Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

BRUNO SCHULZ
Bibliografia przedmiotowa w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARTOSIK Marta : Bruno Schulz jako krytyk. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2000

FICOWSKI Jerzy : Okolice sklepów cynamonowych : szkice, przyczynki, impresje. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1986

FICOWSKI Jerzy : Regiony wielkiej herezji : rzecz o Brunonie Schulzu. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : "Słowo", 1992

JARZĘBSKI Jerzy : Schulz. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999

KARKOWSKI Czesław : Kultura i krytyka inteligencji w twórczości Brunona Schulza. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1979

LISTY, fragmenty ; Wspomnienia o pisarzu / zebrał i oprac. Jerzy Ficowski. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984

MARKOWSKI Michał Paweł : Polska literatura nowoczesna : Leśmian, Schulz, Witkacy. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2007

NAWROCKA Ewa : O opowiadaniach Brunona Schulza. - Gdańsk : Wydawnictwo Marek Rożak, 1994
Filia w Tomaszowie

OPOWIADANIA ; Wybór esejów i listów / Bruno Schulz ; oprac. Jerzy Jarzębski. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989

PROZA / Bruno Schulz ; przedm. Artur Sandauer. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973

"SKLEPY cynamonowe" Brunona Schulza / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2002

STUDIA o prozie Brunona Schulza. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1976

XIĘGA bałwochwalcza / Bruno Schulz ; przygotował do druku i słowem wstępnym opatrzył Jerzy Ficowski. - Warszawa : "Interpress", 1988

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

(a): Mityczne krainy Schulza // Przekrój. - 1997, nr 28, s. 27

BANDURA Michał : Gruzy świętej materii // Twórczość. - R. 62, nr 8 (2006), s. 73-87

BANKS Brian R. : Poza granicami : Bruno Schulz w języku angielskim / tł. Maciej Maryl. - Streszcz. ang. // Teksty Drugie. - 2008, nr 6, s. 239-251

BIAŁA Alina : Pokazać człowiekowi człowieka // Polonistyka. - 1998, nr 8, s. 547-550
Opowiadanie "Nemrod" ze zbioru "Sklepy cynamonowe" B. Schulza - propozycja metodyczna dla szkoły średniej.

BOBIŃSKA H. : Obraz świata w Sklepach cynamonowych i plastycznej twórczości Brunona Schulza - propozycja metodyczna dla klasy III liceum // Język Polski w Szkole Średniej. - R. 8: 1993/94, z. 1, s. 63-72
Konspekt lekcji.

BOLECKI Włodzimierz : Principium individuationis : motywy nietzscheańskie w twórczości Brunona Schulza // Teksty Drugie. - 2003, nr 5, s. 17-33

BRZESZCZYŃSKI M. : Proza Brunona Schulza // Życie Literackie. - 1982, nr 41, s. 11

CATALUCCIO Francesco M. : Niema samotność w zwierciadle : mit i przemiany u Brunona Schulza // Teksty Drugie. - 1996 nr 1 s. 148-153

CHOMIUK Aleksandra : Sny Brunona Schulza // Kwartalnik Polonistyczny. - R. 1, nr 1 (2008), s. 9-18

CHWIN S. : Twórczość i autorytety. Bruno Schulz wobec romantycznych dylematów tworzenia // Pamiętnik Literacki. - 1985, z. 1, s. 69-93

CIECHOWICZ Jan : Bruno Schulz w teatrze // Dialog. - 1993, nr 5, s. 92-102

CZABANOWSKA-WRÓBEL Anna : Fantazmaty dzieciństwa : glosa do "Wiosny" Schulza // Ruch Literacki. - 2001, z. 1, s. 57-66

CZERMAK Izabella : Bruno Schulz // Zeszyty Literackie. - R. 26, nr 3 (2008), s. 107-111

DYBEL Paweł : Seksualność zdegradowana, czyli perwersyjny świat prozy Brunona Schulza // Teksty Drugie. - 2005, nr 3, s. 204-218

FARON Bolesław : Bruno Schulz - pisarz żydowski? // Polonistyka. - 1993, nr 4, s. 252-253

FAUCHEREAU S. : Twórczość Brunona Schulza // Twórczość. - 1985, nr 7/8, s. 153-166

FICOWSKI Jerzy : Druga strona autoportretu czyli nieznane podanie Brunona Schulza // Polityka. - 1995, nr 41, s. 69-71

FICOWSKI Jerzy : W oczekiwaniu na mesjasza (Czy w archiwum KGB znajdują się rękopisy Brunona Schulza?)// Polityka. - 1992, nr 46, s. 8

FILONOWICZ Piotr : Dwa eseje o Schulzu // Twórczość. - R. 60, nr 12 (2004), s. 76-97

FRĄSZCZAK Bogumiła : "... w mitycznym jakimś mateczniku...", czyli o znakach wyrażających przestrzeń w twórczości Brunona Schulza - scenariusz lekcji // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 1, s. 29-33, bibliogr.
Praca nad lekturą "Sklepy cynamonowe". Klasa III o profilu semiologicznym. Szkoła średnia.

GŁOWACKA Dorota : Wzniosła tandeta i "simulacrum" : Bruno Schulz w postmodernistycznych zaułkach // Teksty Drugie. - 1996, nr 2/3, s. 72-91

GOLEC Janusz : Rekonstrukcje rzeczywistości : Galicja w twórczości Josepha Rotha i Brunona Schulza // Akcent. - 2003, nr 3, s. 123-128

GOWORSKI Andrzej : Święto Schulza // Odra. - R. 47, nr 3 (2007), s. 128-129

IWASIEWICZ Mirosława : Wiosna życia i wiosna w przyrodzie w opowiadaniach M. Dąbrowskiej i B. Schulza // Język Polski w Szkole Gimnazjum. - R. 1, nr 3 (1999/2000), s. 21-24
Poszukiwanie wyznaczników gatunku. Konspekt lekcji. "Drzewa na wiosnę" i "Nemrod".

JARZĘBSKI Jerzy : Bóg ateistów : Schulz, Gombrowicz, Lem // Znak. - 1997, nr 2, s. 17-33

JARZĘBSKI Jerzy : Miasto Schulza // Teksty Drugie. - 2001, nr 2, s. 40-51

JARZĘBSKI Jerzy : Schulz i dramat tworzenia // Teksty Drugie. - 2003, nr 5, s. 9-16

JĘDRYCHOWSKA M. : "Na krawędzi rzeczywistości" czyli mityczne przestrzenie dzieciństwa // Ojczyzna-Polszczyzna. - 1993, nr 1, s. 57-64

JOCZ Artur : Od filozofii do gnozy, czyli o literackich próbach wyrażenia istoty rzeczywistości // Polonistyka. - 2003, nr 7, s. 392-396
M.in. o twórczości B. Schulza.

KASPERSKI Edward : Mit maciczny, Bruno Schulz i Kresy // Przegląd Humanistyczny. - 1993, nr 3, s. 79-94

KITOWSKA-ŁYSIAK Małgorzata : "Sprawa Schulza" // Znak. - 2001, nr 10, s. 147-152
Wywiezienie fresków z Drohobycza do Izraela.

KITOWSKA-ŁYSIAK Małgorzata : Słowo i obraz // Znak. - 2002, nr 3, s. 102-108
Cykl fotomontaży Romana Cieślewicza - ilustracja prozy Brunona Schulza.

KOŁODZIEJ Piotr : Jak uczyć czytania literatury w liceum : na przykładzie opowiadań Brunona Schulza Cz. 3 // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 5, s. 23-34

KOŁODZIEJ Piotr : Jak uczyć czytania literatury w liceum : na przykładzie opowiadań Brunona Schulza. Cz.(2) // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 4, s. 3-15

KOŁODZIEJ Piotr : Jak uczyć czytania literatury w liceum : na przykładzie opowiadań Brunona Schulza. Cz. (1) // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 3, s. 3-14

KONDRASIUK Grzegorz : Drohobycz - jedyne miejsce na świecie // Akcent. - 2003, nr 1/2, s. 233-234
Międzynarodowa konferencja "Recepcja twórczości Brunona Schulza na początku nowego tysiąclecia".

KOSTRZEWA Radosław : "Pater familias" - rozważania o wizerunkach ojca w twórczości Brunona Schulza // Pamiętnik Lieracki. - 1995, z. 4, s. 29-47

KRASKOWSKA Ewa : Nałkowska i Schulz, Schulz i Nałkowska // Teksty Drugie. - 1999, nr 1/2, s. 211-227
Powiązania literackie.

KUHARSKI Allen : Teatr wielkich niemożliwości [ref.] / tł. z ang. Tadeusz Witkowski // Teatr. - 1995, nr 12, s. 11-13

KURYLUK Ewa : Franz Kafka i Bruno Schulz : karaluchy i krokodyle / tł. z ang. Maryna Ochab // Zeszyty Literackie. - R. 26, nr 3 (2008), s. 102-106

LACHMANN Renate : Demiurg i jego fantazmaty : spekulacje wokół mitologii stworzenia w dziele Bruno Schulza / tł. Jan Balbierz // Teksty Drugie. - 1999, nr 6, s. 103-119

LOOBY Robert : Mit golema w twórczości Brunona Schulza. -  Streszcz. w jęz. ang. // Pamiętnik Literacki. - R. 98, z. 2 (2007), s. 93-105

ŁOJSZCZYK Elżbieta : Wcielenia materii : (Schulz i Bellmer). -  Fragm. pracy. // Twórczość. - R. 65, nr 3 (2009), s. 64-92

ŁOPATA Andrzej : Surrealny wgląd we wnętrze świata i człowieka // Język Polski w Szkole Średniej. - R. 13: 1998/99, z. 3, s. 24-34
Nadrealizm w malarstwie i literaturze. Interpretacja obrazów S. Dali, M. Chagalla i prozy B. Schulza (Sklepy cynamonowe).

MARZEC A. : Droga do prozy Brunona Schulza // Polonistyka. - 1985, nr 6, s. 435-444
"Sklepy cynamonowe" - analiza.

MAZURKIEWICZ Anna : "Wprawić uczniów w drżenie" prozą Brunona Schulza // Polonistyka. - 1999, nr 5, s. 296-300
Przestrzeń w "Sklepach cynamonowych" i "Ulicy Krokodyli". Praca nad lekturą w kl. IV szkoły średniej.

MAZURKIEWICZ Anna : Między ziemią a niebem - refleksje o Emerycie Brunona Schulza // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 549-553
Symbolika przestrzeni powietrza w utworze B. Schulza.

MIERNIK Zdzisław : Bruno Schulz : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 5, s. 25-27

MILCZAREK Zbigniew : "Wyalienowanie z samotności" - Schulzowska próba dialogu : (O prozie Brunona Schulza) // Akcent. - 1996, nr 1, s. 62-69

MOKED Gabriel : Dwie galaktyki późnego modernizmu : (Świat przeszłości i modernizm w twórczości dwóch żydowskich pisarzy z Galicji - Brunona Schulza i Samuela Josefa Agnona // Literatura na Świecie. - 1992, nr 5/6, s. 345-354

NELSON Ray : Spacer ulicą Krokodyli : Bruno Schulz przybywa do Ameryki// Literatura na Świecie. - 1992, nr 3, s. 239-255

OSTOWICZ Anna : Anima i animus, czyli eros i logos : propozycja interpretacji "Sklepów cynamonowych" Brunona Schulza // Warsztaty Polonistyczne. - 1996, nr 2, s. 32-39
Praca nad lekturą w klasie II szkoły średniej.

PANAS Władysław : Bruno kabalista : (O kosmogonii kabalistycznej Brunona Schulza // Akcent. - 1996, nr 1, s. 19-29

RUDNICKI Janusz : List z Hamburga: Schulz - 92 // Twórczość. - 1992, nr 9, s. 79-100

RUDNICKI Janusz : List z Hamburga. Schulz '92. Postscriptum // Twórczość. - 1993, nr 10, s. 92-98

RUSZKOWSKI Marek : Epigonizm czy twórcza kontynuacja? : (o stylu Ulicy Wszystkich Świętych Kazimierza Truchanowskiego). - Summ. - Bibliogr. // Poradnik Językowy. - 2002, z. 10, s. [13]-20
Analiza "Sklepów cynamonowych" Bruno Schulza i "Ulicy Wszystkich Świętych" Kazimierza Truchanowskiego - podobieństwa i różnice stylu.

SADKOWSKI Wacław : Glosa do biogramu Brunona Schulza // Literatura na Świecie. - 1998, nr 4/5, s. 390-392
Biografia.

SADKOWSKI Wacław : Zmora prozelityzmu // Literatura na Świecie. - 1998, nr 9, s. 314-316
Biografia B. Schulza.

SALAMUN-BIEDRZYCKA Katarina : Tłumacząc "Sklepy cynamonowe" i "Mesjasza" // Literatura na Świecie. - 1992, nr 3, s. 256-277

SIENKIEWICZ Barbara : Filozofia życia Brunona Schulza // Polonistyka. - 2003, nr 10, s. 11-19

SIERADZKA Bożena : Listy Brunona Schulza - części początkowe i końcowe // Język Polski. - 1996, z. 2/3, s. 121-129

SIKORSKI Dariusz : Konrad "Humorysta przechadza się pośród nieskończoności" - Bruno Schulz wobec twórczości Tomasza Manna. - Summ. // Ruch Literacki. - 2006, z. 3, s. [351]-366
Twórczość Tomasza Manna i Bruno Schulza.

SOŁTYSIK Marek : Bruno Schulz z kobietami // Przekrój. - 1996, nr 30, s. 22-25

STWOROWA B. : Propozycje opracowania prozy Brunona Schulza - materiał programowy kl. III liceum // Język Polski w Szkole Średniej. - R. 3: 1988/89, z. 3, s. 301-306

SZLACHETKA Małgorzata, PAROSZKIEWICZ Mirosława : "Mityzacja rzeczywistości" - Bruno Schulz w Lublinie : dwa głosy o wystawie // Akcent. - 2003, nr 1/2, s. 191-196

SZWAST Andrzej : "Dukla" Stasiuka jako wyraz zafascynowania Schulzem // Polonistyka. - 1999, nr 9, s. 545-550
Nawiązania literackie i metafizyczne.

TOMASZEWSKA Grażyna : Czy grozi nam hegemonia kiczu? Schulz - Gombrowicz // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996, z. 1 (1996/1997), s. 71-76

WASITA Ryszard : Bruno Schulz u Holendrów // Literatura na Świecie. - 1994, nr 6, s. 379-381

WOJDA Dorota : Schulzowskie reprezentacje pogranicza kulturowego w perspektywie postkolonialnej. -  Streszcz. w jęz. ang. // Teksty Drugie. - 2007, nr 4, s. 233-247

WÓJTOWICZ Tadeusz : Portret Brunona Schulza z rejestrem klasowym w ręku // Teksty Drugie. - 1992, nr 5, s. 123-127

WRÓBEL Szymon : Trzej muszkieterowie : Witkacy, Schulz, Gombrowicz // Twórczość. - R. 61, nr 9 (2005), s. 61-90

WYSŁOUCH Seweryna : Ilustracja autorska - casus Brunona Schulza // Teksty Drugie. - 1992, nr 5, s. 116-122

ZALESKI Marek : Masochista na Cyterze // Teksty Drugie. - 2005, nr 3, s. 184-203

ŻUREK Sławomir Jacek : Migotanie tajemnicy : o prozie Brunona Schulza interpretowanej sakralnie // Polonistyka. - 1997, nr 7, s. 426-430, bibliogr.
Analiza lektury szkoły średniej "Sklepy cynamonowe".

 

RECENZJE

ADAMIAK Marcin : Impresje wyobraźni // Nowe Książki. - 2007, nr 6, s. 42-43
Zawiera rec. książki: Miejsca wspólne, miejsca własne : o wyobraźni Leśmiana, Schulza i Kantora / Wojciech Owczarski. - Gdańsk, 2006

BUDZYŃSKI Wiesław : Schulz pod kluczem. - Warszawa, 2001. - Rec. Ewa Nawój // Nowe Książki. -2001, nr 8, s. 10

CZYTANIE Schulza : materiały międzynarodowej sesji naukowej "Bruno Schulz - w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci". - Kraków, 1994. - Rec. Lidia Wiśniewska // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 1, s. 194-204

JARZĘBSKI Jerzy : Schulz. - Wrocław, 1999. - Rec. Ewa Kaczyńska // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 2, s. 95-97

JARZĘBSKI Jerzy : Schulz. - Wrocław, 1999. - Rec. Krzysztof Ćwikliński // Nowe Książki. - 2000, nr 3, s. 46

JARZĘBSKI Jerzy : Prowincja Centrum : przypisy do Schulza. - Kraków, 2005. - Rec.: Przemysław Pietrzak // Nowe Książki. - 2006, nr 5, s. 36
Antologia prac dotyczących twórczości Bruno Schulza.

MIZERKIEWICZ Tomasz : Czarny humor i sprzeczne tradycje nowoczesnej literatury. - Streszcz. w jęz. ang. // Teksty Drugie. - 2007, nr 5, s. 103-112
Zawiera rec. książki: Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza : lata trzydzieste / Tomasz Bocheński. - Kraków, 2005.

MOJSAK Kajetan : [Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza - recenzja]. -Streszcz. w jęz. ang. // Pamiętnik Literacki. - R. 98, z. 3 (2007), s. 236-241
Zawiera rec. książki: Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza : lata trzydzieste / Tomasz Bocheński. - Kraków, 2005.

PANAS Władysław : Bruno od Mesjasza : rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza. - Lublin, 2001. - Rec.: Anna Mrozińska // Teksty Drugie. - 2003, [nr] 5, s. 119-123

PAWLUS Tomasz : Byt, fantazja i moment lektury. -  Streszcz. w jęz. ang. // Teksty Drugie. - 2007, nr 6, s. 99-106
Zawiera rec. książki: Przeciw marzeniu? : jedenaście przykładów, ośmioro pisarzy / Stefan Szymutko. - Katowice, 2006.

STALA Krzysztof : Na marginesach rzeczywistości : o paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza. - Warszawa, 1995. - Rec. Radosław Kostrzewa // Pamiętnik Literacki. - 1998, z. 2, s. 199-213  

WÓJCIK Michał : Metropolis z pułapkami // Mówią Wieki. - 2005, nr 10, s. 58
Zawiera rec. książki: Miasto Schulza / Wiesław Budzyński. - Warszawa, 2005.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 21.10.2010


© Biblioteka Pedagogiczna