Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

KONSPEKTY LEKCJI BIBLIOTECZNYCH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2003

 

Konspekty lekcji bibliotecznych dla klas I-III szkoły podstawowej

BANASIK Irena : „Nasze szczęśliwe drzewo" : scenariusz zajęć dla klasy pierwszej szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 11, s. 14

BEMAŚ Małgorzata, ZITOIN Zofia, MAJKUSIAK Danuta : Świat literek : scenariusz dla klas „O" lub „l" // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 2, s. 13

BUJAK Anna : Książki popularnonaukowe o Ziemi i jej przyrodzie : konspekt lekcji dla klas III-IV szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2003 , nr 2, s. 19

DARUK Anna, POPÓW Małgorzata, ORLICKA Iwona : Śladami Leonida Teligi : konspekt lekcji bibliotecznej w klasie III integracyjnej // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 26-28

DOŁŻYCKA Urszula, TRYBUS Magdalena : Baśnie, baśnie, baśnie... : konspekt zajęć wprowadzających uczniów świat baśni // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 10, s. 9

GAWRYŚ Jolanta : Książka moim przyjacielem : konspekt zajęć zintegrowanych w klasie drugiej // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 10-11

KĄTNA Ewa : Pasowanie na czytelnika : scenariusz zajęć w klasie I [w królestwie głosek, liter, sylab i wyrazów] // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 295-297

KRZECZKOWSKA Mariola : W progach biblioteki. Lekcja w klasie I // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 6, s. 31

KURZAJ Yioletta : Poznajemy budowę książki : konspekt lekcji dla klasy III // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 7-8, s. 4

ŁAPIŃSKA Ewa Joanna : Edukacja europejska na zajęciach bibliotecznych : scenariusz zajęć dla klasy III szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 12, s. 18-19

MOSKALCZUK Janina : Stajemy się czytelnikami biblioteki szkolnej : scenariusz lekcji w bibliotece w klasie I szkoły podstawowej // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2003, nr 5, s. 24-27

PIECZĄTKIEWICZ Elżbieta, FRANKOWSKA Izabela : Najpiękniejsze bajki świata : konspekt zajęć dla klasy II (III) szkoły podstawowej do przeprowadzenia w trakcie nieoczekiwanego zastępstwa // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 11, s. 23

SŁAWEK Urszula, DĄBROWSKA-DUDA Małgorzata : Szlakiem bajkowych zamków, czyli pierwsze spotkanie z biblioteką : konspekt lekcji w klasie l // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 17-18

SŁAWEK Urszula, DĄBROWSKA-DUDA Małgorzata : Z księgami do rąk czytelnika : konspekt lekcji w klasie 2 // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 18-19

WIECZOREK Dorota : Scenariusz zajęć zintegrowanych z edukacji czytelniczej i medialnej : (4 godziny lekcyjne) [W krainie baśni] // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 279-281

Konspekty lekcji bibliotecznych dla klas IV-VI szkoły podstawowej

AMBROŻ Elżbieta : Poszukiwanie informacji w encyklopediach : (konspekt zajęć) // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 8

DOMBROWSKA Teresa [i inni] : Promocja zdrowego stylu życia - redagowanie gazetki szkolnej : konspekt zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 18

HARMAN Maria : Punkt Informacji Europejskiej w PBP w Sieradzu : [scenariusz lekcji "Razem bliżej" dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej] // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 8-9

HOPA Bożena : Budowa czasopisma : scenariusz lekcji dla klasy IV // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 9, s. 19

KACZMARCZYK Iwona : Ludzie, którym ufam: propozycja lekcji wychowawczej w klasie VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 19

KOTOWICZ Elżbieta, SZYMANOWICZ Małgorzata : Dziennikarskie ABC... : [przygotowanie wydania gazetki szkolnej - klasa VI] // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 2, s. 28-31

KURZAJ Violetta : Co wiemy o bibliotece szkolnej i jej zbiorach? : podsumowanie wiadomości w klasie VI // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 7/8, s. 6

KURZAJ Violetta : Korzystamy z wydawnictw informacyjnych : scenariusz lekcji dla klasy IV // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 7/8, s. 5

MICHALSKA Żyta : Czy wszystko wiemy o czasopismach? : konspekt lekcji dla klasy VI // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7/8, s. 9-1 

MOSKALCZUK Janina : Konspekt lekcji otwartej w bibliotece dla klasy VI : korzystamy z kartkowego i komputerowego katalogu alfabetycznego i przedmiotowego // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2002, nr 3, s. 21-28

OSOBA Ewa, OSOBA Andrzej : Wiek XX, czyli kronika najważniejszych wydarzeń poprzedniego stulecia : konspekt zajęć w klasie VI integrujących treść edukacji czytelniczej i medialnej oraz historii i społeczeństwa // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 2, s. 10-11

PRĄŻYŃSKA Wiesława Dorota : Bohater, którego można naśladować : propozycja zajęć w klasie VI [język polski, lekcja wychowawcza] // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 12-14

ROGALSKA Urszula : Doskonalenia techniki czytania : cykl lekcji dla klas IV-VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 1, s. 8-9

RÓŻYCKA Urszula : Gdybym był redaktorem czasopisma... : scenariusz zajęć dla klasy VI // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 9, s. 12-13

SAWOSZ Maria : Oblicza mediów : scenariusz zajęć edukacji czytelniczej i medialnej dla klasy VI - z wykorzystaniem metod aktywizujących // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 14

SŁAWEK Urszula, DĄBROWSKA-DUDA Małgorzata : Czasopisma uczą i bawią : konspekt lekcji w klasie 4 // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 8

SŁAWEK Urszula, DĄBROWSKA-DUDA Małgorzata : Czytam, słucham, oglądam, czyli media źródłem informacji : konspekt lekcji w klasie 5 // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 10-11

SŁAWEK Urszula, DĄBBROWSKA-DUDA Małgorzata : Informacje w pigułce : konspekt lekcji w klasie 6 // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 15-16

SŁAWEK Urszula, DĄBROWSKA-DUDA Małgorzata : Kartka do kartki, czyli jesteśmy twórcami książki // Biblioteka w szkole. - 2002, nr 2, s. 20

SŁAWEK Urszula, DĄBROWSKA-DUDA Małgorzata : Katalogowe ABC : konspekt lekcji w klasie 4 // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 15-20

SŁAWEK Urszula, DĄBROWSKA-DUDA Małgorzata : Media pomagają, czy szkodzą? : konspekt lekcji w klasie 6 // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 11

SŁAWEK Urszula, DĄBROWSKA-DUDA Małgorzata : Od kamienia do kodeksu, czyli historia książki rękopiśmienniczej : konspekt lekcji w klasie 5 // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 9-10

SOWADA Renata : Radio i telewizja na co dzień : konspekt zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w klasie IV szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 12, s. 9

TELECKA Renata : Korzystamy ze słownika języka polskiego i encyklopedii ogólnej : scenariusz zajęć do klasy V szkoły specjalnej // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2002, nr 2, s. 20-21

WIAKSA Joanna : Biblioteczka domowa ucznia : konspekt zajęć w klasie V // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 2, s. 12

WITEK Anna : Nie wystarczy jeść, należy się odżywiać : konspekt zajęć o zbiorach bibliotecznych dotyczących zdrowego stylu życia i racjonalnego odżywiania // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 12

ŻARÓW Anna : Sąd nad mediami : scenariusz lekcji // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 1, s. 4-5

ŻUKOWSKA Izabela : Czy należy wierzyć reklamom? : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 15-17

 

Konspekty lekcji bibliotecznych w gimnazjum

AMBROŻ Elżbieta : Poszukiwanie informacji w encyklopediach : (konspekt zajęć) // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 8

BĄCZYŃSKA Jolanta, ŚLIWOWSKA Wanda : Tolerancja : lekcja biblioteczna / lekcja religii w kl. 1-3 gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 12

BOCHAT Joanna : Słowniki i poradniki językowe : konspekt lekcji dla klasy I gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 1, s. 13

DASZKOWSKA Marzenna, KASPROWICZ Grażyna : Czytać, nie czytać? - oto jest pytanie : (scenariusz lekcji nie tylko bibliotecznej w gimnazjum) // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 12, s. 12

DOMBROWSKA Teresa [i inni] : Promocja zdrowego stylu życia - redagowanie gazetki szkolnej : konspekt zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 18

GAJDA Daria : Prasa jako rodzaj medium masowego // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2003, nr 7, s. 22-25

KAZINIEC Danuta : Dlaczego warto czytać książki. : propozycja metodyczna dla klasy II gimnazjum (Edukacja czytelnicza i medialna) // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7/8, s. 7-8

KLEMBA Dorota : Czy ta książka cię zainteresuje? : scenariusz zajęć popularyzujących czytelnictwo w gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 20-22

KRZECZKOWSKA Mariola : W gąszczu mass mediów, czyli rodzaje środków masowego przekazu : scenariusz zajęć w ramach ścieżki : edukacja czytelniczo-medialna // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7/8, s. 3

LEKSOWSKA Lidia : Nastolatki urządzają przyjęcie. Poszukiwanie materiałów w zbiorach biblioteki : bibliografia i opis bibliograficzny : (Projekt zajęć w bibliotece dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem różnych mediów) // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 22-23

LEKSOWSKA Lidia, WITKOWSKA Iwona : Poznajemy reklamę prasową : projekt zajęć w pierwszej klasie gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 30-31

MICHAŁEK Mirosława : Języki otwierają drogi świata : lekcja biblioteczna dla uczniów gimnazjum // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 9, s. 29-30

PROKOPOWICZ Jolanta : Zwiedzamy okolice - plan wycieczki : scenariusz lekcji bibliotecznej w klasie I gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 11

SMOLEŃSKA Aleksandra : Uczymy się uczyć efektywnie : konspekt zajęć z „edukacji czytelniczej i medialnej" w klasie II gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 1, s. 9-10

STANISŁAWSKA Iwona : Redagujemy scenariusz filmowy i piszemy scenopis : scenariusz cyklu zajęć w gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 12, s. 10-11

SZYPENBEJL-GRUCA Elżbieta : Wykorzystanie możliwości współczesnej techniki w poszukiwaniu informacji : scenariusz lekcji w ramach ścieżki czytelniczo-medialnej w gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 4, s. 16

WALCZAK Beata : Jak powstaje dzieło filmowe? : (na przykładzie filmu „Pan Tadeusz") // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 6, s. 29-31

WALCZAK Beata : Jestem członkiem wspólnoty samorządowej : lekcja wiedzy obywatelskiej dla klasy I gimnazjum // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 3, s. 25-27

WAWRZYNIAK-DORABIAŁA Małgorzata : Encyklopedia Multimedialna PWN; wykorzystanie na lekcjach w gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 1, s. 8-9

WITEK Anna : Nie wystarczy jeść, należy się odżywiać : konspekt zajęć o zbiorach bibliotecznych dotyczących zdrowego stylu życia i racjonalnego odżywiania // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 12

ŻUKOWSKA Izabela : Czy należy wierzyć reklamom? : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczo-medialnej // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 15-17

Konspekty lekcji bibliotecznych w szkole ponadgimnazjalnej

BIERÓWKA Barbara : Tadeusz Rej tan jako postać historyczna, bohater literacki i symbol : scenariusz zajęć w szkole ponadgimnazjalnej : (przeprowadzonych m.in. w bibliotece) // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 4, s. 18-19

BUŁAT Janina : Opis bibliograficzny i jego zastosowanie w bibliografii załącznikowej : konspekt zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 20  

CHRAMĘGA Regina, Kulik Beata : Jak czytamy? : lekcja biblioteczna dla klasy I technikum // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 2, s. 31-32

DUDEK Kamilla : Gatunki dziennikarskie w czasopismach literackich. Wykorzystanie metod nauczania w edukacji czytelniczej i medialnej : scenariusz zajęć w szkole ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 9, s. 16-17

DUDEK Kamilla : Jak działa reklama? : scenariusz zajęć w szkole ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 5, s. 9

GOŁĘBIOWSKA Małgorzata : Techniki i cechy efektywnego czytania : konspekt lekcji dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2002, nr 4, s. 31-32

GROMADZKA Elżbieta : Język filmu. Scenariusz zajęć z edukacji medialnej w gimnazjum lub liceum : (z wykorzystaniem pakietu multimedialnego wideoteki edukacyjnej) // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 6

PUKALSKA Elżbieta : Wykorzystanie wydawnictw informacji bezpośredniej w pracy własnej ucznia : plan zajęć w klasie II liceum // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 13

SADURA Grażyna : Katalogi kartkowe i komputerowe. Które wybrać? : konspekt zajęć w klasie II liceum // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 2, s. 16

SZPULAK Grażyna : Książki źródłem informacji. Konspekt lekcji bibliotecznej : (szkoła średnia) // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 12, s. 13

WARCHOŁA Krystyna : Gustaw Herling-Grudziński - pisarz, ludzie, epoka : scenariusz zajęć z języka polskiego dla uczniów klas IV szkoły średniej w bibliotece szkolnej : (z wykorzystaniem multimediów) // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 11

ZAWADZKA Małgorzata : Terroryzm : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 5, s. 10

ZIĘBA Urszula : Komputerowa baza danych biblioteki szkolnej - jak korzystać z programu „Katalog"; konspekt lekcji bibliotecznej w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 18 13

ŻMIJEWSKA Teresa : Wyszukiwanie, selekcja i gromadzenie informacji na określony temat - korzystanie z warsztatu informacyjnego, zbiorów biblioteki i Internetu [projekt interdyscyplinarny w liceum] // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 14-15

 

 

oprac. Joanna Woźniak
na podstawie zbiorów BPP
Filia w Radomsku
Aktualizacja: 21.10.2003


© Biblioteka Pedagogiczna