Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

EDUKACJA EUROPEJSKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2010

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BRAUN Michał, POPIEL Aneta : Uczeń i szkoła w edukacji europejskiej : materiały pomocnicze w zakresie edukacji europejskiej dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych. - Toruń : Wydaw. BEA książki edukacyjne, 2005
Filia w Tomaszowie Maz.

CIECHAŃSKA Magdalena : Czas ucieka - Unia czeka // W: Pedagogika zabawy w edukacji kulturalnej / red. Elżbieta Kędzior-Niczyporuk. - Lublin : Wydaw. KLANZA, 2006. - S. 214-230
Plan pracy turnusu obozu pod nazwą "Czas ucieka - Unia czeka"

DĘBSKA Katarzyna Ewa : "Najmłodsi w Europie, czyli Podróże z Misiem Unisiem" : edukacja europejska w przedszkolu : materiały pomocnicze dla nauczycieli przedszkoli i klas "0". - Toruń : Wydawnictwo Aker, 2004
Filia w Radomsku

DENEK Kazimierz : Cele edukacji europejskiej // W: Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005. - S. 25-38

EDUKACJA wobec integracji europejskiej / [red. nauk. Jerzy Kojkoł, Piotr Jan Przybysz] ; Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. - Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2004

FORMA Bożena, MAJDAŃSKA Grażyna : Wędrówki po krajach Unii Europejskiej. - Płock : "Iwanowski" Wydawnictwo i Poligrafia, 2005

GRZYBOWSKI Przemysław Paweł : Edukacja europejska - od wielokulturowości ku międzykulturowości : koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2009
Filia w Opocznie, Filia w Tomaszowie Maz.

MOJE środowisko bliżej Europy : ekologiczna edukacja europejska / red. Piotr Znaniecki. - Białystok : Agro-Group, [2005]
Filia w Opocznie

NERING Alicja : Mały Europejczyk. - Toruń : Wydawnictwo Aksjomat, 2004
Filia w Bełchatowie

O euro inaczej : scenariusze lekcji : praca zbiorowa / red. Maria Maruszak ; aut. prezentacji multimedialnej Mariusz Rawski. - Rzeszów : Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, 2005

PINDERA Michał, PINDERA Paweł, KOWOLIK Piotr : Szkolne Kluby Europejskie : (scenariusze konkursów) // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 11 / red. Michał Pindera, Irena Motow. - Piotrków Trybunalski : Naukowe wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - S. 59-67

RUDNICKI Zbigniew : Edukacja europejska // W: Integracja europejska : wstęp / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne , cop. 2006. - S. 301-333
Filia w Tomaszowie Maz.

ZARZYCKA Irena : Po europejsku, to znaczy wspólnie : przewodnik dla nauczyciela klas 0-3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., 2004
Filia w Radomsku

   

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

Zagadnienia ogólne

BACA Krystyna : Europejskie programy edukacyjne : zestawienie bibliograficzne // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, s. 39-42

BANIEWSKA Zofia : Przy herbatce nie tylko o Unii // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 4, s. 4-5
Działalność Szkolnego Klubu Europejskiego.

CHOMICKI Grzegorz : Dydaktycy wkraczają w XXI wiek // Wiadomości Historyczne. - 2005, nr 5, s. 57-59
Sympozjum pod hasłem "Idea zjednoczonej Europy w edukacji historycznej w Polsce", Kraków

DZIERZGOWSKA Irena : Unijna wymiana doświadczeń //Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 9-10

FOLWARCZNA Krystyna : Edukacja europejska w świetlicy szkolnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 20-21

FRANCZAK Bożena : Edukacja europejska na lekcjach // Nowe w Szkole. - 2004, nr 5, s. 21-23

GUZIK Barbara : Regionalizm i dziedzictwo kulturowe w edukacji europejskiej // Polonistyka. - 2005, nr 4, s. 18-22

HAŁASZKIEWICZ Beata : Europa od podstaw : (materiał źródłowy). - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 1, s. 9-11
Artykuł zawiera wiadomości na temat geografii, ludności i języków w państwach Unii Europejskiej.

KLIMASZEWSKA Anna : Przegląd literatury dotyczącej problematyki europejskiej w nauczaniu dzieci i młodzieży // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 102-105

KOZŁOWSKA Anna, GRZYWAC Agnieszka : Mokotowska "15" : Spotkanie Małej Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 16-17

KUJAWSKA Maria, JULKOWSKA Violetta : Europejski wymiar polskiej edukacji historycznej // Wiadomości Historyczne. - 2005, nr 3, s. 24-34

ŁUCZYWEK Inez : Wymiar europejski w edukacji : wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 174-179

ŁYSEK Jan : Szkoły europejskie... i europejskie szkoły. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. [11]-19 Co to są "Szkoły Europejskie" a co "Europejskie szkoły" pojęcia te nie oznaczają tego samego, a często używane są zamiennie.

PRZYBYSZ Anna : O potrzebie edukacji europejskiej // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 45-49

PYTKA Bożena : Młode pokolenie Europejczyków // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, nr 1/2, s. 5-7

SZYGUŁA Ewa : Edukacja europejska - bibliografia w wyborze // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 25

TROJAN Elżbieta : Europa : mała Ojczyzna (zestawienie bibliograficzne) // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 6, s. 13-14

UNIA Europejska - zjednoczona w różnorodności. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 3, dod. "s. I-IV"
Materiały dla nauczyciela, mające pomóc mu przygotować test sprawdzający wiedzę uczniów nt. Unii Europejskiej. Dołączony dodatek w postaci planszy edukacyjnej. Wersja dostępna jest również na stronie internetowej www.bibliotekawszkole.pl.
 
WAL Iwona : Edukacja europejska : hasło w encyklopedii pedagogicznej // Nowe w Szkole. - 2004, nr 5, s. 12-13 Formy służące upowszechnianiu edukacji europejskiej.

WAL Iwona : Kompendium wiedzy o edukacji europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 39-41

WAL Iwona : Szkolne Kluby Europejskie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 13-14

 

Przedszkole

CZERWIEC Wiesława : Jestem Polakiem i Europejczykiem // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004 , nr 1 , s. 40-41
Scenariusz zajęć z edukacji europejskiej w przedszkolu

DZIURZYŃSKA Teresa : Unia Europejska - wspólnota ojczyzn // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 1, s. 16-19

FLAJSZER Aleksandra : Pikniki z rodzicami // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s. 51-52

GAJEK Elżbieta : Czy języki są podobne? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 3 s. 37-39
Zabawy językowe

GAJEK Elżbieta : Poznajemy rodzaje pisma // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 45-47
Ćwiczenia dla dzieci mające na celu pobudzenie zainteresowania różnymi językami

JOŃCZYK Wiesława : Pociągiem do Rzymu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s. 42-43

ŁUCZYŃSKA Danuta : U sąsiadów // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008 nr 1, s. 30-31

MSZYCA Małgorzata : Edukacja europejska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 4, s. 32-34
Artykuł zawiera scenariusz dotyczący Holandii

NOWICKA Dorota : Przedszkolaki w Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 16-17

PRACZYK Renata : Przedszkolaki w Unii Europejskiej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 3, s. 34-36

RASZKA Jadwiga : Coraz dalej w świat // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 7, s. 42-48

ROGOZA Jolanta : Poznajmy się lepiej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 1, s. 29-31
Międzyprzedszkolny Klub Europejski.

SIEBIELEC Elżbieta, KUKAWSKA-ŻYDEK Agnieszka : Irlandia - zielona wyspa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 41-44

SIEBIELEC Elżbieta, KUKAWSKA-ŻYDEK Agnieszka : O Unii już w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s. 35-37

SPŁAWSKA Honorata : Wycieczka do Włoch // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 7, s. 52

 

Szkoła podstawowa

ASYNGIER-KOZIEŁ Anna : Edukacja regionalna, a edukacja narodowa i europejska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 4, s. 7-20

BĄBEL Przemysław : Polak czy Europejczyk? : edukacja w zjednoczonej Europie // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 7-16

BOJARCZYK Ałła, CHROSTOWSKA Anna, ZALEWSKA Ewa : Jest jedna Europa, a w niej My : projekt zajęć pozalekcyjnych dla szkoły podstawowej. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 6,
s. 12-13 Celem projektu jest wzrost świadomości uczniów o przynależności do wspólnoty europejskiej.

BULIŃSKA Małgorzata : Co świętują mali Europejczycy? : propozycja metodyczna dla klasy IV // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 4, s. 81-90

CZAPLA Ewa, JÓZEFOWSKA Halina : Co wiesz o Unii Europejskiej? // Życie Szkoły. - 2005, nr 5,
s. 38-39
Konkurs dla klas 1-3

DOBROWOLSKA Elżbieta : Propozycja scenariusza zajęć dla klasy III - Wielkanoc w Europie // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 65-72

DOMASZCZYŃSKA Lucyna : Nasze dziedzictwo, nasza Europa // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 35-37

EUROPEJSKI Dzień Wiosny / Agnieszka Pocenty [et al.] // Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s. 44-49

GĄCIARZ Małgorzata : Dzieci świata // Życie Szkoły. - 2004, nr 5, s. 38-43
Myślą przewodnią projektu jest upowszechnienie wiedzy o Europie, historii, kulturze państw, sztuce, językach i procesach integracyjnych

GĄCIARZ Małgorzata : Elementy wiedzy o Europie w edukacji wczesnoszkolnej // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 1, s. 1-5

GMURZYŃSKA Beata : Miejsce Polski w Europie : debata // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 1, s. 6

GRACZYK Lucyna, ROSZAK Małgorzata : Edukacja europejska - "Wspólna podróż po Europie" // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 47-56

HAMERA Krystyna : Dzień Europy : propozycja konkursu w szkole podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 18

JAWORSKA-SĘK Elżbieta : Co kraj to obyczaj : Bożonarodzeniowe zwyczaje Szwecji i innych państw europejskich : scenariusz zajęć w klasie III // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 14-17

JAWORSKA-SĘK Elżbieta : Nasze podróże małe i duże po Europie - wyjeżdżamy do Niemiec : scenariusz zajęć z edukacji europejskiej dla klasy III // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 1, s. 12

JAWORSKA-SĘK Elżbieta : Nasze podróże małe i duże po Europie - wyjeżdżamy do Wielkiej Brytanii : scenariusz zajęć z edukacji europejskiej dla klasy III // Wszystko dla Szkoły. - 2004 , nr 1 , s. 12

JAWORSKA-SĘK Elżbieta : Poznaję Europę poprzez zabawki i bajki : edukacja europejska : scenariusz zajęć w klasie I // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 7

JAWORSKA-SĘK Elżbieta : Poznaję Europę poprzez sport : scenariusz zajęć dla klasy II
// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 2, s.11-12

JAWORSKA- SĘK Elżbieta : Zjednoczona Europa : jestem Europejczykiem : scenariusz zajęć dla klasy I // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 2, s. 11

KAPICA Gabriela : Przygotowanie do partnerstwa kulturowego // Życie Szkoły. - 2004, nr 5, s. 3-10

KASSOLIK Anna : Edukacja europejska inaczej, czyli Księga Bajek // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 4, s. 18-21

KASPEREK Katarzyna, KOZŁOWSKA Urszula, LUBER Beata : Jestem Europejczykiem // Życie Szkoły. - 2004, nr 5, s. 34-37
Scenariusz zajęć w kl. III

KISIEL Mirosław : Przybliżanie dzieciom pojęć o Unii Europejskiej // Życie Szkoły. - 2005, nr 5,
s. 15-20

KLIM Jolanta : Propozycja scenariusza zajęć z wykorzystaniem paszportu europejskiego // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 57-64

KOLCZYŃSKA Sylwia : Kilka propozycji na lekcje języka polskiego, języka angielskiego i projekty multidyscyplinarne // Drama. - 2006, nr 52, s. 24-28

KOŚMICKA Maria, KUBIAK Ewa : Moje rodzinne miasto europejską kuźnią talentów // Biblioteka
w Szkole. - 2004, nr 9, s.12-15
Propozycja turnieju dla uczniów szkół podstawowych

KOZŁOWSKA Ewa : Przybliżyć dzieciom Europę // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 51, dod. s. VII

KRÓL Elżbieta : Co wiesz na temat Unii Europejskiej? : konkurs dla klas IV-VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 12-13

KUCHCIK Małgorzata, OPARCIK Anna : Dzień Europejczyka // Życie Szkoły. - 2005, nr 6, s. 32-33

KULCZYCKA Anna, LISOWSKA Ewa : Koło Młodego Europejczyka // Życie Szkoły. - 2006, nr 9, s. 30-32

KUMEK- ŁOZIŃSKA Agnieszka : Unia Europejska - to my : scenariusz Dnia Europejskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 3, s. 21-22

LEMBICZ Katarzyna : Edukacja europejska w programie nauczania klas trzecich // Życie Szkoły. - 2004, nr 5, s. 15-19

ŁUKASZEWICZ Wiesława : Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla klas IV-VI szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 10, s. 20-22

MAJCHRZAK Tomasz : Czy znasz Europę - nasz wspólny dom? : konkurs dla uczniów szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 6, s. 6-10

MINDA Tamara : Edukacja europejska przez zabawę // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 91-97

MROWIEC Elżbieta : Podróże kształcą... : europejskie scenariusze lekcji // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 1, s. 4-6

MUSZYŃSKA Wioletta : Zabawy, gry, ćwiczenia stosowane podczas realizacji edukacji europejskiej w klasach I-III // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s.98-101

NIESPOR Bronisław : Jasełka inaczej // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 5, s. 141-144

NOWAK Aleksandra : Mieszkam w Polsce : mieszkam w Europie : my, spadkobiercy... : scenariusz na Dzień Europy. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 3, s. 20-21 Szkoła podstawowa.

OLEJNIK Agnieszka : Dni europejskie w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubsku // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 9, s. 15-18

OLSZEWSKI Ireneusz : Scenariusz apelu o powstaniu Unii Europejskiej // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 1, s.1-3

OPAŁA Barbara : Rozmowy po europejsku : scenariusz spotkania z okazji Dni Języków Europejskich // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 19-21

PAWELEC Lidia : Tematyka europejska w wychowaniu szkolnym // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 28-36

PASZKIEWICZ-GATKOWSKA Adriana : Jak przygotowałam wystawę : "Poznajemy Wielką Brytanię" // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 36-38 Sposoby gromadzenia materiałów.

PŁAWECKA Katarzyna : Europejska Wielkanoc : praca przesłana na konkurs "Rozwijamy twórczą aktywność dziecka" // Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s. 28-33

POZNAJEMY Wielką Brytanię : projekt edukacyjny dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej / Ewa Czech [et al.] // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 6, s. 25-26

RADOSZ Wiesława, KURZAK Agnieszka, KONIECZNA Izabela : Podróż bez biletu : scenariusz spotkania szkolnego w ramach edukacji europejskiej // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 1, s. 7-9

SADOWSKA Małgorzata : Związek - czyli unia // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 28-34
Scenariusz zajęć na temat Unii Europejskiej dla klasy trzeciej

SAWICKA Anna : Nasi przyjaciele z Europy. Podróż po Francji : Zajęcia // Klanza w Edukacji. - 2006, nr 1, s. 44-45

SAWICKA Anna : Nasi przyjaciele z Europy: zajęcia świetlicowe poświęcone poszczególnym krajom europejskim // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 2, s. 29

ŚLUSARZ Marzanna, CIEŚLAK Ewa : Mały Europejczyk - konkurs wiedzy o Unii Europejskiej // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 42-45

ŚLUSARZ Marzanna, CIEŚLAK Ewa : Poznajemy wybrane kraje Unii Europejskiej - karty pracy // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 79-90

ŚMIETANKA Agnieszka, ŚMIETANKA Krzysztof : Elementy edukacji europejskiej w II etapie kształcenia // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 4, s. 41-49

TOMASIK Małgorzata : Opowieść o Danii // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 39-41 Scenariusz inscenizacji o Danii.  

TROJANEK Katarzyna : Historia Unii Europejskiej : konspekt lekcji języka francuskiego dla klasy V // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 4, s. 19-20

WIŚNIEWSKA Alina : Unijna podróż : Koziołek Matołek w wędrówce po Europie : scenariusz zajęć w klasie 0-I // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 5-6

WITKOWSKA Mariola : Poznajemy kraje Unii Europejskiej // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 1, s. 6-7
Gromadzenie i prezentacja wiedzy o Włoszech - klasa II kształcenia zintegrowanego

WOJCIECHOWSKA Aleksandra, KWIATKOWSKA Iwona : Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej // Życie Szkoły. - 2004, nr 5, s. 29-33

ŻĄDŁO Barbara, GARSTKA Barbara : "ABC Unii Europejskiej" : szkolny turniej dla klas nauczania zintegrowanego // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 2, s. 9-10

 

Gimnazjum

BANAS- KOBYLARSKA Teresa : Edukacja europejska w gimnazjum // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1/2, dod. s. VIII-XII

BURAK Barbara : Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi czyli Europejczycy w przysłowiach i wyrażeniach przysłowiowych (propozycja konkursu) // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 4, s. 69-83 Propozycje zadań do konkursu poświęconego narodom Europy.

DROZD Małgorzata : Polska w Unii Europejskiej : scenariusz lekcji matematyki dla klasy I gimnazjum z realizacją ścieżki europejskiej // Wszystko dla Szkoły. - 2004 , nr 9 , s. 10-11

DYŚ Marcin : Metody urozmaicania zajęć WOS w gimnazjum : gra o Unii Europejskiej // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 46-47

FLORCZAK Anna, SKOCZYLAS Karolina : Święta wielkanocne w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 114-121  

HAWRYLAK Kamila : Na styku kultur // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 54-59
Temat: Muzyczne podróże po miastach i krainach południowej Hiszpanii

KOWALIK Dorota : Niemcy - nasi sąsiedzi w Unii Europejskiej (program realizacji ścieżki edukacji europejskiej) // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 4, s. 12-13

KUCHARCZYK-DRUŻYŃSKA Monika : Co słychać w Europie? // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 1, s.11-12
Konspekt lekcji

PRZYBYSZ Anna : O potrzebie edukacji europejskiej. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 45-49 Edukacja europejska w Polsce realizowana jest na poziomie gimnazjum.

WANIEC Iwona : Euro - wkrótce i u nas : jak rozwijam zainteresowania uczniów na lekcjach języka obcego // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 3, s. 73-76

WIKTOROWICZ Barbara : Unia bez tajemnic : konkurs w gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 5, s. 22

 

Szkoły ponadgimnazjalne

BĄK Agnieszka : Międzynarodowe spotkania szkół "w sieci" // Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s. 40-41
Impreza "Dzień wiosny w Europie".

BIAŁACH Anna : Scenariusz lekcji europejskiej // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 2, s. 29-30
Temat: Jakie są możliwości pracy w Unii Europejskiej

FRANCZAK Bożena : Edukacja europejska na lekcjach // Nowe w Szkole. - 2004, nr 5, s. 21-23

GORCZYŃSKA Anna : Popularyzacja działań Rady Europy na lekcji internetowej języka angielskiego // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 68-72

HAŁACZKIEWICZ Beata : Europa od podstaw : materiał źródłowy // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 1, s. 9-11

JAWORSKA- SĘK Elżbieta : Podróże po Europie : wyjeżdżamy do Francji // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 1, s. 3-4

KOC Krzysztof : Europejskie memento // Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 4, s. 11-17
Cykl lekcji polskiego dla klas licealnych nt. kształtowania tożsamości europejskiej

ŁOZIŃSKA-ZIĘBORAK Bernadetta : Projekt europejski : praca metodą projektów w szkole technicznej // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 2, s. 178-183

MALCZEWSKA Jolanta : W sercu Europy : projekt cyklu zajęć dla licealistów // Polonistyka. - 2005, nr 9, s. 37-42

MROWIEC Elżbieta : Podróże kształcą... : "europejskie" scenariusze lekcji // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 1, s. 4-6

PADULA Barbara, SZYNOL Grażyna : Polak - obywatel Europy // Polonistyka. - 2005, nr 9, s. 43-46

RZĘDOWSKA Anna : Moja rodzina - mój region - moja Europa : (program autorski dla klas licealnych) // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 2-5 Artykuł zawiera omówienie programu oraz scenariusze lekcji : Małe Ojczyzny, Istota Świętowania, Moja rodzina.

SZWAJGIER Halina : Co Lublin i nasze województwo mogą zaoferować Unii Europejskiej? // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s. 210-213

 

Szkolnictwo specjalne

AMIELAŃCZYK Joanna : Wolny czas w internacie : Klub Młodego Europejczyka // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 61-63

BARSZCZ Dorota, MIELECKA Anna, MARSZALEC-BOK Sylwia : Nasze podróże po Europie // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 64-73

JASIŃSKA Jolanta, MAJEWSKA Iwona, KRZYCH Beata : Europa bliżej nas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 44-45
Współpraca Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej w Lublinie z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej

RYCHLIK Joanna : Scenariusz konkursu "Podróżujemy po Europie" // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 225-227

SACHER Wiesława Aleksandra : Projekt naukowo-artystyczny: Europa - integracja - sztuka : tematyczna koncepcja pracy edukacyjno-terapetycznej // Guliwer. - 2004, nr 4, s. 110-114

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2010


© Biblioteka Pedagogiczna