów kulturowych ; Konflikt tu i tam

LIGASZEWSKA Alina : Śladami wrocławskich mistrzów : scenariusz zajęć zintegrowanych jednego dnia aktywności // W : Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole : materiały dla nauczycieli : praca zbiorowa. [T. 2] / red. Stefan Bednarek ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Wrocław : "Silesia", 2000. - S. 94-104

MIŁOBĘDZKA Iwona : Moja mała ojczyzna: scenariusz zajęć edukacyjnych (I etap edukacyjny) // W: Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole : materiały dla nauczycieli : praca zbiorowa. [T. 2] / red. Stefan Bednarek ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Wrocław : "Silesia", 2000. - S. 91
Temat zajęć: Na ścieżce przyrodniczej Karkonoskiego Parku Narodowego

MIŁOBĘDZKA Iwona : Moje rodzinne miasto: scenariusz zajęć edukacyjnych (I etap edukacyjny) // W : Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole : materiały dla nauczycieli : praca zbiorowa. [T. 2] / red. Stefan Bednarek ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Wrocław : "Silesia", 2000. - S. 89-90

MAGOŃ Bożena : Scenariusze zajęć zintegrowanych w klasach I-III z przykładowymi kartami pracy // W: Edukacja regionalna : poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej / red. Zofia Piwońska. - Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001. - S. 42-52
Zawiera tematy : Od ziarenka do bochenka ; Zajęcia ludzi w dawnej wsi - spotkanie z rzeźbiarzem ludowym ; "Kłopoty Wawrzyka" inscenizacja w izbie szkolnej w skansenie w Sanoku

PIWOŃSKA Zofia : Scenariusze zajęć dla drugiego etapu edukacyjnego // W : Edukacja regionalna : poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej / red. Zofia Piwońska. - Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001. - S. 52-77
Zawiera tematy : Moja wieś w Małopolsce. Przeszłość historyczna i legendarna ; Głuchów - moja mała ojczyzna ; Życie codzienne rodziny ; Tradycje, zwyczaje, obrzędy rodzinne i ogólnonarodowe kultywowane w naszym rodzinie i w sąsiedztwie ; Nasza miejscowość w Polsce i Europie ; Moja wieś w Małopolsce. Przeszłość legendarna i historyczna ; Moja wieś w Małopolsce

WIESNER Mariola : Wizja rozwoju mojej małej ojczyzny w XXI wieku : koncepcja zajęć dla klasy I-III szkoły podstawowej // W: Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole : materiały dla nauczycieli : praca zbiorowa. [T. 2] / red. Stefan Bednarek ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Wrocław : "Silesia", 2000. - S. 92-93

WOŁEK Barbara : "Rynek - najważniejszy plac Wrocławia : propozycja scenariusza zajęć związanych z poznawaniem wrocławskiego Rynku // W : Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole : materiały dla nauczycieli : praca zbiorowa. [T. 2] / red. Stefan Bednarek ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Wrocław : "Silesia", 2000. - S. 105-117

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANGIEL Joanna : Jak pisać scenariusze zajęć z zakresu edukacji regionalnej // Geografia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 30-32
Scenariusz zajęć jest specyficzną formą przepisu na poprowadzenie interesującej lekcji

BARGIELSKA Anna : Edukacja regionalna : w kręgu pojęć ojczyzny, patriotyzmu, tożsamości // Drama. -2006, nr 50 , s. 6-16

BLUM Anna : Przedszkolne Święto Piernika // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s. 45-48
Poznawanie przez dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Toruniu zabytków miasta, elementów edukacji regionalnej, wiedzy o kulturze, tradycjach regionu. Organizowanie Przedszkolnego Święta Piernika. Scenariusz imprezy przeznaczonej dla dzieci przedszkolnych. Przykłady konkursów dla przedszkolaków o Toruniu

SPRAWOZDANIE z przebiegu i Dni Kultury Regionalnej i scenariusze zajęć w klasie I / Grażyna Brzozowska [i in.] // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 26, nr 3 (2002/2003), s. 74-81

BUJNOWSKA Dorota : Spacer z piosenką po Lublinie // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2002, [nr] 2, s. 79-84

BUKREJEWSKA Iwona Bożena, BUKOWSKA Anna Beata : Poznajemy naszą miejscowość : (lekcja dla klasy IV z wykorzystaniem komputera) // Wychowawca. - 2007, nr 12, s. 21
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem komputera i mapy. Uczniowie w czasie zajęć poznają historię i zabytki miasta Grajewa

DOBIAS Barbara : Szopka kościelna // Wychowawca. - 2005, nr 12, s. 24-25
Scenariusz zajęć dla II lub III etapu edukacyjnego

DOBOSZ Ewa : Kto Ty jesteś ... ? : scenariusz wystawy regionalnej // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 3, s. 9-10

DROZDOWSKA Józefa, GĄSIEWSKA Krystyna : Jak to kiedyś bywało // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 21-24

DZIURLA Bożena : Nasza miejscowość na mapie Polski : scenariusz // Nowe w Szkole. - 2002, nr 12, dod. "Kierowanie Szkołą", s. I-II

GALCZAK Danuta : Regionalni twórcy kultury i nauki : scenariusz konkursu bibliotecznego oraz wystawy pokonkursowej // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 12, s. 21
Konkurs i wystawa były jednocześnie ewaluacją ścieżki edukacja czytelnicza i medialna

GODAWA Jolanta : O realizacji ścieżki regionalnej // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 4, nr 2 (2002/2003), s. 55-62
Dwa konspekty lekcji języka polskiego dla V klasy szkoły podstawowej, dotyczące edukacji regionalnej

GORLEWSKA Anna : Jak żyli ludzie na wsi kujawskiej : (scenariusz lekcji muzealnej w klasie IV) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 5, s. 5-6

GORLEWSKA Anna : Wieczory historyczne // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 6, s. 21-25
Scenariusz wieczornicy zorganizowany dla uczczenia powrotu Bydgoszczy do Macierzy

GRUSZCZYŃSKA Marlena : Z baśnią i legendą przez Polskę - propozycja zajęć dla najmłodszych uczniów // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 10-11, wkł. Met. s. VII-IX

JAKUBIAK Ewa : Scenariusze Śląskie K. Kutza w służbie edukacji regionalnej. - Bibliogr. // Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra). - T. 2 (2002), s. [101]-110
Specyfika domu śląskiego w oparciu o film i literaturę

JANEK Henryka : Moja mała ojczyzna, czyli o potrzebie edukacji regionalnej w praktyce szkolnej : scenariusz wieczornicy "Śląsk, moja mała ojczyzna" // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 1/2, s. [373]-379

JESIONEK-BISKUPSKA Beata, SZULEJ Krzysztof :  Szlakiem unii po dawnym Lublinie : scenariusz zajęć międzyprzedmiotowych dla uczniów gimnazjum // Klanza w Szkole. - 2005, nr 2, s. 18-24

Propozycja zajęć międzyprzedmiotowych z zakresu edukacji regionalnej - dziedzictwo kulturowe w regionie, europejskiej oraz czytelniczej i medialnej

KOLOWCA Krystyna : Moje miasto // Życie Szkoły. - 2008, nr 5, s. 36-[41]
Scenariusz łączący treści regionalne (herb Lublina) z edukacją muzyczną, plastyczną i techniczną

KOŚLA Urszula : Mielec - miasto marzeń : sprawozdanie z realizacji projektu dotyczącego edukacji regionalnej. - (Scenariusze i projekty) // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 5, dod. "Biblioteka : Centrum Informacji" [nr] 2, s. 15-16
Projekt zrealizowany w Gimnazjum nr 2 w Mielcu jest ciekawą propozycją działań aktywizujących uczniów i wzbogacających ich wiedzę o regionie

KOŚLA Urszula : Słynni mielczanie : lekcja w ICIM z zastosowaniem technologii informacyjnej. - (Scenariusze i projekty) // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 5, dod. "Biblioteka : Centrum Informacji" [nr] 2, s. 16-17
Celem lekcji jest przybliżenie sylwetek ludzi zasłużonych dla miasta i regionu

KOZŁOWSKA Barbara : Wody geotermalne w Stargardzie Szczecińskim //Aura. - 2006, [nr] 8, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 143, s. 6-7
Energia geotermalna - technologia pozyskiwania ciepła ze źródeł wód podziemnych. Warunki geotermalne Stargardu. Scenariusz lekcji dla III klasy gimnazjum "Mój region"

KOZYRA Katarzyna : Moje drzewo rodzinne : scenariusz zajęcia z zakresu edukacji regionalnej grupy "O" // Twórczy Nauczyciel. - 2009, nr 18, s. 16

KUBIAK Ewa, SZCZEPANIAK Maria : Nasze Winiary : projekt edukacyjny // Biblioteka w Szkole. - 2001, [nr] 4, s. 8-11 
Scenariusz zajęć z edukacji regionalnej dla gimnazjum. Winiary - to nazwa dzielnicy Gniezna

MAJCHRZAK Tomasz : Witkowo : teren o dużej atrakcyjności turystycznej : (scenariusz lekcji geografii w klasie III gimnazjum) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 1, s. 2-4

MALISZEWSKA Elżbieta : Ciekawa lekcja przyrody // Przyroda Polska. - 2002, nr 3, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 10-11
Scenariusz zajęć terenowych integrujących treści edukacji ekologicznej, geograficznej i regionalnej przeznaczonych dla uczniów gimnazjum

MATELSKA Aleksandra : Poznańskie pyry - to my : scenariusz zajęć zintegrowanych : dzień aktywności - klasa II : blok tematyczny // Nauczyciel z Klasą. - 2000, nr 2, s. 15-19
Edukacja regionalna w klasie II szkoły podstawowej w Poznaniu, do artykułu dołączona gra planszowa

MICHALSKA Elżbieta : Izba regionalna jako więź młodego pokolenia z historią ojców : scenariusz zajęć dla klas IV-VI (zajęcia w Szkole Podstawowej w Babicach) // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 12, s. 2

NOCOŃ Halina : W kręgu króla Henryka Walezego : scenariusz lekcji integrujących treści programowe jęz.polskiego, historii, plastyki i edukacji regionalnej (tzw. ścieżka międzyprzedmiotowa w klasie VI) // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - R.43, z. 3 (1997/1098), s. 72-74
Osią bloku integracyjnego jest lokalne podanie (Górny Śląsk)

OŚKO Katarzyna : Galeria wielkich Łodzian // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2002, [nr] 2, s. 75-79  Scenariusz zajęć do realizacji ścieżki - edukacji regionalnej

PAWLAK Ewa : Odkrywany swoją "małą ojczyznę" // Polonistyka. - 2002, nr 4, s. 232-236
Scenariusz dla gimnazjum

PIECHOWIAK Barbara : Edukacja Regionalna na lekcjach języka polskiego : (propozycja scenariusza lekcji z wykorzystaniem materiału literackiego) // Język Polski w Gimnazjum. - R. 3, nr 3 (2001/2002), dod. s. 50-57
Temat: W jaki sposób "Pieśń o domu Marii Konopnickiej i wiersz "Stół rodzinny" Ewy Lipskiej pomogły w zrozumieniu, czym jest "mała ojczyzna". Wykorzystanie metody projektu

PIEGDOŃ Alicja : Turystyka jako element rozwoju gospodarczego i czynnik zmian w środowisku naturalnym : scenariusz zajęć z elementami ścieżki dydaktycznej // Aura. - 2001, nr 10 Dodatek   s. 6
Rozumienie wartości własnego regionu

PIĘKNA nasza Polska cała : projekt edukacyjny w 200. rocznicę urodzin Wincentego Pola / Małgorzata Łopuszyńska-Ratyna [i in.]. - (Scenariusze i projekty) // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 5, dod. "Biblioteka : Centrum Informacji" [nr] 2, s. 18-19
Kształtowanie postawy patriotycznej młodzieży może odbywać się poprzez zgłębianie historii regionu

PLISZKA Elżbieta : "W świątecznym nastroju" : scenariusz wystawy // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 10, s. 24-25
Wystawa jest przykładem współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami realizującymi ścieżkę międzyprzedmiotową edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie

POLAK Ewa, MISIURKA Małgorzata : Edukacja regionalna na lekcjach języka polskiego // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 4, nr 2 (2002/2003), s. 63-67
Konspekt lekcji w szkole podstawowej

PROKOPOWICZ Jolanta : Zwiedzamy okolice - plan wycieczki : scenariusz lekcji bibliotecznej w kl. I gimnazjum / / Biblioteka w Szkole. - 2003, [nr] 2, s. 11

RUSINOWSKA Maria : Regionalna ścieżka dydaktyczna w Zwoleniu : scenariusz projektu (kl. V szkoły podstawowej) // Wychowawca. - 2002, nr 4, s. 25-27 / 
Artykuł dostępny w Internecie http://www.wychowawca.pl/miesiecznik/4_112/16.htm. Dostęp sprawdzono w dniu 13 października 2010 roku. www.wychowawca.pl/miesiecznik/4_112/16.htm

RZĘDOWSKA Anna : Moja rodzina - mój region - moja Europa : (program autorski dla klas licealnych) // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 2-5
Artykuł zawiera omówienie programu oraz scenariusze lekcji : Małe Ojczyzny, Istota Świętowania, Moja rodzina

RZĘDOWSKA Anna :  U źródeł kultury : (konkurs szkolny dla gimnazjalistów) // Wszystko dla Szkoły. -2006, nr 10, s. 8-10
Artykuł zawiera scenariusz konkursu składającego się z trzech etapów, którego celem jest popularyzacja kultury ludowej

SIWEK Hanna, NIEDŹWIEDŹ Joanna, CZACHURA Dorota : Na krakowską nutę : któż wypowie twoje piękno Krakowie prastary... // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s. 18-21
Siedemset pięćdziesiąta rocznica wydania aktu lokacyjnego Krakowa przez Bolesława Wstydliwego. Uroczyste obchody tej rocznicy zorganizowane przez przedszkola z Nowej Huty (ciekawe układy choreograficzne, inscenizacje, piosenki, przyśpiewki w wykonaniu dzieci przedszkolnych, bogata "regionalna" scenografia). Scenariusze zajęć dla dzieci przedszkolnych ("Hej, na Krakowskim Rynku", "Taniec kwiaciarek", "Lajkonik", "Taniec ze wstążkami", "Zabawy ze smokiem wawelskim")

STEFANIAK Małgorzata : Regionalizm w szkole // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 7/8, s. 27-34
Utrzymanie więzi w najbliższym otoczeniu. Wykaz tematów bloku regionalnego. Scenariusze lekcji: subiektywizm Sienkiewicza

SZCZEPANIAK Marek, TYRCHAN Grażyna : Ścieżka edukacji regionalnej : "Kościół Św. Ducha w Gnieźnie" : materiały i scenariusze zajęć przeznaczonych dla uczniów gimnazjów. - Bibliogr. // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 3, s. 43-46

ŚLĘZAK Katarzyna : Z wizytą w Warszawie // Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s. 28-33
Dla klas I-III szkoły podstawowej

TUNIEWICZ Agnieszka : "Mała ojczyzna" : ścieżka dydaktyczna edukacji regionalnej // Aura. - 2005, [nr] 1,  Dodatek ekologiczny dla szkół nr 124, s. [1]-2

WITKOWSKA Iwona : Z baśnią i legendą przez Polskę - konspekt zajęć w klasie V. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 2, s. 17
Celem jest poznanie przez uczniów różnorodnych baśni i legend, ze szczególnym uwzględnieniem legend regionalnych

WOJCIECHOWSKA Danuta : Wycieczka do internetowego muzeum. Konspekt lekcji regionalnej // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 10, s. 24-25

WOLNIEWICZ Hanna :   Żyrardów - miasto lnu : (scenariusz zajęć świetlicowych) // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 22-23
Zajęcia w świetlicy szkolnej

WOŹNIAK Kamilia : "Jestem rybką, mieszkam w Prośnie" : (scenariusz lekcji plastyki dla klasy IV szkoły podstawowej) // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 3, s. 7 
Scenariusz z elementami wizualizacji

ZACHCIAŁ Iwona :  Moje miasto - moje sprawy // Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s. 37-40
Metoda projektów, którą wykorzystano do programu o tematyce regionalnej pt. Moje miasto - moje sprawy. Przedstawienie scenariusza zajęć dla dzieci przedszkolnych związanych z poznawaniem własnej miejscowości, jej historii, walorów oraz perspektyw rozwoju. Tematy zajęć : W mojej miejscowości, Wycieczka po naszej miejscowości

ZYGMUNT Ewa : Ojczyzna - wielkie słowo... : scenariusz imprezy poświęconej Małej i Dużej Ojczyźnie // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, [nr] 10, s. 29-31

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.04.2011


© Biblioteka Pedagogiczna