Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

DZIECKO OTYŁE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2011

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CICHECKA-WILK Małgorzata : Dziecko wobec zagrożenia promocją wadliwych zachowań żywieniowych // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / red. Sabina Guz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 289-297

EPSTEIN Leonard H. : Rozwój terapii zorientowanej na dowody w otyłości dziecięcej // W: Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazein, John R. Weisz. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 420-454

ŁUSZCZYŃSKA Aleksandra : Nadwaga i otyłość : interwencje psychologiczne. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007

OBARA-GOŁĘBIOWSKA Małgorzata : Otyłość jako odmienność somatyczna - problemy psychopedagogiczne i społeczne // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , cop. 2008. - S. 360-365

POZNAWCZO-behawioralna terapia młodzieży z zaburzeniami odżywiania się i otyłością / Denise E. Wilfley [et al.] // W: Terapia dzieci i młodzieży : procedury poznawczo-behawioralne / red. Philip C. Kendall. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego , 2010. - S. 307-338
Filia w Opocznie

RUDEK Iwona : Znaczenie edukacji prozdrowotnej w profilaktyce otyłości u dzieci i jej wpływ na dalsze funkcjonowanie społeczne // W: Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010. - S. 291-303

ŚWIDERSKA Mariola : Społeczna defaworyzacja otyłości // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel [et al.] . Warszawa : "Difin" , cop. 2010. - S. 49-57

WOYNAROWSKA Barbara : Otyłość // W: Uczniowie z chorobami przewlekłymi jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. Barbara Wojnarowska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 2010. - S. 179-193
Filia w Radomsku, Filia w Opocznie

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

GŁOGOWSKA Marzena, GRODECKA Urszula, KITA Monika : Zdrowe odżywianie - wiem, co jem // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 3, s. 17-18

JAROSZ Agnieszka, NOWICKA Grażyna : Otyłość - narastający problem wśród dzieci i młodzieży // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 1, s. 13-17

KŁOSIŃSKA Anna : Jak pomóc dziecku być zdrowym? // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 10, s. 26

KŁOSIŃSKA Anna : Niejadki i łakomczuchy // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 2, s. 40-41

KONARZEWSKI Marek : Dzieci Wenus z Willendorfu, czyli czemu nęka nas tusza // Charaktery. - 2007, nr 6, s. 28-31

LEKSY Karolina : Negatywne konsekwencje otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz sposoby jej leczenia i zapobiegania // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 9, s. 26-29

MAKAREWICZ- WUJEC Magdalena : Otyłość u najmłodszych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 11, s. 23-26

MALEC Zofia, MODRZEJEWSKA Justyna : Otyłość a jakość życia dziecka // Nauczyciel i Szkoła. -2007, nr 1/2, s. [150]-155

MALEC Zofia, MODRZEJEWSKA Justyna, Walaszek Jolanta : Sprawność ruchowa dzieci otyłych // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 239-243

OBLACIŃSKA Anna : Otyłość dzieci i młodzieży w Polsce - wyzwanie dla profilaktyki i edukacji zdrowotnej // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 2, s. 18-24

OLEJNICZAK Dominik, GŁOWACKA Kamila : Otyłość u dzieci - przegląd aktualnych badań // Lider. -2009, nr 9, s. 26-27

PRZYCHODNI Agnieszka : Nadwaga i otyłość dzieci - przyczyny i zagrożenia // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 4, s. 35-41

RACZKOWSKA Jadwiga : Między niedostatkiem a nadmiarem : o zaburzeniach odżywiania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 22-33

ZAUSTOWSKA Beata : Problemy dotyczące ideału sylwetki XXI wieku // Lider. - 2008, nr 1, s. 13-15

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.04.2011


© Biblioteka Pedagogiczna