Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

GMO
Żywność genetycznie modyfikowana
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

   


WYDAWNICTWA ZWARTE

ASPEKTY ekonomiczne, zdrowotne i fitosanitarne żywności modyfikowanej genetycznie : praca zbiorowa / red. Henryk Maciołek. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie, 2004

McHUGHEN Alan : Żywność modyfikowana genetycznie : poradnik konsumenta / z ang. przeł. Andrzej Babuchowski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004
Filia w Tomaszowie Maz.

WRZEŚNIEWSKA-WAL Iwona : Żywność genetycznie zmodyfikowana : aspekty prawne. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008

SIEMIŃSKI Marek : Środowiskowe zagrożenia zdrowia : inne wyzwania. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007. - S. 71-82 : Genetycznie zmodyfikowane organizmy

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BONENBERG Krystyna : Lokalna gospodarka żywnościowa czy żywność genetycznie modyfikowana // Aura. - 2007, nr 1, s. 34-35
Produkcja bezpiecznej żywności. Problem gospodarki żywnościowej opartej na stosowaniu środków chemicznych i inżynierii genetycznej przedmiotem konferencji zorganizowanej przez Akademię Rolniczą w Krakowie.  

BUDZIŃSKI Karol : Czy świat potrzebuje żywności zmodyfikowanej genetycznie ? // Biologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 46-48
Konspekt lekcji biologii w gimnazjum.  

DMITRUK Marta : B(ardzo) t(rudny) problem // Przyroda Polska. - 2006, nr 7, dod. s. 1-2  

DMITRUK Marta : Mamy prawo wiedzieć! : Inwazja GMO // Przyroda Polska. - 2006, nr 9, dod. s. 6  

DRZEŃ Iwona : Scenariusz z edukacji rozwojowej dla uczniów gimnazjum : Temat: Genetycznie modyfikowana żywność - szansa, czy zagrożenie dla ponad 800 milionów głodujących ludzi na świecie? // Przegląd Edukacyjny. - 2008, nr 3, s. 11-13
Praca metodą 6 myślących kapeluszy.  

EM : Zanim zjesz - sprawdź // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 44, s. 12
Żywność modyfikowana genetycznie.  

GRELEWSKA Anna : Czy będziemy producentami ekologicznej żywności, czy genetycznie modyfikowanej? : wkrótce zadecyduje Sejm // Przyroda Polska. - 2007, nr 3, s. 7

KOZIŃSKI Agaton : Biotechnologia talerza // Wprost. - 2004, nr 24, s. [78]-81
Żywność modyfikowana genetycznie. Żywność transgeniczna.  

KOZIŃSKI Agaton : Pomidor w ziemniaku // Wprost. - 2003, nr 26, s. 74-76   KOZIŃSKI Agaton : Biotechnologia talerza // Wprost. - 2004, nr 24, s. 78-81  

MALEPSZY Stefan : Genowy strach / rozm. przepr. Jerzy Kraśniewski // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 7, s. 5  

MICHALSKA Anna, TWARDOWSKI Tomasz : Normy prawne. Cz. 2 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1999, nr 6, s. 5-22., bibliogr.
Regulacje prawne dotyczące genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) w Polsce - perspektywy.  

MISIOŁEK Władysław : GMO : produkt Frankensteina? // Ekoświat. - 2008, nr 5, s. 26-27
GMO oznacza genetyczne modyfikowane organizmy roślinne i zwierzęce.  

NOWICKA Grażyna : Żywność zmodyfikowana genetycznie a zdrowie : przedruk z Rocznika 2006 "Warszawska Szkoła Zdrowia // Lider. - 2007, nr 2, s. 26-27  

ROTKIEWICZ Marcin : Gen na ząb : żywność modyfikowana // Polityka. - 2003, nr 37, s. 70-72   SPISS Ludwik : Wszystkie odmiany roślin uprawnych są genetycznie zmodyfikowane : (choć niekoniecznie są GMO) // Aura. - 2008, [nr] 2, s. 8-10
Zastosowanie biotechnologii w rolnictwie - cechy dziedziczne roślin uprawnych i praktyczne zastosowanie. Tworzenie gatunków hodowlanych roślin uprawnych w tym upraw transgenicznych. Właściwości roślin zmodyfikowanych genetycznie, ich ilościowy udział w uprawach na świecie. Korzyści ekonomiczne.  

STACHOWSKA Urszula : Niezdrowa żywność // Wprost. - 2000, nr 14, s. 74-75  

TOMIAŁOJĆ Ludwik : Co z GMO? Przeciw bezkrytycyzmowi // Aura. - 2008, [nr] 9, s. 11-12
Ekologiczne, zdrowotne i ekonomiczno-społeczne skutki upraw modyfikowanych genetycznie. Sprzeciw ekologów wobec narzucaniu przez UE upraw GMO w Polsce. Prawny aspekt zagadnienia.  

TOMIAŁOJĆ Ludwik : O uprawach GMO i zmodyfikowanej żywności // Aura. - 2006, [nr] 3, s. 16-17
Propozycja autora, by w dyskusji ekonomiczno-politycznej wypowiedzieli się specjaliści od ekologii roślin i zwierząt oraz ekonomiści z zakresu rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Bowiem przedwczesne wprowadzenie upraw GOM może spowodować negatywne skutki: zdrowotne, ekologiczne i ekonomiczno-społeczne.  

WĘGLEŃSKI Piotr : GMO // Aura. - 2006, [nr] 2, s. 4-6
GMO - genetycznie zmodyfikowane organizmy. Problemy biotechnologii.  

WITKOWSKI Zbigniew : Genetycznie Modyfikowane Organizmy w polskim rolnictwie : wątpliwości i uwagi z punktu widzenia ekologii i ochrony przyrody // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2006, z. 6, s. 6-102  

WŁODKOWIC Donald : Nowe tendencje zastosowań zaawansowanej biotechnologii środowiska // Wszechświat. - 2003, nr 4/6, s. 93-97
Technologia GMO w rolnictwie. (GMO - genetically modified organisms). Bioremediacja. Fitoremediacja.

WOJTASIŃSKI Zbigniew : Kto głupieje od jedzenia // Wprost. - 2008, nr 11, s. 66-[73]
Czy żywność modyfikowana genetycznie jest bezpieczna dla ludzi?  

ZDZIENICKI Maciej : Organizmy genetycznie modyfikowane // Przyroda Polska . - 2007, nr 4, s.10 ZYŚK Aldona : Czy wiesz co jesz? // Przyroda Polska. - 2006, nr 10, dod. s. 1-2

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.09.2010


© Biblioteka Pedagogiczna