Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

 

WILLIAM SHAKESPEARE (SZEKSPIR)
Bibliotgrafia przedmiotowa w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMCZEWSKI Zygmunt : Tragiczny protest. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. - S. 95-141: Sumienie tragiczne -książę Hamlet

BALTYN-KARPIŃSKA Hanna : Iskier : leksykon dramatu. - Warszawa : Wydawnictwo "Iskry", 2008. - S. 246-259: Shakespeare William (Szekspir)
Dotyczy utworów: "Burza", "Hamlet", "Król Lear", "Makbet", "Romeo i Julia", "Ryszard III", "Sen nocy letniej".

BURZA / oprac. Stanisław Helsztyński. - Wyd. 3 zm.. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958

CHWALEWIK Witold : Polska w "Hamlecie". - Wrocław : Zakład im. Ossolińskich, 1956
Dotyczy motywów polskich w "Hamlecie" Williama Szekspira.

CHWALEWIK Witold : Z literatury angielskiej : studia i wrażenia. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. - S. 7-208: William Shakespeare
Filia w Bełchatowie, Filia w Radomsku

DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, STACHOWICZ Aleksandra : Język polski : 100 bohaterów lektur : poradnik licealisty. - Warszawa : Wydawnictwo "Kram", 2003. - S. 158-162: Hamlet; S. 266-271: Makbet; S. 272-277: Lady Makbet

FLUCHERE Henri : Szekspir : dramaturg elżbietański. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965

GAŁĄZKA Mirosława, MIATKOWSKA Dorota : Język polski dla maturzystów. - Wyd. - 2. - Łódź : Wydawnictwo Piątek Trzynastego; Wrocław : Wydawnictwo "CROMA", 2006. - S. 107-110: William Szekspir

GRZEBIENIOWSKI Tadeusz : Dramat i scena angielska epoki odrodzenia. - Wyd. 2. - Łódź; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. - S. 72-100: William Szekspir

HAEMMERLING Konrad : Był człowiek co się Shakespeare zwał. T. 1-2. - Lwów; Warszawa : Książnica - Atlas, [1939]

"HAMLET" Williama Szekspira / oprac. Urszula Lamentowicz. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004

HELSZTYŃSKI Stanisław : Człowiek ze Stratfordu. - Warszawa : Wydawnictwo "PAX", 1963
Filia w Radomsku

HELSZTYŃSKI Stanisław : "Hamlet" Williama Szekspira. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970

HELSZTYŃSKI Stanisław : Moje szekspiriana. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964
Książka zawiera informacje biograficzne o Szekspirze, omawia problematykę utworów: "Makbet", "Hamlet", "Król Lear", "Burza" oraz jeden z rozdziałów poświęcony jest przekładom sztuk Szekspira w Polsce.

HELSZTYŃSKI Stanisław : Od Szekspira do Joyca. - Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze "Rój", 1939

HELSZTYŃSKI Stanisław : Od Szekspira do Joyca. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Stanisław Cukrowski, 1948

HELSZTYŃSKI Stanisław : "Sen nocy letniej" Williama Szekspira. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967

HELSZTYŃSKI Stanisław : Shakespeare : opowieść biograficzna. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974

KAPERA Marta, WITALISZ Władysław : Szekspir i jego theatrum mundi // W: W świecie literatury i teatru : sztuka współuczestnictwa / red. Ewa Łubieniewska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2006. - S. 63-97

KAZIMIERSKA Danuta : Język polski : przewodnik maturzysty : analizy, interpretacje, konspekty. - Warszawa : Wydawnictwo Oświata, 1998. - S. 76-79: William Shakespeare (Szekspir) "Makbet"

KOMOROWSKI Jarosław : "Hamlet" Williama Shakespeare'a. - Warszawa : WSiP, 1992
Filia w Radomsku, Filia w Tomaszowie Maz.

KOMOROWSKI Jarosław : "Makbet" Williama Shakespeare'a. - Warszawa : WSiP, 1989

KOMOROWSKI Jarosław : "Romeo i Julia" Williama Shakespeare'a. - Warszawa : WSiP, 1990

KOTT Jan : Szekspir współczesny. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990

KOTT Jan : Szkice o Szekspirze. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962

KOTT Jan : Zjadanie bogów : szkice o tragedii greckiej. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986. - S. 243-270: Elektra, Hamlet i Orestesy
Dotyczy podobieństw między dramatem Szekspira "Hamlet" a "Elektrą" Sofoklesa i "Oresteją" Ajschylosa.

"MAKBET" Williama Szekspira / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Wydawnictwo "Biblios", 2007

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Nowa matura : język polski : epika i dramat : interpretacje. - Warszawa : Wydawnictwo 'Świat Książki", 2007. - S. 22-26: Hamlet; S. 27-34: Makbet

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Przewodnik po epokach : literatura polska i obca, filozofia, sztuka. T. 1, Od antyku do oświecenia. - Warszawa : Wydawnictwo "Świat Książki", 2005. - S. 165-173: Twórca osobny - William Szekspir

MAŁY słownik pisarzy angielskich i amerykańskich / red. nauk. Stanisław Helsztyński. - Warszawa : Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1971. - S. 429-435: Shakespeare William

MROCZKOWSKI Przemysław : Historia literatury angielskiej : zarys. - Wyd. 4. - Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. - S. 141-156: William Shakespeare

MROCZKOWSKI Przemysław : Szekspir elżbietański i żywy. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981

MROCZKOWSKI Przemysław : Zarys historii literatury angielskiej : (od okresu staroangielskiego do Oświecenia). - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1978. - S. 177-194: William Szekspir

NICOLL Allardyce : Dzieje dramatu : od Ajschylosa do Anouilha. T. 1. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. - S. 247-266: Szekspir i jego poprzednicy

OSTROWSKI Witold : Romans i dramat : angielsko - polskie studia renesansowe. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "PAX", 1970. - S. 74-86: Kontakty społeczne Szekspira; S. 87-115: Historia prawdziwa Reja i "Król Lear" Szekspira; S. 158-188: Zapomniana treść "Burzy" Szekspira

PUCHALSKA-DĄBROWSKA Bernadetta : Literatura angielska : skrypt dla studentów filologii polskiej. Cz. 1, Zarys dziejów. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2003. - S. 45-53: William Szekspir - życie i dzieło

RUDNICKI Adolf : Szekspir. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo "Książka", 1948

RYSZKIEWICZ Andrzej, DĄBROWSKI Jan : Szekspir w plastyce polskiej. - Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965

SAMPSON George : Historia literatury angielskiej w zarysie : podręcznik. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. - S. 193-194: Język angielski od Chaucera do Shakespeare'a; S. 286-302: Shakespeare. Twórczość dramatyczna; S. 302-306: Utwory poetyckie Shakespeare'a; S. 306-310: Przypisywane Shakespeare'owi sztuki niepewnego autorstwa; S. 310-315: Tekst dzieł Shakespeare'a; S. 315-320: Shakespeare na kontynencie

SITO Jerzy : Szekspir na dzisiaj. - Warszawa : Wydawnictwo "Iskry", 1971

STENDAHL Henri Beyle : Racine i Szekspir. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957

SZEKSPIR // W: Antologia literatury powszechnej. Cz. 1, Literatura starożytności, średniowiecza, odrodzenia i oświecenia / oprac. Stefan Papee. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957. - S. 74-75

SZKICE szekspirowskie / red. Witold Chwalewik. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983

TERMER Janusz : Leksykon : 155 najważniejszych książek świata. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. - S. 107-109: Hamlet; S. 109-110: Szekspir (Shakespeare) William

VADEMECUM maturzysty : język polski 2 / Małgorzata Nowakowska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo "Lynx-SFT", 1999. - S. 321-331: William Szekspir "Hamlet"

VADEMECUM maturzysty : język polski / Małgorzata Nowakowska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo "Lynx-SFT", 1998. - S. 291-298: William Szekspir "Makbet"

VADEMECUM maturzysty : język polski / Małgorzata Nowakowska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo "Lynx-SFT", 1998. - S. 80-88: William Szekspir "Romeo i Julia"

WYSPIAŃSKI Stanisław : Hamlet / oprac. Maria Prussak. - Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976
Jest to studium o "Hamlecie" Williama Szekspira.

ZBIERSKI Henryk : William Shakespeare. - Warszawa : Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1988

ZBIERSKI Henryk : William Shakespeare (1564-1616) // W: Dzieje literatur europejskich. [T.] 2. Cz. 1, Literatura niemieckiego obszaru językowego, literatura holenderska i flamandzka, literatura angielska, literatura amerykańska Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej / red. Władysław Floryan. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 351-389

ŻUROWSKI Andrzej : Myślenie Szekspirem. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "PAX", 1983
Autor daje wnikliwą charakterystykę inscenizacji sztuk Szekspira w powojennej Polsce (1946-1980), omawia trendy istniejące w poszczególnych okresach, analizuje koncepcje reżyserskie i kreacje aktorskie.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BALTYN Hanna : Świat, Szekspir i jeszcze parę szczegółów // Nowe Książki. - 2005, nr 5, s. 38-39

BANIEWICZ Elżbieta : Czytanie Szekspira // Twórczość. - 2008, nr 6, s. 125-128

BONAREK Izolda : Ku inscenizacji "Romea i Julii" // Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 35-39

BOROWIK Filip : Szekspir nad Bałtykiem // Odra. - 2005, nr 11, s. 142-143

CHOJKA Joanna : Jak wam się podoba albo klucze do Shakespeare'a // Dialog. - 1998, nr 6, s. 78-92

CHOJKA Joanna : Szekspir na konkurs // Teatr. -1997, nr 10, s. 11-14

CHOJKA Joanna : Szekspir w Gdańsku // Teatr. - 1996, nr 2, s. 39

DROGA Katarzyna : Dwa teatry : antyk i Szekspir // Cogito. - 2006, nr 22, s. 45-49

FIK Marta : Szekspir w teatrze polskim : lata 1918-1989 // Teatr. - 1997, nr 2, s. 22-31

GŁOWACKI Stefan : Tragizm szekspirowski // Cogito. - 2005, nr 5, s. 48-49

GÓRNY Ewa : William Szekspir "Hamlet" // Cogito. - 2005, nr 5, s. 50-51

GREENBLATT Stephen : Szekspir i Egzorcyści // Teksty Drugie. - 2003, nr 1, s. 173-203

GRONEK Barbara : Makbet, czyli refleksja o odwadze // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 2, s. 7-1

GUDERIAN-CZAPLIŃSKA Ewa : Szekspir u Foylesa albo as you like it // Czas Kultury. -1995, nr 5/6, s. 104-105

HOWIL Waldemar : O zmienności szekspirowskich kobiet // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 27-33

KALISZEWSKI Wojciech : Czas czytania Szekspira // Nowe Książki. - 2006, nr 2, s. 42

KALISZEWSKI Wojciech : Tajemnice Szekspira // Nowe Książki. - 2008, nr 9, s. 53

KONDRACKA-ZIELIŃSKA Anna : Czy Szekspir był feministą? : atrakcyjność psychologiczna bohaterek Szekspira // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 2, s. 24-36

KOTT Jan : Szekspir to supermarket / rozm. przepr. Charles Marowitz tł. Grzegorz Ziółkowski // Teatr. - 1997, nr 10, s. 4-10

KURZ Iwona : Shakespeare uniwersalny? // Dialog. - 1998, nr 6, s. 93-101

LIMON Jerzy : Czy Szekspir był w ciąży? // Twórczość. - 2003, nr 6, s. 86-95
Dotyczy biografii Williama Szekspira - na podstawie dostępnych źródeł oraz wątków autobiograficznych w jego utworach.

MAJCHEREK Wojciech : Szekspir powszedni // Teatr. - 1998, nr 9, s. 24-27

MOŚCICKI Tomasz : Tragedia na cenzurowanym // Odra. - 2005, nr 1, s. 90-92
Zawiera rec. przedstawienia "Ryszard II" w reż. Andrzeja Seweryna ; Teatr Narodowy w Warszawie.

OWCZARSKI Wojciech : Szekspir ciężkostrawny // Odra. - 2003, nr 11, s. 78-79

PONIEDZIAŁEK Jacek : Szekspir internacjonalny / rozm. przepr. Artur Mrozowski // Teatr. - 1996, nr 7/8, s. 67-70

POTURAŁA Wioletta : Bóg, religia, metafizyka a Szekspir: (między renesansem a barokiem) // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 2, s. 17-23

PRZYBYŁA Wiesław : Makbet dla humanistów // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 2, s. 37-46

RATAJCZAK Mirosław : [Szekspir] // Odra. - 2001, nr 12, s. 120-121

"ROMEO i Julia" Williama Szekspira - romans wszech czasów // Cogito. - 2002, nr 7, s. 38-40

STACHURA Wioletta : Próby z Szekspira - próby z Szekspirem // Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 30-34

SZELĄGOWSKA Grażyna : Szekspir i spotkanie dwóch monarchów // Mówią Wieki. - 1998, nr 4, s. 8-11

TARLIŃSKA Marina : Zróżnicowanie rytmiczne postaci w dramatach Szekspira // Pamiętnik Literacki. - 1992, z. 3, s. 196-209

TOMASI DI LAMPEDUSA : Szekspir // Teatr. - 1998, nr 9, s. 12-16

TOMASI DI LAMPEDUSA Giuseppe : Szekspir Cz. 2 // Teatr. - 1998, nr 10, s. 28-33

TOMASI DI LAMPEDUSA Giuseppe : Szekspir Cz. 3 // Teatr. - 1998, nr 12, s. 50-53

TOMASI DI LAMPEDUSA Giuseppe : Szekspir Cz. 4 // Teatr. - 1999, nr 1, s. 52-56

TOMASI DI LAMPEDUSA Giuseppe : Szekspir Cz. 5-6 // Teatr. - 1999, nr 2, s. 55-57, nr 3, s. 54-58

TOMASI DI LAMPEDUSA Giuseppe : Szekspir Cz. 7 // Teatr. - 1999, nr 7/9 , s. 66-70

TYCZYŃSKI Piotr : Szekspir i kino // Teatr. - 1996, nr 2, s. 21-24

WOJTYSZKO Maciej :Szekspir i Kopernik // Nowe Książki. - 2007, nr 2, s. 12

ZAGAŃCZYK Marek : Szekspir odczytany // Zeszyty Literackie. - 2002, nr 3, s. 143-146

ZAJKOWSKA Joanna : Dramat Szekspirowski "Makbet" i "Hamlet" // Cogito. - 2001, nr 19, s. 45-49

ZASŁONA Dominika : William Szekspir // Cogito. - 2005, nr 4, s. 44-45

ŻÓŁKOŚ Monika : Szekspir ze wschodu // Teatr. - 2001, nr 9, s. 9-13

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 14.06.2010


© Biblioteka Pedagogiczna