Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

NAGRODA I KARA W WYCHOWANIU
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIŃCZYCKA Jadwiga : Między swobodą a przemocą w wychowaniu. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1997

DEMBO Myron H. : Stosowana psychologia wychowawcza. - Warszawa : WSiP, 1997. - S. 55 ; 60-61 ; 276-277 ; 285

JUNDZIŁŁ Irena : Nagrody i kary w wychowaniu. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986

KAMIŃSKI Aleksander : Nagrody i kary // W : Encyklopedia pedago­giczna / pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. - S. 405-408

KOZŁOWSKI Waldemar : Nagrody i kary // W : Encyklopedia pedago­giczna / pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. - S. 408-411

ŁOBOCKI Mieczysław : ABC wychowania : dla nauczycieli i wychowaw­ców. - S. 113-119 : Formy wzmacniania pozytywnego i negatywnego

ŁOBOCKI Mieczysław : W poszukiwaniu skutecznych form wychowania. - Warszawa : WSiP, 1990. - S. 143-152 : Wzmacnianie pozytywne ; S. 152-160 : Wzmacnianie negatywne

MIESZALSKI Stefan : O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej. – Warszawa : WSiP, 1997

MILLER Alice : Zniewolone dzieciństwo : ukryte źródła tyranii / przeł. Barbara Przybyłowska. – Poznań : Media Rodzina of Poznań, 1999

NIEBRZYDOWSKI Leon : Psychologia wychowawcza i społeczna : wybra­ne zagadnienia. - Wyd. 2 zm. 1 rozsz. - Zielona Góra : Wydaw. WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1995. - S. 187-197 : Kara i nagroda

PRZETACZNIK-GIEROWSKA Maria, MAKIEŁŁO-JARŻA Grażyna : Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. - Warszawa : WSiP, 1985. - S. 382-388 : Rola nagród i kar

ROBERTSON John : Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie. – Warszawa : WSiP, 1998

WŁODARSKI Ziemowit : Człowiek jako wychowawca i nauczyciel. - Warszawa : WSiP, 1992. - S. 108-116 : Stosowanie nagród i kar oraz informowanie o wynikach

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ALEKSANDROWSKI Włodzimierz : Inaczej niż stosując kary // Świat Problemów. – 2001, nr 2, s. 38-39

BESALA Jerzy : Do głowy przez plecy // Polityka. – 2003, nr 22, s. 64-66

BILICKI Tomasz : Bić albo nie bić, oto jest pytanie ... // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 12, s. 29-30

CUDAK Henryk : Wybrane zagadnienia stosowania kar fizycznych wobec dzieci w rodzinie // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. – 2001, t. 8, s. 51-57

CYRAN Irena : Kara i nagroda // Gazeta Szkolna. – 2002, nr 49, s. 16

DAWLUD Wanda : Kary i nagrody w wychowaniu // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 7, s. 61-65

FALKIEWICZ-SZULC Małgorzata : Przymus czy swoboda w przedszkolu? // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 7, s. 14-19

GĄTARSKA Marta : Trzeba wybierać pomiędzy metodami wychowawczymi // Wychowawca. – 2000, nr 7/8, s. 28-30

GÓRA Mariola : Pedagogiczne cele kary // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 9,  s. 33-34

KOLENDA Monika : Sensytywna sfera motywacyjna a oddziaływania wychowawcze karą i nagrodą na dzieci w wieku szkolnym // Forum Oświatowe. – 2000, t. 1, s. 85-102

KORYCKA Anna : Nagroda i kara w wychowaniu // Nowa Szkoła. – 2003, nr 8, s. 59-60

KRAJEWSKA Marzanna : Kara i nagroda // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 3, s. 61-66

KRAJEWSKI Radosław : Prawne aspekty karania dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 5, s. 41-42

KUBACHA Lucyna : Nagradzać czy karać // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 19, s. 15

KUJAWSKA Iza : Pomóc zamiast karać // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 2, wkładka, s. 9-11

KWIATKOWSKA-RATAJCZAK Maria : Wzmacnianie pozytywne a „pomnażanie nauki” // Polonistyka. – 2000, nr 2, s. 98-102

ŁOZOWSKA Katarzyna R. : (S)przeciw dyscyplinie? // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9/10, s. 91-95

MACIASZKOWA Janina : Karanie a wychowywanie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1989, nr 9/10, wkładka „Przysposobie­nie do Życia w Rodzinie”, s. 226-233

MAKUCH Zdzisław : Kiedy nagroda, kiedy kara // Gazeta Szkolna. – 2002, nr 28/29, s. 9

MARCZEWSKA Maria : Czy kary są koniecznym składnikiem wychowania? // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 9, s. 18-20

MARSZAŁ-WIŚNIEWSKA Magdalena, JARMUŻ Sławomir : Temperament a koncentracja poznawcza na karach // Psychologia Wychowawcza. – 1988, nr 3,  s. 293-300

MURAWSKA Anna : Dyscyplina w klasie szkolnej – temat niepopularny // Nowa Szkoła. – 1998, nr 2, s. 35-37

NICPOŃ Justyna : Nagana jako edukacyjny akt mowy // Polonistyka. – 2001, nr 6, s. 333-338

PAWELSKI Leszek : Karać czy tolerować? // Nowe w Szkole. – 2002, nr 9, s. 19-22

PIETRZAK Henryk : Najrzadziej w nogi : czyli subtelna agresja // Amicus. – 1999, nr 9/10, s. 41-46

PILECKI Jan, MIKRUT Adam : Skuteczność kar w wychowaniu dzieci // Nowa Szkoła. –  1989,  nr 6,  s. 362-272

PRAJSNER Bogusław : Stosowanie kar cielesnych wobec dzieci // Remedium. – 2001, nr 12, dod., s. VIII

SIKORSKI Wiesław : Psychologia karania i nagradzania w praktyce wychowawczej // Opieka Wychowanie Terapia. – 1999, nr 4, s. 28-33

SITARCZYK Małgorzata : Kary w środowisku rodzinnym // Edukacja. – 1996, nr 1, s. 77-88

STYCZEŃ Jolanta : Nagrody i kary // Gazeta Szkolna. – 2002, nr 8, s. 12

ŚLEDZIŃSKA Maria : Kary za wagary // Gazeta Szkolna. – 2002, nr 12, s. 10

WIELOWIEJSKA-COMI Irena : Trudna sztuka nagradzania // Remedium. – 2002, nr 11, s. 12

ZWOLIŃSKA Małgorzata : Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie? // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 17-18

 

 

Oprac. Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 31.10.2003

Aktualizacja: 23.10.2003


© Biblioteka Pedagogiczna