Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

HISTORIA RADIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BAJKA Zbigniew : Historia mediów. - Kraków : Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2008. - S. 189-193 : Powstanie radia

BRIGGS Asa, BURKE Peter : Społeczna historia mediów : od Gutenberga do Internetu / przeł. Jakub Jedliński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - S. 202-214 : Radiostacja

DYCZEWSKI Leon : Radio Kościoła katolickiego w Polsce: historia, struktura, funkcje // W: Współczesne media : status, aksjologia, funkcjonowanie. T. 1 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2009. - S. 280-292
Materiały z międzynarodowej konferencji, która odbyła się 24-25 kwietnia 2008 r. na Wydziale Politologii UMSC w Lublinie w ramach obchodów XV-lecia tego wydziału

FILIPOWICZ Jacek : Radio jako wynalazek XX wieku // W: Komunikatorzy : wpływ, wrażenie, wizerunek / Andrzej Drzycimski. - Warszawa ; Bydgoszcz : "Branta", 2000. - S. 203-226
M.in. historia radia

GAJDA Janusz : Media w edukacji. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2003. - 101-103 : Radio i jego przemiany w epoce telewizji

GOBAN-KLAS, Tomasz : Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 13-35 : Od tam-tamu do Internetu?
Krótka historia radia

GOBAN-KLAS Tomasz : Powstanie i rozwój mediów : od malowideł naskalnych do multimediów / kalendarium oprac. Zbigniew Bauer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - S. 39-41 : Elektroniczny głos i słucg : radio

GOBAN-KLAS Tomasz : Powstanie i rozwój mediów : od malowideł naskalnych do multimediów / kalendarium oprac. Zbigniew Bauer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - S. 39-41 : Elektroniczny głos i słuch : radio ; S. 72-77 : Nowe szaty radia i telewizji

HOŁUB Jan : Podstawy konstrukcji i działania urządze ń fonicznych : podr ęcznik dla uczniów liceum technicznego o profilu elektronicznym . - Warszawa : Wydaw. szk. i Pedag., 1999. - S. 5-6 : Krótka historia rozwoju techniki radiowej - audycje mono i stereo

HOPFINGER Maryla : Literatura i media po 1989 roku. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010. - S. 131-140 : Zaczęło się w radiu ; S. 147-153 : Radio po 1989 roku

JĘDRZEJEWSKI Stanisław : Radio // W: SŁOWNIK wiedzy o mediach / red. Edward Chudziński ; aut. Piotr Andrusiewicz [i in.]. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja" ; Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2007. - S. 154-172

JĘDRZEJEWSKI Stanisław : Radio. Narodziny - ewolucja - perspektywy // W: D ziennikarstwo i świat mediów / pod red. Zbigniew Bauer ; Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Wyd. [2] zm. i rozsz.. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2000. - S. 59-70

KOZAK Witold : Radioamatorstwo w szkole. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. - S. 28-39 : Krótka historia radia

KWIATKOWSKI Maciej Józef : "Tu Polskie Radio Warszawa...". - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. - (Biblioteka Syrenki)

KWIATKOWSKI Maciej Józef : Narodziny polskiego radia : radiofonia w Polsce w latach 1918-1929 / Maciej Józef Kwiatkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972

KWIATKOWSKI Maciej Józef : Wrzesień 1939 w warszawskiej rozgłośni Polskiego Radiai. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984

LEGOWICZ Wiktor : Radio - ulotność słowa?. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. - (Sztuka, Kultura, Wychowanie). - S. 5-23 : Radio - XX-wieczny środek masowego przekazu
M.in. historia i funkcje radia

LEPA Adam : Pedagogika mass mediów. - Wyd. 2 poszerz.. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2000. - S. 74-75 : Z historii radia

LOPEZ PEREZ Pablo : Środki masowego przekazu w Hiszpanii w latach 1975-1995 : legalizacja prasy : od kontroli państwowej do wolności : radio // W : Współczesne systemy komunikowania / red. Bogusława Dobek-Ostrowska. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - S. 108-111

MCQUAIL Denis : Teoria komunikowania masowego / przekł. Marta Bucholc, Alina Szulżycka ; red. nauk. Tomasz Goban-Klas. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 53-55 : Radio i telewizja

MEDIA / red. Edyta Banaszkiewicz-Zygmunt. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - (Leksykon PWN / red. prowadzący serii Krystyna Damm). - S. 179 : Radio

MISZCZAK Stanisław : Historia radiofonii i telewizji w Polsce. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1972

OCIEPKA Beata : Transformacja czy kolonizacja? Media w byłej NRD po zjednoczeniu Niemiec : [radio i telewizja] // W : Współczesne systemy komunikowania / red. Bogusława Dobek-Ostrowska. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - S. 123-125

POPULARNA encyklopedia mass mediów / red. Józef Skrzypczak ; autorzy Alicja Balczyńska-Kosman [i in.]. - Poznań : "Kurpisz", cop. 1999. - S. 448-457 : Radio

PRASA, radio i telewizja w Polsce : zarys dziejów / Danuta Grzelewska [i in.]. - Warszawa : "Elipsa", 1999

SUŁEK Andrzej : Radio // W: Media a wyzwania XXI wieku / pod red. Małgorzaty Bonikowskiej. -Warszawa : "Trio" , 2009. - S. 46-90
Radiofonia

TAYLOR Lisa, WILLIS Andrew : Medioznawstwo : teksty, instytucje i odbiorcy / przekł. Marek Król ; [red. nauk. Kazimierz Krzysztofek]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - (Media). - S. 113-125 : Rozwój radia i telewizji w Wielkiej Brytanii

TRANSLOKACJE i transpozycje w mediach / pod red. Aleksandra Woźnego. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2003. - S. 189-193 : Historia Rdaia Zet, czyli od zera do czołówki rynku

TWAROWSKA Bolesława : Na falach radia, radaru i telewizji. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977

WIELKA encyklopedia PWN. T. 23, Pyrzyce - Rozwadowski / [red. nacz. Jan Wojnowski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2004. - S. 60-62 : Radio

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOBER Elżbieta : 80 lat działalności Polskiego Radia // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 19-20
W załączeniu fotoreportaż

BORODZICZ Wirginia : 85 lat Polskiego Radia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 5, s. 16-20

DROZDOWSKI Henryk : Narodziny radia // Wiedza i Życie. - 1996, nr 12, s. 54-59

GLOBAN-KLAS Tomasz : Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. - Kraków, 2000. - Rec.: Kazimierz Wieczorkowski : Historia środków komunikowania masowego na tle etapów rozwoju społecznego // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja 2002, nr 3, s. [169]-175

OZIMEK Stanisław F. : Media walczącej Warszawy : geneza i działalność prasy, radia i filmu w Powstaniu Warszawskim. - Warszawa : Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945", 2007 . - Rec.: // Nowe Książki. - 2008, nr 12, s. 29-30

70 [Siedemdziesiąt] lat Polskiego Radia 1925-1995 / red. Barbara Górak-Czerska, Stanisław Andrzejewski. - Warszawa : Polskie Radia S.A. : Tenten, 1995. - Rec. Wierusz Marek : Gwiazdy bez twarzy // Nowe Książki, 1996, nr 6, s. 53
Historia radiofonii polskiej

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.04.2011


© Biblioteka Pedagogiczna