Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

ELIZA ORZESZKOWA
Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w wyborze

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

 

A.B.C . - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949

A.B.C . - Wyd. 18. - Warszawa : "Gebethner i Wolff", 1947

AD astra : dwugłos / Eliza Orzeszkowa, Juliusz Romski. - Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1904

AD astra / Eliza Orzeszkowa, Juliusz Romski. - Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, 2003

ASCETKA. - Warszawa : "Czytelnik", 1975
Filia w Radomsku

AUSTRALCZYK. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949

BENE nati. - Warszawa : "Wiedza", 1948

BRACIA. - Wyd. 2. - Warszawa : "Gebethner i Wolff", 1948

CHAM. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1956

CHAM. - Warszawa : "Wiedza", 1948

CHAM / ze wstępem Juliana Krzyżanowskiego. - Warszawa : "Książka", 1947

CNOTLIWI. - Warszawa : "Czytelnik", 1965

CZCICIEL potęgi. - Wyd. 4. - Warszawa : "Czytelnik", 1968

DOBRA pani. - [Warszawa] : "Czytelnik", 1951

DOBRA pani. - Wyd. 6. - Warszawa : "Gebethner i Wolff", 1947

DOBRA pani ; A...B...C ... - Warszawa : "Czytelnik", 1960

DOBRA pani ; A...B...C... ; Hekuba. - Warszawa : Towarzystwo Upowszechniania Czytelnictwa, 1996

DWA bieguny. - Warszawa : "Czytelnik", 1959

DZIEŁA wybrane. - Warszawa : "Czytelnik", 1957 T. 1. Marta, T. 2. Meir Ezofowicz, T. 3 Zygmunt Ławicz i jego koledzy, T. 4-5 Niziny. Dziurdziowie, T. 6-8 Nad Niemnem, T. 9 Cham, T. 10-12 Nowele

DZIURDZIOWIE. - Warszawa : "Czytelnik", 1975

DZIURDZIOWIE. - Warszawa : "Wiedza", 1948

DZIURDZIOWIE. - Warszawa : "Książka", 1947

GLORIA victis. - Wyd. 1 w tym oprac. - Warszawa : "Czytelnik", 1986

GLORIA victis / oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", cop. 2003

GLORIA victis : (Rok 1863). - Wyd. 4. - Warszawa : "Gebethner i Wolff", 1947

JĘDZA / il. Irena Kuczborska. - Warszawa : "Czytelnik", 1957

ELIZA Orzeszkowa : wieczór literacki / oprac. Przez Aleksandrę Naborowską. - Warszawa : "Czytelnik", 1953

KULCZYCKA-SALONI Janina : Pozytywizm. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. - S. 264-277 : Kilka słów o kobietach ; S. - 281-285 : O Żydach i kwestii żydowskiej ; S. - 333-345 : Listy o literaturze ; S. - 345-360 : O powieściach T. T. Jeża z rzutem oka na powieść w ogóle

LISTY zebrane. T. 8, Do literatów i ludzi nauki Ludwika Jenikego, Jana Baudouina de Courtenay, Piotra Chmielowskiego, Adama Wiślickiego, Stanisława Krzemińskiego, Lucjana Rydla, Antoniego Wodzińskiego, Maryli Wolskiej, Henryka Sienkiewicza i innych / Eliza Orzeszkowa ; do dr. przygot. i komentarzem opatrzył Edmund Jankowski ; Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976

LISTY zebrane. T. 3, Do Literatów i ludzi nauki Jana Karłowicza, Franciszka Zawity-Gawrońskiego, Henryka Nusbauma, Tadeusza Garbowskiego. - Wrocław : Zakład im. Ossolińskich : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1956

LISTY zebrane . T. 5, DO przyjaciół : Tadeusza Bochwica, Jana Bochwica, Janiny Szoberówny / do druku przygotował i komentarzem opatrzył Edmund Jankowski. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961

MARTA. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949

MARTA / oprac. Jerzy Cieślikowski. - Wrocław : Zakład im. Ossolińskich, 1956

MARTA. - Wyd. 13. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1979

MARTA. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949

MARTA / [wstępem opatrzyła Maria Żmigrodzka]. - Warszawa : "Czytelnik", 1953

MEIR Ezofowicz : powieść w dwóch tomach. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1952

MEIR Ezofowicz. T. 1 / wstęp Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Wiedza", 1947

MEIR Ezofowicz. T. 2 / Eliza Orzeszkowa ; wstępem opatrzył Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Wiedza", 1947

NAD Niemnem. T. 1 / oprac. Józef Bachórz. - Wyd. 1 dodr. 2009. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2009

NAD Niemnem. T. 2 i 3 / oprac. Józef Bachórz. - Wyd. 1 dodr. 2009. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2009

NAD Niemnem. T. 1-2. - Wyd. 15. - Warszawa : "Czytelnik", 1984

NAD Niemnem / oprac. Anna Popławska. - Kraków : "Greg", 2008

NAD Niemnem. T. 1 / oprac. Józef Bachórz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996

NAD Niemnem. T. 2 i 3 / oprac. Józef Bachórz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996

NAD Niemnem. - Wyd. 2 w tej edycji. - Wrocław : wydaw. Dolnośląskie, 1996

NAD Niemnem. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1951

NAD Niemnem. - Wyd. 11. - Warszawa : "Czytelnik", 1971

NAD Niemnem. - Warszawa : "Czytelnik", 1968

NAD Niemnem. T. 1-3 / wstępem opatrzył Julian Krzyżanowski. - Warszawa : "Wiedza", 19483

NAD Niemnem. T. 2 / wstępem opatrzył Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Spółdzielnia Wydaw. "Wiedza", 1947

NAD Niemnem. T. 3 / wstępem opatrzył Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Spółdzielnia Wydaw. "Wiedza", 1947

NIZINY / udramatyzowała Wanda Bruner-Niczowa ; wstępem zaopatrzyła Melania Kierczyńska. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949

NIZINY. - Warszawa : "Wiedza", 1948

NIZINY. - Warszawa : "Gebethner i Wolff", 1938

NIZINY : Dziurdziowie. - Warszawa : "Czytelnik", 1954

NOWELE. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949

NOWELE i szkice : Trzy uderzenia dzwonu : Serce dzwonu : Urywek z rozmowy : Było ich trzy Śpiewna : Pytanie : Trzy chwile : Słowo : Mowa : Literatura : Kilka słów o Słowackim : Prometeusz i Syzyf : Małe stworzenie : Z rąk do rąk : Przypomnij ! : O Janie Kochanowskim : Na wspaniałej Wilhelmsstrasse : Muzy : O Zygmuncie Krasińskim : Excelsior ! : Niemen . - Warszawa [i in.] : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1921

OBRAZEK z lat głodowych ; W zimowy wieczór. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1952

O literaturze. - Warszawa : "Czytelnik", 1956

OPOWIADANIA. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1979

OPOWIADANIA. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1971

OPOWIADANIA / wstępem opatrzył Jan Detko. - Warszawa : "Czytelnik", 1967

OPOWIADANIA. - Warszawa : "Czytelnik", 1958

OPOWIADANIA i nowele / oprac. Monika Głogowska. - Kraków : "Zielona Sowa", 2007

PAMIĘTNIK Wacławy : ze wspomnień młodej panny. T. 1. - Warszawa : "Czytelnik", 1968

PAMIĘTNIK Wacławy : ze wspomnień młodej panny. T. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1968

PAN Graba. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1971

PANNA Antonina. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Książka i Wiedza", 1949

PANNA Antonina. - Wyd. 6. - Warszawa : "Gebethner i Wolff", 1948

PANNA Antonina i inne nowele / il. Marian Murawski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986

PANNA Róża. - Warszawa : "Gebethner i Wolff, [19-]

PISMA krytycznoliterackie / zebrał i oprac. Edmund Jankowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959

SYLWEK Cmentarnik ; Zygmunt Ławicz i jego koledzy. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1951

W klatce. - Warszawa : "Czytelnik", 1962

W zimowy wieczór. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949

WESOŁA teoria i smutna praktyka : opowiadanie. - Warszawa : "Czytelnik", 1966

WESOŁA teoria i smutna praktyka : opowiadanie. - Warszawa : "Czytelnik", 1966

WESOŁA teorya [!] ismutna praktyka : opowiadania. - Warszawa : nakł. S. Lewentala, 1885

WYBÓR nowel. T. 1. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950

WYBÓR nowel. T. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950

WYBÓR pism / oprac. i wstępem opatrzyła Maria Żmigrodzka. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1952

Z jednego strumienia : nowele / red. i przedmowa Eliza Orzeszkowa ; słowo wstępne i przypisy Gabriela Pauszer-Klonowska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960

Z różnych sfer. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949

ZYGMUNT Ławicz i jego koledzy. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1952

ZYGMUNT Ławicz i jego koledzy. - Warszawa : "Czytelnik", 1954

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA


WYDAWNICTWA ZWARTE

ACHREMOWICZOWA Wanda : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965

BACULEWSKI Jan : Zarys literatury polskiej po postaniu styczniowym. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. - S. 90-120

BARCZYŃSKI Janusz : Narracja i tendencja : o powieściach tendencyjnych Elizy Orzeszkowej. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1976
Filia w Radomsku, Filia w Bełchatowie

BIGAY-MIANOWSKA Aleksandra : Społeczeństwo polskie w twórczości Elizy Orzeszkowej. - Kraków : Księgarnia Stefana Kamińskiego, [1944]

BORKOWSKA Grażyna : Dialog powieściowy i jego konteksty : (na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1988
Filia w Bełchatowie

BORKOWSKA Grażyna : "Cham" Orzeszkowej : dwa porządki rzeczywistości // W: Lektury polonistyczne : pozytywizm - Młoda Polska. T. 2, Od realizmu do preekspresjonizmu / red. Gabriela Matuszek. - Kraków : TAiWPN UNIWERSITAS, cop. 2001. - S. 49-66

BORKOWSKA Grażyna : Eliza Orzeszkowa : biografia duchowa // W: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. VI Pozytywizm / red. Anna Skoczek. - Bochnia [ i in.] : "SMS", [2004]. - S. 309-338

BORKOWSKA Grażyna : Eliza Orzeszkowa : biografia // W: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. VI Pozytywizm / red. Anna Skoczek. - Bochnia [ i in.] : "SMS", [2004]. - S. 505-507

BORKOWSKA Grażyna : Pozytywiści i inni. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1996. - S. 62-76 : Eliza Orzeszkowa - logos i mitos

BORKOWSKA Grażyna, CZERMIŃSKA Małgorzata, PHILLIPS Ursula : Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności : przewodnik. - Gdańsk : "Słowo/Obraz/Terytoria", 2000. - S. 70-75

BUDREWICZ Tadeusz : Przeciw legalizmowi : o "A...B...C..." Elizy Orzeszkowej// W: List, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje / red. Tadeusz Budrewicz, Halina Bursztyńska. - Wyd. nowe poszerz. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - S. 26-41

BURSZTYŃSKA Halina : "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej // W: List, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje / pod red. Tadeusza Budrewicza i Haliny Bursztyńskiej. - Wyd. nowe poszerz. -Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - S. 75-90

BUSZEWICZ Elwira : Słownik pisarzy polskich / red. Arkadiusz Latusek. - Kraków : "Zielona Sowa", 2003. - S. 374-375

DAWNI pisarze polscy : od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 3, Mia-R / koordynator całości Roman Loth ; aut. haseł Wiesława Albrecht-Szymanowska [i in.]. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2002. - S. 192-198

DETKO Jan : Eliza Orzeszkowa. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1971

DETKO Jan : Orzeszkowa wobec tradycji narodowowyzwoleńczych : (zarys monograficzny). - Warszawa : "Czytelnik", 1965

DETKO Jan, DUNIN-WĄSOWICZ Krzysztof : Współuczestnicy narodowej sprawy : proza polska o udziale chłopa w powstaniu styczniowym i dojrzewaniu jego narodowej świadomości. - S. 21-46 : Nad Niemnem, Gloria victis

DROGOSZEWSKI Aureli : Eliza Orzeszkowa 1841-1910. - Warszawa : Nakł. Towarzystwa im. Elizy Orzeszkowej, 1933

ELIZA Orzeszkowa : wieczór literacki / oprac. przez Aleksandrę Naborowską. - Warszawa : "Czytelnik", 1953

FITA Stanisław : Eliza Orzeszkowa // Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. VI Pozytywizm / red. Anna Skoczek. - Bochnia [ i in.] : "SMS", [2004]. - S. 174-175

JANKOWSKI Edmund : Eliza Orzeszkowa. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973

KOLIŃSKA Krystyna : Orzeszkowa, złote ptaki i terroryści. - Warszawa : "Trio", 1996

KORESPONDENCJA. T. 2, Konopnicka - Orzeszkowa : 1879-1910 / oprac. Edmund Jankowski. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Polska Akademia Nauk, 1972

KRZYŻANOWSKI Julian : W kręgu wielkich realistów. - Kraków : wydaw. Literackie, 1962. - S. 183-195 ; Epos Orzeszkowej S. - 196-203 : O "Chamie" Orzeszkowej

KUJAWSKA Krystyna, KUJAWSKI Lech : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988

KULCZYCKA-SALONI Janina, NOFER-ŁADYKA Alina : Literatura polska okresu realizmu i naturalizmu. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. - S. 216-228

KULCZYCKA-SALONI Janina, STRASZEWSKA Maria : Romantyzm, pozytywizm. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1990. - S. 435-441 : Eliza Orzeszkowa

LITERATURA polska / pomysł, tekst i układ Jan Tomkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993. - S. 172-177

LITERATURA polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 2, N-Ż / [przew. kom. red. Julian Krzyżanowski]. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. - S. 113-114

MAZUR Aneta, TOMKOWSKI Jan : Królestwo starych zegarów myślenie o czasie w późnych utworach Orzeszkowej // W: "Lalka" i inne : studia w stulecie polskiej powieści realistycznej / red. Józefa Bachórza i Michała Głowińskiego. - Warszawa : [b. w.], 1992. - S. 145-167

MARTUSZEWSKA Anna : Pozycja narratora w powieściach tendencyjnych Elizy Orzeszkowej. - Gdańsk ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970

MICHALAK Halina : Eliza Orzeszkowa : 1841-1910 : poradnik bibliograficzny. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1966

MOSZCZEŃSKA Iza : O życiu i pracach Orzeszkowej. - [Warszawa] : Komisja do spraw Kobiecych przy Towarzystwie Kultury Polskiej, [1911]

"NAD Niemnem" Elizy Orzeszkowej / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : "Biblios", 2008

NAD Niemnem Elizy Orzeszkowej : streszczenie / [oprac. Zofia Lewandowska]. - Warszawa : "Polonia Press", 1997
Filia w Tomaszowie Maz.

O sobie . / wstępem opatrzył Julian Krzyżanowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1974

PACZOSKA Ewa : "Nad Niemnem" - melancholia i magia Lektury polonistyczne : pozytywizm - Młoda Polska. T. 2, Od realizmu do preekspresjonizmu / red. Gabriela Matuszek. - Kraków : TAiWPN UNIWERSITAS, 2001. - S. 27-48

PAUSZER-KLONOWSKA Gabriela : Pani Eliza. - Wyd. 5 popr. - Warszawa : "Czytelnik", 1981

PAUSZER-KLONOWSKA Gabriela : Światło znad Niemna : opowieść o Elizie Orzeszkowej. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1961

PAUSZER-KLONOWSKA Gabriela : Pani Eliza : opowieść o Elizie Orzeszkowej T. 1 - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967

PAUSZER-KLONOWSKA Gabriela : Pani Eliza. Światło znad Niemna : opowieść o Elizie Orzeszkowej : T. I, II. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963
SFilia w Bełchatowie, Filia w Opocznie

PAUSZER-KLONOWSKA Gabriela : Zwykłe sprawy niezwykłych ludzi. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1967

ROMANKÓWNA Mieczysława : Eliza Orzeszkowa. - Kraków : Polska Akademia Nauk, 1971

ROMANKÓWNA Mieczysława : Na nowych drogach : studia o Elizie Orzeszkowej. - Kraków : Wydaw. M. Kot, 1948

STĘPNIK Krzysztof : Twórczość Elizy Orzeszkowej. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001
Filia w Bełchatowie

STUDIA o twórczości Elizy Orzeszkowej / red. Jerzy Paszek. - Katowice : Prace Nauk Uniwersytetu Śląskiego, 1989

SZYJKOWSKI Marian : Literatura współczesna dla użytku szkół średnich. - Poznań : Nakł. Spółki Pedagogicznej, 1930. - S. 23-38 : Eliza Orzeszkowa

WARNEŃSKA Monika : Śladami pisarzy. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972. - S. 140-200

WOKÓŁ "Nad Niemnem " / red. Joanna Sztachelska. - Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2001
Filia w Radomsku

WRÓBEL Józef : Światło wśród mroku : "Meir Ezofowicz" Elizy Orzeszkowej //
W: Lektury polonistyczne : pozytywizm - Młoda Polska. T. 2, Od realizmu do preekspresjonizmu / red. Gabriela Matuszek. - Kraków : TAiWPN UNIWERSITAS, 2001. - S. 7-26

ZAWODZIŃSKI Karol Wiktor : Stulecie trójcy powieściopisarzy : studia nad społecznym i artystycznym znaczeniem dzieła Orzeszkowej, Prusa, Sienkiewicza. - Łódź ; Wrocław : Wydaw. Władysława Bąka, 1946

ZIÓŁKOWSKA Grażyna : O powstaniu styczniowym aluzyjnie i źródłowo // W: Glosariusz od starożytności do pozytywizmu : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków, 1992. - S. 255-258

ZWYKŁE sprawy niezwykłych ludzi . - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1967

ŻMIGRODZKA Maria : Orzeszkowa : młodość pozytywizmu. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965

ŻMIGRODZKA Maria : Kwestia chłopska Elizy Orzeszkowej // W: Pozytywizm Cz. 1 / oprac. H. Markiewicz [i in.]. - Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1950. - S. 127-180

ŻMIGRODZKA Maria : Eliza Orzeszkowa // W: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu . T. 2 / zespół red. Janina Kulczycka-Saloni, Henryk Markiewicz, Zbigniew Babicki. 0 warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966. - S. 7-81

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

DIETRICH Janina : O filmowej adaptacji "Nad Niemnem" // Polonistyka. - 1987, nr 2, s. 122-125   DROGA Katarzyna : Tematy z Orzeszkowej // Cogito. - 2006, nr 4, s. 94-100  

ELIZA Orzeszkowa : Gloria victis // Cogito. - 2005, nr 9, dod. "Nowa matura" s. 8
Materiał przeznaczony dla maturzysty. Synteza utworu.  

FORTUNA B : Portrety kobiet w ,,Nad Niemnem'' E.Orzeszkowej (dwór korczyński w czasie imienin pani domu - fragmenty powieści) // Ojczyzna - Polszczyzna. - 1993, nr 3, s. 26-29
Klasa III szkoły średniej.  

FORTUNA B. : Odtwarzanie zdarzeń poprzez analizę ubiorów (Helka u Eweliny Krzyckiej - fragmenty ,,Dobrej pani'' E.Orzeszkowj) // Ojczyzna - Polszczyzna. - 1993, nr 3, s. 29-30
Klasa V szkoły podstawowej.  

GALICKA-PŁACHTA Iza : Pozytywistyczne nowele - Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus : poezja Kazimierza Przerwy Tetmajera : poezja Jana Kasprowicza // Cogito. - 2006, nr 8, dod. "Ucz się z Cogito" s. 82-[87]
Materiał powtórkowy dla ucznia w formie wskazówek do odpowiedzi, wypracowania, pracy domowej, do matury.  

GŁOWACKI Witold : Realizm - pozytywizm. Cz. 2 // Cogito. - 2005, nr 5, dod. "Nowa matura" s. 22-26
Krótka charakterystyka utworów : "Lalka" i "Kamizelka" - Bolesław Prus, "Nad Niemnem" i "Gloria victis" - Eliza Orzeszkowa, "Mendel gdański - Maria Konopnicka, "Potop" - Henryk Sienkiewicz, "Zbrodnia i kara" - Fiodor Dostojewski. Materiał przeznaczony dla maturzysty.  

GORSKA Bożena : Jeżeli nie ,,Nad Niemnem'' - to co zamiast? // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 227-232
Klasa III szkoły średniej.  

GORSKA Bożena : Dom nad Niemnem // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 227-232  

GORSKA Bożena : Nad Niemnem dziś // Polonistyka. - 1994, nr 8, s.485-488 Klasa III szkoły średniej.  

GRACZYK Joanna : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej // Cogito. - 2006, nr 6, s. 82-85  

IZYDOREK Danuta : Nobilitacja rodu Bohatyrowiczów na podstawie legendy o Janie i Cecyli // Drama. - 1993, z. 6, s. 26
Praca nad lekturą z wykorzystaniem gier dramatycznych - inscenizacji improwizowanych w klasie V szkoły podstawowej.  

JARACZEWSKA Urszula, JĘDRYCZKA Jolanta : W kręgu bohaterów z "Nad Niemnem" : tekst dla szkół średnich // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 11, s. 16-17  

JESZKA Wojciech : Spacer nad Niemnem - przyroda okiem pisarki i przyrodnika // Biologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 56-60
Scenariusz zajęć.  

JUSTYNA Orzelska // Cogito. - 2002, nr 14, s. 57-59  

JUSTYNA Orzelska : charakterystyka - kwestionariusz osobowy // Cogito. - 2006, nr 19, s. 48-49  

KOZAK Zygmunt : Stylistyczna interpretacja powieści Elizy Orzeszkowej ,,Nad Niemnem'' // Język Polski w Szkole Średniej. -1989/90, z. 2, s. 277-284
Klasa III szkoły średniej.  

KRASIŃSKA Maria ZAJKOWSKA Joanna : Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej [cz.] 6) // Cogito. - 2002, nr 2, s. 61-64 P
arada postaci. Etos pracy.  

KULCZYCKA-SALONI J. : Wśród swoich czy wśród obcych? Refleksje nad losami bohaterów powieściowych Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Marii Rodziewiczówny, Władysława Sabowskiego i Henryka Sienkiewicza // Przegląd Humanistyczny. - 1989, nr 7, s.31-

KURCZAB Henryk : "Nad Niemnem" - językiem filmu // Polonistyka. - 1996 nr 5 s. 292-293

MACIEJEWSKA Brygida : Mogiła powstańców : (fragment "Nad Niemnem") - tekst dla klasy II // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 3, s. 68-74  

MARZEC Anna : Twórcy adaptacji filmowej "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej // Język Polski w Szkole Średniej. - 1988/1989, z. 3, s. 323-329  

MAZUR Adam : Dwie utopie realizmu : "Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej i "Późne lato" Adalberta Stiftera // Pamiętnik Literacki. - 2000, z. 2, s. 5-18  

MAZUR Aneta, TOMKOWSKI Jan : Królestwo starych zegarów : myślenie o czasie w późnych utworach Orzeszkowej // Pamiętnik Literacki. -1989, z. 4, s. 27-45  

MAZUR Aneta : Dwie utopie realizmu : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej i "Późne lato" Adalberta Stiftera // Pamiętnik Literacki. - 2000, z. 2, s. 5-18  

"NAD Niemnem" : Eliza Orzeszkowa // Cogito. - 2005, nr 8, dod. "Nowa matura" s. 9
Materiał przeznaczony dla maturzysty. "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Synteza utworu.

POZYTYWIZM w Polsce // Cogito. - 2004, nr 5, s.84-97
Tematyka nowel pozytywistycznych. Henryk Sienkiewicz-laureat literackiej Nagrody Nobla z 1905 roku. "Trylogia" H. Sienkiewicza. "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej

PRZYMUSZAŁA Beata : Przemilczane... : Miłosz czyta Orzeszkową // Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 481-486

PUNKTY za lekturę - powtórka syntetyczna // Cogito. - 2005, nr 9, s.2-8

STOKWISZEWSKI Henryk : Ostatni romantyczny święty : eksplikacja fragmentu noweli Gloria victis Elizy Orzeszkowej : propozycja interpretacyjna dla klasy III liceum i technikum oraz dla klasy II ZSZ. - Bibliogr. // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, z. 4, s. 26-40  

ŚNIEDZIEWSKI Piotr : Pozytywistyczne spleeny - "Melancholicy" Elizy Orzeszkowej // Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 4, s. 53-71

WIŚNIEWSKA Iwona : Listy Elizy Orzeszkowej do Ignacego i Julii Baranowskich (1897-1899) // Pamiętnik Literacki. - 2001, z. 3, s. 197-229  

WŁOCH Ilona : ,,Jest to mój największy triumf''- propozycja opracowania ,,Legendy o Janie i Cecylii'' E. Orzeszkowej w klasie V // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1991/92, z. 5, s. 32-38
Propozycja sprawdzianu w klasie V szkoły podstawowej (oprócz opracowania metodycznego lekcji).  

WOJTASIK Anna : Justyna Orzelska // Cogito. - 2005, nr 4, s. 50-51  

ZASŁONA Iza : Interpretacja porównawcza fragmentów "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej i "Rozbierania Justyny" Czesława Miłosza // Cogito. - 2004, nr 18, s.103-105

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 14.06.2010


© Biblioteka Pedagogiczna