Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOLE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2010

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AIERSTOCK Yvonne : Poznawanie środowiska naturalnego : praktyczne wskazówki dotyczące pracy z młodzieżą. - Kielce : "Jedność", 2003

CAŁA prawda o odpadach. Z. 1, Makulatura / [zespół red. Helena Duszek i in.] ; Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. - Wrocław : "Eko-Unia", [2009?]

CAŁA prawda o odpadach. Z. 2, Plastik / [autorzy tekstów Helena Duszek i in.] ; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Wrocław : "Eko-Unia", [2009?]

CAŁA prawda o odpadach. Z. 3, Szkło / autorzy tekstów Helena Duszek [i in.] ; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Wrocław : "Eko-Unia", [2009?]

CAŁA prawda o odpadach. Z. 4, Metal / autorzy tekstów Helena Duszek [i in.] ; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Wrocław : "Eko-Unia", [2009?]

CAŁA prawda o odpadach. Z. 5, Baterie / autorzy tekstów Helena Duszek [i in.] ; Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. - Wrocław : "Eko-Unia", [2009?]

CAŁA prawda o odpadach. Z. 6, Kompost / autorzy tekstów Helena Duszek [i in.] ; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. - Wrocław : "Eko-Unia", [2009?]

CAŁA prawda o odpadach. Z. 7, ZSEE / autorzy tekstów Helena Duszek [i in.] ; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. - Wrocław : "Eko-Unia", [2009?]

CICHY Danuta : Szkoła wobec wyzwań edukacji biologicznej i środowiskowej w XXI wieku. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2003

DOBRE rady na odpady : rodzice i dzieci segregują śmieci / [autorzy tekstów Andrzej Mitura, Anna Potaczek ; il. i rys. Tomasz Zając, Marek Kołodziejczyk ; zdjęcia Katarzyna Bobulska i in.]. - Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009

EKOLOGICZNY projekt w kompetentnej szkole czyli O szkolnych projektach ochrony lokalnej przyrody realizowanych w ramach kampanii "Szkoła dla przyrody " / red. Marek Kaczmarzyk. - Bystra : Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, 2010
Filia w Bełchatowie, Filia w Tomaszowie Maz., Filia w Opocznie

GAJUŚ-LANKAMER Ewa, WÓJCIK Anna Maria, GRODZIŃSKA-JURCZAK Małgorzata : Człowiek a środowisko : program edukacji ekologicznej w gimnazjum. - Kraków : Wydaw. "Zielone Brygady", 2005

GRODZIŃSKA-JURCZAK Małgorzata, TARABUŁA-FIERTAK Marta: Co każdy uczeń ze śmieciami robić powinien? : zestaw ćwiczeń dotyczących gospodarowania odpadami dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. - Kraków : Wydawnictwo "Zielone Brygady", 2005

IWANIUK Arkadiusz, RÓŻYCKI Andrzej : Poleski Park Narodowy : przewodnik dydaktyczny dla nauczyciela. - Bydgoszcz : "Unigraf", [ok. 2006]

KOZUBAL Aleksandra, MRÓZ Dorota : Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska : zasadnicza szkoła zawodowa : program nauczania. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003

KOŻUCHOWSKI Leszek : Świadomość ekologiczna wyzwaniem dla edukacji // W: Środowisko - młodzież - zdrowie. Pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. Jan A. Malinowski, Aleksander Mandecki. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2007. - S. 15-43

KUKOWKA Iwona : Usłyszeć wewnątrz siebie głos płaczącej Ziemi : kształtowanie trwałych postaw proekologicznych w nauczaniu przyrody i biologii : poradnik metodyczny dla nauczycieli. - Bystra : Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, [2007?]

KULIK Ryszard, KUKOWKA Iwona : Zrozumieć siebie na nowo : 10 zasad jak uczyć o przyrodzie, by poszerzyć swoje małe Ja. - Bystra : Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, 2010
Fila w Bełchatowie, Filia w Tomaszowie Maz., Filia w Opocznie

ŁABNO Grażyna : Ochrona środowiska i przyrody : testy i gry dydaktyczne dla uczniów gimnazjum. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2004

ŁUKOMSKI Julisław : Ekologia w gimnazjum : przewodnik dla nauczycieli. - Kielce : "Jedność", 2007
Filia w Radomsku, Filia w Opocznie, Filia w Opocznie

OCHNIO Ewa : Edukacja ekologiczna dzieci sześcioletnich w przedszkolu a ich wiedza z zakresu ochrony środowiska // W: Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / red. Sabina Guz. - Lublin : Wydaw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 301-310

OCHNIO Ewa : Problem odpadów jako zagrożenie dla środowiska w świadomości dzieci sześcioletnich // W: Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / red. Sabina Guz, Jolanta Andrzejewska. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 61-72

PARCZEWSKA Teresa : Efekty i wartości stosowania metod aktywizujących w edukacji przyrodniczej uczniów klas początkowych // W: Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / red. Sabina Guz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 311-317

PARKI i ogrody województwa łódzkiego / red. Gosia Świderek. - Łódź : Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła", 2005

PARLAK Mirosława : Edukacja ekologiczna w procesie kształcenia wczesnoszkolnego - założenia, program, propozycje metodyczne. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2005

PAŚKO Ingrid : Rozwój dziecka przez edukację ekologiczną (na podstawie badań uczniów w młodszym wieku szkolnym // W: Edukacja -szkoła-nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 491-495

POPKO-TOMASIEWICZ Krystyna, STEFANIK Mariola : "Czym skorupka za młodu nasiąknie... czyli Jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas" : autorski program edukacji ekologicznej dla klas I-III : poradnik dla nauczyciela, klasa I jesteśmy wrażliwi. - Poręba Wielka : Gorczański Park Narodowy, 2006

POPKO-TOMASIEWICZ Krystyna, STEFANIK Mariola : "Czym skorupka za młodu nasiąknie... czyli Jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas" : autorski program edukacji ekologicznej dla klas I-III : poradnik dla nauczyciela, klasa II : zdobywamy wiedzę. - Poręba Wielka : Gorczański Park Narodowy, 2006

POPKO-TOMASIEWICZ Krystyna, STEFANIK Mariola : "Czym skorupka za młodu nasiąknie... czyli Jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas" : autorski program edukacji ekologicznej dla klas I-III : poradnik dla nauczyciela, klasa III : chronimy przyrodę we własnym otoczeniu. - Poręba Wielka : Gorczański Park Narodowy, 2006

PRZYRODA uczy najpiękniej : poradnik metodyczno-szkoleniowy / red. Jolanta Śledzińska, Andrzej Wielocha. - Warszawa : "Kraj", 2009

RABENDA Izabela, ZYGUŁA Krystyna : I ty możesz zmienić świat : [program rozszerzonej edukacji ekologicznej. - Bełchatów : Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, 2005

SIENKIEWICZ-DEMBEK Bożena, OSUCH Wiktor : Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska : poradnik metodyczny z programem nauczania oraz sprawdziany osiągnięć dla nauczycieli zasadniczych szkół zawodowych. - Warszawa : WSiP, 2003

SKUBAŁA Piotr, KUKOWKA Iwona : Zrozumieć przyrodę na nowo : 10 zasad jak uczyć o przyrodzie, by budować motywację do działań ekologicznych. - Bystra : Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, 2010
Filia w Opocznie, Filia w Bełchatowie, Filia w Tomaszowie Maz.

STASICA Jadwiga : 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane z przyrody w klasach I-III. - Kraków : "Impuls", 2001

SZKOŁA ekorozwoju : scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla nauczycieli wydane w ramach programu "Aktywni z natury. Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny " / [aut. Beata Morka i in. ; red. Krystyna Sołtan i in.]. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2008
Filia w Tomaszowie Maz.

ŚWIDEREK Gosia, KRAKOWSKA Katarzyna : Spacery po zielonej Łodzi. - Łódź : Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła", 2004

TUSZYŃSKA Ligia : Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2006

TUSZYŃSKA Ligia : Metodyka nauczania biologii i ochrony środowiska : dla studentów i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2003

TWÓRCZE działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej / red. Alicja Komorowska-Zielony. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2008

UCZEŃ i nauczyciel w procesie uczenia się przyrody, biologii i ekologii : materiały monograficzne : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dydaktyków Biologii Szkół Wyższych (Łowicz, 17-19 września 2007 r.) / red. Teresa Janicka-Panek, Agnieszka Dąbrowska ; Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. - Skierniewice : "Korepetytor" - M. Gałczyński, 2007

WILKEN Hedwig : Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody : edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole podstawowej : zabawy, pomysły i projekty. - Kielce : "Jedność" , 2004
Filia w Radomsku, Filia w Opocznie, Filia w Tomaszowie Maz.

ZIOŁO Irmina : Rola nauczyciela w wychowaniu ekologicznym uczniów klas początkowych współczesnej szkoły // W: Nauczyciel w świecie współczesnym / red. Suchacka Bożena, Mirosław Szymański. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008. - S. 277-287

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABRAMOWSKA Jolanta : W Harmonii z Przyrodą //Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s. 61-62

ADAMCZYK Barbara : "Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre" : wychowanie katechizowanej młodzieży do odpowiedzialności za środowisko naturalne // Katecheta. - 2009, nr 9, s. 12-19

ANGIEL Joanna SZARZYŃSKA Alicja : Metoda projektu w edukacji geograficznej. Ujawnianie możliwości poznawczych i wyzwalanie uczniowskich talentów // Geografia w Szkole. - 2006, nr 6, s. 12-16

ANKIEWICZ- KOPICKA Magdalena, KULESZA-CISIAK Monika : Z ekologią, na co dzień... // Geografia w Szkole. - 2009 , nr 3 , s. 43-46

ANKIEWICZ- KOPICKA, Magdalena, WIECZOREK Joanna : Na tropie dzikich wysypisk : przedsięwzięcie proekologiczne // Geografia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 41-45

ANKIEWICZ-KOPICKA Magdalena, KULESZA-CISIAK Monika : Wiem co jem - czyli promujemy zdrowe żywienie w społeczności szkolnej // Biologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 47-50  

ANKIEWICZ-KOPICKA Magdalena, KULESZA-CISIAK Monika : Scenariusz przedsięwzięcia ekologicznego "Młodzi Eko-parlamentarzyści " // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 2, s. 76-86  

BANASZEK Agnieszka : Oceniamy stan środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy // Biologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 37-44

BARANOWSKA Marzena : "Pomóż środowisku - oszczędzaj energię". Projekt edukacji ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych // Aura. - 2003, nr 4, dod. s. 2-5

BARAŃSKA Adriana : Energia ze źródeł odnawialnych i odpady jako wyzwania XXI wieku : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły ponadgimnazjalnej // Aura. - 2004, nr 2, dod. s. 5-7

BARWINEK Grażyna : Edukacja ekologiczna z programem Socrates Comenius w Szkole Podstawowej w Starochęcinach // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 4, s. 95-97

BATORCZAK Anna : Jaka będzie edukacja dla zrównoważonego rozwoju w polskiej szkole? // Aura. - 2008, [nr] 12, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 172, s. 1-3
Wprowadzanie koncepcji edukacji dla zrównoważonego rozwoju do realizacji podstaw programowych i zarządzania szkołą.  

BECHER Artur : Kształtowanie prośrodowiskowych postaw uczniów na lekcjach przyrody i edukacyjnej ścieżce ekologicznej // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2/3, s. 140-141  

BEDLA Ewa, CYBULSKA Nina: Edukacja przyrodniczo-ekologiczna w kształceniu zintegrowanym // Przyroda Polska. - 2004, nr 4, dod. s. 3  

BĘDKOWSKI Krzysztof : Postawy kształtowane w edukacji przyrodniczo-leśnej //Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2/3, s. 73-77  

BLECHARCZYK Anna : Rola ciekawostek przyrodniczych w edukacji ekologicznej dzieci w młodszym wieku szkolnym // Przyroda Polska. - 2004, nr 12, dod. s. 8-9  

BRODECKI Jaromir : Jak nie ulec nałogowi palenia : teatrzyk ekologiczny // Aura. - 2006, nr 3, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 138, s. 9  

BOBRZYŃSKA Eleonora : Badania nad świadomością ekologiczna uczniów i możliwościami jej podwyższenia // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2/3, s. 61-64  

BRESLER Małgorzata : Przyroda nie obroni się sama : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły ponadgimnazjalnej // Aura. - 2004, nr 3, dod. s. 6-8  

BUCHCIC Elżbieta : Kształtowanie postaw poprzez uczestnictwo w zajęciach w najbliższym środowisku // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2/3, s. 104-110  

BUCHCIC Elżbieta : Działania podejmowane przez szkoły w środowisku lokalnym // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 4, s. 52-61  

CHODOR Sylwia, NÓŻKA Janina : "Autorecykling" - odpowiedzią na kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży// Aura. - 2004, nr 8, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 119, s. 6  

CHOIŃSKA Anna : Rola zajęć terenowych w edukacji // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 4-5  

CICHY Danuta : Biologia i ochrona środowiska w podstawie programowej - pro i kontra // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 2, s. 51-54  

CICHY Danuta, ŻEBER-DZIKOWSKA Ilona : Edukacja środowiskowa w gimnazjum - założenia a rzeczywistość // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 2, s. 32-50  

CZARKOWSKA- ZARYCHTA Katarzyna : Dlaczego powinniśmy chronić las // Drama. - 2002/2003 , nr 44 , s. 29-30
Konspekt zajęć zintegrowanych  

CZECH, Teresa : Projekt edukacyjny "Nasi ulubieńcy" //Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 3, s. 85-88  

DĄBSKA Małgorzata : Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska na zajęciach koła ekologicznego // Aura. - 2005, nr 11, dod. s. 6-8  

DOMKA Lubomira : Kształtowanie postaw ekologicznych u dzieci działaniem na rzecz ekorozwoju // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2/3, s. 54-60  

DREWNICKA Krystyna : Ogród działkowy // Życie Szkoły. - 2005 , nr 4 , s. 10-18
Artykuł zawiera program edukacji ekologicznej  

DRZAZGOWSKA Elżbieta : Na pomoc Ziemi, czyli pomysł na odpady // Aura. - 2004, nr 9, dod. s. 6-7  

DYBYSŁAWSKA Jadwiga : Zielony Certyfikat - ogólnopolski program certyfikacji i wsparcia. Cz. 2 // Aura. - 2007, nr 5, dod. s. 5-9  

DZIERZKIEWICZ-HERMANN Renata : Mądre zakupy, czyli nasz wkład w ochronę środowiska : praca wyróżniona w konkursie // Biologia w Szkole. - 2005, nr 6 (), s. 39-42  

EDUKACJA przyrodnicza na terenach przyrodniczo cennych // Przyroda Polska. - 2004, nr 2, dod. s. 10-12, 14-15
Adresy miejsc, w których prowadzona jest edukacja ekologiczna  

EDUKACJA ekologiczna w szkole - projekt Nawigacja w plecaku : zastosowanie technologii informacyjnych (ICT) w nauczaniu // Geografia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 17-18  

FALENCKA-JABŁOŃSKA Małgorzata : Jak poznać przyrodę i zrozumieć jej prawa // Aura. - 2006, nr 11, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 146, s. 6-8  

FIJAŁKOWSKA Beata : Wesoła wiewiórka : projekt ekologiczno-zdrowotny realizowany w klasie I // Aura. - 2004, nr 4, dod. s. 12  

FLESZAR Ewa : Kształtowanie postaw przez realizację edukacji środowiskowej // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2/3, s. 68-72  

FLOREK Anna, WYRWAS Joanna : Metoda projektu w realizacji zadań edukacji ekologicznej // Aura. - 2004, nr 8, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 119, s. 1-2  

FRYDECKA Maria, OLSIŃSKA Agata, KOWALCZYK Grzegorz : "Tydzień ekologiczny" w Szkole Podstawowej nr 3 w Puławach, zorganizowany w ramach obchodów Dnia Ziemi // Przyroda Polska. - 2005, nr 4, dod. "Biuletyn EKO-edukacyjny", s. 12-15  

GAD Mirosława : Scenariusz inscenizacji na "Rewię mody ekologicznej " // Aura. - 2005, nr 6, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 129, s. 7  

GAJEWSKA Zofia : Kiedy i jak kształtować postawy proekologiczne // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 6, s. 2-6  

GÓRAL Lidia : Aktywizacja uczniów w ramach edukacji przyrodniczo-ekologicznej // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1/2, dod. Wkładka Metodyczna nr 1/2, s. VII-VIII  

GURGUL Beata : Rola edukacji w kształtowaniu świadomości ekologicznej, dotyczącej zrównoważonej gospodarki leśnej // Aura. - 2007, nr 6, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 153, s. 1-4  

GRABOWSKA Krystyna : Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Piątku : ekologia w teorii i praktyce // Przegląd Edukacyjny. - 2007, nr 2, dod. s. [1]-[3]  

GRABOWSKI KAROL : Zdobywamy odznakę "Umiem dbać o środowisko" : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej, klasy I-III // Aura. - 2003, nr 7, dod. s. 3-5

GROMEK Renata, KOPERSKA-BUJWID Dorota : Śmieciosztuka, czyli o recyklingu inaczej. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2010, [nr] 3, s. 5-7
Edukacja ekologiczna poprzez działania twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

GRUDECKA Krystyna : Tematyka zajęć Koła Młodego Przyrodnika // Aura. - 2007, nr 1, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 148, s. 1-4  

GRYGIER Urszula : Uczeń współtwórcą procesu edukacji // Biologia w Szkole. - 2006, nr 1 , s. 25-29  

GWARDYS-SZCZĘSNA Sylwia : Kształtowanie postaw uczniów w czasie realizacji zajęć terenowych z przyrody // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2/3, s. 130-136  

HAZY Anna, WOJCIECHOWSKA Beata : Jezioro Czarne - poznanie środowiska, badanie stanu wody : ekologiczna ścieżka dydaktyczna // Aura. - 2006, nr 7, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 142, s. 2-4  

HOWORUS Ewa : W ogrodzie jest wszystko, co kocham // Aura. - 2010, [nr] 1, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 185, s. 3 Ogród przy Szkole Podstawowej w Parczewie - wychowawczy wpływ zajęć realizowanych w ogrodzie (fragmenty prac dzieci opowiadających o ogrodzie szkoły).  

IGIELSKA Beata : Jeżeli sprzątać, to z głową (czyli jak to się robi w pewnej gminie ) // Nowa Szkoła. - 2004, nr 9, s. 11 Akcja "Sprzątanie świata" realizowana przez szkoły.  

JACHIMOWICZ-KAROŃ Iwona, SZWAJKA Beata : Scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Ziemi "Nie ma życia bez wody, więc ratujmy naszą Ziemię!" // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 2, s. 86-91  

JAGODZIŃSKA Małgorzata : Debata nauczycieli o reformie kształcenia biologicznego i środowiskowego // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 1, s. 92-95  

JAGODZIŃSKA Małgorzata : Kształtowanie postaw prośrodowiskowych na lekcjach przyrody // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2/3, s. 121-125  

JAKONIUK Elżbieta, KARPOWICZ Joanna, KLIMOWICZ Małgorzata : Propozycja projektu uczniowskiego dla gimnazjum // Aura. - 2006, nr 1, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 136, s. 10-11  

JANICKA-PANEK Teresa : Konstruowanie planów wynikowych z zakresu edukacji środowiskowej // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 3, s. 46-57  

JAROMI-WOLNIAKOWSKA Grażyna, KOCHAN Krzysztof : Kolektory słoneczne zamiast węgla : uczniowski eksperyment przyrodniczy // Aura. - 2007, nr 5, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 152, s. 1-4  

JAROMI-WOLNIAKOWSKA Grażyna, KOCHAN Krzysztof : "Konsumpcja z nie - ograniczoną odpowiedzialnością : projekt edukacji ekologicznej dla uczniów gimnazjum // Aura. - 2007, nr 4, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 151, s. 6-9  

JAWORSKA Grażyna : Międzynarodowy program "Active Learning" // Biologia w Szkole. - 2006, nr 5, s. 60-61
Program adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Celem programu są działania edukacyjne prowadzące do zmniejszenia zużycia energii w budynkach szkolnych i mieszkalnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz monitoring energetyczny.  

JENOROWSKA Małgorzata, UZNAŃSKA Ewa : Las jako dar natury : propozycja projektu edukacyjnego // Aura. - 2004, nr 10, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 121, s. 3-6  

JENOROWSKA Małgorzata, UZNAŃSKA Ewa : Las jako dar natury // Aura. - 2004, nr 10, dod. s. 3-6  

JENOROWSKA Małgorzata, UZNAŃSKA Ewa : Wokół mojej szkoły : ścieżka ekologiczna dla klas IV-VI szkoły podstawowej // Aura. - 2004, nr 12, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 123, s. 1-3    

JÓZEFOWICZ Donata, MIKUŁA Romualda : Dni recyklingu szkła //Aura. - 2006, nr 6, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 141, s. 4-5  

KANIEWSKA Zbigniewa : Tylko całoroczna praca // Ekoświat. - 2006, nr 5, s. 10-11
Edukacja ekologiczna uczniów w szkole podstawowej.  

KARPOWICZ Mariola : Konkurs ekologiczny "Woda jest życiem" // Przyroda Polska. - 2003 , nr 6 , dod. s. 8-10  

KARTUSZYŃSKA Barbara, KITOWSKA Danuta, KOŹMIŃSKI Grzegorz : "Grosik do grosika, zieleń do zieleni" : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej, klasy I-III // Aura. - 2003, nr 6, dod. s. 3-4  

KASPRZAK Maria : W zgodzie z naturą : program edukacji ekologicznej // Życie Szkoły. - 2005, nr 6 , s. 47-54
Treści programu dotyczą zagadnień ekologii i ochrony środowiska   KLOCEK Wiesława : "Wyprawa po złoty liść" : mityng ekologiczny // Aura. - 2005, nr 3, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 126, s. 3-5  

KŁODOWSKA Anna, BRYK Anna, STYCZEŃ Elżbieta : Szkolna ostoja przyrody : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum // Aura. - 2003, nr 10, dod. s. 8-9  

KOMOROWSKA Anna : Ogródek szkolny czy zielona klasa? // Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s. 32-37  

KRASOWICZ Laurencja, GŁOS Beata : Jak zostać ogrodnikiem?. - Bibliogr. // Aura. - 2005, [nr] 3, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 126, s. [1]-3
Rady dla przyszłych ogrodników, którzy chcą stworzyć swój własny ogród. Pracę przygotowali członkowie Szkolnego Klubu Ekologicznego przy Szkole Podstawowej w Bochotnicy.  

KRAWCZYK Mirosława : Konkurs ekologiczny inaczej // Aura. - 2006, nr 6, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 141, s. 11  

KRÓLIKOWSKA Monika, GÓRECKA Marzena : Przyjaciel przyrody // Życie Szkoły. - 2005, nr 4 , s. 34-42
Artykuł zawiera program dotyczący realizacji zagadnień krajoznawczo-ekologicznych  

KOCOT Iwona, SOŁTYSIAK Anna, SURLEJEWSKA Ilona : Konkurs "Nasz ekoregion" // Aura. - 2005, [nr] 12, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 135, s. [1]-[2]
Relacja z przebiegu konkursu o tematyce ekologiczno-regionalnej, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 39 w Częstochowie.  

KOMOROWSKA Anna : Ogródek szkolny czy zielona klasa? // Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s. 32-37  

KOPACZYŃSKA Iwona : Rozwijanie wrażliwości przyrodniczej // Życie Szkoły. - 2010, nr 5, s. 18-21  

KORPAN Renata, SZCZEPAŃSKA Monika : Poznajemy las // Życie Szkoły. - 2006, nr 5, s. 14-35  

KOSSOBUCKA Anna : Ogród szkolny - przestrzeń edukacji ekologicznej lokalnej społeczności // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 4, s. 89-94  

KOSZYK Maria ZIĘBA Stanisława : "Z ekologią za pan brat" : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej, klasy IV-VI // Aura. - 2003, nr 8, dod. s. 5-8  

KOWALAK Adam : Wpływ uczestnictwa młodzieży w projektach edukacji ekologicznej na postawy rodziców// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2/3, s. 82-89  

KOZIKOWSKA Tamara : Zaangażowanie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w edukację środowiskową // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 3, s. 57-60  

KOZIOŁ Lucyna : Czynniki kształtujące świadomość ekologiczną u dzieci niedosłyszących // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 56-60  

KOŹLAK Wiesław, KLEPAŃSKA Anna : Związek ekologii człowieka z wychowaniem fizycznym //Aura. - 2005, nr 12, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 135, s. 4-6  

KRUCZYŃSKA Anna, FUŁAWKA Magdalena : Bliżej przyrody // Życie Szkoły. - 2010, nr 5, s. 24-27  

KUCYBAŁA Anna, MAJEWSKA Urszula : Najbliższe środowisko w oczach jego mieszkańców. Projekt edukacji ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych // Aura. - 2003, nr 3, dod. s. 3-6  

KURZYDEM Estera : Dbajmy o nasz świat // Życie Szkoły. - 2005, nr 4, s. 29-33
Artykuł zawiera scenariusz konkursu  

LAMENT Aleksandra : 10 kroków ku ekologii //Biologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 32-38  

LAMENT Aleksandra : Spacerkiem po okolicy : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum // Aura. - 2003, nr 12, dod. s. 5-8  

LIZAK Maria, SOBCZYK Wiktoria : Edukacja ekologiczna w miejskiej szkole podstawowej z klasami integracyjnymi // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 3, s. 26-29
Realizacja zagadnień ekologicznych w Szkole Podstawowej nr 11 w Tarnowie.  

LUKOSEK Teresa : Od paleolitu do ery ekologii // Ekoświat. - 2004, nr 3, s. 13 Projekt edukacyjny pt. "Od paleolitu do ery ekologii" realizowane w szkole podstawowej.  

ŁUCAK Wiesława : Jak pokochać przyrodę? : program edukacji ekologicznej // Życie Szkoły. - 2005, nr 4 , s. 54-57  

MACIASZEK Halina, PRZYBYLSKA Barbara : Podziękuje nam za to las // Biologia w Szkole. - 2006, nr 6, s. 39-52  

MAGNUSZEWSKA Regina, PARYSZ Wanda : Nawyki dla przyszłości. Cz. 3 // Biologia w Szkole. - 2005, nr 6, s. 32-38  

MALNAROWICZ Waltraut : Magia leśnych ostępów // Aura. - 2003, nr 9, dod. s. 7-8
Projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej, klasy IV-VI  

MARYNIAK Małgorzata, MENCEL Irena : Turniej wiedzy i umiejętności ekologicznych dla klas III // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 10-11  

MASZTALERZ Jolanta, KAPŁOŃSKA Małgorzata : Święty Franciszek patron ekologów : projekt edukacyjny // Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 22-23  

MAZALON, Katarzyna : Działalność ekologiczna w Zespole Szkół Spożywczych w Bydgoszczy //Aura. - 2008, nr 1, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 160, s. 8  

MENDEL, Maria PUCHOWSKA Małgorzata, ZIELKA Sylwester : O zawsze dobry świat dla wszystkich : projekt edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 3, s. 37-44  

MIASTOWSKA Małgorzata : Piękno Ziemi Grodziskiej : projekt edukacji ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych // Aura. - 2004, nr 7, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 118, s. 8-9  

MICHALCZYK, Jadwiga, KRÓL Marianna, KONIUSZEWSKA Jadwiga : Szkolne ogrody // Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 25-29  

MICHALCZYK Jadwiga : Od krajobrazu do kształtowania siebie i świata // Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s. 24-25  

MIELCZAREK Artur W. : Skuteczność edukacji środowiskowej w nauczaniu wczesnoszkolnym w wybranych szkołach powiatów: zielonogórskiego, legnickiego i poznańskiego // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2008, nr 1/2, s. 60-71  

MIELCZAREK Artur W. : Wiedza środowiskowa uczniów klas III PSP nr 6 w Nowej Soli //Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2/3, s. 142-147  

MIKA Halina : Edukacja regionalna w kształtowaniu postaw proekologicznych młodzieży licealnej //Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2/3, s. 161-162  

MŁYNKOWIAK Elżbieta, NOWAK Anna : Kształtowanie postaw prośrodowiskowych uczniów Gimnazjum nr 28 w Szczecinie // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2/3, s. 150-154  

MOTYKA Dorota : Projekt przedsięwzięcia ekologicznego : tydzień ekologiczny // Aura. - 2004, nr 6, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 117, s. 9  

MUSIAŁ Janina, KUBIK Hanna : Ekologia inaczej // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 18-20  

NIEŚCIOR Anna, STASIO Jadwiga : Wędrówki z mapą pomników i rezerwatów przyrody : projekt edukacji ekologicznej dla liceum // Aura. - 2004, nr 1, s. 7  

NIZGORSKA Justyna : Projekt "Bociany i boćki" // Aura. - 2004, nr 7, dod. s. 10  

NOWACKA Małgorzata : Edukacja ekologiczna z Ekoświatem // Ekoświat. - 2004, nr 12, s. 18-19
Wykorzystanie czasopisma na lekcjach edukacji ekologicznej oraz przy realizacji treści programowych ścieżki ekologicznej w szkole podstawowej.  

NOWAKOWSKA Alina : Moja nisza ekologiczna - czy człowiek może żyć w harmonii z przyrodą. Projekt edukacji ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych // Aura. - 2003, nr 4, dod. s. 5-8  

NOWAK Lesława : Projekty edukacyjne formą kształtowania postaw // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2/3, s. 77-82  

OBUCHOWSKA Beata : Z angielskim na wycieczce - program zajęć zielonej szkoły // Aura. - 2006, nr 3, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 138, s. 10-11  

ORZEŁ Iwona : Zabawa ekologiczna // Życie Szkoły. - 2003, nr 4, s. 237-238  

PACHANA-SZPIECH Urszula : Dzień Wagarowicza w szkole ... // Wychowawca. - 2008, nr 3, s. 29 P
ropozycja zajęć "Dzień promowania ekologii i zdrowego stylu życia".  

PADUSZYŃSKA Maria : Projekt edukacyjny "Ochrona wód" // Przyroda Polska. - 2005, nr 6, dod. s. 14-15
Dla uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej  

PANCERZ Wioleta : Sprzątanie świata : (program akcji szkolnej - propozycja dla szkół podstawowych) // Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s. 33-39  

PANCERZ Wioleta : Program koła przyrodniczo-zdrowotnego (dla II etapu kształcenia) // Nowa Szkoła. - 2004, nr 3, s. 25-48  

PANUŚ-DĄBROWSKA Elżbieta : Jak organizować lekcje przyrody poza ławką szkolną? // Przyroda Polska. - 2003, nr 11, dod. s. 4-5  

PAPIS Marzena, WAWRZYŃCZAK-PAWUL Małgorzata : "Ty nad poziomy wylatuj" // Aura. - 2004, nr 7, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 118, s. 2-3  

PARLAK Mirosława : Rola edukacji ekologicznej i regionalnej w przygotowaniu uczniów w młodszym wieku szkolnym do ochrony środowiska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 4, s. 62-67  

PASEK Marcin : O potrzebie edukacji ekologicznej - w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 5, s. 10-12  

PASZYLKA Danuta, WRÓBEL Barbara : Ekologia i zabawa : gimnazjalny konkurs wiedzy i umiejętności // Geografia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 36-40  

PAŚKO Ingrid : Kształtowanie postaw ekologicznych w edukacji wczesnoszkolnej // Nowa Szkoła. -2009, nr 4, s. 30-35  

PAWLICKI Paweł : Metoda projektu w edukacji ekologicznej // Przyroda Polska. - 2003, nr 8, dod. s. 6-7

PĘKAŁA Piotr : "Ekozabawa to wielka sprawa" : ekobiologia w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym // Aura. - 2007, nr 7, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 154, s. 7-8  

PIECHACZEK-OGIERMAN Gabriela : Treści ekologiczne w edukacji zdrowotnej uczniów // Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 3/4, s. 85-93  

PIECHURA Bogdan, JANKOWSKA Ilona : Podróż dookoła świata : konkurs przyrodniczy // Geografia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 45-49  

PŁOSZAJ Anna : Zastosowanie techniki komputerowej w edukacji ekologicznej // Aura. - 2005, nr 1, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 124, s. 8-9  

PODOLAK Małgorzata : Potrzeba innowacji w edukacji środowiskowej w świetle literatury i własnych doświadczeń // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 2, s. 51-57  

POTYRAŁA Katarzyna WALOSIK Alicja, Kuczek Iwona : Kształtowanie postaw uczniów liceum ogólnokształcącego podczas realizacji projektu "Ostoja przyrody " // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2/3, s. 163-168  

PROGRAM edukacji ekologicznej dla młodzieży szkół średnich // Przyroda Polska. - 2003, nr 1, dod. s. 1, 8-10  

PROJEKT "Las i jego mieszkańcy" / oprac. Hanna Nieciecka // Przyroda Polska. - 2010, nr 5, dod. s. 4, 9, 11  

RADULSKA-KOSTRO Jadwiga : Sprawdzian z ekologii i ochrony środowiska // Biologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 45-47  

RANOSZEK Elżbieta : Z wizytą w oczyszczalni ścieków // Przyroda Polska. - 2003, nr 2, dod. s. 1, 12  

ROGOWSKA Bożena : Znajomość zagadnień ekologicznych przez uczniów klasy drugiej w środowiskach miejskim i wiejskim w województwie pomorskim // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2003, nr 1/2, s. 172-178  

ROJEK Maria : Sułtan i Ulicznik czyli - były sobie kotki dwa : musical w dwóch aktach i siedmiu odsłonach // Aura. - 2006, nr 3, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 138, s. 4-6  

ROJEK, Maria : Prośba Gai : misterium sceniczne // Aura. - 2005, nr 11, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 134, s. 2-5  

ROJEK Maria : W kwietniu witamy pstrą wiosnę // Aura. - 2008, nr 4, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 164, s. 1-2
CYKL: Spacery z cyklu "Za pan brat z przyrodą"  

ROJEK Maria : W maju - dwie fazy wiosny // Aura. - 2008, nr 5, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 165, s. 1-2 CYKL: Spacery z cyklu "Za pan brat z przyrodą"  

ROJEK Maria : Czerwcowy spacer wśródkwiatów // Aura. - 2008, nr 6, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 166, s. 1-3 CYKL: Spacery z cyklu "Za pan brat z przyrodą"  

ROJEK Maria : Listopad powie prawdę o środowisku // Aura. - 2008, nr 11, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 171, s. 1-4
CYKL: Spacery z cyklu "Za pan brat z przyrodą  

ROJEK Maria : W lipcu - od rana do wieczora wśród zieleni // Aura. - 2008, nr 7, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 167, s. 3-6
CYKL: Spacery z cyklu "Za pan brat z przyrodą"  

ROJEK Maria : Wczesna jesień pachnie owocami // Aura. - 2008, nr 9, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 169, s. 1-4
CYKL: Spacery z cyklu "Za pan brat z przyrodą"  

ROJEK Maria : Pokochaj późne, sierpniowe lato // Aura. - 2008, nr 8, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 168, s. 1-4
CYKL: Spacery z cyklu "Za pan brat z przyrodą"  

ROJEK Maria : Uroki babiego lata // Aura. - 2008, nr 10, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 170, s. 1-3
CYKL: Spacery z cyklu "Za pan brat z przyrodą"  

ROJEK Maria : Zimowe niespodzianki //Aura. - 2008, nr 12, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 172, s. 7-8
CYKL: Spacery z cyklu "Za pan brat z przyrodą"  

ROJEK Maria : Spacery przyrodnicze - bliskie spotkania z przyrodą // Aura. - 2005, nr 6, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 129, s. 10-11  

ROŻKIEWICZ Krystyna : Działania ekologiczne gimnazjów województwa podlaskiego // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 1, s. 93-94  

SADOWSKA Małgorzata : Związek - czyli unia // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 28-34  

SANDNER Jan : Internet jako źródło informacji w edukacji proekologicznej // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 3, s. 72-76  

SCHUBERT Małgorzata : Mali przyjaciele ptaków - współpraca ośrodków przyrodniczych w Chalinie i Pszczewie // Aura. - 2007, nr 1, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 148, s. 5-7  

"SEGREGUJĄC odpady chronisz przyrodę" : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej, klasy IV-VI / Wanda Parysz [et al.] // Aura. - 2003, nr 7, dod. 7-8  

SIEMIŃSKA Elżbieta : "Tak żyjesz, jak się odżywiasz" : spotkanie ekologiczne w formie warsztatów // Aura. - 2004, nr 8, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 119, s. 7  

SKUBNICKA Maria : Program edukacji ekologicznej // Aura. - 2003, nr 11, dod. s. 9-10  

SROCZYŃSKA-ŁOJEK Maria : Rola terenów chronionych w systemie edukacji szkolnej // Aura. -2006, nr 9, dod. s. 1-2  

STADNICKA A., KLECZKOWSKI M. : Projekt szkolnej kampanii pod hasłem "Nie zapomnij o przyrodzie, kasztanowcach, ogniu, wodzie" - Święto Polskiej Niezapominajki 15 maja 2005 roku // Przyroda Polska. - 2005, nr 7, dod. s. 5-8  

STAŃCZAK Małgorzata : Wykorzystanie "Zielonego Pakietu" w kształtowaniu postaw ekologicznych // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2/3, s. 159-160  

STAŃCZAK Małgorzata : Kształtowanie świadomości uczniów gimnazjum dla zrównoważonego rozwoju // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2008, nr 4, s. 45-56  

STASZEWSKI Stefan : Edukacyjną ścieżką środowiskową do Unii Europejskiej // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2/3, s. 155-158  

STAWARZ Aneta : Sukces ekologiczny w gimnazjum // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s. 63-68  

STOCZKOWSKA Renata : Wpływ intensywności edukacji ekologicznej na wiedzę uczniów z ochrony środowiska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2/3, s. 126-130  

STRUMIŃSKA-DOKTÓR Anna : Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 3, s. 89-96  

STRZAŁKOWSKA, Elżbieta : Zmiany bioróżnorodności rzeki Sokołówki w procesie renaturyzacji w nawiązaniu do programu Szkoły Zarządzającej Wiedzą : program ekologiczny // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, s. 43-45  

SUDER Bogusława : Edukacja ekologiczna z elementami edukacji regionalnej : program do ścieżki edukacyjnej dla klas IV-VI szkoły podstawowej // Aura. - 2004, nr 6, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 117, s. 1-2  

SZCZEPAŃSKA Monika : Przez zabawę do świadomości ekologicznej // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 1, dod. "Co Głowa - to Pomysł" s III-IV
Pomysł nietypowych zajęć plastycznych przy okazji akcji "Sprzątania świata".  

SZEWCZYK Barbara : "Lepszy człowiek - lepszy świat" - czyli zacznij od siebie : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły ponadgimnazjalnej // Aura. - 2004, nr 2, dod. s. 7-8  

SZEWCZYK Józef, NAWROCKI Robert : "Ekologiczny odcisk stopy" (EOS) - jednym ze sposobów zaznajamiania uczniów z problematyką zrównoważonego rozwoju// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 4, s. 57-61  

SZEWCZYK Józef, NAWROCKI Robert : Sesje popularnonaukowe jednym ze sposobów edukacji biologicznej i środowiskowej // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2008, nr 1/2, s. 142-145  

SZKOŁA Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie . [Cz. 1] . - (Zielony Certyfikat II stopnia) // Aura. - 2010, [nr] 3, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 187, s. 4-6
Cele i działania podjęte przez szkołę w celu uzyskania Zielonego Certyfikatu I stopnia oraz aktualne przedsięwzięcia mające celu uzyskanie Certyfikatu II stopnia. Działania w zakresie tematyki prozdrowotnej, pracy na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poprawy kondycji fizycznej uczniów (zajęcia rekreacyjne), zapewnienia bezpieczeństwa w szkole, wolontariatu, inne.  

SZULC-GUZIAK Dorota : Uczniowie pomagają bocianom // Aura. - 2008, nr 5, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 165, s. 7-8  

SZYMAŃSKA Agata : "Nakarm kosze na śmieci!" // Aura. - 2006, nr 3, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 138, s. 7-8  

TEMPORALE Małgorzata : Pomagam środowisku - nie śmiecę // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 4, s. 7-10 Projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum z okazji akcji "Sprzątanie Ziemi".  

TKACZYK Lena : Ekorozwój szansą przetrwania cywilizacji człowieka. Projekt edukacji ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych // Aura. - 2003, nr 4, dod. s. 1-2  

TKACZYK Lena : Rola nauczyciela w procesie kształtowania postaw młodzieży// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2/3, s. 93-99  

TOMALKA-SADOWNIK Agnieszka : Żabi list : bajka ekologiczna // Życie Szkoły. - 2008, nr 6, s. 33-37  

TOMCZYK Łukasz : Kształtowanie wartości proekologicznych // Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s. 5-8  

TUSZYŃSKA Ligia : Projekt edukacyjny w zintegrowanym kształceniu środowiskowym // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 2, s. 28-32  

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta, MAZUR-GAWĘDA Renata : Opakowanie i co dalej? [Cz. 8]. - Bibliogr. // Aura. - 2005, [nr] 12, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 135, s. 8-11
W ramach zajęć warsztatowych opracowanie projektu zmniejszania ilości opadów opakowaniowych w szkole. Praca techniką projektu działania lokalnego.  

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Jak sobie radzić z powodzią - edukacja powodziowa dzieci i dorosłych // Aura. - 2009, nr 7, "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 179, s. 1-2  

WALENTYŃSKA Irena, STAWIŃSKI Wiesław : Udział szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody w edukacji środowiskowej // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 3, s. 60-66  

WATEMBORSKA, Aneta : Projekt edukacyjny "moja miejscowość" // Aura. - 2004, nr 9, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 120, s. 10  

WESELAK-KWIECIEŃ Dorota : Moja szkoła stoi przy ulicy : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły ponadgimnazjalnej // Aura. - 2004, nr 4, dod. s. 6-8  

WIECZOREK Barbara : Przyjaciele Ziemi / / Życie Szkoły. - 2005, nr 4, s. 52-53  

WIECZOREK Barbara : Ratujemy kasztanowce : metoda projektu // Życie Szkoły. - 2006, nr 5, s. 36-40  

WIERZBOWSKA Dorota : Węgiel, ropa, gaz - a może słońce, woda wiatr ? // Aura. - 2007, nr 3, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 150, s. 1-3
Program edukacyjny "Energia odnawialna".  

WITEK-PAWLUKOJĆ Elżbieta : Klub Małego Ornitologa // Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s. 20-22  

WRÓBLEWSKA Edyta, ZAJKOWSKA Agnieszka : Nie ma życia bez wody : apel z okazji Światowego Dnia Wody // Aura. - 2005, nr 6, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 129, s. 8-9  

WYSOCKA-KUNISZ Małgorzata : Kształtowanie postaw proekologicznych w nauczaniu fizyki i przyrody // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2/3, s. 136-139  

ZAWALSKA Małgorzata : Ekologia i zdrowie : program dla klas I-III szkoły podstawowej // Aura. - 2004 , nr 9 , dod. s. 4-5  

ZICH Beata : Projekt edukacji ekologicznej dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 204-213  

ŻBIK Małgorzata : "Nasze środowisko przyrodnicze" : program edukacji dla rozwoju zrównoważonego uczniów gimnazjum // Aura. - 2010, nr 2, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 186, s. 1-5  

ŻBIK Małgorzata : Rozwój zrównoważony w programie zajęć koła ekologicznego w gimnazjum // Aura. - 2008, nr 7, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 167, s. 1-3  

ŻBIK Małgorzata : Rozwój zrównoważony w programie zajęć koła ekologicznego w gimnazjum. [Cz.] 3 // Aura. - 2008, nr 9, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 169, s. 4-5  

ŻBIK Małgorzata : Rozwój zrównoważony w programie zajęć koła ekologicznego w gimnazjum. [Cz.] 2 // Aura. - 2008, nr 8, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 168, s. 1-3   ŻBIK Małgorzata : Rozwój zrównoważony w programie zajęć koła ekologicznego w gimnazjum. [Cz.] 4 // Aura. - 2008, nr 10, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 170, s. 5-6  

ŻEBER-DZIKOWSKA Ilona : Wykorzystanie środowiska przyszkolnego do zaznajamiania uczniów z problemami zrównoważonego rozwoju // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 3, s. 101-113 

ŻEBER-DZIKOWSKA Ilona : Agroturystyka formą rozwijania wiedzy przyrodniczej, zainteresowań i postaw uczniów // Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2/3, s. 99-104

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.03.2011


© Biblioteka Pedagogiczna