Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

SPOTKANIA Z RODZICAMI, PEDAGOGIZACJA RODZICÓW, WYWIADÓWKI
- scenariusze i konspekty

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2011

 

 

BUJANOWSKA Dorota : Zabawa łączy pokolenia // Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 27
Propozycje do wykorzystania na Dzień Babci i Dziadka - konkursy z udziałem babć i dziadków (dla dzieci młodszych klas szkoły podstawowej).

CELMER Agata : Matematyka w przedszkolu // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 12, dod. s. I-IV

GAŁĄZKA Elżbieta : Jak być bohaterem dla własnych dzieci? : konferencja dla rodziców szkół gimnazjalnych // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 1, s. 13-14

KOLOWCA Krystyna : Zebrania z rodzicami // Życie Szkoły. - 2008, nr 9, s. 29-37

KOŁOMAŃSKI Łukasz : Rodzice i profilaktyka - wybrane aspekty pedagogizacji rodziców // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10-11, dod. s. III-VI
Artykuł zawiera scenariusz zajęć dla rodziców pt. "Moje dziecko i używki - wybrane aspekty pedagogizacji rodziców".

KOWALKOWSKA Marta : Jak organizować spotkania z rodzicami? : scenariusz szkoleniowego spotkania Komisji Wychowawców Klasowych // Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 20
Cele, metody i formy realizacji, przebieg spotkania.

KRAUSE Sylwia : Scenariusz warsztatów dla rodziców uczniów klas I : "jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego?" // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 112-115

KRYPEL Bożena : Profilaktyka uzależnień : warsztaty dla rodziców // Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 28-29
Poszerzanie wiedzy rodziców na temat środków uzależniających. Załączniki - Strategie zapobiegania narkomanii wśród dzieci i młodzieży, Jak pomóc?

KWAŚNIEWSKA Małgorzata, LIPIEC Justyna : Postawy rodziców wobec trudności dzieci w nauce pisania : propozycja zajęć warsztatowych z rodzicami dzieci dysgraficznych // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 50-55

PARLAK Mirosława, ZYZIK Elżbieta : "Rodzinny piknik integracyjny - Chcemy się lepiej poznać" - propozycja zajęć dla uczniów klas I, rodziców i pracowników szkoły // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 85-87

PIECZKO Joanna, PIOTROWSKA Marzena : Jak skutecznie porozumiewać się z dziećmi? : (scenariusz warsztatu dla rodziców) // Nowa Szkoła. - 2007, nr 2, s. 28-35

PUZA Anna : Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 5-6
Scenariusz dwóch spotkań dla rodziców uczniów klas IV-VI.

RAFAŁOWICZ Wioletta : Komunikacja interpersonalna w szkole : prezentacja na zebraniu z rodzicami // Wychowawca. - 2010, nr 5, s. 20-21

RAJSKA Danuta : Spotkania z rodzicami w szkole : scenariusz zebrania rodziców uczniów klasy I szkoły podstawowej : (rozpoczęcie roku szkolnego) // Wychowawca . - 2006 , nr 9 , s. 28

RECHNIO Beata : Otwarte zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (klasa I) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 12, s. 21-22

SAWICKA Alicja : Nikotynizm : spotkanie dla uczniów gimnazjum i rodziców // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 27-28

SŁOMIŃSKA Luiza : Boże Narodzenie - święta niezwykłych wzruszeń, radości i tajemnic : scenariusz zajęć otwartych dla // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 2, s. 83-88

SŁOWIKOWSKA Teresa : Jakimjestem rodzicem? : scenariusz spotkania z rodzicami // Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 20-21
Postawy rodziców w kontaktach z dzieckiem - przykład zajęć z rodzicami.

SOWIŁO Maryla : Dladobra dziecka : o warsztacie pracy nauczyciela-wychowawcy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 65-87: Współpraca z rodzicami
M. in. przykładowe scenariusze spotkań z rodzicami. Pedagogizacja. Wywiadówki. Zebrania. Prelekcje dla rodziców.

PIECZKO Joanna, PIOTROWSKA Marzena : Jak skutecznie porozumiewać się z dziećmi? : (scenariusz warsztatu dla rodziców) // Nowa Szkoła. - 2007, nr 2, s. 28-35

PIETRASZKO Kazimierz : Dotrzymać kroku : spotkania z rodzicami gimnazjalistów // Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 22-24
Tematy spotkań: "Wychowywać, ale jak?", "Jak zmotywować dziecko do nauki?"

RADOMYSKA Agnieszka : Jak ciekawie i wesoło spędzać czas z dzieckiem? : scenariusz warsztatów plastycznych dla uczniów i rodziców // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 2, s. 22-23

RECHNIO-KOŁODZIEJ Beata : Nasze Mamy : (scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I masowej szkoły podstawowej - lekcja dla rodziców) // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 2, s. 14-15

SŁOWIKOWSKA Teresa : Jakim jestem rodzicem? : scenariusz spotkania z rodzicami // Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 21
Postawy rodziców w kontaktach z dzieckiem - przykład zajęć z rodzicami.

SŁOWIKOWSKA Teresa : Spotkania z rodzicami // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 12, s. 11-14

ŚLIWIŃSKA Anna : Zabawy integracyjne dla dzieci 6-, 7-letnich oraz ich rodziców // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 33(55), nr 2 (2009/2010), s. 83-88
Schematy zabaw integracyjnych dla dzieci i rodziców na cały tydzień.

ŚLIWIŃSKA Anna : Zabawyintegracyjne dla dzieci 6-, 7-letnich oraz ich rodziców // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 83-88

TADRA Jolanta : Scenariusz zintegrowanych zajęć otwartych dla rodziców uczniów klasy III // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008 , nr 2 , s. 91-98

TUMIŁOWICZ Maria : Rodzinny festyn rekreacyjny : projekt edukacyjny // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 23

WESTERLICH Waldemar : Uczestnictwo rodziców w lekcji wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, [nr] 3, s. 41-43
Adnotacja   Scenariusz lekcji przeprowadzonej w klasie I gimnazjum z udziałem rodziców z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Po lekcji odbyła się prezentacja multimedialna nt. "Wady postawy ciała - ich przyczyny i skutki".

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 24.03.2011


© Biblioteka Pedagogiczna