Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

HISTORIA INTERNETU
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AUGUSTYNEK Andrzej : Psychologia : jak ślimak piął się pod górę. - Warszawa : "Difin", 2008. - S. 169-171 : Geneza i historia internetu

BAJKA Zbigniew : Historia mediów. - Kraków : Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2008. - S. 204-207 : Internet

BORYCZKA Bożena : Praktyczny przewodnik po Internecie dla bibliotekarzy. - Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2003. - S. 9-10 : Krótka historia Internetu

BRIGGS Asa, BURKE Peter : Społeczna historia mediów : od Gutenberga do Internetu / przeł. Jakub Jedliński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - S. 352-357 : Internet

BRODA Piotr, SMOŁUCHA Danuta : Informatyka : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Cz. 2. - Gdynia : "Operon", 2006. - (Szkoła XXI). - S. 189-190 : Historia sieci komuterowych

CASTELLS Manuel : Społeczeństwo sieci. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - Wiek informacji : ekonomia, społeczeństwo i kultura ; t. 1. - S. 43-84 : Rewolucja technologii informacyjnych

GOŁĄBEK Emilan : Bandżi na drucie : przewodnik po świecie młodych. - Poznań : Wydaw. Sw. Wojciecha, 2008. - S. 58-61 : Od ARPAnetu do Word Wide Web - geneza Internetu

HOFMOKL Justyna : Internet jako nowe dobro wspólne. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. - S. 63-124 : Internet - historia, struktura i najważniejsze cechy

JUSZCZYK Stanisław, GRUBA Piotr : Elementy informatyki dla pedagogów. - Katowice : "Śląsk", 1996. - S. 184-186 : Rozległe sieci komputerowe : Internet

ŁAZĘCKA Beata : Technologia informacyjna : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy. Cz. 1. - Kielce : "MAC Edukacja", 2002. - S. 59-60 : Internet - sieć globalna ; S. 60 : Internet w Polsce

MEDIA / red. Edyta Banaszkiewicz-Zygmunt. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - (Leksykon PWN / red. prowadzący serii Krystyna Damm). - S. 84-85 : Internet

POPULARNA encyklopedia mass mediów / red. Józef Skrzypczak ; autorzy Alicja Balczyńska-Kosman [i in.]. - Poznań : "Kurpisz", cop. 1999. - S. 205-207 : Internet

SŁOWNIK wiedzy o mediach / red. Edward Chudziński ; aut. Piotr Andrusiewicz [i in.]. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja" ; Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2007. - S..
Historia internetu

SPOŁECZEŃSTWO informacyjne : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papińskiej-Kacperek. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : "Mikom" , cop. 2008. - S. 94-136 : Sieć komputerowa, wstęp do Internetu ; S. 136-182 : Internet przyczyną transformacji społecznej

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABLEWICZ Jerzy : Internet dla polonisty //Język Polski w Szkole IV-VI . - R. 5, nr 1 (2003/2004), s. 87-91 Historia Internetu. Funkcje komunikacyjna, edukacyjna i medialna Internetu. Nauczyciel języka polskiego a Internet

BENDYK EDWIN : Historia długiego ogona // Polityka. - 2005, nr 41, s. 82-85
Epoka Internetu. Historia Internetu

GLOBAN-KLAS Tomasz : Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. - Kraków, 2000 Historia środków komunikowania masowego na tle etapów rozwoju społecznego. Rec.: Kazimierz Wieczorkowski Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja 2002, nr 3, s. [169]-175

KRYSZCZUK Maciej : Historia nowego medium - sieci Internet // Kultura i Społeczeństwo. - 2002, nr 1, s. [127]-141 Czym jest Internet. Początki Internetu. Program MUD  

OGONOWSKA Agnieszka : Internet jako przestrzeń i forma komunikacji. [Cz. 1] // Nowa Polszczyzna . - 2006, nr 3, s. 43-46
Historia Internetu. Charakterystyka społeczeństwa sieciowego (wirtualnego). Internet jako przestrzeń komunikacji. Internetowe sytuacje wymiany danych

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.04.2011


© Biblioteka Pedagogiczna