Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

 

HENRYK KLEIST
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa w wyborze


BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

ROZBITY dzban : komedia / przeł. Zbigniew Krawczykowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953

ROZBITY dzban / przeł. Józef Mirski ; oprac. Mieczysław Urbanowicz. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957. - (Biblioteka Narodowa. Seria 2 ; Nr 109)

DRAMATY i nowele / przeł. Witold Hulewicz, Jan Sztaudynger, Edyta Sicińska ; wstęp i komentarz Mieczysław Urbanowicz. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. - (Biblioteka Narodowa. Seria 2 ; Nr 158)
Zawiera: dramaty (Pentesilea, Książe Homburgu) ; nowele (Michał Kohlhaas, Markiza O, Trzęsienie ziemi w Chile, Zaręczyny w San Domingo)

DZIEŁA wybrane . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960
Zawiera: dramaty (Rozbity dzban, Pentesilea, Książe Homburgu) ; nowele (Michał Kohlhaas, Markiza O, Trzęsienie ziemi w Chile, Zaręczyny w San Domingo, Znajda, Pojedynek) ; Listy

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DZIEJE literatur europejskich. [T.] 2. Cz. 1, Literatura niemieckiego obszaru językowego, literatura holenderska i flamandzka, literatura anglosaska, literatura amerykańska Stanów Zjednczonych AP / red. Władysław Florian. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 102 [o nowelach H. Kleista] ; S. 107 [o dramatach H. Kleista]

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : gimnazjum / [red. prowadzący Agnieszka Nawrot]. - Kraków : "Greg", 2006. - S. 359 : Kleist Heinrich von

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : liceum / red. prowadzący Agnieszka Nawrot. - Kraków : "Greg", 2005. - S. 443-444 : Kleist Heinrich von

JAROSZEWSKI Marek : Kleist Heinrich von // W: Wielka encyklopedia PWN. T. 14, Klasztor - Kreta / [red. nacz. Jan Wojnowski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2003. - S. 15

KAMIŃSKI LESZEK : Leksykon dzieł literackich. - Warszawa : "Panda", [1996]. - S. 115-116 : Kasia z Heilbronnu ; S. 136 : Książę Homburgu ; S. 254 : Rozbity dzban

LITERATURA, wiedza o kulturze / [przew. kom. red. Andrzej Z. Makowiecki] ; aut. Włodzimierz Appel. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006. - S. 317-318 : Kleist Heinrich von

MAŁY słownik pisarzy świata / [red. Kazimierz Hanulak, Henryk Olszewski]. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1972. - S. 262-263 : Kleist Heinrich von

PISARZE świata : słownik encyklopedyczny / red. prowadzący Jolanta Skrunda. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - S. 331 : Kleist Heinrich von

SZYROCKI Marian : Dzieje literatury niemieckiej : podręcznik. T. 1. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. - S. 361-362 : Nowela ; S. 366-371 : Dramaty Kleista

SZYROCKI Marian : Historia literatury niemieckiej : zarys. - Wyd. 2, poszerz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. - Wydawnictwo, 1971. - S. 209-213

URBANOWICZ Mieczysław : Wstęp // W: Kleist Henryk : Dramaty i nowele / przeł. Witold Hulewicz, Jan Sztaudynger, Edyta Sicińska ; wstęp i komentarz Mieczysław Urbanowicz. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. - (Biblioteka Narodowa. Seria 2 ; Nr 158). - S. IV-LXII [S. IV-XXIII : Pentesilea ; S. XXIII-XLIII : Książę Homburgu ; S. XLIII-LXII : Nowele]

WIELKA Literatura Powszechna. T. 3, Literatury celtyckie i germańskie, kraje bałtyckie - literatura węgierska / red. oprac. Stanisław Lam. - Warszawa : Nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, cop. 1932. - S. 415-417 : Heinrich von Kleist

ŻYGULSKI Zdzisław : Wstęp[dotyczy twórczości H. Kleista] // W: Kleist Henryk : Dzieła wybrane. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. - S. 5-34

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BANIEWICZ Elżbieta : Kleist - galernik wrażliwości // Twórczość. - 1995, nr 7/8, s. 288-296
Inscenizacje sztuk.

ERGETOWSKI Ryszard : Nieudane życie poety // Życie Literackie. - 1988, nr 21, s. 6

ERGETOWSKI Ryszard : O przekładach utworów Heinricha von Kleista na język polski // Ruch Literacki. - 1988, z. 4/5, s. 301-315

ŁUKOSZ Jerzy: Heinrich von Kleist - postać tragedii // Twórczość. - 2001, nr 8, s. 91-98

MAAR Michael : Przeklęte napoje Kleista i Wagnera / tł. Z niem. Małgorzata Łukaszewicz // Literatura na Świecie. - 1998, nr 3, s. 228-239

Węgrzyniak Rafał : Kleist: pokusa snu i ekstaza śmierci : [inscenizacje] // Dialog. - 2000, nr 3, s. 119-127

ZIELIŃSKA Maryla : Próba ognia // Teatr. - 1994, nr 11, s. 10-14
Inscenizacje sztuk Heinricha von Kleista.

ZIELIŃSKI Jan : Lekcja Kleista // Twórczość. - 1983, nr 10, s. 141-142

 

RECENZJE TEATRALNE

KASIA z Heilbronn / reż. Jerzy Jarocki ; Teatr Polski, Wrocław. - Rec. Jacek Sieradzki // Polityka. - 1995, nr 3, s. 14

KASIA z Heilbronn / reż. Jerzy Jarocki ; Teatr Polski, Wrocław. - Rec. Jarosław Komorowski // Teatr. - 1995, nr 1, s. 30-33

Książę Homburgu / Teatr Słowackiego, Kraków. - Rec. Jacek Sieradzki // Teatr. - 1986, nr 1, s. 26

Węgrzyniak Rafał : [Traktat o marionetkach] // Odra. - 1999, nr 9, s. 105-106
Zawiera rec. przedstawienia: Traktat o marionetkach / Heinrich von Kleist ; reż. Henryk Tomaszewski ; Teatr Narodowy, Warszawa

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 14.06.2010


© Biblioteka Pedagogiczna