Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

HISTORIA FILMU, KINA, TELEWIZJI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANALIZY i interpretacje - Film polski / pod red. Alicji Helman i Tadeusza Miczka. - Katowice, UŚ, 1984

ARMATYS Barbara, ARMATYS Leszek, STRADOMSKI Wiesław : Historia filmu polskiego. T. 2, 1930 - 1939 / red. nauk. Jerzy Toeplitz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. Zakład Historii i Teorii Filmu. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1988

ARMATYS Leszek, STRADOMSKI Wiesław : Od Niewolnicy zmysłów do Czarnych diamentów : szkice o polskich filmach z lat 1914-1939. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1988

BAJKA Zbigniew : Historia mediów. - Kraków : Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2008. - S. 194-199 : Powstanie telewizji ; S. 200-203 : Satelity na orbicie, czyli rewolucja w komunikowaniu globalnym

BANASZKIEWICZ Władysław, WITCZAK Witold : Historia filmu polskiego. T. 1, 1895-1929 / [Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Zakład Historii i Teorii Filmu]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1989

BRIGGS Asa, BURKE Peter : Społeczna historia mediów : od Gutenberga do Internetu / przeł. Jakub Jedliński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - S. 233-242 : Początki telewizji ; S. 284-298 : Telewizja

CZECZOT-GAWRAK Zbigniew : Zarys dziejów teorii filmu pierwszego pięćdziesięciolecia 1895-1945 / Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. Zakład Historii i Teorii Filmu i Telewizji. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Studia z Teorii Filmu i Telewizji / red. Aleksander Jackiewicz ; T. 6)

DOBEK-OSTROWSKA Bogusława : Systemy telewizyjne na świecie // W : Studia z teorii komunikowania masowego / red. Bogusława Dobek-Ostrowska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. - S. 128-148
M.in. geneza i rozwój telewizji na świecie

EJSMONT Marek, KOSMALSKA Beata : Media, wartości, wychowanie. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 39-53 : Historia powstania i rozwój telewizji

ENCYKLOPEDIA kina / pod red. Tadusza Lubelskiego. - Kraków : "Biały Kruk", 2003 - S. 494-496 : Kino ; S. 938-939 : Telewizja

FILM, kinematografia / pod red. Edwarda Zajička. - Warszawa : Instytut Kultury. Komitet Kinematografii, 1994. - (Encyklopedia Kultury Polskiej XX Wieku. Studia i Materiały)

FUKSIEWICZ Jacek : Film i telewizja w Polsce. - Wyd. 2. - Warszawa : "Interpress", 1975

GARBICZ Adam, KLINOWSKI Jacek : Kino, wehikuł magiczny : przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. Podróż pierwsza, 1913-1949. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981

GARBICZ Adam, KLINOWSKI Jacek : Kino, wehikuł magiczny : przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. Podróż druga, 1950-1959. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987

GOBAN-KLAS Tomasz : Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 13-35 : Od tam-tamu do Internetu?
Krótka historia kina, filmu i telewizji

GOBAN-KLAS Tomasz : Powstanie i rozwój mediów : od malowideł naskalnych do multimediów / kalendarium oprac. Zbigniew Bauer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - S. 41-44 : Elektroniczny wzrok : telewizja ; S. 87-104 : Wideo w tysiącu odmian (telewizja amatorska, telewizja na drucie, w cieniu satelitów ; sieć kosmiczna, obraz XXI wieku)

GODZIC Wiesław : Telewizja. Ziemia jałowa czy pieszczota dal oczu // W: D ziennikarstwo i świat mediów / pod red. Zbigniew Bauer ; Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Wyd. [2] zm. i rozsz.. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2000. - S. 71-82

GODZIC Wiesław : Telewizja - najważniejsze medium XX wieku // W: Media audiowizualne : podręcznik akademicki / red. nauk. Wiesław Godzic. - Warszawa : "Academica" : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne , cop. 2010. - S. 63-103. - (Konteksty Wizualności )
Filia w Bełchatowie

HISTORIA filmu polskiego. T. 3, 1939-1956 / Jadwiga Bocheńska [i in.] ; red. nauk. Jerzy Toeplitz ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Pracownia Historii Filmu. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1974

HISTORIA filmu polskiego. T. 4, 1957-1961 / red. nauk. Jerzy Toeplitz ; Alicja Iskierko. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980

HISTORIA filmu polskiego. T. 5, 1962-1967 / red. nauk. Rafał Marszałek ; Bogumił Drozdowski [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985

HISTORIA filmu polskiego. T. 6, 1968-1972 / red. nauk. Rafał Marszałek ; Marcin Czerwiński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. Zakład Filmu, Telewizji i Kultury Masowej. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1994

HOPFINGER Maryla : Literatura i media po 1989 roku. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010. - S. 194-206 : Nowe medium : kino ; S. 206-220 : Nobilitacja kina

JANICKI Stanisław : W starym polskim kinie. - Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985

JARECKA Urszula : Od teledysku do wideoklipu : ewolucja idiomu klipowego // W: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku : antologia / projekt i red. nauk. Maryla Hopfinger. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005. - (Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN / red. Wanda Lipnik). - S. 293-315

JĘDRZEJEWSKA Magdalena : Telewizja // W: Media a wyzwania XXI wieku / pod red. Małgorzaty Bonikowskiej. - Warszawa : "Trio" , 2009. - S. 91-113

KINO / pod red. Krystyny Damm, Bartłomieja Kaczorowskiego. - Warszawa : Wydaw Nauk. PWN, 2000. - (Leksykon PWN). - S. 151-153 : Kino

KOSSAKOWSKI Andrzej : Polski film animowany 1945-1974 / Andrzej Kossakowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. Zakład Współczesnej Kultury Artystycznej. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Polska Akademia Nauk, 1977

LEPA Adam : Pedagogika mass mediów. - Wyd. 2 poszerz.. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2000. - S. 67-68 : Z historii filmu ; S. 83-84 : Z historii telewizji

LEWICKI Bolesław W. : Kino i telewizja w rozwoju historycznym // W : Kino i telewizja : praca zbiorowa / red. Bolesław W. Lewicki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. - S. 38-54

LOPEZ PEREZ Pablo : Środki masowego przekazu w Hiszpanii w latach 1975-1995 : legalizacja prasy : od kontroli państwowej do wolności : telewizja // W : Współczesne systemy komunikowania / red. Bogusława Dobek-Ostrowska. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - S. 103-107

ŁUKOWSKI, Maciej : Polski film o sztuce 1947-1982 : zarys dziejów / Maciej Łukowski. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1984
Filia w Bełchatowie

MCQUAIL Denis : Teoria komunikowania masowego / przekł. Marta Bucholc, Alina Szulżycka ; red. nauk. Tomasz Goban-Klas. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 51-55 : Film jako medium masowe ; Radio i telewizja

MANOVICH Lev : Język nowych mediów / tł. Piotr Cypryański. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006. - (Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo). - S. 426-44 : Kino cyfrowe a historia ruchomych obrazów ; S. 445-474 : Nowy język kina : [kinowe i graficzne : kinematografia]

MEDIA / red. Edyta Banaszkiewicz-Zygmunt. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - (Leksykon PWN / red. prowadzący serii Krystyna Damm). - S. 223-224 : Telewizja

NEMESKÜRTY István : Historia filmu węgierskiego / [przeł. z ang. Tadeusz Karpowski]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979. - 186 s., [6] k. tabl. : fot. ; 24 cm

OCIEPKA Beata : Transformacja czy kolonizacja? Media w byłej NRD po zjednoczeniu Niemiec : [radio i telewizja] // W : Współczesne systemy komunikowania / red. Bogusława Dobek-Ostrowska. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - S. 123-125

OGONOWSKA Agnieszka : Telewizja // Słownik wiedzy o mediach / red. Edward Chudziński ; aut. Piotr Andrusiewicz [i in.]. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja" ; Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2007. - S. 173-195

PŁAŻEWSKI Jerzy : Historia filmu 1895-2000. - Wyd. 5 rozsz.. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2001
Filia w Bełchatowie

PŁAŻEWSKI Jerzy : Historia filmu 1895-2005. - Wyd. 6 poszerz.. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2005

PŁAŻEWSKI Jerzy : Historia filmu dla każdego. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1968

PŁAŻEWSKI Jerzy : Historia filmu dla każdego (1895-1980). - [Wyd. 3]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1986
Filia w Bełchatowie

PŁAŻEWSKI Jerzy : Historia filmu dla każdego (1895-1980). - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1986. - 418 s. ; 22 cm

POPULARNA encyklopedia mass mediów / red. Józef Skrzypczak ; autorzy Alicja Balczyńska-Kosman [i in.]. - Poznań : "Kurpisz", cop. 1999. - S. 552-571 : Telewizja

PRASA, radio i telewizja w Polsce : zarys dziejów / Danuta Grzelewska [i in.]. - Warszawa : "Elipsa", 1999

SEMILSKI Jerzy, TOEPLITZ Jerzy : Owoc zakazany. - Kraków, Dyskusyjny Klub Filmowy "Kinematograf", 1987

SŁOWNIK filmu / pod red. Rafa Syski. - Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, 2005. - S.

SPOŁECZEŃSTWO informacyjne : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papińskiej-Kacperek. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : "Mikom" , cop. 2008. - S. 192-195 : Telewizja cyfrowa

SPOŁECZEŃSTWO informacyjne : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papińskiej-Kacperek. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : "Mikom" , cop. 2008. - S. 229-230 : Telewizja cyfrowa

SZYMANIAK Włodzimierz : Kino jako medium masowe : rys historyczny // W : Studia z teorii komunikowania masowego / red. Bogusława Dobek-Ostrowska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. - S. 44-48

TAYLOR Lisa, WILLIS Andrew : Medioznawstwo : teksty, instytucje i odbiorcy / przekł. Marek Król ; [red. nauk. Kazimierz Krzysztofek]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - (Media). - S. 113-125 : Rozwój radia i telewizji w Wielkiej Brytanii ; S. 205-208 : Rozwój filmu barwnego

TOEPLITZ Jerzy : Historia sztuki filmowej. [T.] 4, 1934-1939 / Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1969

TOEPLITZ Jerzy : Historia sztuki filmowej. [T.] 5, 1939-1945 / Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1970

URENEV Rostislav Nikolaevič : Historia filmu radzieckiego / Rostisław Jurieniew ; przeł. [z ros.] Irena Nomańczuk. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

WERNER Andrzej : To jest kino. - Warszawa : "Stentor", 1999

WIELKA encyklopedia PWN. T. 27, Śliz - Trastámara / [red. nacz. Jan Wojnowski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2005. - S. 296-297 : Telewizja

WOJNICKA Joanna, KATAFISZ Olga : SŁOWNIK wiedzy o filmie. - Bielsko-Biała : Wydaw. Park", 2006. - S. 13-194 : Historia [filmu]

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARŻYKOWSKA Agnieszka : Telewizja lokalna jako regionalne medium edukacyjne // Edukacja Medialna. - 2001, nr 2 , s. 28-31

GLOBAN-KLAS Tomasz : Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. - Kraków, 2000 Historia środków komunikowania masowego na tle etapów rozwoju społecznego. Rec.: Kazimierz Wieczorkowski Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja 2002, nr 3, s. [169]-175

GWÓŹDŹ Andrzej : Historia kina dekada po dekadzie. 1925-1935: film w poszukiwaniu mediów // Kino. - 1997, nr 1, s. 8-12 Historia filmu polskiego.

MARKIEWICZ Wojciech : Szklany Brat //Polityka. - 2002, nr 40, s. 3-6, 8
Historia telewizji polskiej

OZIMEK Stanisław F. : Media walczącej Warszawy : geneza i działalność prasy, radia i filmu w Powstaniu Warszawskim. - Warszawa : Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945", 2007 . - Rec.: // Nowe Książki. - 2008, nr 12, s. 29-30

SALVADORI Roberto : Sceny pierwotne / tł. Halina Kralowa : // Zeszyty Literackie. - 2004, nr 1, s. 75-79
Początki kinematografii

WALISZEWSKI Hubert : Magia telewizji / rozm. przepr. Krzysztof Lubczyński // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 10, s. 10

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.04.2011


© Biblioteka Pedagogiczna